30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - jakubb

Stran: [1] 2 3 ... 33
1
Požádat můžete, úřad může vyhovět, ale nemusí. Pokud nebude vaše přání respektovat, nelze napadnout chybné doručení (lze, ale to jim nadřízené SO v pohodě podrží), nanejvýš lze podat stížnost, že nedoručují na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou jim účastník řízení sdělil ve smyslu § 19 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

2
Tohle je hloupost úředníka, který si stáhl datový soubor a nevložil ho do určeného systému, který by mu z něho udělal nějakou lidsky čitelnou podobu.

Můžete prudit So, aby dodal lidsky vnímatelnou podobu dokumentů, neboť tato je zcela zjevně jen nesrozumitelný balast.

Na druhou stranu tohle asi SO může stačit k zahájení, pokud ale sám nezávislými zjištěními řádně prokáže důležité aspekty přestupku, jako je místo, čas a další věci, které musí uvést v rozhodnutí.


3
Přišla mi "výzva" - co mám dělat? / Re:Podezření z přestupku
« kdy: 28 Března 2023, 12:29:44 »
Jednu akci bych přesto doporučil. Na místo si zajděte a proveďte fotodokumentaci značek.

4
Na soupisku to nevyhrajete. I kdybyste dokázal, že tam není, musel byste to to zřetězit s jinými chybami, které SO udělal, které mohou zasáhnout do vašich procesních práv.

Stejně tak není moc praktické na absenci soupisky namítat asynchronně, protože si SO soupisku doplní na volný list a řekne, že tam byl celou dobu a vy jste ho přehlédl.

Na místě v rámci nahlížení do spisu požadujte předložení soupisky. Pokud ji vytiskne, je to ok, protože ji vedou elektronicky. Pokud by ji na požádání chtěli vyrobit, tak můžete včas zasáhnout a nechat zapsat do protokolu/záznamu, že SO ji nevedl spolu se spisem.

Mě se osvědčilo, že vždy jak se mnou nějaký SO něco zahájí, tak požádám někoho blízkého, aby místo mě požádal 106kou o informaci, jakým způsobem SO vede spíš a jakým způsobem vede soupisky podle §17 SpŘ a jsou pracovní dobu (nikoliv úřední) daný odbor/oddělení má. Na nahlížení pak jdu vyzbrojen odpovědí a mohu snadněji lživé informace na místě odmítnout.

6
U elektronického podání je potřeba ujasnit skutečný a vnímaný čas.

Čas je na všech místech planety stejný, jen se jeho v různých lokalitách určitému bodu na časové ose přiřazují jiná číselná vyjádření, která mají pouze lokální účinek.

Pokud správní orgán stanoví nějakou lhůtu, tato je stanovena v tak, že bod na časové ose je stanoven nějakým zápisem, který správní orgán udává s přihlédnutím k časové zóně, ve které se sám nachází, tedy středoevropský čas (Europe/Prague).

Pokud se Vy nacházíte v jiném pásmu, nemůžete předpokládat, že by pro vás platil jiný bod na časové ose.

Když to přeženu extrémní analogií, mohl bych tvrdit, že se zrovna nacházím v místě, kde je užíván Juliánský kalendářní systém a mohl bych z toho vyvozovat, že dnes je 11.3.2023, mám tedy ještě 13 dní lhůtu, přestože na území ČR je již 24.3.2023.

to;dr: čas je všude stejný a časový údaj je nezbytné vždy posuzovat podle místa, ke kterému se vztahuje.

7
SO1 mi zaslal výzvu k doplnění odvolání proti Usnesení o zastavení řízení, ale v poučení uvádí, že pokud nebudou důvody doplněny, je takové odvolání neúčinné.

Celá výzva ke stažení zde: https://acab.s3.amazonaws.com/2022-04-nyrany/2023-02-vyzva-k-odstraneni-vad-podani-odvolani.pdf

Ano, sice mě přestupku zbavil, ale udělal tolik chyb, že jim v tom i tak chci vymáchat držku. Mám připravené rozsáhlé argumenty, které chci do odvolání přidat. Ale chci jim vymáchat držku i v tomhle.

