30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - kdo

Stran: [1] 2 3 ... 100
1
Potřebuji poradit - rychlost / Re:Turnov výzva +10
« kdy: 01 červen 2020, 09:49:33 »
Má-li tato osoba stále české státní občanství, SO jistě může doručovat v češtině i do ciziny. Ne-li, zdálo by se být nejsnazším řešením, že by řidič neudělal nic a umožnil věc překlopit na přestupek provozovatele. Provozovatel by se následně v normálním světě uhájil tvrzením, že nebyly učiněny nezbytné kroky ke zjištění osoby řidiče. Jak by to celé dopadlo v české praxi, to si ale nedovolím předjímat.

2
Přesně tak. A pokud by v budoucnu SO obtěžoval provozovatele, ať mu prostě odpoví, že ke změření rychlosti nebyl použit automatizovaný technický prostředek, a tedy nebyly splněny podmínky pro aplikaci objektivní odpovědnosti provozovatele.

3
Zcela postačí, když písemně odepřete podání vysvětlení (bez jakéhokoli odůvodnění). Pokud tam stáli policisté s radarem, nejedná se o automatický technický prostředek, a tak nemůže správní orgán zahájit řízení ani s Vámi, ani s provozovatelem vozidla.

4
Zajímavé články z internetu / Re:vtipy
« kdy: 17 Duben 2020, 10:32:05 »
Parazit v karanténě...

5
Ne, o žádnou určenou částku se v tomto případě nehraje. Údajný přestupek nesplňuje jednu z podmínek pro odeslání výzvy: nebylo za něj možno uložit pokutu příkazem na místě. Zahájeno tak bude rovnou řízení o přestupku provozovatele, nebude-li udán řidič.

6
Potřebuji poradit - přestupek mimo ČR / Re:Prestupek nemecko
« kdy: 24 Březen 2020, 07:11:37 »
Jsem rad ze nejsem uplny idiot ze nejsem sam komu to nedava smysl :D

Úplný možná ne, ale ten přípis je pro gramotnou osobu naprosto jasný - stačí číst první odstavec druhé strany v kontextu s obsahem posledního odstavce první strany. Buď zaplatíte blokovou pokutu 25 EUR, nebo bude Amt pokračovat v šetření, což je za příplateček (něco jako u nás náklady řízení). To je navíc jasně podtrženo informacemi k provedení platby v zápatí první strany.

S podobnými dotazy se neváhejte příště obracet na http://www.schaf.de.

fu> Mrzí mě to, také bych v dané věci nejraději doporučil nechat se oholit pořádně a poslat pro začátek alespoň 250 EUR.

7
Téma zamykám, tohle je už i na gaychat moc.

Od názorů a projevu pana pk202 se za sebe jednoznačně distancuji a zdůrazňuji, že nejsou odrazem žádného jednotného postoje místního hardcore.

8
Dá se podle Vašeho názoru v pokračování ocitovat toto rozhodnutí SO2 ve Zlíně (příloha)? Nebo je tam vždycky háček a závisí na okolnostech?

Děkuji.

Viz https://pojisteninapokuty.cz/file/prekroceni_rychlosti_o_56.pdf

Samozřejmě. S odvoláním na princip předvídatelnosti práva. Na citované rozhodnutí můžete SO1 výslovně upozornit a žádat, aby postupoval v souladu s § 8 SprŘ.

9
V Benešově udání českého řidiče funguje zatím bez problémů. Mají toho asi moc, takže po udání už zpravidla nic nedělají. Řidič žádné body neriskuje, kdykoliv si může vzpomenout, že neřídil. To, co radil shora pan Číkus, je jednoznačně nejlepší varianta. Navíc je tam SčK jako SO2...

10
Přišla mi "výzva" - co mám dělat? / Re:V Ý Z V A
« kdy: 05 Březen 2020, 18:40:36 »
To není žádná klička. § 11 odst. 1 ObPol zní:

Citace
(1) Strážník je oprávněn
a) požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,
b) vyzvat osobu podle písmena a), aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení,
c) vyzvat osobu podle písmena a), aby předložila doklady potřebné ke zjištění skutečností podle písmena a).

Když si pořádně přečtete bod b), zjistíte, že strážník obecní policie nemůže nikoho předvolat, aby mu podal vysvětlení; může pouze vyzvat občana, který už vysvětlení podal, aby se dostavil k sepsání zápisu o tomto již dříve podaném vysvětlení.

11
Námitky proti provedení záznamu v bodovém hodnocení řidičů

Z výpisu z bodového hodnocení řidiče jsem zjistil, že mi byly dne XXXXXX připsány 2 body. Dle aktuálního výpisu z bodového hodnocení řidiče připsal tyto body do hodnocení Městský úřad Kocourkov.

Žádného relevantního podezření z přestupku si nejsem vědom, a proto podávám tyto
 
námitky

proti shora zmíněnému záznamu v mém bodovém hodnocení řidiče a žádám v souladu s § 123f zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, o odstranění záznamu z bodového hodnocení řidiče, a to nejpozději do 10 dnů.

12
OT: Dodnes jsem si myslel, že podstatou chronometru je, že udává čas zcela přesně. Teprve díky MMB jsem se dozvěděl, že pár sekund nehraje roli.

Nicméně pokud je ze záznamu patrný pokus o brzdění, může to dost pomoci - řidič začal brzdit, ale když zjistil, že se mu nepodaří bezpečně zastavit, pokračoval v jízdě.

13
Jedná se o rozsudek NSS č.j. 2 As 159/2016 – 36 ze dne 15.6.2017. Stěžejní je zejm. bod [45].

Pokud je správní orgán schopen prokázat "parkování" po dobu 4 minut, měl by obviněný trvat na tom, že se nejednalo o stání, ale pouze o zastavení.

14
Přišla mi "výzva" - co mám dělat? / Re:Zóny placeného stání
« kdy: 04 Březen 2020, 10:51:36 »
Odpověď na dotaz tak, jak jste jej podal: Žádný přestupek jste nespáchal, chybí zavinění.

A nad rámec odpovědi: v obdobných případech je velice vhodné udat řidiče, který si neexistenci přestupku obhájí lépe než v případě obvinění z přestupku provozovatele provozovatel.

Stran: [1] 2 3 ... 100