30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - swenak

Stran: [1] 2 3 ... 172
1
Vždy mě toto nas..., mně naměří 240
a to už jsem brzdil a nikde o tom ani čárka. Asi, že to nebylo Ferrari.

2
Nedopravní tématika / Re:Neekonomické rozhodnutí výboru SVJ
« kdy: 14 Března 2024, 17:18:23 »

Citace
První nejistota je, jestli to nepřipojení se týká programu jako celku, kdy nedostanu vůbec nic k ničemu, nebo jde o jednotlivé body programu.

Neexistuje žádná nejistota a neexistuje žádný program.
Zákon zná pouze “pořad zasedání”. Je to seznam jednotlivých bodů/témat, které mají být na shromáždění postupně projednány. Pořad zasedání si sestavuje ten, kdo svolává shromáždění. Je to součást pozvánky.
Citace
Dále k tomu "umožní včas seznámit se". Jak dojde k vyhovění požadavku? Říká to, že jsem povinen si o něco říct?
Ne, nejste povinen říci si o nic. Můžete hlasovat i bez znalosti podkladů. Už jsem to zde napsal třikrát. Toto je po čtvrté.

Je to stejné jako seznámení s obsahem spisu, který je veden u správního orgánu. Ouředníci správního orgánu nenapochodují před dveře Vašeho bytu s kapelou a s mažoretkami, aby Vám slavnostně předložili spis k nahlížení. Musíte se snažit sám: dostavíte se do sídla SO, samozřejmě v úředních hodinách, a požádáte o nahlédnutí.

Pro nahlížení do podkladů pro shromáždění SVJ platí přiměřeně stejný postup: Vlastník jednotky ať se snaží sám. SVJ nemá zákonnou povinnost mu to usnadnit.
To, jestli to je program, nebo pořad ovšem nemá nic společné s tím, o čem se bavíme (ano, hromadně jsem pořad upravil na program, je to vidět i v tom, že ani odstavec z NOZ v mé reakci neobsahuje pořad, má chyba, nicméně, asi to nebude to, na čem soud zruší nějaké usnesení, onen program se zcela běžně užívá v rámci pozvánek, zápisů a usnesení), řešíme ovšem text uvedeného odstavce (2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. a jaké jsou podmínky a cesty naplnění a jestli existuje situace, kdy může člen očekávat (na základě uvedeného odstavce), že dostal všechny podklady (např. již několik krát uvedená situace, kdy dostal jako součást pozvánky k některým bodům pořadu podklady a k jiným ne). Mé řešení (požadovat kdykoliv má člen i nejmenší pochybnost o dodaných podkladech/potřebě podkladů) se Vám nelíbí, jiné jste nenabídnul, ač nyní uznáváte, že vlastník se má snažit sám (což nerozporuju a nevtrdil jsem, ba naopak, pouze tvrdím, že může existovat situace, kdy se může vlastník domnívat, že má vše - viz uvedené), ale opět není zřejmé, jaké jiné řešení mimo to mnou tvrzené vidíte.

Citace
Dále mám za to, že pro statutární orgán (resp. svolávající) je naopak, pokud jednají, jak se od nich očekává a i v souladu s povinnostmi, vhodné (ano, ne povinné), prostě toto dělat automaticky …

Ne, statutáři nemají povinnost jednat ”jak se od nich očekává”. Znám vlastníky jednotek, kteří očekávají, že statutáři budou pracovat zadarmo. Taky znám jednoho, který očekává, že předseda SVJ mu bude odvzdušňovat topení a vyřeší jeho hádky se sousedkou. Co Vy očekáváte a na co máte právo - to jsou dva zcela odlišné nároky.

Statutáři jistě mají jednat “v souladu s povinnostmi” Ale to byste jim ty povinnosti měli napřed uložit ve stanovách SVJ, nebo v rozhodnutí shromáždění! Tak je to jednoduché …

