30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - Číkus

Stran: [1] 2 3 ... 8
1
Rychlost / [WIN] Hlinsko (sprdel)
« kdy: 07 červen 2019, 17:07:31 »
01.06.2018 hrozný přestupek
09.07.2018 doručena sprdelní výzva
08.08.2018 udán Helmut
24.08.2018 doručena Helmutovi výzva k podání vysvětlení
13.09.2018 Helmut se doznal
29.10.2018 sprdelní příkaz (oprávněná úřední osoba Mgr. & Mgr. Robertek)
06.11.2018 podán odpor
23.01.2019 pozdrav z chráněné dílny
18.02.2019 vyrozumění o provedení důkazů mimo ústní jednání
Po tomto úkonu bude mít Robertek shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí! Bububu!
06.06.2019 usnesení od Robertka (co přišel o jeden titul)

(v případě zájmu doplním další dokumenty)

2
iDnes: Pirát silnic „závodil“ se sanitou, která vezla novorozence v inkubátoru

Novinky: Mladík v audi závodil se sanitkou převážející miminko v inkubátoru

Na webu retardů popsáno ještě barvitěji.

Osmnáctiletý debilní spratek za volantem Audi bezohledně ohrozil křehoučkého človíčka. Řidič Martin něco takového ještě nezažil.

Presstituti provedli samohanu na plné obrátky, tomu příběhu už chybí jen terorismus a okolím nepochopená nestandardní sexuální orientace řidiče Martina. Bravo.

Jen mi nějak není jasné, co se vlastně stalo tak hrozného. Sanitka se táhla jak sopel, tak ji řidič bezpečně předjel. Kam se schovala slibovaná bezohlednost, ohrožování, debilita...?

3
Na chodníku v centru Pardubic si někdo přimaloval parkovací místo

Kreativní, chválím!

Vše však nasvědčuje tomu, že nad vlastnoručně vytvořeným dopravním značením úředníci oči nepřimhouří a vyzvou vlastníka vozu k nápravě.

Zajímavé.

4
1. Vozidlo pana Provozovatele v říjnu 2018 prý parkovalo tak, že to městským opičákům připadalo jako přestupek.
2. Pan Provozovatel na základě sprdelní výzvy udal pana Řidiče.
3. Pan Řidič byl předvolán k podání vysvětlení na MMB, kam se poslušně dostavil a vypověděl.
4. Pan Řidič chtěl po MMB aby mu proplatili náklady.
5. Úřednice MMB (která ani nemá titul, chudinka) vydala rozhodnutí.

V odůvodnění prezentuje zajímavé myšlenkové pochody (doporučuji přečíst).

Mám ale za to, že hlavním problémem je, že výroková část neobsahuje právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno. To by mohlo do odvolání pana Řidiče stačit, ne?

5
Ve výpisu z evidenční karty řidiče jsem nalezl nesrovnalost, bloková pokuta nebyla uložena, tím jsem si jist. Je vůbec možné, aby SO2 rozhodl o uložení blokové pokuty? Podat nějakou reklamaci na ORP Brno?

6
Nedopravní tématika / Magistrát vs. obecní úřad.
« kdy: 06 Duben 2019, 01:45:39 »
§ 125h ZPPK mluví o obecním úřadu (obce s rozšířenou působností) - může vůbec sprdelní výzvu poslat magistrát?

7
Vzkazy uživatelů administrátorům / Smazání profilu
« kdy: 19 Březen 2019, 00:19:57 »
Předpokládám, že pan djh smazal svůj profil. Není trošku škoda, že není možné kliknout na jeho profil a například projít jeho příspěvky?

8
Myslíte, že z této kombinace značek vyplývají řidičům nějaké závazné povinnosti nebo naopak zákazy?

9
Lékař konající návštěvní službu většinu dopravních předpisů porušovat nemůže:

Co smějí na silnicích porušovat řidiči vlastnící znak "Lékař konající návštěvní službu"? Při užití těchto speciálních označení pouze zákaz stání. Kontrolovat oprávnění, zda vůbec smí řidič znak používat, ovšem nemůže nikdo.

Je to pravda? Podle § 67 ZPPK to tak skutečně vypadá.

Odst. 4:
... Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.
O povinnosti prokazovat oprávnění k používání označení vozidla lékaře konajícího službu tam nic nevidím.

A trochu se ztrácím v odst. 5, co si představit pod
... nemusí ... dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“
?

Zákaz stání vyplývající z dopravní značky "zákaz stání" je něco jiného než zákaz stání?

Asi je čas na tisk kartičky 05 a průzkum bojem. :-)

edit: tuší někdo, jak velká má ta kartička být?

10
Policejní záběry: takto chytají řidiče, kteří neumí jezdit v pruzích

Mozkové myšlení už je asi out, nyní fízlové prokazují (přestupek) individuálním posouzením:

Je to na individuálním posouzení policisty, aby opravdu prokázal, že jízda v prostředním či levém pruhu byla řekněme bezdůvodná, nezákonná, tak jak říkají pravidla silničního provozu.

11
Potřebuji poradit - doručování / Nevyplněné poučení a fikce
« kdy: 19 Prosinec 2018, 02:10:26 »
Úředník je stvoření neschopné a líné, a tak často nevyplní do poučení vůbec nic, ačkoli mu zákon ukládá, aby v poučení bylo mj. označení správního orgánu.

Lze v takovém případě vůbec aplikovat fikci doručení?

12
Rychlost / [WIN] Odpustkovou výzvu převzala manželka
« kdy: 27 Listopad 2018, 12:15:13 »
Zdravím, dostal jsem se k zajímavému vývoji.

