30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - macoch

Stran: [1] 2 3 ... 5
1
Překvapil mne SO. Nařídil u sprdele ústní jednání. Obviněný se jednou úspěšně omluvil (karanténa). Podruhé neúspěšně (porucha na vozidle doložitelná fakturou). Obviněný v omluvě napsal: "pokud nebude omluva uznána, žádám o možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí". Zároveň v omluvě položil SO otázky, které by mu během jednání položil.

SO provedl ÚJ a rozhodl, aniž by dal obviněnému možnost se k podkladům vyjádřit. Argumentuje takto:

"Správní orgán rovněž provozovateli vozidla nestanovil ani lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí, neboť měl možnost vyjádřit v rámci ústního jednání, o čemž byl poučen v předvolání, a stejně kdykoliv v průběhu řízení před vydáním tohoto rozhodnutí, neboť veškeré podklady rozhodnutí měl k dispozici."

Je postup SO ok?


2
Správní orgán zahájil řízení o přestupku s provozovatelem, který ignoroval Výzvu k úhradě určené částky. Dívám se do textu předchozí Výzvy k úhradě určené částky a přemýšlím, zda je postup úřadu OK. Vím o tom, že nějakým rozsudkem je turbo (v obecné rovině) soudem posvěceným postupem (který je to rozsudek?). Snažím se najít ve Výzvě argumenty, proč orgán neučinil "všechny kroky"

--- Citace z Výzvy týkající se přestupku provozovatele ---
V době splatnosti uvedené výše má provozovatel právo namísto zaplacení určené částky, písemně oznámit správnímu orgánu údaje o totožnosti řidiče, který v inkriminováném čase skutečně řídil výše uvedené vozidlo. Sdělením totožnosti se rozumí (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování). Toto sdělení totožnosti řidiče bude posouzeno jako podání vysvětlení (§ 125h odst. 6 zákona o silničním provozu).

Neuhradí-li provozovatel určenou částku, nebo nevyužije-li práva písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě určené výše, bude správní orgán nucen věc přestupku řidiče odložit, poněvadž nebudou zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti určité osobě, a bude zahájeno řízení o přestupku provozovatele vozidla podle ust. § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu.
---

Zatímco ostatní části Poučení z Výzvy jsou doplněny o odkazy na paragrafy, zde odkaz na postup úřaduz chybí (aby ne, když tento postup zákon nepředpokládá). Ale ta úvaha orgánu mi přijde poněkud zkratkovitá:
- z jakého důvodu je úřad "nucen" věc přetupku odložit? Má podniknout všechny kroky, zaslání Výzvy je krok nutný pro získání Určené částky, ale ne k zjištění skutečností k zajíjení řízení o přestupku proti určité osobě

Orgán dává provozovateli právo a neměl by si vynucovat nevyužití tohoto práva hrozbou přestupkem (nevyužiješ právo -> rovnou budeš stíhán za přestupek. Pak nejde o právo ale o povinnost. Zákon o takovém postupu orgánu vůbec nemluví.

Možná by se dalo argumentovat také tím, že provozovatel totožnost řidiče orgánu písemně /emailem/nedoporučeným dopisem/ sdělil, ale orgán to někam zašantročil?

Asi také slabé... zkusím hrát na místní nepříslušnost (klíče k automobilu nezajistil provozovatel ve svém sídle a tím způsobil, že řidič způsobil přestupek na jiném místě). Jak by se dalo ještě argumentovat?3
Ministerstvo průmyslu a obchodu obesílá firmy datovkou s Pravidly testování zaměstnanců. Přikládám.

Z pravidel si odvozuji, že když bude zmaěstanec pozitivně testován antigenním testem, nastupuje do karantény. No a taková karanténa je jistě důvodná omluva z účasti na ústním jednání.

Z textu Ministerstva:
Jak postupovat, když vyjde test pozitivní?
Zaměstnanec sdělí výsledek testu zaměstnavateli a opustí pracoviště. Následně odejde do karantény, a to na pět kalendářních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, karanténa tímto končí.

Tedy mělo by stačit - po pozitivním testu - zaměstnance nahlásit:
Jak nahlašovat pozitivní zaměstnance?
Zaměstnavatel nahlásí pozitivní zaměstnance na stránce https://samotestovani.uzis.cz - systém pro nahlašování pozitivních zaměstnanců. (stránka bude spuštěna 17. 1. 2022)

Co si o tom myslíte?

6
Výroky a citáty / ACAB :-))
« kdy: 20 Prosince 2021, 21:00:06 »
Obrázek jistě ocení nejen kolega Čikus. 😀

7
Zaměstnavatel vyzývá zaměstnance, aby se nechali naockovat. Jinak to bude brát jako porušení bezpečnosti práce a vyvodi důsledky.

