30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - JF

Stran: [1] 2 3 ... 10
1
Zajímavé články z internetu / Re:Změny a novinky 2022
« kdy: 29 Prosince 2021, 20:08:39 »
Objeví se nová digitální profese: autohacker. Jeho výrobkem bude SW na vypnutí asistentů za jízdy a zapnutí při kontrolní kontrole a STK. Do černé skříňky nahraje reálně vyhlížející fake data. 

2
Nedopravní tématika / Re:Rousky na hubu vsude
« kdy: 09 Prosince 2021, 15:23:21 »
.... Tenhle stát posere, na co sáhne. ...
To je inherentní vlastnost státu. Přes zkušenosti mnoha generací, hromad mrtvol a varování poctivých ekonomů, právníků, psychiatrů i soudce Samuela, lidi stát pořád chtějí.

3
Nedopravní tématika / Re:Rousky na hubu vsude
« kdy: 21 Listopadu 2021, 00:12:32 »
S IVM to není snadné. Seriozně se tvářící internetové lékárny mimo EUSSR chtějí recept od doktora. Objednal jsem od jedné, která nevyžaduje. Jestli přijde, dám odkaz zájemcům do SZ.

Isoprinosin (Gnoprinosin Forte) prodává na e-shopu polská abcapteka. Prof. Beran popsal jeho užití v domově důchodců někde na Moravě. V článku je i krátký popis delší dobu známého mechanizmu účinku. Ten spočívá v tom, že isoprinosin pomůže (stručně a jednoduše řečeno) částečně obnovit populaci funkčně celkem dobře definovaného typu buněk imunitního systému, která u starých lidí spontánně upadá. Pro lidi mladší 70 je isoprinosin spíš k ničemu. Nemá vedlejší účinky.

4
Nedopravní tématika / Re:Rousky na hubu vsude
« kdy: 20 Listopadu 2021, 12:53:53 »
@Hugo: V Japonsku v září nasadili ivermectin. Masově. Prestituta z velkých mrdií hned spustili jekot, že pokles je očkováním. Ivermectin je zcela neúčinný, jak dokazuje meta analýza ivmmeta.com. Nebo ne?

5
Opět a znovu: Váš postup záleží na tom, čeho chcete dosáhnout.

SO chce vyjádření k podkladům, tedy mu je dodejte. Požádat o ústní můžete, neboť je přínosné vyslechnout dříve odmítnutého svědka. Že svědek potvrdí, že trojúhelník v autě byl, jim nepište.

SO má dvě možnosti: Vofce vzdoruje oholení a má zuby a drápy - podjatost a argumenty ve vyjádření, návrh dalšího ústního. Buď zastaví hned, nebo počká do prekluze. Nebo odmítne veškerou argumentaci a rozhodne o vině. Pro odvolání pak bude podstatné odůvodnění, to ale teď neznáme a nezbývá, než na ně počkat. 

6
Cha cha, máte čínský bod.

Do vyjádření bych napsal, že je sice svědecky dokázáno nepředložení, ovšem závěr, že v autě triangl nebyl je nelogická, reálným důkazem nepodpořená konstrukce trestáním posedlého úředníka, chtivého peněz. Trojúhelník v autě byl, akorát na jiném místě než normálně a po kontrole jste ho tam našel. A nadto jste stíhán podruhé.

Jste stíhán podruhé a navíc správní orgán v důkazní nouzi nezákonně důkaz fabrikuje nelogickým a nadto i nepřípustným způsobem, protože svědectví fízlů bylo získáno v řízení, které bylo SO2 shledáno nezákonným. Svědectví je v novém řízení nepoužitelné. Evidentně nezákonné řízení proti vám je podle vás motivováno snahou vám uškodit, proto podáváte námitku podjatosti vůči úřední osobě vedoucí řízení a všem jí nadřízeným úředníkům, kteří jsou o podjatosti oprávněni rozhodovat.   

U SO1 nejsou nutné přesné formulace nebo dokonce odkazy na paragrafy. Stačí řečí slušných lidí podat svoje námitky. Máte-li další silný argument, stačí jej zmínit a nerozvádět. Tímto aktivním přístupem pomáháme SO vytvořit procesní chyby, aby bylo co dát do případného odvolání.