To, že někdo od statutáru očekává, co není jeho povinností je jeho problém, já to nevrdil, nic mu v tom ovšem nebrání, pouze si to dle všeho nevymůže. Očekávání, o kterých jsem psal ve "očekává a i v souladu s povinnostmi" jsou očekávání, která jsou spojena s jeho funkcí a tím, co mu ukládá zákon, stanovy, případně další ujednání (třeba i to, že to bude dělat zadarmo, což ho ovšem nijak nezbavuje povinností, jeho volba). Neboli jinak, pokud vlastník neočekává, protože to OZ, stanovy, ... neumožňují, že s ním bude chtít statutární orgán vy..bat, protože si chce ulehčit práci, nebo není (ač by měl být, je to jeho povinnost) schopen řádně vykonávat funkci, nebo sleduje své, či jiné cíle, tak není důvod (mimo již uvedených extrémních případů), aby nejednal (byť mu to zákon přímo nenařizuje) tak, aby vlastníkům poskytnul podklady rovnou. Zkrátí se tím čas (jak už jsem psal, u pár jednotek to asi jde, u větších SVJ, kde je větší šance, že tam bude více těch odpovědných vlastníků je to dle mého neracionální) a zejména pak bude v případě problémů možné lépe ustát napadení nějakých usnesení, hlasování, ..., nějakým vlastníkem. U profesionálních sratutárních orgánů je to naopak i racionální, protože jednat jinak, vystavují se tomu, že to budou "vícepráce", které často nejsou smluvně řešeny, protože se jede dle paušálu. Co si pamatuju z nějakých starších projektů, tak právě toto umožňují portály používané profi statutárními orgány, případně správci. No a taky, pokud se ukáže, že způsob, který si placený statutární zástupce zvolí, vyhodnotí vlastníci jako třeba "nekomfortní", ač ne nezákonný, může to znamenat ukočení spolupráce a snížení příjmů.

3
Zajímavé články z internetu / Re:Upozornění na novelizaci
« kdy: 14 Března 2024, 11:07:43 »
A taky, jestli je reakce přimeřená a jestli je vedena proti tomu, kdo s tím klackem šermuje.

4
Nedopravní tématika / Re:Neekonomické rozhodnutí výboru SVJ
« kdy: 14 Března 2024, 09:14:46 »
No, ale právnícká osoba nějaké podoklady třeba přiložila a neuvedla, že nejsou kompletní.
No a? SVJ nemá zákonem uloženu povinnost oznamovat zda přiložené podklady jsou či nejsou "kompletní". Pokud máte jiný názor, prokažte jej.

Vlastník je považován za osobu s rozumem průměrného člověka (§ 4 obč. zák.) a sám se umí rozhodnout, zda přiložené podklady jsou pro něj kompletní či dostačující, a zda jej vůbec zajímají nějaké podklady.

Citace
... resp. že jsou další k předložení na vyzvání.

SVJ nemá zákonem uloženu povinnost oznamovat zda existují další podklady k předložení na vyzvání. Pokud máte jiný názor, prokažte jej.

Citace
z pozvánky nebylo zřejmé, že nějaké (podklady) jsou, nebo, že by nějaké mohly být alespoň z kontextu programu. .

SVJ nemá zákonem uloženu povinnost uvést v pozvánce zda nějaké podklady jsou, nebo že by nějaké mohly být. Pokud máte jiný názor, prokažte jej.

Citace
Z Vašeho výkladu by to značilo, že se každý člen má po obdržení pozvánky vždy dožádat statutárního orgánu, jestli a jaké podklady bude předkládat na shromáždění (případně nad rámec přiloženého) a tyto případně poskytnout k seznámení.

Nic takového jsem nenapsal, ani to z mých vyjádření nelze odvodit výkladem. Prosím odpousťte si nepravdivá tvrzení.

Citace
Bez řádné pozvánky a podkladů (byť dodatečně dodaných po vyžádání) se nelze řádně rozhodovat o účasti a její formě/hlasování v zastoupení..

V tom se shodneme. Vlastník jednotky má vždy možnost hlasovat proti, pokud se domnívá že pro kvalifikované rozhodnutí nemá dostatečné podklady. Vlastník není nemyslící schvalovací automat. Ani mu nikdo nedrží pistoli u hlavy při hlasování. Proč se tedy o něj chcete starat, jako by to bylo děcko?
 
Citace
Např. konkrétní případ. Pozvánka (více bodů, k některým i podklady) obsahovala závěrečný bod "Různé".


Bod "Různé" neumožňuje rozhodovat ani hlasovat o ničem. Vyřešeno. Pokud se bude hlasovat o záležitosti neuvedené v pozvánce, existuje možnost takové rozhodnutí napadnout soudně. Judikát uvedl výše pan hh.

