30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - enzym

Stran: [1] 2 3 ... 95
1
Podat odpor proti rozhodnutí není zrovna uznávaný procesní postup, spíše bych volil odvolání. Odvolat se pouze do zdůvodnění nelze, musí být do výroku a jako argumenty použít, co je ve zdůvodnění podle názoru účastníka vadné.

2
SO šalingradu má odpustkovou výzvu obvykle dokonalou a NSS ji považuje za dostatečné poučení pro podání vysvětlení.
Tím, že jste nesdělil, jste žádný přestupek nespáchal ... nebo jste byl snad uznán vinným za přestupek podle § 10 odst. 4? To by byla celkem rarita, i když už se o to v Brně kdosi (VNPP?) pokoušel.
To co jste napsal je blábol, pokud chcete fundovaný názor či smysluplnou radu, nemůžete udělat parciální výcuc, který nejspíš nemá se skutečným výrokem SO a jeho odůvodněním nic společného.

I když na druhé straně VNPP by něco takového byl schopen vytvořit ....

Anonymizujte a nahrajte, co máte

3
Nedopravní tématika / Re:A. Babis ml. - svedectvi, unos, capi hnizdo
« kdy: 13 Listopad 2018, 16:17:55 »
Kolegové, nesuďte uživatele Jojoba tak rychle a přísně, mohl by se leknout a přestat nás oblažovat obrazy z myšlenkových pochodů národa českého, se kterými se zde na takové úrovni málokdy setkáme (myšleno s uživateli obdobného typu). Myslím to vážně, nikoli ironicky. Ideová základna jeho postojů nám patrně moc blízká nebude, ale jeho náměty k zamyšlení stojí za pozornost. Odhadl bych, že za totáče nabyl schopnosti číst mezi řádky a doposud ji neztratil.

4
Nedopravní tématika / Re:A. Babis ml. - svedectvi, unos, capi hnizdo
« kdy: 13 Listopad 2018, 14:41:53 »
Citace
Cui bono ?  Národní fronta v parlamentu požaduje hlavu AB....
Dovolím si s uživatelem Jojoba souhlasit, ba co hůř, ta naše mládež zná jen rozkoše a není moudře vychovávána, všemu se vysmívá a nebere ohled na starší. Naše děti se staly tyrany, nepovstanou, když do místnosti vchází starší člověk a protiví se vlastním rodičům. Zkrátka mládež je hrozně zlá. Náš svět dosáhl kritického momentu. Děti neposlouchají rodiče. Je vidět, že už je blízko konec světa. Naše mládež je zkažena až do morku kosti. Je intrikánská a líná. Nikdy nebude připomínat mládež dávných časů. Mladé pokolení dnešních dnů není schopno zachovat naši kulturu.

5
Nedopravní tématika / Re:A. Babis ml. - svedectvi, unos, capi hnizdo
« kdy: 13 Listopad 2018, 14:32:42 »
Poklona, domníval jsem se, že tato jemnost je obecně neznámá. Vidím, že mezi HC lze nalézt talenty a vzdělance ve všech směrech.

6
Nedopravní tématika / Re:A. Babis ml. - svedectvi, unos, capi hnizdo
« kdy: 13 Listopad 2018, 14:27:32 »
<grammar_nazi>
mužský rod: 1-ní, 2-hý, 3-tí, 4-tý ... 7-mý...  1-ní, 2-zí, 3-tí, 4-tí ... 7-mí
ženský rod:  1-ní, 2-há, 3-tí, 4-tá ... 7-má ... 1-ní, 2-hé, 3-tí, 4-té ... 7-mé
střední rod:  1-ní, 2-hé, 3-tí, 4-té ... 8-mé ... 1-ní, 2-hé, 3-tí, 4-té ... 7-mé
jako alternativu lze psát i bez spojovníku, vypadá to ještě honosněji, případně na vylepšenou dát za číslici před spojovník tečku*
češťyn bít múj kobil
</grammar_nazi>
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785#nadpis5

*2.-hý (2.hý) lze interpretovat jako druhý osel dvakrát zahýkal, případně 2. osel 2x zahýkal,
2hý bude patrně druhý osel zahýkal jednou
EDIT: 2hý může být též bývalý policejní prezident, nyní budoucí velvysranec v SK

7
Potřebuji poradit - doručování / Re:Opožděné podání
« kdy: 07 Listopad 2018, 22:31:08 »
Pravda se ukrývá pod pojmem hantýrkou zvaným fikce doručení. Blíže viz § 24 SpŘ Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty, tamtéž lze nalézt nějaké únikové cestičky, další cestičky hledejte v § 150 odst. 4 - zda poučení v příkazu obsahovalo vše, co obsahovat má.
Náš bezprávní neřád považuje za zcela nepodstatné, kdy a zda vůbec se k Vám zásilka dostala.

8
Není to tak hrozné, jak mě napadlo v katastrofické variantě (= byl jste odchycen při řízení v době, kdy trest již nabyl právní platnosti = až po sankce, které uvádíte).
Nějak mi pořád uniká proč chcete žádat o nový ŘP, když je pořád platný - pokud jste jej ovšem neztratil. Že nemáte ŘO neznamená, že máte neplatnou plastovou kartičku s názvem ŘP, kartička je pořád platná, "pouze" nemůžete řídit motorová vozidla.

