30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - kdo

Stran: [1] 2 3 ... 65
1
Potřebuji poradit - rychlost / Re:40+ v obci (občan SK)
« kdy: 25 Srpen 2019, 17:26:41 »
Pokud šlo o překročení rychlosti v obci o více než 40 km/h (§125c(1)(f)(2)), pak jde o zákaz řízení na 6-12 měsíců s pokutou 5.000-10.000 Kč. V příkazu tedy pravděpodobně bylo 5.000 Kč.

K nalezení optimálního postupu nemáme dost informací - např. netušíme, jak moc velký problém by byl pro pana Mirunu zákaz řízení na území ČR, ani nevíme, zda byl v souladu s dříve mnou odkazovaným čl. 6(3)(a) EULP neprodleně v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění.

Pokud by ztráta ŘO nebyla velký problém, risk s obhajobou postavenou na nedoručení, případně doručení pouze v češtině, by jistě stál za pokus.


2
Potřebuji poradit - rychlost / Re:40+ v obci (občan SK)
« kdy: 25 Srpen 2019, 16:52:01 »
I pokud jste sdělil PČR kontaktní adresu, nemá to žádný vliv na doručování v rámci správního řízení. Na Vašem místě bych teď poslal reakci (odpor) ze Slovenska a v ČR přestal poštu přebírat.

Mimochodem - dostal jste ten příkaz ve slovenštině (srov. čl. 6 EÚLP)? Protože pokud nikoliv, tak lze zariskovat a ani nepodat odpor. Za +9 km/h v žádném případě odebrání ŘO nehrozí, pouze pokuta dle příkazu (předpokládám 1.500 Kč) a 2 body, oboje by mělo být vybojovatelné zpět, prokáže-li se, že jste nebyl informován v jazyce obvyklém v zemi, jíž jste občanem.

EDIT: Teď jsem si všiml, že téma má v názvu 40+, ale v textu je zmíněno 9+ km/h. Jaká tedy byla naměřená rychlost?

3
Český exekutor ve správní exekuci nefiguruje. Exekuci provádí sama obec podle daňového, nikoliv exekučního řádu. Asi je to, o čem píšete, teoreticky možné, nicméně představa, jak se Bc. et Bc. Jouda, DiS z Městského úřadu Blbákov, který z cizích jazyků rozumí pouze slovenštině (a ještě ne úplně dobře), snaží exekuovat peníze z účtu ve švýcarské bance, má blíž ke stand-up comedy než k realitě.

4
Jízda s otevřenými pátými dveřmi není, pokud vím, ničím zakázána, jen asi bude potřeba dodržet podmínky ust. § 26(1) ZPPK, tzn. nesmí být ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích. Co se týče nečitelnosti značky při jízdě s otevřenými pátými dveřmi, to je komplikovanější, neboť dle § 52(2) nesmí být při přepravě nákladu zakryta nejen RZ, ale ani stanovené osvětlení, odrazky a registrační značka, rozpoznávací značka státu a vyznačení nejvyšší povolené rychlosti. Za zakrytí RZ hrozí obvinění z porušení ust. podle ust. § 125c(1)(a)(2) ZPPK a pozbytí ŘO na 6-12 měsíců (podle § 125c(6)(b)).

Použití třetí RZ by eliminovalo přinejmenším materiální aspekt skutku a nejspíše by daný případ nebyl posuzován jako zakrytí RZ.  Netroufám si nicméně předvídat, jak by případné správní řízení v takové věci dopadlo, protože navíc by stále potenciálně zbývalo porušení povinnosti dle § 52(2), pokud by došlo k zakrytí např. osvětlení.

5
4) Bodré bolševické tykání si nechte na Novinky, tady na ně není nikdo zvědav, preferujeme kultivovanou diskusi.

