30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - jakubb

Stran: [1] 2 3 ... 24
1
Nedopravní tématika. Žádal jsem o poskytnutí Rozhodnutí u jednoho medializovaného případu, kde šlo o výtržnost. Úřad mi toto zamítl s odůvodnění ochrany osobních údajů účastníků. Prý ani anonymizace nepostačuje.

Současně s tím jsem také žádal souspiku spisu, tu sice zmínili, ale jinak neodůvodnili, proč neposkytli i tu.

Zamítavé rozhodnutí přikládám

Za mě to vidím tak, že takové zamítnutí by nemělo projít. Měly by být dostupné procesní prvky řízení, jména ÚO, alespoň uvedení důkazů, které provedli. Napadá vás ještě další argumentace do odvolání, proč je zamítnutí celé žádosti nezákonné a úřad by měl vyhovět posktnutím anon verze?

Jak je to teď vlastně se změnou zákona, kdy tyto věci má nějak nově vyřizovat ÚOOÚ?

2
https://paragraphos.pecina.cz/all/uvahy-a-komentare/oslem-mesice-prosince-jakub-carmda

Pokud jsem správně četl, NSS prohlásil, že připojíme-li k platbě nějaký popis platby, jedná se nikoliv o popis platby, ale samostatné podání směrem k adresovanému soudu.

Jak by se SO tvářil, bylo-li by mu doručeno takto nějaké podání, řekněme Odpor proti příkazu?

Citace
[10] Tuto poznámku učinil jmenovaný v rámci zaplacení soudního poplatku, při jehož výběru je soud v postavení správce daně a samotné placení poplatku není procesním úkonem (a tudíž podáním), jak dovodil velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v usnesení ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. Cdo 3042/2018: „Zaplacením soudního poplatku nedochází k dispozici s řízením či jeho předmětem, nejde o procesněprávní povinnost, která by byla upravena procesními předpisy…“. Uvedené Nejvyšší správní soud nijak nezpochybňuje, nicméně je toho názoru, že touto optikou nelze pohlížet na poznámku učiněnou v dané věci P. K. jako statutárním orgánem stěžovatelky. Z jeho strany se zjevně jednalo o takový projev vůle vůči krajskému soudu, který lze zřetelně oddělit od zaplacení soudního poplatku jako takového. V tomto směru zde rozhodně není žádné pojítko mezi zaplacením poplatku na straně jedné a připojenou poznámkou k platbě na straně druhé; materiálně tato poznámka nepochybně nemá s poplatkovou povinností vůbec žádnou souvislost a podle přesvědčení Nejvyššího správního soudu ji nelze vnímat jinak než jako samostatný procesní úkon (projev vůle) učiněný formou písemného podání – byť bylo toto podání po formální stránce provedeno skrze elektronický mezibankovní platební systém. Tato skutečnost nic nemění na závěru, že se jednalo o podání, jak správně konstatoval již krajský soud.

[11] Předmětné podání mělo základní obsahové náležitosti, neboť z něho bylo zřejmé nejen to, kdo jej činí, ale také to, co je jeho obsahem a vůči komu směřuje. V kombinaci s podklady poskytnutými bankou je patrné rovněž to, že podání bylo datováno dnem 17. 5. 2019 a že bylo podepsáno P. K.; jeho klasický podpis zde sice chybí, avšak s ohledem na podstatu internetového bankovnictví a jeho autorizační a potvrzovací metody lze mít za to, že podání bylo podepsáno ve specifické elektronické formě právě jmenovaným, jenž příkaz k provedení platby zadal. O tom na základě údajů poskytnutých bankou nemůže být pochyb.

3
Není mi jasné, za co bystě měl dostat pokutu Vy. Pomohlo by, kdybyste natočený záznam poskytl zde, ideálně aby tam byly vidět všechny dopravní značky v úseku před tím, aby šlo situaci posoudit.

Můj názor:
  • Věcí má cenu se zabývat. Podle Vašeho popisu je to auto služební, takže řidič by měl být zjistitelný a když nic jiného, tak by se v rámci zjišťování napadení mohl dotyčný v rámci firmy odkopat.
  • Kamera nemá zvuk?! Myslím, že do určité míry by měl postačovat tomu, aby dotyčný byl popotahován za jednání proti občanskému soužití.
  • Kromě psychické újmy, k tomu natržení rtu skutečně došlo? Pokud ne, tak vás fízl naváděl k podvodnému jednání. Za sebe nedoporučuju jít touto cestou, ledaže byste potřeboval dosáhnout něčeho konkrétního (např. odškodnění, potřebu útočníka zadržet, ap.)
  • Policista nemůže odmítnout přijmout podnět nebo oznámení, takže jste mu jen skočil na špek a ušetřil jste mu práci.

4
Nedopravní tématika / Dar na účet
« kdy: 12 Září 2019, 18:12:23 »
Nastala situace, že jeden člověk chce mě jako fyzické osobě poslat na účet nějakou částku jako dar (poděkování). Protože se neznáme příliš dobře, nemá moji důvěru, tak řeším, jak se ochránit před tím, aby se v budoucnu nemohl dotyčný ozvat, že žádá vrátit částku, např. s tvrzením, že to byla nějaká půjčka, nebo jiná forma bezdůvodného obohacení. (naopak neřeším zdanění – tento příjem normálně přiznám)

Ideálně, kdyby to šlo absenční formou, tedy bez nutnosti se sejít a podepsat darovací smlouvu.