8
Nedopravní tématika / Jde o dotaz na názor ve smyslu InfZ?
« kdy: 20 Ledna 2021, 13:36:48 »
V Kocourkově jsem žádal o informace k jednání starosty u jistého úřadu, které se mi jeví jako jednání proti zájmu obce (starosta se snažil zvrátit negativní stanovisko nadřízeného úřadu (nepovolení zástavby) k územnímu plánu své obce).

Byl formulován na obec mj. tento informační požadavek ve smyslu InfZ:
- co bylo cílem této schůzky z pohledu obce
-  jaký měla obec zájem zvrátit původně negativní stanovisko k návrhu nového územního plánu obce

Jde podle vašeho názoru o dotaz na názor ve smylsu InfZ? Tedy o důvod informaci nespokytnout? Odvolací orgán se s odvoláním (poměrně rozsáhlým) vypořádal velmi stručně:

Krajský úřad XXX přezkoumal předložené dokumenty a konstatuje, že odvolání není důvodné. Z textu bodů 5. a 6. žádosti vyplývá, že se žadatel dotazuje na názor, ne na existující dokument, proto odmítnutí těchto bodů žádosti je zcela v souladu s § 2 odst. 4 InfZ.

je možné, aby bylo tímto způsobem odvolání krajem "smáznuto"?

Odvolání bylo v tomto bodu obsáhlé.... pro zajímavost viz níže. Děkuji za vaše názory!
---

Odvolatel očekával, že jakékoliv jednání povinného subjektu – zejména v oblasti citlivé záležitosti, kterou je jistě návrh územního plánu - je ve vlastním zájmu podloženo dokumentací v takovém rozsahu, aby se předešlo spekulacím, že při jednáních nejsou zastupovány nezastupovány zájmy města nebo jsou upřednostňovány zájmy některých vlastníků.

Dalším důvodem pro vedení řádné dokumentace jsou také daňové a jiné předpisy (například pro potřebu doložitelnosti účelnosti nákladů), kde je potřeba nejen daňovým autoritám prokázat oprávněnost vynaložených prostředků (cestovní náklady, náklady na přítomnost architekta atp.). Odvolatel se domnívá, že starosta by nemohl jednat s MÚ XXXX bez cíle a mantinelů (zadání), které musí být logickou součástí jakéhokoliv pověření. Odvolatel proto nemá žádný rozumný důvod se domnívat, že by předmět dotazu jako informace neexistoval (tedy formulace cíle jednání s MÚ XXXXX, jehož výstupem bylo prosazení masivní zástavby proti zájmu obce i stanovisku MÚ XXXX). Odvolatel se rozhodně nedomáhal (jak tvrdí povinný subjekt) ani žádných názorů, budoucích rozhodnutí ani vytváření nových informací (ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ). Žádost směřovala pouze k minulosti a k dokumentaci, jejíž existenci odvolatel předpokládá.

Sám povinný subjekt také odvolatele poučuje, že „žadatel... byl přítomen jednání rozšířené rady .... kde se výše uvedená témata projednávala....“ Povinný subjekt také tvrdí, že informací odvolatel disponuje na základě zastupitelských pravomocí. Je tedy nepochybné, že požadované informace ve smyslu InfZ existuje a že je lze odvolateli poskytnout. Odvolatel nicméně popírá, že byl jako zastupitel města kdykoliv seznámen s předmětem dotazu – tedy cílem schůzky starosty na MÚ XXXX . Nicméně ani skutečnost, že by odvolatel informací již disponoval, by nezakládala právo povinného subjektu odvolateli informaci odmítnout.

9
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-policie-rasimus-nasili-zneuzivani-moc-novinar-infiltrace.A200907_123538_zahranicni_dtt

“Násilí bylo tak časté, že se stalo téměř banálním,“ uvedl. Řada strážců zákona má pocit beztrestnosti a nadřazenosti, domnívá se Gendrot. Ten musel sám lhát ve prospěch jiného policisty, jenž brutálně zbil nezletilého chlapce.”

10
Nedopravní tématika / Novotný - pokuta za nenošení roušky😀
« kdy: 23 Července 2020, 05:06:33 »
Tak tohle je opravdu spíš pro pobavení. Řeporyjec Novotný dostal Příkazem pokutu za nenošení rousky.

Takže máme možnost se dozvědět, čím se aktuálně Hygiena zabývá.😱🤷‍♂️🤦‍♂️

Za pozornost stojí Odpor domneleho přestupce a jeho argumentace “JaceK” a “Bogdan”. Jde zřejmě o analogii “Helmuta”.

Tak uvidime, zda tato kauza skončí u soudu!

11
Mynář nejspíš vyvázne z případu zabijačka. Díky rozsudku, který naštval Ovčáčka

Přestupky za porušení opatření Ministerstva zdravotnictví z období od 23. března do 24. dubna skončí nejspíše bez trestu.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář nejspíš nebude moci být nijak potrestán za rychlou zabijačku, kterou v čase nouzového stavu uspořádal v Osvětimanech. A to přesto, že úřady nyní v souvislosti s touto akcí řeší, zda nebyla porušena mimořádná opatření, která kvůli koronavirové epidemii vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Ukazuje se totiž, že rozhodnutí pražského městského soudu, který minulý týden čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zrušil (protože podle názoru soudu byla vydána protizákonně), bude mít nejspíše ještě další dopad než jen to, že podnikatelé budou moci žádat o odškodné za uzavřené provozovny.

