30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - Číkus

Stran: [1] 2 3 ... 14
1
Rychlost / [WIN] Ivančice: Šach-mat
« kdy: 30 Listopadu 2021, 22:03:41 »
04.10.2020 změřen motocykl pana provozovatele A v Ivančicích (99/96/50)
23.10.2020 panu A doručena výzva k podání vysvětlení (40+ v obci, nelze sprdelní výzva)

Jelikož byla široká parazitka rychlá jako průjem, stálo za to nahodit návnadu:

29.10.2020 podáno podání vysvětlení. Široká parazitka se chytila na háček:
05.11.2020 doručen příkaz. Povšimněte si, že neuběhlo 60 dní od přestupku. Šach-mat.
13.11.2020 podán odpor ve kterém pan A zároveň udal mne.

(dlouho nic)

22.11.2021 podána žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti
30.11.2021 doručeno usnesení (WIN). Povšimněte si, že široká parazitka blekotá něco o promlčení a vymlouvá se na koronavirus, ale taktně zamlčuje, že správní řízení bylo zahájeno v rozporu se zákonem, když věc odložili předčasně.

2
Uložení zásilky na žádost adresáta - co si pod tím vlastně představit?

A hlavně: Kdy byla tato zásilka doručena? Dne 15.11.2021 a nebo hned 08.11.2021 (analogie s odmítnutím převzít)?Děkuji za Vaše názory!

3
16.06.2021 parkovalo vozidlo pana Provozovatele v místě, kde se to obecním poloopicím nelíbilo
27.09.2021 bylo Provozovateli doručeno předvolání k podání vysvětlení
29.09.2021 mne Provozovatel udal
06.10.2021 mi bylo doručeno předvolání k podání vysvětlení
25.10.2021 proběhlo podání vysvětlení
09.11.2021 mi bylo doručeno vyřízení stížnosti
12.11.2021 mi byl doručen příkaz

4
Obecněji:

V posledních měsících se mi (a nejen mi) stává, že výzva k vyzvednutí zásilky od ČP obsahuje v kolonce uloženo do datum, které není D+10, ale třeba D+12. (přičemž D je datum neúspěšného pokusu o doručení. Nastává pak tedy fikce v D+10, nebo v den uvedený ve výzvě? Zákon se tváří, že D+10, ale máme tady rozsudek, že zásadní je datum na výzvě od ČP.

Konkrétně:

Rozhodnutí SO2 bylo vydáno 09.06.2021. První pokus o doručení proběhl 15.06.2021, do schránky byla vložena výzva ČP s informací. že bude zásilka uložena do 28.06.2021 (nikoli do 25.06.2021). Správní žaloba byla podána dne 30.08.2021. 27.10.2021 bylo doručeno usnesení soudu, že se žaloba odmítá, neboť nebyla podána včas. Nebyla?

Má smysl podávat kasační stížnost, že správní žaloba byla podána včas a odvolat se na rozsudek 33 A 45/2016, který uvádí, že závazné je datum uvedené na výzvě od pošty?

Děkuji za názory.

5
Nedopravní tématika / Úvaha: Paralýza SO zmocněncem
« kdy: 25 Října 2021, 21:08:31 »
Námět na případný brainstorming:

Level 1: Schrödingerův zmocněnec

Den před nařízeným ÚJ zašle účastník řízení obyčejným e-mailem plnou moc, kterou zmocní zmocněnce.
Na ÚJ se dostaví zmocněnec a SO upozorní, že plná moc ještě nebyla potvrzena a že pokud mu umožní nahlížet do spisu, možná se dopustí protiprávního jednání.
a) Pokud SO vyžene zmocněnce, účastník řízení do 5 dnů potvrdí plnou moc písemně a bude protestovat, že mu nebyla umožněna účast na ÚJ prostřednictvím zmocněnce, který byl zmocněn v souladu se zákonem.
b) Pokud SO umožní zmocněnci účast na ÚJ a nahlížení do spisu, účastník řízení plnou moc nepotvrdí a pošle stížnost na ÚOOÚ, že SO umožnil nahlížet do spisu úplně cizímu člověku (plná moc není platná).

Level 2: 2 zmocněnci

Den před nařízeným ÚJ zašle účastník řízení dvěma obyčejnými e-maily dvě plné moci, kterými zmocní dva zmocněnce.
Na ÚJ se dostaví oba zmocněnci.
a) Pokud SO připustí zmocněnce A a zmocněnce B vyžene, účastník řízení následně písemně potvrdí plnou moc pro zmocněnce B.
b) Pokud SO připustí zmocněnce B a zmocněnce A vyžene, účastník řízení následně písemně potvrdí plnou moc pro zmocněnce A.
c) Pokud SO vyžene oba zmocněnce, pak účastník řízení potvrdí plnou moc jednoho ze zmocněnců písemně a bude protestovat, že mu nebyla umožněna účast na ÚJ prostřednictvím zmocněnce, který byl zmocněn v souladu se zákonem.
d) Pokud SO připustí oba zmocněnce, budou protestovat, že v jedné věci může mít účastník řízení pouze jednoho zmocněnce.

To by mohlo být zábavné, ne?

6
Pořídil jsem si nový přívěs a tak jsem se jej dnes vydal přihlásit na MMB. Vybaven čistopisem TP, dokladem o zaplacení povinného ručení a vyplněným formulářem jsem se dostavil k přepážce.

