30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - jkraus222

Stran: [1] 2 3 ... 63
1
Komerční služby, advokáti / Re:www.nezaplatim.cz
« kdy: 21 únor 2020, 09:02:54 »
Spustili jsme testovací provoz řešení pro současné klienty a pomalu to nějakým způsobem nabíhá. Minimálně do doby ukončení testování to nebudeme prezentovat ani nabízet veřejně, a je dost možné, že ani potom ne.

Dost jsme zvažovali variantu virtuální provozovatel a nakonec jsme na základě analýz dospěli k závěru, že pokud bude ze strany správních orgánů dostatečná vůle, tak je dost velké riziko, že to pro zúčastněné skončí trestňáky (minimálně) pro podvod, provozovatel (pokud nebude hradit výzvy nebo následně generované pokuty) nakonec zahučí do insolvence, což opět znamená následné obtěžování klientů ze strany insolvenčního správce, nehledě na samotný subjekt provozovatele, kde za něj jednající osoby budou opět ve hře o obvinění minimálně pro podvod a za dluhy ručí svým majetkem. A pokud by tím subjektem fakticky byla nějaká prázdná skořápka, kde nelze na nikoho dosáhnout, pořád může nastat situace, kdy provozovatel vozidla zanikne (což paradoxně zákon nijak neřeší a lze mít vozidlo registrované na provozovatele, který přestal existovat, neexistuje žádná povinnost v tomto okamžiku vozidlo na někoho přepsat) a pak patrně správní orgány půjdou s výzvami po majiteli. Samozřejmě netvrdíme, že to nemůže úspěšně fungovat třeba roky, ale my jsme ta rizika vyhodnotili jako příliš vysoká (a proklamace některých subjektů o vedení společných řízení apod. jako čistý bullshit :) ) a našli jsme nějakou jinou cestu, kterou asi úplně nechceme prezentovat, protože každá díra se dá ucpat a když budeme vykřikovat do světa, kudy teče voda do podpalubí, tak samozřejmě do 1-2 let to systém típne.

2
Toto je samozřejmě elegantní cesta, jak si zařídit klid na práci (a žádnou nemít). 6 000 za žalobu, to si už skutečně každý dvakrát rozmyslí, zejména s výhledem na to, že pokud bude chtít napravit i kreténismus krajského soudu, tak do toho bude muset přisypat další desítku - a to vše s nejistým výsledkem, protože úspěch i zcela jednoznačné věci u soudu je zhruba stejně jistý, jako při házení mincí. Pokud někomu půjde třeba "jen" o pokutu 2 000, neumím si reálně představit, že by za žalobu dal šestku.

3
Zajímavé články z internetu / Re:Cena za disent
« kdy: 18 únor 2020, 07:46:53 »
Co jsem se ptal, tak ta anonymizace byla pouze pro formu, ne proto, aby skutečně nešlo nic dohledat - to cílem nebylo, s tím se počítalo :)

4
Zajímavé články z internetu / Re:Cena za disent
« kdy: 12 únor 2020, 16:28:32 »
Ano, obhájce přestupků je třeba hodnotit stejně jako žadatele s drogovou minulostí či přítomností pro jejich nespolehlivost, vydíratelnost a morální vratkost, resp. absenci zábran.

Člověku se až nechce věřit, že to někdo mohl napsat a myslet to vážně. Je to takový pěkný výtrysk vzteku nad tím, jak jim někdo nabourává pokutový byznys.

6
Městský soud v Praze navrhl zrušit § 112 odst. 2 větu první PřZ z důvodu ústavní neslučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků ("Ustanovení dosavadních zákonů o lhůtách pro projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, lhůtách pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužijí.")

Ten, pro koho to ještě má význam, tedy může navrhovat přerušení řízení z tohoto důvodu.

Spisová značka: Pl. ÚS 15/19

https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-veci/pl-us-1519/

7
Rozsudek NSS č.j. 1 As 222/2017 - 45 ze 28.2.2018 je spíše akademický, protože skutečnost, že "evidovaný stav v rejstříku silničních vozidel byl pouze důsledkem snahy se vyhnout deliktní odpovědnosti provozovatele", by musel správní orgán prokázat. Není dále úplně jasné, jak by správní orgán mohl "k evidenčnímu stavu v registru silničních vozidel nepřihlédnout", když zákon nic takového nepřipouští a takový postup nezná. Tzn. není jasné, o co by měl správní orgán svůj postup opřít.