Jak nejlépe postupovat?

  • Když doplnění nepodám, tak SO1 věc i tak dost možná postoupí na SO2 a ten bez dovolacích důvodů velmi rychle (zpravidla do 24hodin, mám zkušenost) vydá potvrzující rozhodnutí. Tím se celá moje snaha zmaří úplně.
  • Když doplnění podám, tak nevím, jak je za to vadné poučení správně vytrestat.

8
Zajímavé články z internetu / Re:Přejezd Třinec
« kdy: 02 Února 2023, 22:41:22 »
Dneska k tomu nějaké slátaniny ve zprávách: https://www.youtube.com/watch?v=cAjHMMBrOyM

Kolik vohnoutů se přizná a nechá si do kartičky narazit bodíky, to jsem zvědav.

9
Dost jste jim nahrál tím, že jste jim toho napsal a dal jim tak do ruky nástroj, jak ve vašem vyjádření hledat pochybnosti. Ale nejste v tom sám, tuhle chybu dělám taky a postupně se orgány odnaučují být přespříliš hovorný.

Příkladám vaše odvolání spojené do jednoho PDF, ať se to lépe čte.

10
Nikoli nezbytně, datové schránky mají systém takzvané odchozí brány. Pokud se desktopový klient připojí pouze za účelem odeslání zprávy, tak se přijaté zprávy nepovažují za doručené. Už dříve to o tom mluvil pan hh, hledejte výraz: odchozí brána.

11
Podle mého názoru není podstatné, co se orgánů kde ne/zobrazuje, ale jestli ze zákona vyplývá, že metadata zprávy jsou součástí podání a SO k němu musí přihlížet.

12
Metadata v obálce jsou součástí datové zprávy. To je názor z nějakého metodického pokynu, který jsem před lety dostal do ruky, ale nebyl podložen odkazem na právní předpis. Zkoušel jsem si ho dohledat, protože jsem řešil něco podobného a nedohledal jsem nic, co bych ouřadovi omlátil o hlavu.

Pokud byste někdo našel ustanovení zákona nebo podzákonného předpisu, ze kterého by to zřetelně vyplývalo, budu rád za nasměrování.

13
Jiné / Re:Přepsání vozidla, včetně spisu
« kdy: 12 Prosince 2022, 12:16:46 »
S panem Bruno jsem se neveřejně spojil a vydal jsem se s ním na ústní jednání. Byla to zábava. Očekával jsem agresivního úředníka. Měl jsem totiž k dispozici nahrávky z předchozích setkání obviněného s OÚO, ze kterých bylo vidět, že úředník je nerv, tak jsem se psychicky připravoval na emoce. Nakonec ale nebylo potřeba, jednání proběhlo poklidně. Ouřada je blb, nerozumí právní oblasti ve které rozhoduje, nechápe rozdíl mezi pojmy „právní řád“ a „správní řád“, má problém chápat jednodušší větná spojení – zato fantazie mu funguje skvěle a domýšlí si na obviněného povinnosti tam, kde by to zákonodárce nevymyslel, ani kdyby si šlehnul.

Děkuju hh za výbornou přípravu a podklady. Vaše příspěvky jsem si vytiskl na jednání, vybrané pasáže jsem pak překládal na obhajobu Bruna. Zvolil jsem metodu „kobercového náletu“, zaúkoloval jsem ouřadu návrhy na důkazy a doplnění spisu o další věci a myslím, že to byla více než bohatá nadílka. Mrzí mě, že jsem neměl čas si nad vašimi podklady udělat rešerši a tak jsem v zásadě vaše slova napapouškoval tak, jak jste je sem poslal a ještě jsem se v tom ve stresu hrozně zamotal.

Na konci ústního jednání ouřada mimo protokol sdělil, že i přes všechny uvedené argumenty shledává přestupek stále za prokázaný. Tak jsem raději ještě jednou sepsal body obhajoby písemně a poslal datovkou. Přikládám v anonymizované podobě.

