30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - urban.novak

Stran: [1] 2 3 ... 14
1
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Multibonus ?
« kdy: 29 Ledna 2023, 23:23:46 »
Jako multibonus máte přece manželku a další rodinné příslušníky, takže můžete mít vždy vysoký bonus i bez toho, abyste měl 4 auta.

2
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2010 sp. zn. 2 A 5/2010

Jednání žalobce, kterým porušil ust. § 24 odst. 6 vyhl. č. 243/2001 Sb. ohledně materiálu, z kterého může být registrační značka vyrobena, nesplňuje materiální znaky přestupku, protože jednáním žalobce nebyla nikterak ztížena identifikace jeho motorového vozidla a tudíž, že by tímto jednáním žalobce porušil či ohrozil zájem společnosti.

https://www.30kmh.cz/index.php?topic=6205.0

3
Správní řízení nemůže být v demokratickém právním státě ovládáno zásadou "součinnosti správních orgánů s účastníky řízení". Svobodný jednotlivec, jako součást občanské společnosti, nemůže být v právním státě partnerem správního orgánu vykonávajícího vrchnostenská oprávnění. Má naopak povinnost se takovým opatřením podrobit, jsou-li vykonávána řádně, tj. nejde-li o exces. Tak také nelze pokutovat osobu, která odmítne podat správnímu orgánu vysvětlení v případě, kdy je zřejmé, že by jím, byť i jen teoreticky, mohla přispět ke svému postihu za přestupek.

https://www.aspi.cz/products/lawText/4/163246/1/2

4
Vážně? Měl jsem za to, že soudní jednání jsou ze zákona veřejná a soudní rozhodnutí jsou veřejnou listinou.

5
Zrovna v tomhle případě by si pán nevypovídáním nijak nepomohl. Pán vypověděl pouze to, že bankomat používal obvyklým způsobem - vložil kartu do bankomatu, zadal pin a vybral si hotovost. Bohužel policie i soud jeho argumenty zcela ignorovali.

Chybu udělal, když vrátil peníze poškozenému. Správně měl reklamovat výběr z bankomatu u své banky. Banky si pak měly poslat peníze mezi sebou na správný účet.

6
>  ... umožnil jinému přístup k výběru své hotovosti a to bez svého souhlasu
Trochu protiřečíte, pokud někomu něco umožním, měl bych o tom vědět, pokud na to nezapomenu. A i když na to zapomenu, tak je to s mým souhlasem.

Ten, kdo umožnil přistup k výběru hotovosti z cizího účtu je banka, resp. provozovatel bankomatu, který nedostatečně zabezpečil bankomat proti případu, kdy uživatel od bankomatu odejde bez toho, aby dokončil výběr. To že uživatelé mohou být zapomětliví a roztržití měli předpokládat.

Já jako uživatel nemám šanci poznat, z jakého účtu vybírám. Při výběru se mi nezobrazí žádné identifikační údaje, nevidím jméno, číslo účtu, kód banky ani poslední 4 číslice karty.

7
alo.is> Je možné, že se taková právní kvalifikace nabízí, nicméně z logu v bankomatu by mělo být evidentní, že k použití platebního prostředku došlo před tím, než pán k bankomatu přistoupil a navíc ho použil oprávněný uživatel, tzn. majitel účtu.

Platební prostředek pro výběr v bankomatu zatím má vždy fyzickou podobu, i přesto že ho nemusíte fyzicky vkládat do otvoru v terminálu. Nebo snad má nějaká banka mobilní aplikaci, která vám umožní vybrat z bankomatu peníze i bez toho, abyste na něm zadávali pin?

8
Dají se nějak najít rozsudky z tohoto případu? Zajímalo by mne, jak si pan soudce zdůvodnil, že došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu neoprávněné opatření platebního prostředku. Přitom obviněný nikdy v ruce tu tzv. zneužitou kartu v ruce neměl a nezná pin k této kartě.

9
Ano, ignorovat dopis je ta nejlepší varianta. Hlavně se nesnažte nic prokazovat. Jediné čeho tím můžete dosáhnout je to, že se někde uřeknete a oni z toho vyvodí, že jste auto řídil vy a na tomto základě zahájí s vámi správní řízení.


K podmínkám objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

Podstatné je pouze to, zda je rychloměr schopen fungovat samostatně, tedy automaticky zaznamenávat a vyhodnocovat rychlost všech projíždějících vozidel, nebo zda je k výběru a měření rychlosti toho kterého konkrétního vozidla nutná součinnost lidské obsluhy.

https://www.epravo.cz/top/clanky/podminky-objektivni-odpovednosti-provozovatele-vozidla-110508.html

Tedy pokud přestupky zjišťuje lidská obsluha, není možné zahájit správní řízení s provozovatelem.

10
Další možnost je řídit se radou pana Číkuse z https://www.30kmh.cz/index.php?topic=12294.msg137860#msg137860, tedy na dopis odpovědět

Velevážený policisto, v souladu se zákonem podání vysvětlení odpírám a proto se ani nedostavím. Jsem moc rád, že jsem Vám mohl pomoci.

Nejedná se o přestupek, který by bylo možné překlopit na správní delikt provozovatele, takže správná strategie je k ničemu se nevyjadřovat. Protože nemají řidiče, budou to muset nakonec odložit.

12
alo.is> Takže jakmile budu mít pocit, že se úřední osoba ke mně nechová dostatečně zdvořile a důstojně, mohu ji od té chvíle beztrestně urážet?

13
Kontrola ze strany PČR nebo lesní stráže by proběhnout mohla, nicméně jediné co mohou zkontrolovat je to, jestli máte povolení vlastníka lesa, viz § 20 odst. 1 písm. g) lesního zákona č. 289/1995 Sb.

O tom kde a jaké má policie pravomoci na základě zákona o provozu na pozemních komunikacích si můžete přečíst na  https://www.autoweb.cz/pozemni-komunikace-kde-jeste-plati-pravidla-a-kde-uz-ne/

14
Ovšem pokud na tom bude někdo mít zájem, není problém z ujíždějícího řidiče udělat viníka. Stačí do protokolu uvest, že pronásledované vozidlo náhle a neočekávaně změnilo směr a rychlost jízdy, čímž přinutilo pronásledující vozidlo k vyjetí prostoru vozovky.

15
Pokud vás chytí, tak ano. Dostanete maximální možnou sazbu za vše, co jste spáchal a případně i za to co jste nespáchal.

Stran: [1] 2 3 ... 14