Nebyl bych k návštěvníkům tak přísný když jinde je tykání normální a i někteří zdejší stálí členové ho preferují

Já vím, byl jsem dvakrát na eMimino.cz. Proti tykání obecně nic nemám, tykám si se spoustou lidí. Radím-li ovšem někomu a zcela konsistentně uctivě vykám, považuji za projev naprosté nevychovanosti či neschopnosti číst text, dostane-li se mi následně “tykací” reakce. Tykače tohoto typu si buď přidám na ignore list nebo ve vší slušnosti napomenu, a na tom nic měnit nehodlám.

kdyz to necham dojit do exekuce - vemou me penize z uctu? vemou me penize z uctu v jine zemi EU?

Tuhle otázku jsem předtím vynechal..
1. ano
2. asi podle toho jak to bude dohledatelné

Ale exekuce asi skončí tak že zaplatíte mnohem větší částku a jít do ilegality kvůli pár tisícům za pokutu je hodně extrémní..

Mnohem větší částka to nebude. Podle § 183 DŘ “náklady za nařízení daňové exekuce činí 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč”, čili u pokuty za běžný dopravní přestupek půjde vlastně vždy o 500 Kč. Vymáhání v zahraničí považuji za vyloučené, vymáhající obec má spoustu jednodušších způsobů, jak se vypořádání své (bagatelní) pohledávky domoci.

6
Nic ve zlém, ale to je taková ošklivá, zlá, ... nesrozumitelný blábol. S MHMP jste se nesoudil, ale prohrál jste soud s Prahou, protože Praha je zřizovatelem soudu. Přezkum věci v dopravě chcete poslat na MV, protože zřídilo Prahu.

Takže:
1) Soudit se s Prahou v dopravní věci lze pouze tehdy, když byly vyčerpány všechny řádné opravné prostředky, tj. pouze tehdy, když Magistrát hl. m. Prahy vystupuje jako odvolací správní orgán, který potvrdil nějaké rozhodnutí SO1, ergo když prvostupňové řízení proběhlo u některé městské části.
2) Praha skutečně není (a ve státě, kde se moc dělí na nezávislou moc zákonodárnou, výkonnou a soudní asi ani nemůže být) zřizovatelem soudu.
3) Žádost o přezkum jistě můžete poslat na MV (které ovšem skutečně není zřizovatelem Prahy), obsahově je to stejná disciplína jako správní žaloba. Budete-li mít štěstí, předají ji na MD, které je pro přezkum věcně příslušné, pokud odvolacím správním orgánem byl MHMP (což jsme se doposud nedozvěděli) a jednalo se např. o přestupek proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Když budete mít smůlu, žádost se bude několik let někde povalovat a Vy nebudete moci téměř nic dělat, neboť na přezkum není žádný právní nárok. Spíše to ale podle typu přestupku vypadá, že ve Vaší věci byl MHMP prvostupňovým orgánem a MD orgánem odvolacím. V takovém případě by byl příslušným přezkumným orgánem ministr dopravy.
4) Bodré bolševické tykání si nechte na Novinky, tady na ně není nikdo zvědav, preferujeme kultivovanou diskusi. Píši-li Vám odpověď (mám na mysli např. hned tu první) a používám vykání (navíc s versálkami), svědčí Vaše následné tykání o skutečnosti, že buď Váš věk, Vaše schopnost porozumět psanému textu nebo Vaše vzdělání (možná i všechny tři tyto parametry současně) je o tolik nižší, že jsme spolu zcela jistě husy nepásli. Doufám, že z této mé připomínky nebudete mít další “flustraci”, ať už se pod tímto termínem skrývá cokoliv.

7
Vy máte za sebou soud s MHMP, tedy jako odvolacím orgánem? O jaký přestupek se jednalo?

Co se týče přezkumu, není od věci (zejm. jde-li o ŘO) jej zkusit zároveň se správní žalobou. Text je v podstatě shodný, liší se jen označení věci, adresát a označení stran. MD je v přezkumech několikanásobně rychlejší než u odvolání a občas dá i obviněnému zapravdu.

Přezkumné řízení nemá odkladný účinek. Pokud máte v rukou pravomocné rozhodnutí, radil bych pokutu zaplatit, jinak s Vámi (obvykle po upomínce) zahájí úřad daňovou exekuci. Stržení peněz ze zahraničního účtu v jejím průběhu je ale vysoce nepravděpodobné.