Paradoxně nejlíp by se jim to asi prokazovalo tady u toho dua: pokud se provozovatelem stává MVP, která tuto službu veřejně inzeruje, plus si na nich každý soudce rád zchladí žáhu, tak by to asi bylo průchodné. Pokud to bude anonymní právnická či fyzická osoba, kterou s ničím nelze spojit, tak sotva.

8
Vzory podání / Žádost o info, jaké důkazy bude úřad provádět
« kdy: 02 Listopad 2019, 13:52:07 »
Pokud jste předvoláni k ústnímu jednání a zajímá Vás, co tam úřad bude provádět za důkazy, např. chcete vědět, jestli bude vyslýchat policajty jako svědky, a v návaznosti na tuto informaci se třeba teprve rozhodnete, jestli tam půjdete, nebo to necháte proběhnout v nepřítomnosti, můžete požádat o informaci - vzor v příloze.

§ 36 odst. 2 SprŘ: "Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak."

9
Komerční služby, advokáti / Re:frajtag v. www.nezaplatim.cz
« kdy: 31 říjen 2019, 21:25:04 »
Měl jsem na mysli především borce z nezaplatim.cz, kteří jsou placení za to, aby se na takouvou informaci zeptali, nebo si ji sami ověřili.
;D ;D ;D ;D ;D

10
Komerční služby, advokáti / Re:Řešení přestupků 2019
« kdy: 22 říjen 2019, 19:07:06 »
Pokud někdo potřebuje advokáta, doporučuji https://www.zelenaridicum.cz

EDIT: Děkuji, přidal jsem do tabulky. -kdo-

11
Komerční služby, advokáti / Re:www.nezaplatim.cz
« kdy: 20 říjen 2019, 21:20:20 »
Panu Furyjeep sepisuje litanie o tom, co mu údajně bylo napsáno, ale "Bohužel komunikace se mi nedochovala (netuším proč mi to gmail neuchoval) až na jeden fragment..." Mít tolik doslovných citací, co kdo psal, ale bohužel gmail to neuchoval (zase za problém může někdo jiný, že?) z nějakého neznámého důvodu - řekl bych, že to mluví samo za sebe.

"A ano přesně to jsem očekával, že nebudu předávat výzvy k uhrazení částky, protože na tuto situaci jsem se ptal před uzavřením smlouvy a bylo mi ES potvrzeno, že v praze je možné je ignorovat a situaci řešit"
Vy si pletete MHMP a jednotlivé městské části. Jako podkladový materiál jste předložil výzvu MHMP a k té vám bylo odpovězeno (pravdivě). Nic více, nic méně. Že jste si sám domyslel, že stejně jako u MHMP můžete postupovat i u výzev z městských částí, ačkoliv jste nás nikdy neinformoval o tom, že vám z jakékoliv MČ cokoliv přišlo (a to ani ve fázi předběžného dotazování), není naše vina. Kdybyste předložil k posouzení výzvu z MČ, bylo by Vám řečeno "toto ignorovat nelze". Ale možná jsme vám měli odpovědět na něco jiného, než na co jste se ptal, tak to pak jo...

"Já chápu, že se situace změnila a MČ přešly na turbo"
Nezměnila, ten už jedou dávno, ale vy jste se na žádné výzvy MČ nikdy neptal, předložil jste jako to, co vám chodí, výzvu MHMP, toť vše.

"Myslím, že i tato reakce pomůže pochopit přístup k zákazníkům"
Zajímavé, že ze stovek zákazníků tento problém máte jen vy a nikdo jiný. Všichni ostatní pochopili, jak mají postupovat, takže asi chyba bude na straně příjímače, ne vysílače.

"Další komunikaci k věci nepovedu, abych tu nerozjížděl flame, vše podstatné již bylo uvedeno, každý nechť si udělá obrázek sám."
Výborně, moje řeč!

12
Tak aktualizace stavu. Po cca 10 měsících a 12 zaevidovaných skutcích na Praze 1, byl do DS doručen příkaz na 2500 Kč. Příkazu nepředcházela žádná výzva mimo DS s určenou částkou, čili to vypadá na upltnění turbo modelu.

