30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - Číkus

Stran: [1] 2 3 ... 7
1
Vzkazy uživatelů administrátorům / Smazání profilu
« kdy: 19 Březen 2019, 00:19:57 »
Předpokládám, že pan djh smazal svůj profil. Není trošku škoda, že není možné kliknout na jeho profil a například projít jeho příspěvky?

2
Myslíte, že z této kombinace značek vyplývají řidičům nějaké závazné povinnosti nebo naopak zákazy?

3
Lékař konající návštěvní službu většinu dopravních předpisů porušovat nemůže:

Co smějí na silnicích porušovat řidiči vlastnící znak "Lékař konající návštěvní službu"? Při užití těchto speciálních označení pouze zákaz stání. Kontrolovat oprávnění, zda vůbec smí řidič znak používat, ovšem nemůže nikdo.

Je to pravda? Podle § 67 ZPPK to tak skutečně vypadá.

Odst. 4:
... Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.
O povinnosti prokazovat oprávnění k používání označení vozidla lékaře konajícího službu tam nic nevidím.

A trochu se ztrácím v odst. 5, co si představit pod
... nemusí ... dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“
?

Zákaz stání vyplývající z dopravní značky "zákaz stání" je něco jiného než zákaz stání?

Asi je čas na tisk kartičky 05 a průzkum bojem. :-)

edit: tuší někdo, jak velká má ta kartička být?

4
Policejní záběry: takto chytají řidiče, kteří neumí jezdit v pruzích

Mozkové myšlení už je asi out, nyní fízlové prokazují (přestupek) individuálním posouzením:

Je to na individuálním posouzení policisty, aby opravdu prokázal, že jízda v prostředním či levém pruhu byla řekněme bezdůvodná, nezákonná, tak jak říkají pravidla silničního provozu.

5
Potřebuji poradit - doručování / Nevyplněné poučení a fikce
« kdy: 19 Prosinec 2018, 02:10:26 »
Úředník je stvoření neschopné a líné, a tak často nevyplní do poučení vůbec nic, ačkoli mu zákon ukládá, aby v poučení bylo mj. označení správního orgánu.

Lze v takovém případě vůbec aplikovat fikci doručení?

6
Zdravím, dostal jsem se k zajímavému vývoji.

- údajné překročení rychlosti automatizovaným zařízením
- sprdelní výzvu předala poštovní doručovatelka manželce provozovatele
- sprdelní příkaz, podán odpor
- ústní jednání, na kterém provozovatel poprvé viděl sprdelní výzvu, vyjednán termín na vyjádření
- zasláno vyjádření, že sprdelní výzva byla doručena až nahlédnutím, udán řidič (jejda, od přestupku už uběhl rok); vysvětleno, že výzvu převzala manželka, přiloženo její čestné prohlášení
- úřad poslal canc:

...
Dále se žadatel ohrazuje proti doručení písemnosti č.j. XXX, zde dne DD.MM.YYYY. Písemnost č.j. XXX byla vypravena v souladu s platnou legislativou a pokud má žadatel námitky proti doručení, musí tyto uplatňovat u provozovatele poštovních služeb, který předmětnou písemnost měl doručit, popř. u osoby, která písemnost doručila a u osoby, která písemnost dle žadatele převzala a nepředala.


To je originální postup orgána, že?

Mám za to, že záleží na tom, kdy a zda vůbec bylo doručeno a ne jakým způsobem byla písemnost vypravena, nepletu se?

Co s tím? nechat ouřadu rozhodnout a pak to rozbít v odvolání?

7
Nedopravní tématika / Úvaha: Recidiva - level Kamikaze
« kdy: 20 Listopad 2018, 01:37:22 »
Mějme hypotetickou situaci:

květen 2018: řidič překročil rychlost o 30+ mimo obec, ztotožněn, je proti němu vedeno správní řízení
říjen 2018: řidič znova překročil rychlost o 30+ mimo obec, ztotožněn, vyřešeno na místě příkazem (blokově)
duben 2019: řidič u SO2 prohrává kauzu ohledně přestupku z května 2018
srpen 2019: řidič podává námět na přezkum blokové pokuty z října 2018 (v případě recidivy nelze řešit příkazem na místě)
cca listopad 2019: MD v přezkumu ruší příkaz na místě z října 2018, ale jelikož je již promlčeno, nemůže již SO1 řidiče postihnout

Je můj smyšlený příběh možný?

BONUS:

červen 2019: řidič podává správní žalobu proti rozhodnutí SO2 z dubna 2019. Vzhledem k nesrovnalostem ve správním řízení je rozhodnutí zrušeno a řidič vyhrál na celé čáře.

To by také mohlo nastat, ne?

8
Pokud úřad pošle zásilku, které je možno pomocí online nástroje pošty prodloužit úložní dobu, prodloužení úložní doby je provedeno a následně je zásilka osobě (proti podpisu) poslední den prodloužené doby převzata/doručena, je zásilka doručena oním fyzickým převzetím a nebo fikcí desátý den po prvotním oznámení?

Díky.

9
§ 37 odst. 4 SprŘ:
Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Jak to autor zákona myslel?
a) Za podmínky, že podání je do 5 dnů (potvrzeno, popřípadě doplněno) způsobem uvedeným ve větě první, je možno... (jinak řečeno jak potvrzení, tak doplnění musí být provedeno způsobem uvedeným ve větě první)
b) Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, (popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první), je možno... (doplnění musí být provedeno způsobem uvedeným ve větě první, na způsob potvrzení nejsou kladeny nároky)

A jaký je vlastně rozdíl mezi potvrzením a doplněním?