- údajné překročení rychlosti automatizovaným zařízením
- sprdelní výzvu předala poštovní doručovatelka manželce provozovatele
- sprdelní příkaz, podán odpor
- ústní jednání, na kterém provozovatel poprvé viděl sprdelní výzvu, vyjednán termín na vyjádření
- zasláno vyjádření, že sprdelní výzva byla doručena až nahlédnutím, udán řidič (jejda, od přestupku už uběhl rok); vysvětleno, že výzvu převzala manželka, přiloženo její čestné prohlášení
- úřad poslal canc:

...
Dále se žadatel ohrazuje proti doručení písemnosti č.j. XXX, zde dne DD.MM.YYYY. Písemnost č.j. XXX byla vypravena v souladu s platnou legislativou a pokud má žadatel námitky proti doručení, musí tyto uplatňovat u provozovatele poštovních služeb, který předmětnou písemnost měl doručit, popř. u osoby, která písemnost doručila a u osoby, která písemnost dle žadatele převzala a nepředala.


To je originální postup orgána, že?

Mám za to, že záleží na tom, kdy a zda vůbec bylo doručeno a ne jakým způsobem byla písemnost vypravena, nepletu se?

Co s tím? nechat ouřadu rozhodnout a pak to rozbít v odvolání?

13
Nedopravní tématika / Úvaha: Recidiva - level Kamikaze
« kdy: 20 Listopad 2018, 01:37:22 »
Mějme hypotetickou situaci:

květen 2018: řidič překročil rychlost o 30+ mimo obec, ztotožněn, je proti němu vedeno správní řízení
říjen 2018: řidič znova překročil rychlost o 30+ mimo obec, ztotožněn, vyřešeno na místě příkazem (blokově)
duben 2019: řidič u SO2 prohrává kauzu ohledně přestupku z května 2018
srpen 2019: řidič podává námět na přezkum blokové pokuty z října 2018 (v případě recidivy nelze řešit příkazem na místě)
cca listopad 2019: MD v přezkumu ruší příkaz na místě z října 2018, ale jelikož je již promlčeno, nemůže již SO1 řidiče postihnout

Je můj smyšlený příběh možný?

BONUS:

červen 2019: řidič podává správní žalobu proti rozhodnutí SO2 z dubna 2019. Vzhledem k nesrovnalostem ve správním řízení je rozhodnutí zrušeno a řidič vyhrál na celé čáře.

To by také mohlo nastat, ne?

14
Pokud úřad pošle zásilku, které je možno pomocí online nástroje pošty prodloužit úložní dobu, prodloužení úložní doby je provedeno a následně je zásilka osobě (proti podpisu) poslední den prodloužené doby převzata/doručena, je zásilka doručena oním fyzickým převzetím a nebo fikcí desátý den po prvotním oznámení?

Díky.

15
Jiné / [WIN] Blondi a telefon
« kdy: 25 Září 2018, 01:15:48 »
Asi mám novou oblíbenou úřednici, jelikož jednání s ní zaručuje velice zábavné zážitky a její postupy jsou natolik kreativní, že zvyšují šance na výhru ale i fun-factor.

04.09.2017 Blondi zastavena PČR, údajné telefonování za jízdy, nesouhlasila, nepodepsala (dotázala se fízlů, zda jejich rodiče vědí, čím se živí; zaprotokolováno)
30.04.2018 Doručen příkaz (pokuta 1500 Kč), podán odpor
08.08.2018 Proběhlo ústní jednání

Na ústní jednání jsem se dostavil s Blondi, která mne ústně zmocnila (pouze) pro ústní jednání. S úřednicí jsme se ale nějak nepohodli a tak po cca 2 hodinách vyhnala s tím, že ústní jednání přerušuje a nařizuje pokračování za půl hodiny, k němuž nás tímto předvolává. S vědomím, že předvolávat musí alespoň 5 dní předem jsme se k pokračování nedostavili. K podepsání protokolu o ústním jednání nedošlo, tedy jsem přesvědčen o tom, že jsem nakonec nebyl zmocněn ani pro zastupování při ústním jednání, natož pak pro celé správní řízení.

Ústní jednání bylo velice zábavné, ale popisovat ho zde by zabralo až moc místa. Audiozáznam samozřejmě existuje, ale kvůli hluku z blízké stavby to není (ani po zavření okna) žádná extra kvalita.

Následně mi bylo doručeno rozhodnutí o zastavení řízení. Rozhodnutí mi přijde tak trochu šité horkou jehlou, asi nejvíce mne zaujalo zastavení správního řízení dle § 86 odst. 1 písm. c) PřesZ, které ovšem mluví o usnesení a nikoli rozhodnutí. Za zmínku také stojí, že nestranní svědci nebyli v dané věci zjištěni - lze z toho vyvozovat, že fízlové nejsou nestranní?

Mám v plánu podat jako zmocněnec (nejprve blanketní) odvolání a následně zkoumat, za jak dlouho orgán zjistí, že nejsem účastníkem řízení.

Blondi o mé komunikaci s orgánem samozřejmě nemůže vědět, kolem 30.04.2019 pošle na MMB žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, že už rok marně čeká na rozhodnutí.

edit: Případně by Blondi mohla reagovat na sdělení, které bohužel bylo odesláno obyčejnou zásilkou (nedoporučeně) a někde bloudí, ihned poté, co jí bude koncem dubna 2019 doručeno. V takovém případě by asi uvedla, že má zájem o řešení uvedené věci v příkazním řízení, ale požaduje určení nové lhůty tak, aby nebyla v minulosti.

Stran: [1] 2 3 ... 8