Další věcí je reakce Nezaplatim.cz, při objednávání služby jsem se dotazoval přesně na tuto situaci - ignorace ,určených částek, byl jsem informován, že v Praze je možnost ignorovat výzvy k uhrazení určené částky a reagovat při výzvě k podání vysvětlení. Tím, že přišel přímo příkaz bez výzvy k podání vysvětlení, tak od toho Nezaplatim.cz dal ruce pryč, s tím, že se jedná o obcházení jejich obchodního modelu. Čili za sebe rozhodně nedoporučuji tuto službu, protože jejich chování je v přímém rozporu s instrukcemi sdělenými při objednávání služby.

https://www.30kmh.cz/index.php?topic=1704.msg95148#msg95148

13
Komerční služby, advokáti / Re:www.nezaplatim.cz
« kdy: 20 říjen 2019, 18:25:17 »
Něco k tomu, jak bylo komunikováno panem ES s panem Furyjeep a k jeho "velmi negativní zkušenosti s tímto projektem".

Pan Furyjeep se skutečně přes webový formulář - tedy jako neklient a pro nás neznámá a cizí osoba - dotazoval na možnost ignorování výzvy k uhrazení, k čemuž dodal jakousi výzvu od MHMP. Na to mu skutečně bylo sděleno, že tento typ výzev lze obecně vzato ignorovat a řešit až v případné další fázi.

Na to konto se pan Furyjeep zaregistroval jako klient, čímž se ovšem podstatně změnila jeho pozice a povinnosti. Tak například mu podle bodu 3.1. obchodních podmínek (které si před objednáním služby přečetl a souhlasil s nimi, což potvrdil zaškrtnutím příslušného políčka) vznikla povinnost nás "informovat o každém rozhodnutí, písemnosti ze strany správního orgánu, úkonu správního orgánu či jiném sdělení správního orgánu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne: a) kdy mu bylo toto rozhodnutí či jiná písemnost doručeno, případně doručeno uložením podle příslušného zákona, nebo;b) kdy se o úkonu správního orgánu či jiném sdělení správního orgánu dozvěděl."

Hádejte, kolik písemností nám pan Furyjeep za celou dobu existence svého uživatelského účtu dodal? Modří už tuší: byla to jedna krásná, velká, kulatá nula.

Teprve 17.10. založil případ, kde mu ÚMČ Praha 1 (nikoliv tedy MHPM, k němuž mu - jako neklientovi - byla sdělena neformální informace) uděluje příkazem pokutu za 12 ignorovaných výzev k uhrazení určené částky. Jistě nikdo neočekává, že nám nebude předávat žádné dopisy od úřadů, tedy bude srát na svou elementární smluvní povinnost, a následně nám předhodí k řešení takto vzniklý případ :)

Žádnému klientovi jsme nikdy neradili, neradíme a nebudeme radit, aby ignoroval úřední poštu (a ani se neobtěžoval nás o její existenci informovat). Tu je naopak povinen bezodkladně nám předávat. Že si pan Furyjeep na základě výzvy od MHMP dovodil, že takto může postupovat i u výzev z městských částí (což mu nikdo nikdy netvrdil) a navíc jako klient už byl povinen předávat nám úplně všechno bez ohledu na to, kdo to poslal, nepochybně není náš problém.

Ignorovat své smluvní povinnosti a pak ještě čmárat sračky po netu, to je teda hardcore drzost...

EDIT: Provedl jsem anonymizaci jména p. Furyjeep. Rozkrývání identity uživatelů fóra tu nebude tolerováno, pokud tak neučiní sami. -kdo-
EDIT: Dokončil jsem anonymizaci jména p. Furyjeep. -uziv-

14
Vím o několika případech z Rakouska, kdy se k tomu v ČR soudci (i z téhož soudu) postavili diametrálně odlišně (Rakušané ale nikdy nedostali nic vzhledem k osobě pachatele :) ).

Jede se podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-104. Doporučuji nastudovat zejména důvody pro neuznání (např. § 267 odst. 1 písm. f): Samosoudce neuzná rozhodnutí jiného členského státu, pokud uložený peněžitý trest nebo plnění je nižší než 70 EUR.)

15
Asi každý, kdo opakovaně něco řeší v Brně, resp. v Jihomoravském kraji, si musel všimnout, kolik věcí za KÚ podepisuje Frölich. Zajímalo nás to, tak jsme se dotázali.

Odpověď:

1) V období od 01. 01. 2019 až 30. 04. 2019 vydal Mgr. Karel Frölich celkem 8 rozhodnutí jakožto oprávněná úřední osoba v příslušné věci.
2) V období od 01. 01. 2019 až 30. 04. 2019 podepsal Mgr. Karel Frölich jakožto vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje celkem 322 rozhodnutí.

Jelikož uvedené měsíce měly 83 pracovních dní, i kdybychom předpokládali, že Frölich ani jediný den neabsentoval, podepisuje průměrně 4 rozhodnutí denně.

Stran: [1] 2 3 ... 63