Možnost úspěšně napadnout platnost rozhodnutí z důvodu neuvedení bodu v pozvánce je však limitovaná. Může se jednat pouze o nevýznamnou procesní vadu, ke které soud nepřihlédne. Viz usnesení Ústavního soudu I.ÚS 1529/19 ze dne 19. 1. 2021:
Citace
Namítají-li stěžovatelé, že rozhodnutí shromáždění SVJ bylo přijato procesním postupem rozporným s platnými stanovami, lze jim dát zapravdu. (...) je otazné, zda procesní vada při přijímání rozhodnutí SVJ byla natolik zásadní, aby neposkytnutím ochrany ze strany obecných soudů došlo k zásahu do základních práv a svobod stěžovatelů. Ústavní soud je toho názoru, že nikoliv. (...) I v případě, že by Ústavní soud napadená rozhodnutí zrušil, nelze mít za to, že by vzhledem k okolnostem případu došlo ke změně právního postavení stěžovatelů. Jediným faktickým důsledkem takového rozhodnutí pro stěžovatele by bylo navyšování nákladů řízení. Z toho důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

No, ale právnícká osoba nějaké podoklady třeba přiložila a neuvedla, že nejsou kompletní.
No a? SVJ nemá zákonem uloženu povinnost oznamovat zda přiložené podklady jsou či nejsou "kompletní". Pokud máte jiný názor, prokažte jej.

Vlastník je považován za osobu s rozumem průměrného člověka (§ 4 obč. zák.) a sám se umí rozhodnout, zda přiložené podklady jsou pro něj kompletní či dostačující, a zda jej vůbec zajímají nějaké podklady.

Citace
... resp. že jsou další k předložení na vyzvání.

SVJ nemá zákonem uloženu povinnost oznamovat zda existují další podklady k předložení na vyzvání. Pokud máte jiný názor, prokažte jej.

Citace
z pozvánky nebylo zřejmé, že nějaké (podklady) jsou, nebo, že by nějaké mohly být alespoň z kontextu programu. .

SVJ nemá zákonem uloženu povinnost uvést v pozvánce zda nějaké podklady jsou, nebo že by nějaké mohly být. Pokud máte jiný názor, prokažte jej.

Citace
Z Vašeho výkladu by to značilo, že se každý člen má po obdržení pozvánky vždy dožádat statutárního orgánu, jestli a jaké podklady bude předkládat na shromáždění (případně nad rámec přiloženého) a tyto případně poskytnout k seznámení.

Nic takového jsem nenapsal, ani to z mých vyjádření nelze odvodit výkladem. Prosím odpousťte si nepravdivá tvrzení.

Citace
Bez řádné pozvánky a podkladů (byť dodatečně dodaných po vyžádání) se nelze řádně rozhodovat o účasti a její formě/hlasování v zastoupení..

V tom se shodneme. Vlastník jednotky má vždy možnost hlasovat proti, pokud se domnívá že pro kvalifikované rozhodnutí nemá dostatečné podklady. Vlastník není nemyslící schvalovací automat. Ani mu nikdo nedrží pistoli u hlavy při hlasování. Proč se tedy o něj chcete starat, jako by to bylo děcko?

Obecně se nepřu v tom, jak přesně to tam je uvedeno, ani netvrdím, že povinnost je zákonem daná. Ono "(2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se programu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit." opravdu neříká nic o povinnosti uvádět, jestli existují podklady, jestli to přiložené je vše, nebo ne, ani je automaticky přikládat.

Nicméně, má to být včas a to za situace, kdy nejsou přiloženy podklady. První nejistota je, jestli to nepřipojení se týká programu jako celku, kdy nedostanu vůbec nic k ničemu, nebo jde o jednotlivé body programu. Tedy, pokud nedostanu vůbec nic, tak je podmínka splněna. Pokud ale dostanu z 5ti bodů podklady ke 2, tedy ke 3 ne, je podmínka splněna? Vlastník není jistě nesvéprávný, není potřeba se o něj starat (byť mám za to, že přeceňujete vlastníky, často netuší ani jenom to, že jsou členové "něčeho", že mají obecně nějaká práva a povinnosti, natož cokoliv konkrétní), ale jak má kvalifikovaně řešit ty 3 body programu, ke kterým nic nedostal a to samé pro situaci, že nedostal vůbec nic, nebo dostal ke všemu něco (a neví to, nebo i ví)? Jistě, u některých bodů to může být zřejmé, u některých ne. I u těch, kde to zřejmé je, že by tam nemělo být nic (nebo nic navíc), resp. pokud i ano, tak za předpokladu, že statutární orgán jedná s péčí řádného hospodáře, je schopen tak, jak tvrdil v čestném prohlášení a jak mu ukládá zákon, funkcni vykonávat řádně a loajálně, by to člen mohl vyhodnotit tak, že není potřeba vyžadovat něco navíc a nic nebude dělat. Pokud ale vlastník není nemyslící, je svéprávný, jedná odpovědně, musí brát v potaz, že by i schopný orgán mohl udělat chybu, natož, že by mohl hrát nějakou jinou hru. Co tedy udělá? Prostě si vždy řekne, tedy, i když možná nedostane nic, nebo dostane jenom něco a jenom k něčemu.