Stačí poslat 1.11.

7
Díky, že jste sem s tím přišel. Má to značný fun factor.

SO2 radí SO1, aby z oznámení fízlů, že Jirka v audi se neřídil pokynem k předložení výbavy, vyfabrikoval přestupek za technický stav. Nepředložení vůbec nedokazuje nepřítomnost trianglu ve voze. Nepředložení na výzvu není podle rozhodnutí SO 2 pokutovatelné, nepřítomnost nemají dokázanou. Nesplnění technický podmínek se zjišťuje technickou prohlídkou. Fízle na provedení technické nemají zákonné zmocnění, mohou na ni poslat, avšak neposlali. Navíc je pan Jirka stíhán podruhé za jeden domnělý přestupek.

Podle mne máte dvě možnosti: Buď to rychle sestřelit, nebo se dobře pobavit. Podle Vašeho aktivního přístupu soudím, že je na místě popřát příjemnou zábavu. 

8
Řízení o přestupku je forma trestního řízení, takže vztahuje.

Nikdo z místních borců Vám zatím neodpověděl nejspíš proto, že jste neposkytl text rozhodnutí SO2 ani nového vyrozumění SO1. Volné převyprávění s vynecháním zdánlivě nevýznamých detailů už zde vedlo k mnohým nedorozuměním a mrhání časem radilů.

Bude-li například Mr. Číkus mít možnost přečíst si rozhodnutí SO2, možná doporučí podat proti tomu stížnost.

Ani nevíme, do kdy máte lhůtu na vyjádření. Jestli je brzo, tak jim aspoň napište, že trváte na výslechu svědka a že Vás stíhají podruhé za jeden domnělý přestupek.

9
Změna obvinění? To jako soudruh ouřad zrušuje ne bis in idem?

10
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Jak získat náklady řízení?
« kdy: 08 Října 2021, 21:52:33 »
Placený zmocněnec se soudně uznanými náklady ve správním řízení soudním IMHO nejde.

Zvýšení nákladů správního orgána lze v případě úspěchu dosáhnout dohodou s advokátem, podle které si žalobu napíšete a advokát ji přes svou DS pošle soudu, advokát pak bere náklady zastoupení podle tarifu, vy dostanete zpět poplatek a máte plus u advokáta pro příště.

11
Swenak: výzva nebyla k předložení OP. Fízl chtěl "průkaz totožnosti".

ladin: proč chcete odkaz, když sám znáte praxi?

ladin byl rychlejší, svůj příspěvek nebudu editovat.

Otázka za milion bludišťáků je, zda ovčan je povinen splnit i nesplnitelný příkaz (žádný "průkaz totožnosti" fašistický stát nevydává a ovčan ho tedy mít nemůže, na OP je napsáno "občanský průkaz"), a zda má povinnost zkoumat obsah nezákonné výzvy a měnit ji tak, aby se zákonnou stala, v tomto případě přeložit "průkaz totožnosti" do "občanský průkaz". Totožnost lze ovšem prokázat i jinými státem vydanými průkazy, tak kupříkladu i předložení cestovního pasu by mohlo být považováno na nesplnění výzvy.