Nyní čekáme, co z toho uvaří.

14
Moc nechápu, co řešíte. Pokud z vašich slov nebude možné vyvodit nějaké znaky, které by bylo možné použít jako  podklad pro důvodné podezření, že nějaký trestný čin připravujete a nebo jste jej již spáchal, tak jakékoliv rasisticky zaměřené tvrzení není IMHO postižitelné, pokud nic nesvědčí o tom, že byste to sděloval veřejně.

Že třeba policisty v autě za bukem, které vidíte z dálky, označíte jako ku*vy v době, kdy to nemůžete myslet adresně na určité konkrétní osoby, taky nebude jednoduché označit jako urážku na cti.

Beru jako samozřejmost, že videozáznam před předáním na SO oseknete na nejkratší nezbytnou část tak, aby prokázala to, co potřebujete prokázat a neřekla toho víc, než musí.

Ale jako nejlepší radu beru návrh od Pana hh. Je to geniální, jednoduché a ouředníkovi to správně zamotá hlavu.

15
  • Otázky úředníkovi pokládat můžete a dokonce můžete žádat, aby jejich položení orgán zapsal do protokolu, včetně odpovědi. Zda vám ale odpoví, to není jisté. Některé otázky mohou sdělit až v rámci rozhodnutí na základě správního uvážení (ad. zákaz předjímání rozhodnutí).
  • Orgán se vás bude ptát na nějaké otázky, zejména zda se ve věci chcete ještě k něčemu vyjádřit a tuto otázku vám v průběhu jednání může položit vícekrát v různých formulacích a mutacích. Je vhodné na všechny odpovědět stylem: „žádám o poskytnutí lhůty na vyjádření“ a hlídejte si, aby toto zapsal do protokolu. Když nic jiného, tak pravděpodobně se během jednání seznámíte s novými skutečnosti, důkazy a podklady a nelze po vás požadovat, abyste se k nim fundovaně vyjádřil na místě. Žádejte, neproste (podání žádosti – byť ústně – je právní úkon). Žádejte o poskytnutí, nikoliv o stanovení (úředník lhůtu musí stanovit, ale často na to zapomene udělat hned, tak vám to pak posílá datovkou/dopisem, což vám dá několik dní navíc).
  • Viz bod 2. Pokud vám poskytne lhůtu (zpravidla 5 dní nebo víc), tak po celou dobu můžete k věci doplnit jakékoliv námitky a vyjádření, která budou úředníka zavazovat a bude se s nimi muset vypořádat.
  • Dvojí metr a slovíčkaření. Běžná pracovní povinnost vás skutečně neomlouvá. Ale pokud máte sjednáno nějakou schůzku, tak by to uznat měli. Není to úplně jednoznačné, kde přesně je ta hranice, ale judikatura jim trochu ty otěže přitáhla, takže zkouší zastrašovat. Rozdíl je ale v tom, že oni k ústnímu jednání nepotřebují Vás, naopak, Vy jste pro ně obtěžující hmyz. Pokud se nedostavíte, velmi rádi celou věc projednají ve vaší nepřítomnosti.
  • Veřejné jednání může SO povolit na návrh účastníka, ale nikdy jsem neslyšel, že by někdy takovému návrhu vyhověli. A je vhodné žádat s předstihem, protože jinak to zamítnou s odkazem na nevhodné jednací prostory, nebo nějakou takovou blbost.
  • Ne, jako účastník máte právo si úřední jednání nahrát. A to i skrytě, bez vědomí úředníka. Úředník to musí strpět. Mluvím tedy o audio-záznamu, proti video-záznamu už byste asi busem trochu bojovat, i když právo je va vaší straně (na což úředník sere). Neměl byste ho ale pak zveřejňoval, ledaže byste prokázal veřejný zájem, ale to je zase jiná hra.

Stran: [1] 2 3 ... 33