Souhlasím, Vy jste opravdu netvrdil toto, ale jaká jiná možnost existuje, aby měl vlastník jistotu, že, i kdyby nic na žádost nedostal a odpovídalo to reálně programu i dle kontextu bodů, tak učinil odpovědný krok (který mu ale zákon taky mám za to neukládá) a pokud by došlo k nesrovnalostem, tak to může podložit? A aby to mohl podložit, tak žádost o podklady podá písemně (obdobně, jako je povinnost uvedena ohledně vyúčtování) a tím se povinnost statutárního orgánu "umožnit včas" ovlivní v neprospěch statutárního orgánu, resp. obecně termínu konání.

Dále k tomu "umožní včas seznámit se". Jak dojde k vyhovění požadavku? Říká to, že jsem povinen si o něco říct? Stačí si říct (jak?) a zbytek je už na statutárním orgánu, aby se postaral, aby poskytnul včas, nebo má vlastník něco dělat? A jaký čas je potřeba pro jak rozsáhlé podklady pro seznámení se? Nebo stačí, že to vlastník obdrží, nebo jenom do toho nahlédne a bez dalšího se to má za seznámení se (jako když se řeší nahlížení do spisu a doručení nahlédnutím)?Citace
Např. konkrétní případ. Pozvánka (více bodů, k některým i podklady) obsahovala závěrečný bod "Různé".


Bod "Různé" neumožňuje rozhodovat ani hlasovat o ničem. Vyřešeno. Pokud se bude hlasovat o záležitosti neuvedené v pozvánce, existuje možnost takové rozhodnutí napadnout soudně. Judikát uvedl výše pan hh.

Možnost úspěšně napadnout platnost rozhodnutí z důvodu neuvedení bodu v pozvánce je však limitovaná. Může se jednat pouze o nevýznamnou procesní vadu, ke které soud nepřihlédne. Viz usnesení Ústavního soudu I.ÚS 1529/19 ze dne 19. 1. 2021:
Citace
Namítají-li stěžovatelé, že rozhodnutí shromáždění SVJ bylo přijato procesním postupem rozporným s platnými stanovami, lze jim dát zapravdu. (...) je otazné, zda procesní vada při přijímání rozhodnutí SVJ byla natolik zásadní, aby neposkytnutím ochrany ze strany obecných soudů došlo k zásahu do základních práv a svobod stěžovatelů. Ústavní soud je toho názoru, že nikoliv. (...) I v případě, že by Ústavní soud napadená rozhodnutí zrušil, nelze mít za to, že by vzhledem k okolnostem případu došlo ke změně právního postavení stěžovatelů. Jediným faktickým důsledkem takového rozhodnutí pro stěžovatele by bylo navyšování nákladů řízení. Z toho důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

Ano, samozřejmě máte obecně pravdu, různé bez hlasovacích bodů neslouží k hlasování (mimo jiné nepřítomní členové nemohli díky tomu pověřit svého zástupce, jak má hlasovat), ale "vyřešeno" to tím není, pokud na to statutární orgán, ani členové a další neberou zřetel (např. že je to záměr, nebo tomu nerozumí a chtějí "jenom žít", je jim to jedno, ...). Pak dle mého hezky navazuje to, co psal následně pan hh (byť ve spojení s původním dotazem), že ta jistota o slepé uličce tam není. Přesně v takových situacích hraje, resp. může hrát roli každá drobnost v případě napadení usnesení (zrovna řeším pár soudních řízení s tímto spojených), nebo celého shromáždění. No a jak tomu předcházet? No dle mého přesně tak, jak Vy sice přímo netvrdíte, ale je to dle mého jediná cesta pro odpovědného vlastníka, tedy vždy se dotázat při jakékoliv nejistotě (ač to není stanoveno zákonem stejně, jako není stanovena povinnost upozorňovat vlastníky na podklady, dodávat je s pozvánkou, ...). Teoreticky lze toto možná zahrnout do stanov, resp. předem připravit pravidla, jak poskytovat podklady, nicméně, jistotu ani pak vlastník nemá.

