30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - dqd

Stran: [1] 2 3 ... 6
1
Jiné / Re:[WIN] Ignorovaná stížnost dle InfZ
« kdy: 16 Ledna 2021, 16:48:18 »
Děkuji za gratulaci a za přesunutí tématu.  :)

2
Jiné / Re:Ignorovaná stížnost dle InfZ
« kdy: 15 Ledna 2021, 11:29:56 »
Případ je u konce, SO1 mi informace po podání žaloby poskytl, my žalobu vzali zpět a následně se SO1 dožadoval u soudu prominutí nákladů řízení, což odůvodnil onemocněním COVID-19. Soud této žádosti nevyhověl.

Děkuji zejména panu hh za objasnění celého procesu a panu kdo za výborný vzor pro podání žaloby pro nečinnost.

A jak jsem slíbil, dělím se o nabyté know-how.

3
Rozsudky NSS a ÚS / Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
« kdy: 18 Prosince 2020, 12:49:05 »
Odesláno (vlastní text).

4
Jiné / Re:Ignorovaná stížnost dle InfZ
« kdy: 04 Listopadu 2020, 14:34:33 »
Ano, až bude případ u konce, podělím se.

5
Jiné / Re:Ignorovaná stížnost dle InfZ
« kdy: 04 Listopadu 2020, 11:02:30 »
Řešíte-li věc s advokátem, tak doporučuju si srovnat v hlavě, zda mu důvěřujete, a pokud ano, dělat to, co vám doporučí, a pokud ne, tak jít jinam.

Děkuji za doporučení. Advokáta jsem požádal o součinnost pouze z toho důvodu, abych po onom SO1 mohl požadovat vyšší úhradu nákladů řízení. Má mou stoprocentní důvěru, ovšem nečinnostní žaloby nepodává příliš často a pro jistotu mě upozorňoval na možná úskalí, která by mohla nastat. Ale obecně to podle něj má smysl podat, takže to nejspíše zkusím.

Podobné sondování na fóru je dost k ničemu (zejména, když neříkáte celý příběh, předpokládám, že to neskončilo citovaným upozorněním, ale následovalo i nějaké doporučení či hodnocení, zda a jak velký problém by to mohl být).

[...]

Vaši žádost jsme neviděli, tak těžko říct, jestli a jak moc je imperfektní, a ostatně neznáme ani detaily toho upozornění (na škále od "žalobu určitě prohrajete" do "taky by vám neupadla pazoura, kdybyste tam příště název povinného subjektu vypsal").

Omlouvám se, že se ptám pouze obecně. Tohle je natolik živá a citlivá záležitost, že sem (ani do neveřejné části fóra) nechci konkrétní dokumenty vkládat. Snad mé dotazy alespoň pomohou i někomu dalšímu.

(A za vyjasnění problematiky podávání žádostí dle InfZ děkuji, takto mi to bohatě stačí.)

6
Jiné / Re:Ignorovaná stížnost dle InfZ
« kdy: 03 Listopadu 2020, 17:05:41 »
Lhůta pro vyřízení stížnosti uplynula a já předložil advokátovi podklady pro podání žaloby. Ten mě ovšem upozornil, že má původní žádost nebyla přesně do puntíku dle InfZ, konkrétně jsem v dokumentu zasílaném datovou schránkou neměl uvedeny náležitosti dle § 14 odst. 2, věta první („Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.“), neboť ze samotné žádosti není zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena. Stejně tak jsem v žádosti neuváděl adresu pro doručování, která je dle § 14 odst. 4 nutná – v zákoně se píše, že taková žádost pak není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Měl jsem za to, že když zasílám datovou schránkou, součástí datové zprávy jsou i informace o adresátovi a odesílateli a že jsou tak tyto náležitosti zcela zřejmé. Nebo se mýlím, úřad to mohl ignorovat právem a soud nečinnostní žalobu jednoduše shodí na takové formalitě?

7
Je to sice z pera NS, nikoliv NSS nebo ÚS, považuji to ale za relevantní judikaturu, která by zde neměla chybět. Tento soud vydal stanovisko k trestní odpovědnosti řidiče motorového vozidla ovlivněného jinou návykovou látkou než alkoholem za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Soudem stanovené minimální hodnoty (pro to, aby se jednalo o přečin) jsou následující:

  • 10 ng/ml Delta-9-tetrahydrokanabinolu (9-THC)
  • 150 ng/ml Methamfetaminu
  • 150 ng/ml Amfetaminu
  • 150 ng/ml 3,4-Methylendioxymethamfetaminu (MDMA)
  • 150 ng/ml 3,4-Methylendioxyamfetaminu (MDA)
  • 75 ng/ml Kokainu
  • 200 ng/ml Morfinu

(Hodnoty jsou mnohonásobně vyšší než u souvisejícího nařízení vlády č. 41/2014 Sb..)

Stanovisko zároveň upřesňuje pravidla pro nutnosti vyžádat si znalecký posudek v této věci.