K otázkám postupu:
Kopie spisu: můžete podle 106/1999 zažádat o část spisu, zde by mělo smysl chtít policejní oznámení. Jak se žádostmi orgány nakládají je popsáno v jiných vláknech, váš další problém je, že jednání je dřív než lhůta na vyřízení žádosti. Nejlépe bude zajít na úřad v pracovní době, nikoli nutně v té úřední, prokázat zájem na nahlédnutí a spis ofotit, kopírovat zatím netřeba. Budete-li v úřední době odmítnut, přinuťte úřad sepsat o tom záznam a při jednání zkontrolujte, zda je záznam ve spise. Z nahlížení pořiďte obrazový či alespoň zvukový záznam, kameru zapněte při vstupu na úřad.
Taktika při jednání: záleží na míře vylhanosti policejního oznámení. Nevypovídat je vhodné pro podání vysvětlení. Pro vás bude lepší argumentovat excesem s vynucováním náhubku a plánujete-li následné řízení o náhradě za újmu, říct vše stručně, jen jednou a dohlédnout, aby vše bylo přesně v záznamu. Jednání bych vedl s ohledem na úspěch v řízení o náhradě újmy. Z toho pohledu je ladinův postup s pozdějším vyjádřením méně vhodný.
Podjatost: Chcete-li hrát tuhle kartu, tak na začátku jednání a i proti všem nadřízeným osobám, které o podjatosti řízení vedoucího úředníka rozhodují. Správní řád požaduje uplatnění námitky bez zbytečného odkladu a nelze ji úspěšně odůvodnit pracovním poměrem orgána k úřadu - viz. § 14 správního řádu.
Předložení videa: Pro vás asi nejlépe po výslechu Pachu. Konfrontace by byla zábavnější, ale ne každý na to má odvahu. Použítí až v odvolání by SO2 mohl označit za účelovou obstrukci a ztížit následné řízení o náhradě újmy. Ryze teoreticky se přestupkové řízení koncentruje až žalobou, praktické použití lze doporučit pouze těm, kteří chtějí průzkumem bojem zjistit rozdíl mezi právní teorií a realitou.
Víra ve spravedlnost v přestupkovém řízení: Psychiatrická diagnoza. Vyléčen budete s velkou pravděpodobností už v prvním kole. 

 

12
Příkaz nemáte důsledně anonymizovaný.

Pozor abyste nespadl do pasti, kterou vám správní orgán a fízlové přichystají. Video stáhněte z TyTrubky a až po výslechu policistů je označte za důkaz, trvejte na provedení důkazu a založení do spisu. Policajti budou lhát, nenechte se překvapit absurditou a nehorázností jejich lží. Případně je můžete s videem rovnou konfrontovat, ale dají vám najevo, že z toho nemají radost.

Rozhodnutí správních soudů o neuposlechnutí výzvy dobře nastudujte, začít můžete rozsudkem NSS 5 As 313/2019 a v něm uvedenými dalšími judikáty NSS a ÚS. Zkontrolujte, že v zápise o ústním jednání je přesně zanesena vaše argumentace o zjevně excesivním pokynu fízla ohledně náhubku. V řízení u SO1 zcela jistě prohrajete, orgáni na této úrovni chtějí výběr pokuty, nějakou zákonností a složitými úvahami se nezdržují. Příkaz vám byl uložen pouze na základě policejního oznámení. To je součástí spisu a bylo by pro vás vhodné se s ním seznámit před jednáním, nahlédnutím do spisu.

Ad advokát: uspějete-li ve správním řízení, máte nárok na náhradu nákladů na zastoupení podle advokátního tarifu. Advokáta bych doporučil až na odvolání a řízení u SO2. Mohl by se i chytnout na podíl na odškodnění za újmu způsobenou nezákonným stíháním.
 

13
Nechcete-li doručení dopisu, k lístku se vůbec nehlašte. Mailu od pošty jste si nevšimnul. Na lístku je poznámka, podle které se pozná jestli zásilka má být vhozena do schránky nebo vrácena odesílateli. DS máte jako FO nebo podnikatel? Do DS podnikatele orgány dopisy pro fyzickou osobu nedoručují.

Ohledně důvodů lustrace můžete napsat ředitelství Gestapa Policejnímu prezidiu dotaz podle 106/1999.

14
Váš případ je sice mimo téma poradny, ale je tady jistě dost lidí, které by mohl zajímat. Až bude mít spis celý, dejte ho sem (samozřejmě anonymizovaný).

Chcete-li jen advokáta, zkuste Záhumenskou https://stavbeznouze.cz/ 

15
Potřebuji poradit - rychlost / Re:Přerov 2021
« kdy: 09 Srpna 2021, 23:02:25 »
Pravidelně jezdím kolem jednoho radaru, přesněji budky na radar. Někdy to blikne, někdy ne. Tak jsem jednou zkusil 47 km/h podle GPS. Bliknul. Nikdy z něj nic nepřišlo. Ale není v Přerově.

Ve městě je několik budek, pochybuji, že radar je v každé z nich. Bliknutí by mohlo signalizovat přítomnost radaru.


Stran: [1] 2 3 ... 10