8
Je pro mne enormně iritující, když jsme s tímto sociopatem, pohybujícím se kdesi na hranici debility, házeni do jednoho pytle. A frustruje mne představa (čti: jistota budoucího), že aktivit tohohle pojišťováckého podvodníčka a celoživotního losera nesporně záhy využije estabilishment k omezení práva na informace.

9
Víte co je nejzajímavější? To, že všechny městské části Prahy píšou, že důkazní foto je velké a nejde to poslat, ale třeba taková Praha 1 s tím problém nemá a přišlo přímo ve výzvě několik fotografií, pěkně Datovou schránkou, pokud je někdo chce potrápit, může dát za příklad Prahu 1.

ÚMČP 5 také posílá fotky rovnou ve výzvě. Praha 4, 6, 7 a 8 nikoliv. ÚMČP 6, 7 a 8 mají výzvu k úhradě určené částky v podstatě totožnou, takže možná budou totožné i jejich postupy. To ale zatím nevím, přes výzvu se v mých případech dostaly zatím pouze ÚMČP 5, kde používají turbo model a kde mi nyní běží standardní správní řízení, a ÚMČP 7, kde turbo model nepoužívají (a kde v mé věci už došlo k zániku odpovědnosti za přestupek).

10
Rychlost / Re:[WIN] Hlinsko (sprdel)
« kdy: 20 Srpen 2019, 01:24:58 »
V Hlinsku také ještě nikdy neslyšeli o adjektivu “přezkoumatelný”, že...?

11
než to admin zase smázne

Jen pro informaci: pouze jednomu jedinému uživateli tohoto fóra je mazáno více příspěvků než Vám. Vaše příspěvky nemaže jedna osoba (admin), ale hned několik moderátorů (aniž by na tom byli jakkoli domluveni). Buď by se tedy nad sebou měli zamyslet moderátoři, nebo Vy. Ze skutečnosti, že moderátoři jsou tu více doma (a Vy spíše na návštěvě), je jich mnoho (a Vy jeden) a jejich přínos pro obsah fóra je neoddiskutovatelný (což o Vás při nejlepší vůli napsat nemohu), mi vyplývá druhá volba jako zjevně relevantnější.

12
Potřebuji poradit - přestupek mimo ČR / Re:Výzva Itálie
« kdy: 19 Srpen 2019, 19:29:33 »
OT: A zkušeností přibývat nebude, protože Češi se naučili jezdit v zahraničí min. 10 km/h pod limit, ať je jakýkoliv. Aniž bych nějak spěchal či nějak často nebo významně (málokdy o více než 20 km/h) překračoval nejvyšší dovolenou rychlost, po cestě do Itálie (počítat jsem začal někde u Linze) jsem předjel kolem 140 českých aut. Mne ani jedno, ale předjelo mne určitě více aut, zejména německých, ale i rakouských a italských (a několik Poláků a Slováků, dokonce i jeden Francouz).

Situace poměrně často vypadala, jako kdyby byl pravý pruh na dálnici vyhrazen pro kamiony, domorodé důchodce a auta s českými RZ. Mediální masáž na téma likvidačních pokut ze zahraničí byla úspěšná. Čech se přizpůsobil.

13
Obviněný v žalobě uvede, že se odvolat musel, neboť by nesnesl pomyšlení, že za jeho skutek bude řízení vedeno proti někomu jinému (provozovateli). To obviněný považuje za nespravedlnost tak velikou, že mu to způsobilo psychickou újmu a začal ze spaní (nejen) mluvit. ;)

14
Strážník je oprávněn požadovat vysvětlení. Strážník není oprávněn k podání vysvětlení předvolávat. To není totéž.

A navíc tu máme zákaz sebeobvinění...

15
To nutně nemusí. Např. pirát se v průběhu SŘ přiznal, ale SO1 prohlásil jeho přiznání za účelové, protože pirát dle názoru SO1 chtěl zdržovat řízení. Pirát se odvolává, protože toto hodnocení, jež se dotýká pirátovy cti, SO1 nikterak relevantně neprokázal. A roční lhůta, v níž lze obvinit provozovatele, běží a běží...

Stran: [1] 2 3 ... 65