8
Jiné / Re:Ignorovaná stížnost dle InfZ
« kdy: 22 Října 2020, 13:13:24 »
Podle § 79 odst. 2 SŘS: "Žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení."

Děkuji za potvrzení.

9
Jiné / Re:Ignorovaná stížnost dle InfZ
« kdy: 22 Října 2020, 12:23:27 »
Lze tedy podat rovnou nečinnostní žalobu (§ 79 SŘS). Nevíte-li, co se stížností u povinného subjektu stalo, mělo by stačit nasčítat lhůty (pro postoupení, pro rozhodnutí, nějaká rezerva pro doručování).

Tak to jste mě obrovsky potěšil, děkuji. :) Nečinnostní žalobu jsem si (bez ironie) chtěl zkusit podat už dávno. Jen jedno mi není jasné: když nevím, který úřad svou povinnost nesplnil (a zjišťovat to ani nechci), na koho mám tu žalobu podat?

(Edit: aha, jak si čtu rozhodnutí 4 Ans 4/2009-86, tak se ta žaloba zřejmě podává na SO1.)

10
Jiné / [WIN] Ignorovaná stížnost dle InfZ
« kdy: 22 Října 2020, 10:56:39 »
Posílal jsem SO1 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ). SO1 se k tomu v zákonem stanovené lhůtě 15 dní nevyjádřil (neposlal mi ani požadované informace, ani neodpověděl, že má žádost obsahuje nějaké nedostatky). Proto jsem mu poslal stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ.

Správný úřední postup je dle tohoto zákona:

  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci...
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Jenže od doby podání stížnosti drží SO1 nadále rádiové ticho a lhůta 7 + 15 dní za pár dní uplyne. Mám podezření na to, že se SO1 vykašlal na svou povinnost poslat spis SO2. Toto podezření jsem zatím nijak neověřoval a možná bych to ani dělat neměl, protože existuje něco jako dobrá víra v akty veřejné moci (důvěra v zákonnost postupu orgánů veřejné moci) a já jsem tedy právem v očekávání, že se SO1 zachoval dle zákona a postoupil to SO2.

To znamená, že po uplynutí lhůty 7 + 15 dní bych prošťouchl SO2, tedy mu zaslal žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti a v příloze předchozí korespondenci s SO1. Nebo se mýlím a případný další postup je v případě InfZ jiný?

11
Rychlost / Re:Ramer 10C v obci
« kdy: 31 Srpna 2020, 14:26:08 »
Spis je prohlidnuty, je zde nahrany, fotka i kalibrace tam je.

Omlouvám se, přehlédl jsem to. Ještě pro jistotu hloupá otázka: ověřovací list onoho radaru je platný pouze do 12. srpna 2020 – změřili Vás před tímto datem?

12
Rychlost / Re:Ramer 10C v obci
« kdy: 28 Srpna 2020, 14:07:10 »
Rozhodně bych zde neházel flintu do žita. Podejte blanketní odpor, poctěte úředníka návštěvou a nafoťte si spis. Nejdůležitější ze všeho je fotografie vozidla a ověřovací list radaru. Poté požádejte o ústní jednání a o návod k obsluze (a případně o osvědčení o absolvování odborné přípravy pro užívání) onoho radaru. Pokud vám něco z toho zamítnou, máte pěkný materiál do odvolání. (Zrovna mám otevřený právě takový případ.) Jestliže ne, můžete to uhrát na nějakou jinou procesní chybu nebo na rozporuplnou výpověď policistů. (Je pravda, že už to není tak jednoduché, jak to kdysi bývalo, ale je tam velký prostor pro jejich chybu.) Možností je hodně.

Těch 1000 Kč opravdu stojí za to, abyste si celý proces zažil. Na tomto fóru je hodně ochotných lidí, kteří Vám v případě nejasností rádi pomohou.

13
Doplňuji pozdě, ale přece výsledek: kraj mi odvolání zamítl a já celý případ prohrál. Problém byl v tom, že jsem to tenkrát podcenil a odvolání nedostatečně odůvodnil.

Poučení pro příště: dát si tu práci a nenechat nic náhodě. Úřady se snaží v poslední době vyhnout ústnímu jednání z důvodu procesní ekonomie (tj. šetření námahy a času úředníků), takže jim je nutné dávat pádné důvody, proč vás mají na ústní jednání pozvat.

14
Děkuji za objasnění, vypadá to docela schůdně. Až budu řešit nějaký případ, kde mi nebude moc záležet na výsledku, zkusím to využít.

15
Jenom si říkám, že by v případě podání dopisem (na datovém nosiči) mohli frflat, že podání neobsahuje podpis. Mohl bych tak zkusit podepsat datový nosič nebo obálku.

(Ještě mě napadá, že hravé povahy by mohly podpis nebo rovnou celé podání napsat dovnitř obálky.)

Stran: [1] 2 3 ... 6