Zmíněný verdikt se totiž může dotknout i lidí, kterým hrozí postih za to, že zmíněná opatření porušili.
Jak pro Seznam Zprávy potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), přestupky spáchané v době, kdy čtyři zrušená opatření platila, skončí bez trestu. „Je to tak, ve správním řízení se to zastaví, vzhledem k tomu, že dané opatření bylo shledáno nezákonným,“ uvedl Hamáček.

Celý článek zde:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mynar-nejspis-vyvazne-z-pripadu-zabijacka-kvuli-rozsudku-ktery-nastval-ovcacka-102924

12
Na právnickou osobu, za kterou jednám, přišel po proignorování "výzvy k úhradě určené částky" příkaz : 3 kusy parkování v placených zónách bez úhrady parkovného. Zjištěno "automatizovaným technickém prostředkem pro dohled na dodržování..." Nezjištěný řidič naplnil skutkovou podstatu §125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu.

Pokud se nepletu, nyní lze parkovat i na placených zónách zdarma - https://www.lidovky.cz/byznys/doprava/parkovaci-zony-zustanou-v-praze-zdarma-az-do-pondeli-13-dubna-rozhodlo-vedeni-mesta.A200331_163041_ln-doprava_ele

Nelze se hájit časovou působností přestupku viz §2 zákon č. 250/2016 Sb. přestupkového zákona (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250)?

Například tyto odstavce?

(1) Odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele přestupku (dále jen „pachatel“) příznivější.
(2) Přestupek je spáchán v době, kdy pachatel konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat. Není rozhodující, kdy následek nastane nebo kdy měl nastat.
(3) Jestliže se zákon změní během páchání přestupku, použije se zákon, který je účinný při dokončení jednání, kterým je přestupek spáchán.
(4) Jestliže se zákon změní během páchání
a) pokračujícího přestupku, použije se zákon účinný v době, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku,
b) hromadného přestupku, použije se zákon účinný v době, kdy došlo k poslednímu útoku, nebo
c) trvajícího přestupku, použije se zákon účinný v době, kdy došlo k odstranění protiprávního stavu.
(5) Při pozdějších změnách zákona, který je účinný při dokončení jednání, kterým je přestupek spáchán, se použije zákona nejmírnějšího.
(6) Pachateli lze uložit vždy jen takový druh správního trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o přestupku rozhoduje.
(7) O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje.

13
Zajímavé články z internetu / Koronavirus a alkotestery
« kdy: 12 Března 2020, 04:44:14 »
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/prizrak-nakazy-vyradil-v-polsku-moderni-testery-na-alkohol-40315515

Obavy z koronaviru mění i jinak běžnou rutinu. Polské ministerstvo vnitra pozastavilo dechové zkoušky na přítomnost alkoholu u účastníků silničního provozu, aby „omezilo riziko případné nákazy koronavirem“.

Vedení dopravní policie vydalo rozkaz, aby se v rámci akcí Střízlivé ráno a Střízlivý večer nepoužívaly beznáustkové testery.

14
Zajímavé články z internetu / Užitečná cedulka:-)
« kdy: 05 Března 2020, 15:46:15 »
Nová metoda proti “zastaven - ztotožněn”;-)

15
Poslal jsem emailem dotaz na městem vlastněnou korporaci (povinnému subjektu podle zákona o svobodném přístupu k informacím). Dotaz byl doplněn indentifikací žadatele: jméno, datum narození, adresa trvalého pobytu. Zdálo se mi, že korporace na dotaz nereaguje a tak jsem poslal stížnost podle InfZ datovou schránkou.

Stejnou cestou (datovou schránkou) mi přišla odpověď, že povinný subjekt si svou povinnost poskytnout informaci splnil, protože mi odpověď směřoval na uvedenou adresu trvalého pobytu. Tam si psaní nikdo nevyzvedl a tak se vratilo po iks dnech zpět na korporaci. Nevím, co mi psali.

Dotaz zní: neměl být správný postup korporace ten, že mi informace měla být poskytnuta emailem (původním komunikačním kanálem? A když už korporace nepoužila email, neměla použít datovou schránku, kterou vlastním? IU správního orgánu by to bylo jasné... ale zde jde o korporaci.

A vzhledem k tomu, že se nelze proti odpovědi na mouu stížnost odvolat, nezbývá než správní žaloba. Jak vidíte její šanci? Arguenty:
- měli odpovědět emailem
- když ne emailem, měli odpovědět do mé datové schránky, kterou si měli najít
- když už ne darová schránka, měli dopis do klasické pošty nechat vhodit do schránky

Jaká je šance získat odpověď, kterou mi napsali?

Díky

Stran: [1] 2 3 ... 5