Stačí, když se do popisu bankovního převodu napíše, že se jedná o dar? Případně, co by tam mělo být uvedeno? Jaká jsou další možná rizika, kterých by chtěl darující třeba možná chtít využít?

5
Vozím s sebou i pas, když se začnou moc zajímato bydliště tak místo občanky dávám ten. V něm bydliště taky není.

6
Jak přesně je povinnost kupujícího vozidlo přepsat formulována?

7
Díky hh, tohle je informační perla! To by mělo být odkazované ze základních FSM pouček.

8
Myslím, že by bylo dobré požadovat, aby SO předvolalo svědka, kterého se zejména pyrát bude ptát, zda viděl, kdo auto na dané místo odstavil. Co se vyvinění týče, auto mohlo mít závadu, nebo se řidičovi udělalo špatně a tak nemohl pokračovat v jízdě, což vyřešila výměna přivolané řidičky, zatímco řidič vydýchával nevolnost  nedalekém křoví.

9
Nedopravní tématika / Re:Blbové pravidelně blokují křižovatku
« kdy: 24 červenec 2019, 09:46:17 »
Neuvěřitelné!!! Šel jsem si nafotit situaci, abych podal podnět a koukám, včera tam už silničáři řádili:
  • Vyhrazený pruh pro BUS je zrušený,
  • přibyla svislá značka podélného parkování místo prvního jízdního pruhu a
  • jsou namalované čáry tak, že je zjevné, kde se nesmí stát.

Problem solved.

10
Nedopravní tématika / Re:Blbové pravidelně blokují křižovatku
« kdy: 23 červenec 2019, 23:16:50 »
To vlastně není blbý nápad. Nevím, kde začít, ale na to přijdu.

Trochu jsem doufal, že ale najdu nějaké rychlejší řešení. Mezitím trpělivost přetekla i někomu jinému, protože minulý týden tam jeden blb (který to k přechodu dává i když je zbytek ulice volný) stál prdelí v přechodu a někdo mu zvrátil zrcátko u řidiče a včera jsem stejné auto viděl na stejném místě se zohýbaným zadním stěračem. :-/ To sice není to, co jsem zamýšlel, ale asi se tím můj problém vyřeší…

11
Nedopravní tématika / Re:Blbové pravidelně blokují křižovatku
« kdy: 23 červenec 2019, 22:59:41 »
Ten vyhrazený pruh pro BUS se už nepoužívá vůbec – ani v tomto směru nejsou natažené troleje.

Trulejbusy jezdí jen v opačném směru (viz nákres v prvním příspěvku) a ještě jde jen o záložní smyčku, která byla teď využívána jen při výluce, ale jinak se používá jen velmi výjimečně.

Nevím, zda jsem odpověděl na otázku „Kudy do té smyčky vjíždějí trolejbusy?“, ale raději doplním, že smyčka opisuje 2 bloky domů, tedy trolejbusy tam vjíždí souběžnou ulicí o 2 křiřovatky dál.

12
Nedopravní tématika / Re:Blbové pravidelně blokují křižovatku
« kdy: 23 červenec 2019, 22:45:53 »
S tím souhlasím, ten ostrůvek je tam úplně zbytečný. Nechci úplně zveřejňovat místo, dokud to nebude vyloženě nutné, je se mnou až příliš spjato.

Přidávám snímek na kterém je vyznačeno problematické stání. Jsou tam fskutečnosti pruhy dva, levý je vyhrazen pro odbočování autobusů (ty tudy ale jezdí jen výjimečně – zbytečnost), lidi parkují v tom nevyhrazeném po celé délce vozovky. Problém je ale jen to stání hned za přechodem, vedle ostrůvku. Nechci mimojiné také proto prudit přes fízly, protože ty by tam mohli akurát chodit dávat lístečky těm, kteří nikomu nepřekáří.

13
Nedopravní tématika / Re:cim nahravate
« kdy: 23 červenec 2019, 00:14:38 »
Neljevnější diktafon na Alze: https://www.alza.cz/sony-icd-px240-cerny-d1481750.htm?o=2

Mám, používám, zvuk je velmi dobrý, dá se dát do kapsy a mikrofon je v čele. Není to sice velikost tužky, ale ztratí se i v dlani. Navíc, když je strategicky vhodné se něčí takovým vytasit, tak položení takového přístroje na stůl způsobí viditelné překvapení.

14
Eh, kua, nevím kam jsem koukal. Když jsem to psal, byl jsem přesvědčen, že je tu poslední příspěvek z loňského října, neco jsem musel moc ošklivě přehlédnout. Pardon. Příště zpomalím, než neco napíšu.

15
Podle InfoSoudu bylo vydáno před 12 dny Rozhodnutí. Nevím, že by to bylo někde medializované. Nezachytil jste někdo?

Stran: [1] 2 3 ... 24