Paní úřednice po mně chtěla také předložit fakturu, že bez toho mi přívěs nepřihlásí. Když jsem se ptal proč potřebuje fakturu, blekotala něco o nutnosti ověřit, že jsem zaplatil DPH. Snažil jsem se jí vysvětlit, že do toho jí vůbec nic není, že to je věc finančáku a ne registru vozidel. Také jsem jí (lživě) sdělil, že jsem smlouvu o koupi vozíku uzavřel ústně a že žádná faktura neexistuje. Že ústní forma smlouvy je ale v Kocourkově legální a ať to prostě přihlásí a vydá mi RZ a ORV.

Nejprve mě chtěla poslat někam za vedoucím, což jsem odmítl. Pak na mne nastoupily další dvě úřednice a blekotaly něco o tom, že to tam tak dělají (myšleno požadování předložení faktury). Nakonec to dopadlo kompromisem, kdy jsem do formuláře dopsal, že četně prohlašuji, že jsem vozík koupil v ČR a že jsem odvedl DPH. Pak mi bylo vydáno ORV i RZ.

Existuje nějaká povinnost předkládat při registraci (nového) vozidla fakturu?

9
Z trackingu České pošty:

30.07.2021 doručování zásilky
02.08.2021 uložení zásilky - adresát nezastižen
12.08.2021 dodání zásilky

Kdy došlo k doručení?

a) 12.08.2021 kdy si adresát vyzvedl zásilku poslední den úložní doby (10 dnů od uložení zásilky)
b) 09.08.2021 fikcí (10 dnů od prvního pokusu o doručení)

11
Policejní vysírání / Jak se zbavit botičky?
« kdy: 21 Července 2021, 17:37:44 »
Obecní unterfízl Vám na auto nasadil botičku? Nezoufejte!

K obotičkovanému autu stačí přiložit tzv. návnadné kolo (v odborné terminologii schmeckengumu) a do 48 hodin (ale zpravidla mnohem rychleji) se botička sama přemístí na návnadné kolo. Pak je již možné s autem odjet.

Nevěříte?

Před:


Po:


Pozor, některé botičky jsou vybíravé, s výběrem správné schmeckengumy rád poradím.

PS: A nezapomeňte nechat unterfízlům nějaký vzkaz. Udělá jim to radost.

12
20.04.2020 - banální dopravní přestupek
19.02.2021 - doručen příkaz
01.03.2021 - podán odpor e-mailem
08.03.2021 - odpor potvrzen via DS
21.04.2021 - k SO2 podána žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti
03.05.2021 - doručeno usnesení SO2, že žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti se nevyhovuje
04.05.2021 - podána nečinnostní žaloba
06.06.2021 - doručeno rozhodnutí SO1, vinen
09.06.2021 - zpětvzetí nečinnostní žaloby
11.07.2021 - doručeno usnesení soudu

Soud odmítl Žalobci přiznat náklady řízení s tím, že žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti byla podána předčasně. Lhůta 60 prý SO počala běžet až 01.03.2021 podáním odporu proti příkazu, neboť měl "rozhodovat o odporu proti příkazu" (!). Já jsem toho názoru, že lhůta (30+30) dní počala běžet zahájením řízení (tj. doručením příkazu), přičemž skončila den před podáním žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti.

V poučení se sice píše, že je možné podat kasační stížnost, ale tato je nepřípustná proti výroku o nákladech řízení.

Podat ústavní stížnost?

13
15.02.2021 - Sprdelní rozhodnutí SO1 č.j, ODSČ-66383/20-126 (samotná věc řešena v jiném (neveřejném) vlákně)
26.02.2021 - Blanketní odvolání
12.04.2021 - Usnesení č.j. ODSČ-66383/20-162 (a zároveň výzva k doplnění blanketního odvolání)
19.04.2021 - Blanketní odvolání proti usnesení č.j. ODSČ-66383/20-162 (a zároveň doplnění odvolání proti rozhodnutí č.j, ODSČ-66383/20-126)
24.05.2021 - Rozhodnutí SO2

Paraziti se vykašlali na to mne vyzvat k doplnění blanketního odvolání a ještě to drze přiznávají. Má smysl podávat správní žalobu?

14
Potřebuji poradit - doručování / Čas vyzvednutí dopisu
« kdy: 11 Května 2021, 22:33:02 »
Eviduje pošta krom data i čas vyzvednutí doporučené zásilky na přepážce?

Pokud se adresát dostaví na poštu bez výzvy od pošty, podepisuje doručenku a také takový ten malý papírek vytištěný typicky na jehličkové tiskárně. Je tam nějaký timestamp?

Vyzvedával jsem tímto způsobem hromadu zásilek, ale přiznám se, že jsem si nikdy nevšiml, zda tam je uveden čas (a ani si to nikdy nevyfotil)

Díky!

15
Rychlost / [WIN] Číkusmut MHMP 15.05.2020
« kdy: 13 Dubna 2021, 18:10:58 »
15.05.2020 - Vozidlo Kamaráda změřeno na Jižní spojce (106/102/80)
24.06.2020 - Kamarádovi doručena sprdelní výzva (ignorace)
18.11.2020 - Kamarádovi doručena výzva k podání vysvětlení
25.01.2021 - Kamarád mne udal
22.02.2021 - byla mi doručena výzva k podání vysvětlení
01.03.2021 - přiznal jsem se e-mailem
08.03.2021 - potvrdil jsem přiznání dopisem
12.04.2021 - bylo mi doručeno vyrozumění o zahájení řízení o přestupku předvolání k ÚJ

Stran: [1] 2 3 ... 14