Když pošlu např. odvolání poslední den lhůty e-mailem bez el. podpisu a následně do 5 dnů pošlu odvolání (ovšem v jiném znění) doporučeně poštou, tak:
a) Platí původní podání e-mailem, jelikož bylo následně posláno poštou (ač v jiném znění).
b) Platí odvolání ve znění poslaném poštou.
c) Odvolání nebylo podáno včas, jelikož odvolání poslané e-mailem nebylo následně posláno poštou ve stejném znění a odvolání poslané poštou bylo posláno pozdě.
d) Něco jiného?

10
Odborná literatura / Mikrovlný čítač a platnost kalibrace
« kdy: 21 Srpen 2018, 19:42:05 »
Ověřovací list uvádí použité etalony a měřidla. Předpokládám, že i tyto musí mít platnou kalibraci.

Platnost ověření zaniká mj. když uplynula doba platnosti jeho ověření. Platnost pro různá zařízení určuje patrně příloha vyhlášky č. 345/2002 Sb..

Poradil by někdo zkušenější, pod co lze zařadit "Mikrovlný čítač HP 5352B" a jak dlouho tedy platí jeho kalibrace?

Děkuji.

12
Článek Jak jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana od pana Peciny mne inspiroval k následující úvaze:

Jako účastník jsem povinen předložit na výzvu průkaz totožnosti.

Řekněme, že se jako obviněný dostavím na nařízené ústní jednání s kumpánem, kterého ústně do protokolu zmocním k zastupování. Kumpán se legitimuje, já to odmítnu (buď na tvrdo a nebo si vymyslím pohádku o zapomenutých dokladech). Co může nastat?

a) Úředník mne vyžene, ať přijdu jindy a s doklady. Ovšem zapomínat doklady mohu opakovaně a prekluze se blíží.

b) Úředník mne vyžene, vyloží si to tak, že jsem se nedostavil a ústní jednání provede v mé nepřítomnosti a vydá rozhodnutí. To ale jde jen pokud se nedostavím a já mám svědka a samozřejmě audio nahrávku, že jsem se dostavil. Mělo by jít rozbít v odvolání.

c) Úředník se na ústní jednání vykašle a rozhodne bez něj. Ústní jednání ale bylo nezbytné pro zjištění stavu věci, jinak by jej úředník přeci nenařizoval. Následné rozhodnutí bez zjištěného stavu věci by mělo jít rozbít v odvolání.

d) Úředník to nějak skousne a ústní jednání proběhne i bez toho abych předložil průkaz totožnosti. V takovém případě se k přestupku přiznám. V odvolání pak napadnu skutečnost, že úředník nelegitimoval osobu, která se dostavila na ústní jednání a tak nemůže vědět, kdo se to vlastně přiznal (a kdo se za mne vydával).

Pokud se mi úředník pokusí uložit pořádkovou pokutu § 62 odst. 1 písm. c) SprŘ nebo z toho vykouzlit nějaký jiný delikt, bude pro něj těžké prokázat, že jsem to byl právě já, kdo neuposlechl výzvy k předložení dokladů.

13
Může SO nařídit ústní jednání, kam předvolá i svědka, přičemž o předvolání svědka obviněného neinformuje?

V SprŘ ani PřesZ odpověď nenacházím. Díky za radu.

14
"Ujíždějícího řidiče policisté díky znalosti registrační značky odhalili během několika hodin."
(idnes)

A jak to video chytře ořízli, aby "nebylo poznat", že je zrychlené.

A tady nám nějak vypadává zvuk. Proč asi?

15
Žádosti o spis / Způsob anonymizace poskytnutých informací
« kdy: 02 Srpen 2018, 16:49:21 »
Do Židlochovic dorazila infožádost:

V souladu s ust. § 14 InfZ žádám o zaslání barevných snímků pořízených pomocí radarového zařízení Ramer AD9T/15/0500, který je umístěn v obci Židlochovice, na ul. Žerotínovo nábřeží, sil. II/425 v km. 7,6.

Konkrétně požaduji zaslání těchto snímků:

1. Snímek číslo 00000, který byl pořízen dne DD.MM.YYYY v HH:MM:SS hodin, zachycující vozidlo RZ 18ACAB.
2. 10 snímků, které bezprostředně předcházejí snímku dle bodu 1
3. 10 snímků, které bezprostředně následují po snímku dle bodu 1

Požadované informace zašlete na níže uvedenou adresu a to do 15 dnů od doručení této žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ). Snímky zašlete v elektronické podobě na datovém CD doporučeně prostřednictvím české pošty.


Židlochovice poslaly Oznámení o úhradě. Když se koukám na to sčítání na str. 2, tak si říkám, zda autorka Oznámení není právě ta příslovečná potrefená husa, co nejvíce kejhá kejřá.

Ovšem dotaz zní: Pokud je úředník/městapák takový lempl, že neumí k anonymizaci použít ani Malování ve Windows, může si účtovat tisk papírů, na kterých se pak vyřádí s korektorem? Nehledě na to, že tiskem a následným skenováním dojde ke znehodnocení snímků.


Stran: [1] 2 3 ... 7