Náležitostem ve věci vrácení ŘO se věnuje § 102 ZPPK. Ve zkratce - standardní byrokracie, nastudujte si.

Neodevzdání ŘP při pozbytí ŘO v termínu je přestupek podle § 125c odst. 4 písm. b) zákona a má sankci podle § 125c odst. 5 písm. f) 2 500 až 5 000 Kč. Ta sankce není až tak zanedbatelná.

K následujícímu textu platí v plné míře můj podpis.
IMHO body b) a d) nedávají smysl. Volba je mezi body a) a c). Bod a) bude s nějakou pokutou, bod c) bude poplatek za vystavení nového ŘP a je otázka, zda se Vám podaří vyhnout pokutě za pozdní (ne)odevzdání. Já osobně bych volil variantu c) s doprovodnou hrou na mírného retarda, že jste neodevzdal, protože nemáte co a nehlásil ztrátu, protože stejně nemůžete řídit; když jste se se svými trably svěřil v hospodě, tak Vám poradili, abyste to dal dopořádku a nevíte jak, taxe jdete poradit na úřad. Počkejte, až se vyjádří někdo v této oblasti zkušenější.

9
Nechápu, na co přesně se ptáte. Na vaše dotazy existuje několik odpovědí a za Vaše hrůzné zločiny hrozí několik sankcí do bagatelní pokuty až po sankce, které uvádíte.
Citace
do 5 dnů jsem neodevzdal řidičský průkaz
odevzdal jste ho třeba 6. den, nebo vůbec?

Popište přesně, jaký trest a na jak dlouho Vám byl uložen a v jaké situaci se nacházíte nyní. A ujasněte si rozdíl mezi řidičským průkazem (ŘP) a řidičským oprávněním (ŘO).

10
Pro podporu tvrzení, že T4 byl vrak již před nárazem do betonu, přikádám 3 snímky z 11. sekundy. Při analýze videa nestačí jen shlédnout, kritické okamžky je nutné procházet snímek po snímku.

11
Co jsem vykoukal z videa.
Dodávka jela za škodovkou cca 25 m (odhadnuto jak z počtu čar/mezer VDZ, tak patníků), což je při rychlosti 120 km/h 0,75 s -> téměř nulová šance adekvátně zareagovat. Řidička škodovky se zjevně rozhodla umožnit předjížděcí manévr vozidlu v pravém pruhu za kamionem, které (zdá se mi) dávalo levý blinkr. Patrně neodhadla úplně přesně intenzitu brzdění a zpomalila trochu více, než situace vyžadovala, ale mohlo to být cokoli jiného. Řidič dodávky se i přes nepřiměřeně malou vzdálenost nesoustředil dostatečně pekelně a začal brzdit s velkým zpožděním. Pořád by to asi dal, kdyby neměl v havarijním stavu na vykopávce T4 brzdy, ke smyku nebyl sebemenší externí důvod.

12
Zde https://www.30kmh.cz/index.php?topic=5064.0 jste hledal? Není podstatné, kdy byl příkaz vydaný, podstatné jsou dva údaje
- den předání příkazu k poštovní přepravě,
- den, kdy byl učiněn první pokus o doručení (vhození oznámení o uložení zásliky do schránky).

EDIT
Citace
Jinak máte promlčeno, ale odpor bych pro jistotu podal.
Z rozboru pana hh v obdobném případu, který je řešen jinde vychází, že včasný odpor je nutné podat, i když je promlčeno.
Promlčeno jest, i pokud došlo k prvnímu pokusu o doručení 5.10. Jste si zcela jist tím, že příkaz je první úkon ve správním řízení?


13
Tak nějak to je, ale raději používejte termíny, o kterých víte, co přesně znamenají.

SprDel v místní hantýrce je pozůstatkem z dob, kdy se rozlišovaly přestupky (které mohly spáchat pouze fyzické osoby) a správní delikty; jde o speciální správní delikt (nyní přestupek) provozovatele motorového vozidla, který souvisí s množinou vyjmenovaných přestupků podle § 125f ZPPK.
Sprdelizovatelný přestupek v místní hantýrce je přestupek podle § 125f, za který může být postižen provozovatel vozidla, pokud se neprokáže vina určitému řidiči.

Například zábor veřejného prostranství není přestupek podle ZPPK, takže z principu není sprdelizovatelný i pokud by byl zjištěn pomocí automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy. Musí být tedy prokázáno zavinění konkrétní fyzické osobě.

EDIT: Pokud se Vám nechce výzvu anonymizovat a nahrávat, citujte zcela přesně, jak výzva zní. Každý detail může být podstatný.

14
Co si vlastně představujete pod pojmem SprDel?

K odpovídající radě a odpovědi na Vaše dotazy potřebují rádci kvalitní a přesné vstupní údaje. I zde platí GIGO - původně programátorské heslo garbage in, garbage out.

15
Přesně tak. Ale provozovatel bude nejméně 2x otravován bez předchozího varování. Pyrát hledá cestu, jak to smést se stolu bez účasti provozovatele.

Stran: [1] 2 3 ... 95