Dále mám za to, že pro statutární orgán (resp. svolávající) je naopak, pokud jednají, jak se od nich očekává a i v souladu s povinnostmi, vhodné (ano, ne povinné), prostě toto dělat automaticky (pokud nejde o nějaké rozsáhlé papírové podklady, umím si představit, že by třeba automaticky poskytnul to podstatné, tedy např. v rámci projektové dokumentace např. rozpočty a rozsah prací, návratnost a další kalkulace a zbytek je k nahlédnutí, případně bude vše online na portálech pro SVJ). Pokud jsou k dispozici elektronické, nebo jde digitalizovat papír, tak není problém poskytnout vše, naopak je to pro statutární orgán v případě problémů taky k dobru, protože udělal vše, co mohl, ač nemusel a že si někdo bude dodatečně stěžovat (je jedno jak).

5
Zajímavé články z internetu / Re:Upozornění na novelizaci
« kdy: 12 Března 2024, 08:05:59 »
A taky myslete na to, že jedna věc je, co říkají s dělají, když jsou zcela irelevantní a jak by se to změnilo, kdyby najednou měli vážnější slovo.

6
Nedopravní tématika / Re:To bude nějaký echt proruský dezolát
« kdy: 09 Března 2024, 10:00:58 »
Haluz spíše spamuje.

7
V Ostravě mu pomůžou v MHD i asistenti :)

8
A taky se nebude moct lísteček ve větru a dešti ztratit, ani zlý kolemjdoucí ho neukradne.

9
Nedopravní tématika / Re:Neekonomické rozhodnutí výboru SVJ
« kdy: 29 Února 2024, 10:58:28 »
No, ale právnícká osoba nějaké podoklady třeba přiložila a neuvedla, že nejsou kompletní, resp. že jsou další k předložení na vyzvání, nebo nepředložila, ale z pozvánky nebylo zřejmé, že nějaké jsou, nebo, že by nějaké mohly být alespoň z kontextu programu. Z Vašeho výkladu by to značilo, že se každý člen má po obdržení pozvánky vždy dožádat statutárního orgánu, jestli a jaké podklady bude předkládat na shromáždění (případně nad rámec přiloženého) a tyto případně poskytnout k seznámení. U společenství s pár členy to dejme tomu je realizovatelné, ale co třeba společenství s 20, 50, 100 členy? Pokud si vemu, že často se svolává s minimální lhůtou, tedy 15 dnů předem, tak "včas se s nimi seznámit." lze těžko splnit a to i za situace, že budou k dispozii kopie a všichni si je nějak přijdou vyzvednout/budou jim zaslány na vyžádání (problém s včasným doručením, ...). Svolávat tedy 2 měsíce předem (což samo nevyřeší možná problémy při poskytování podkladů i při dobrém úmyslu všech)?

Navíc, obsah pozvánky a podklady je důležitý i z důvodu rozhodování se vlastníků, jestli se vůbec budou účastnit (vykonávat svá práva) a případně jak (třeba zastupováni a kým). Pokud tam nejsou zásadní body, resp. je předem zřejmé, jak bude chtít hlasovat, resp. jestli mu na tom záleží, tak se prostě nezůčastní vůbec, nebo v zastoupení a pověří souseda, nebo třeba právního zástupce, protože je to naopak důležité a lze očekávat třenice. Bez řádné pozvánky a podkladů (byť dodatečně dodaných po vyžádání) se nelze řádně rozhodovat o účasti a její formě/hlasování v zastoupení. Pokud třeba dle pozvánky o nic nejde, o podkladech nic nikdo nepíše, nic neposlal, nebo něco i přiložil, ale až na shromáždění (resp. ze snad doručeného zápisu) se ukáže, že o něco šlo a byla další podklady, co dál?

Např. konkrétní případ. Pozvánka (více bodů, k některým i podklady) obsahovala závěrečný bod "Různé". Svolávající členové společenství, tedy nikoliv statutární orgán, jeho členové se volili o pár bodů před tím, pod toto schovali "maličkosti" typu schvalování účetních závěrek za 4 roky zpětně a další podobné špeky (dost možná účelově, protože to není vše OK a tuší, že to někdo může rozporovat a šťourat se v tom). Tento postup si někteří členové na neformální shůzce (s cíleným vyloučením jednoho člena, nešlo ani jenom o špatně svolané shromáždění) vše předem dohodnuli a připravili se správcem (ten jediný je alespoň na správném hřišti) a to dokonce včetně nových stanov, ač nebyl nikdo k tomu pověřen. K závěrkám doručovali (údajně vhozením do schránek) všem nějaké podklady 3/4 roku před svoláním shromáždění a hlasováním, členové (až na jednoho z přítomných, jeden SJM se neúčastnil) tvrdili "jooo, něco jsem snad dostal". V pozvánce k tomuto neoznámenému schvalování žádné podklady (ač bylo alespoň uvedeno obecně, že jsou případně u "výboru", ale ten neměl žádné členy, dokonce v té době byl statutárním orgánem dle stanov předseda společenství a ne výbor), podklady nebyly předloženy dokonce ani v rámci shromáždění. Schváleno.

Jak by jste toto vyložil? Z Vašeho výkladu jednak pozvánka byla OK (dokonce tam bylo i to, že nějaké podklady jsou k dispozici, ač u neexistující osoby, což dle Vás není potřeba, dle mého ano) a stejně tak je OK, že si to schválili bez k pozvánce přiložených a na shromáždění předložených podkladů (ač "k dobru" je, že někdo něco před 3/4 rokem obdržel, byť bez vazby na samostné budoucí shromáždění) a jelikož si to schválili, tak přes to vlak nejede. Jak by jste vyložil, že pod "různé" bylo schováno něco tak zásadní a že se třeba některý z členů pouze na základě "různé" a bez podkladů neměl zájem účastnit (byť v zastoupení) a ani se dožadovat podkladů k danému bodu, protože "různé" obecně zahrnuje problémy typu "květináč na chodbě" a podobně?

10
Nedopravní tématika / Re:Neekonomické rozhodnutí výboru SVJ
« kdy: 29 Února 2024, 09:19:20 »
Plán byl, sepsat "něco" co udělá BAF, že se minimálně jedna jednotka bude bránit, klidně soudně. A oni se na to vyprdnou.

Jak jsem psal, s tím vyprdnutím nepočítejte (a dle mého ho ani nechtějte), ono je to většinou racionální cíl, i když to ne vždy tak musí dopadnout (chyby projektu, malá domů, špatný výběr dodavatele, technologie, údržby, ...) a ne všichni to ocení, resp. ne hned, někdy až další generace, nebo někdo jiný.

11
Nedopravní tématika / Re:Neekonomické rozhodnutí výboru SVJ
« kdy: 29 Února 2024, 09:13:45 »
Ad smlouva: Dle § 1207, odstavec (2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.

Zmínka o § 1207 je slepou uličkou, která tazatele nikam nezavede.

(1) Pokud "schůze" byla stižena takovými vadami, že se vůbec nejednalo o zasedání shromáždění, pak je bezvýznamné zda existovaly nějaké podklady, zda byly zmíněny v pozvánce, nebo přiloženy k pozvánce.

(2) Pokud se konalo zasedání shromáždění a rozhodnutí bylo řádně přijato, pak je již  bezvýznamné zda existovaly nějaké podklady, zda byly zmíněny v pozvánce, nebo přiloženy k pozvánce. Je totiž zřejmé, že vlastníci jednotek ke svému rozhodování nepotřebovali žádné podklady.

(3) Pokud se konalo zasedání shromáždění a návrh nebyl přijat, pak je již bezvýznamné zda existovaly nějaké podklady, zda byly zmíněny v pozvánce, nebo přiloženy k pozvánce.

Žádná další možnost neexistuje.

Dovolím si nesouhlasit.

(1) § 1207 jsem uvedl Vám, ne Hugovi. Ostatně, dále v textu a i v předešlém příspvěvku uvádím právě ten problém ohledně toho, že se nemuselo jednat o řádné shormáždění, pak samozřejmě další už nemá smysl, protože už primární podmínká nebyla splněna, ač, jednou z vad může být právě to, že nebyly předloženy dokumenty, ani nebylo sděleno, že existují.

(2) Mám za to, že tomu tak není. To, že se hlasovalo bez znalosti podkladů neznamená, že to nebylo potřeba k řádnému rozhodování členů, resp. nemělo být potřeba. Toto by pak právě mohlo být podkladem pro žalobu z pozice přehlasovaného vlastníka (nebo žaloba statutárního orgánu), protože by smlouva, nebo jiné nepředložené dokumenty, mohly obsahovat závazky a skutečnosti, které by při jejich znalosti vedly k nepřijetí usnesení a buď výbor nepředložením nejednal v souladu s tím, co mu ukládá zákon a mohl tím porušit povinnosti při správě cizího majetku, nebo členové nehlasovali v souladu s přístupem řádného hospodáře. Asi by se dalo nějak namítat legitimním očekáváním, že "by se snad" nehlasovalo o něčem, co je proti zájmu společenství, resp. vlastníkům, ale jednak to nemusel být záměr, ale vada (na straně statutárního orgánu, nebo i členů) a taky, nejde to automaticky brát jako dané.

(3) O tom tady ale není řeč, přijato (byť sporně) bylo.


12
Nedopravní tématika / Re:Neekonomické rozhodnutí výboru SVJ
« kdy: 29 Února 2024, 08:13:58 »
Ad smlouva: Dle § 1207, odstavec (2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.

Mám tedy za to, že pokud pozvánka neobsahovala informaci, že existuje podklad, který není její součástí, ale je k dispozici u statutárního orgánu, nelze očekávat, že by se člen pídil po něčem, o čem netuší, že existuje, nebo sondoval ze své vůle, jestli v pozvánce nezapomněli o tomto informovat. Samozřejmě, pořád platí, že nyní má tu možnost se se smlouvou (a dalším) dodatečně sezámit, pokud vůbec něco existuje, dle zápisu se pořád jenom předběžně jedná pouze o tom, že se vše připraví pro další "shůzi" včetně projektu a podrobností. V návaznosti na to pak je zde zase otázka, jestli to vůbec byla formálně správně připravená a doručená pozvánka na shromáždění vlastníků, nebo jenom nějaký ten "pokec" členů, na který ani nebyla řádně doručena pozvánka.

Ad 100% vlastníků: Pokud se nepletu, toto je otázka změn spojených s prohlášením vlastníka a změnou podílů jednotlivých členů (patrně ve spojení s tím, že by mohlo rekonstrukcí dojít k nějaké změně podílů) a Hugo to špatně uvedl jako obecnou změnu společných prostor, kdy ale, pokud nedojde ke změně podílů, není 100% souhlas nutný (je otázka, jestli jejich stanovy/prohlášení nemají nějakou odchylku a pokud ano, jestli je vůbec přípustná a jestli by se v tomto dalo od OZ odchýlit).
------------

Hugo> Osobně bych to ale opravdu zatím moc nehrotil a šel na to nějak "přívětivěji", protože není nic schváleno (až na to sporně uvedené, bůh ví jak schválené a již sporně předepsané zvýšení platby), pouze byl pověřen výbor k dalšímu jednání, byť s předem dohodnutou firmou, protože shromáždění (resp. účastnící "schůze" a ti, co snad splnomocnili k zastupování při hlasování výbor) projevili obecný zájem o zateplení. To bez další přípravy projektu, dokumentace, .... nepůjde a  stejně tak bez dalšího hlasování, kde se schválí projekt a další + pověří výbor k podepsání smluv a dalším krokům. Ono se taky může vše změnit, jakmile bude projekt předložen a všichni uvidí reálná čísla. Lidi často "nevnímají" částky a informace obecně, pokud jsou podány ústně a vlastně jsou na "schůzi" z donucení (nechápou, že dům je taky jejich, byť podílově) ale papír je papír, starší se poradí s dětmi a tak dále a ....

13
Takže postup je tedy se normálně do toho řízení přihlásit? Mě se jedná o to, jakou má poškozený šanci z toho reálně něco dostat, když nemá na opravy žádnou fakturu. Foto bezprostředně po nehodě pořídila PČR a zapsala i rozsah poškozených dílů, ale prostě faktury nejsou.
To by snad vadit nemělo, pokud to půjde rozpočtem, faktury není potřeba dokládat, ač je otázka, co za to nakonec bude, ale pokud si to poškozený dělal sám a rozpočtem to bude za nějakou nenulovou cenu, tak to bude lepší, než je na tom teď, ač to zase může znamenat nějaký čas tím strávený. Likvidátor snad uzná fotky a zápis od policie.

14
Jak správně postupovat dál?

Domluvit se s prasičem na náhradě škody a následně mu pomoci ve správním řízení, aby z toho vyšel jako vítěz. Zachoval se sice nevhodně, ale je naprosto nemorální, aby se na něm obohacoval nějaký úřední parazit.

No, osobně bych tedy jednání, kdy mě někdo poškodí svým zjevně sprostým bezohledným jednáním (tím nemyslím to, že to je, ač je, v rozporu s pravidly), ještě bude nadávat (ač to možná nebylo vůči poškozenému, ale na situaci) a bez dalšího ujede, nenazval nevhodným jednáním a nerozpakoval bych se si zhojit škodu. A asi, jak tady už bylo psáno, neměl bych moc důvěry s ním rozjíždět debatu o tom, že když mi vynahradní škodu, tak se budu tvářit, že se nic nestalo a nedej bože mu pomáhat.

Sám jsem jednou byl svědkem podobné události, kdy blb naboural jiného při riskantním předjíždění, rychlém zařazení do mezery, kterou jsem mu vytvořil předem (viděl jsem ho v zrcátku ještě dříve, než začal předjíždět a viděl jsem jeho "adrenalin") a nedobrždění, tedy zvalchování zadku vozidla přede mnou. Nejdříve jsem to ignoroval a objel, protože "co já s tím" a ještě jsem nevěděl, jak to reálně dopadlo, ale pak jsem s vrátil, protože "jsem tušil" a zjistil, že blb ujel a abych poškozenému nějak "pomohl", podal jsem dopravce alespoň vysvětlení, jak se to stalo, byť to samozřejmě nemohlo pomoct k odhalení toho blba, ale snad to mohlo pomoct tomu poškozenému u pojišťovny, nebo třeba kdyby to nebyl jeho vůz, měl problémy jinde... . Dodnes se za to nestydím a od té doby mám i kameru a SPZ bych téměr jistě v podobné situaci poskytnul poškozenému, ať si s tím udělá, co uzná za vhodné.

15
Nedopravní tématika / Re:Neekonomické rozhodnutí výboru SVJ
« kdy: 29 Února 2024, 00:39:55 »
Co takto?

Vážení,
zasílám vyjádření ke schůzi ze dne x.y.2024.
Schůze nemůže nahradit usnášeníschopné shromáždění, jak je uvedeno ve stanovách SVJ.
Usnesení přijatá na schůzi nebyla přijata platně. A tato zdánlivá usnesení nemají žádné právní důsledky.
Pozvánka na shromáždění nebyla doručena dle stanov.
Hlasování a zápis obsahuje zásadní vady, které je možné zhojit pouze svoláním dalšího shromáždění.
Členové SVJ nebyli informováni, zda bude investiční akcí "zateplení" změněn byť jen minimálně společný prostory a tím by k souhlasu bylo potřeba 100% hlasů nikoliv pouze 75% hlasů.
Zvýšení příspěvku do fondu oprav o 1000kč nemůže být dáváno do souvislosti se zvýšenými náklady na energie. Do působnosti shromáždění nepatří schválení úprav jednotlivých navýšení příspěvků.
Ale schválení celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období. Výbor následně tuto celkovou částku rozdělí na vlastníky jednotek v poměru jejich spoluvlastnických podílů a oznámí každému z nich výši jeho plateb.
Nebyla členům předložena smlouva s poradenskou společností Barevné Domy.
Ostatní nedostatky případně dodám do žaloby, kterou bych byl nucen podat po konzultaci s advokátem, kdyby výbor na moje vyjádření nereagoval.
S pozdravem
Za mně to moc OK není, jak po obsahové, tak stylistické stránce. Co z toho ale vnímám je, že jdete tedy cestou bez nějaké "neformální nikoliv nepřátelské" výzvy k odstranění vad. Osobně bych to minimálně nějak lépe učesal a i formálně mi tam pár věcí nesedí. Např. "Do působnosti shromáždění nepatří" jednak snad ani není pravda, ale hlavně hned na začátku namítate právě to, že nešlo o shromáždění (to pak uvádíte i jinde), ale o schůzi. Dále, věta "Ostatní nedostatky případně dodám do žaloby, kterou bych byl nucen podat po konzultaci s advokátem, kdyby výbor na moje vyjádření nereagoval." je dost podivná, od "zatahování" advokáta (to je za mně často takový ten pokus působit silněji a s větší vahou, než je realita, tedy takové to bububu šeptem). To samé, že "připadně další dodáte do žaloby", dále,  asi bych si dal tu práci a rovnou ty možné další vady uvedl, třeba spíše bodově. No a taky bych třeba navrhnul, co bych rád a proč to vůbec řeším.

Stran: [1] 2 3 ... 172