30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - Grutn

Stran: [1]
1
Zdravím,
můj případ vypadá zhruba následovně:
30.5.2022 - fikcí doručeno rozhodnutí SO1, že jsem vinen
13.6.2022 - podáno blanketní odvolání emailem
20.6.2022 - odvolání blanketní odvolání doplněno poštou
4.7.2022 - obdržena výzva k odstranění vad v podání se lhůtou 5 dnů
(lhůtu jsem lehce prošvihnul)
13.7.2022 - SO1 postoupil odvolání (blanketní) na SO2
13.7.2022 - doplnění odvolání vč. podpisu osobně doneseného na podatelnu SO1
18.7.2022 - zaslal jsem pro jistotu doplněné odvolání i na SO2 (nicméně toto jsem zapomněl podepsat)
19.7.2022 - SO1 předložil doplněné odvolání (vč. mého podpisu) na SO2

21.11.2022 - obdržel jsem vyrozumění o tom, že SO2 vrátil spis na SO1, a že původní rozhodnutí nabylo právní moci, jelikož jsem ani po výzvě neodstranil vady (nedoplnil podpis).

Zdá se, že SO2 tak zcela ignoroval jednak mé doplněné odvolání, které jsem zaslal přímo jemu (to je asi v pořádku, jelikož to nebylo podepsané), nicméně ignoroval i doplněné odvolání včetně podpisu, které mu bylo postoupeno od SO1. Vzhledem k tomu, že k tomu vrácení spisu došlo 2.11.22, tak je zřejmé, že SO2 měl doplněné odvolání v době tohoto rozhodnutí již k dispozici, nicméně ho ignoroval.

Prosím tedy o radu někoho zkušenějšího, jak dále postupovat. Předpokládám, že v tuto chvíli je jedinou možností podat správní žalobu, která by dle mého názoru měla být víceméně na 100% úspěšná..?

Nemá někdo k dispozici nějaký mustr té žaloby? Zatím jsem to nikdy nepodával.

Předem díky za jakékoliv rady.

2
Zdravím,
před vydáním rozhodnutím jsem změnil trvalé bydliště. Dorazilo mi rozhodnutí, a pak i nějaká další korespondence, která je pořád adresována mě na staré adrese (ne, že by to fyzicky dorazilo na tu starou adresu, ale v tom rozhodnutí se hovoří o mě, jakožto obyvateli původní adresy). Následně jsem prošvihl lhůtu pro odvolání. Resp. tedy neprošvihl, ale poslal odvolání nepodepsané, a reakci na výzvu k doplnění podpisu jsem zde již nezáměrně zapomněl podepsat..

Bylo by možné argumentovat tím, že jsem rozhodnutí, a různé výzvy co mi chodily ignoroval, neboť nebyly adresovány mě, nýbrž nějaké osobě se stejným jménem a datem narození, žijící na mé původní adrese? Já přeci byť se můžu domnívat, že písemnost určená osobě se stejným jménem a datem narození, žijící na mé původní adrese, je ve skutečnostni adresována mě, ale taková doměnka mě přeci neopravňuje za tuto osobu podávat odvolání, či jakkoliv jinak jednat, nebo se pletu? Jak bych takové odvolání měl vůbec formulovat? Měl bych se v něm identifikovat rovněž se špatnou (původní adresou), aby Grutn z Horní Dolní nepodával odvolání za Grutna z Prahy ?

V zásadě mi z toho vychází, že byť je víceméně zřejmé, že stará adresa je jen chyba, tak je to poměrně zásadní pochybení na straně úřadu, a že tedy bych měl být z obliga.. nicméně nic se mi k tomu nepodařilo dohledat, tak jen spekuluji..

Jako další postup by se tedy nabízelo buď vyčkat až na exekuci, a pak s tím začít operovat, a nebo bezpečnější varianta poslat odvolání nyní spolu se žádostí o prominutí zmeškání úkonu, z důvodu zásadního pochybení úřadu, a k tomu připsat něco ve smyslu, že si pořád nejsem vůbec jist, jestli ta korespondence je směřována mě, a že se ozývám jen z předběžné opatrnosti...?

3
Zdravím,
SO1 mě vyzval k doplnění blanketního odvolání s lhůtou 5 dní.
Napsali, že když to nedodám, tak předají blanketní odvolání SO2 nedoplněné.

Dnes jsem doplnění odvolání odeslal, nicméně 1 den po lhůtě. Poslal jsem spolu s tím, žádost o prominutí zmeškání úkonu, nicméně kdyby jí neuznali (což, předpokládám, že se jim chtít nebude), tak je to konečná? Nebo stačí, když to doplním do doby, než se SO2 dostane k tomu to projednat?
Zatím jsem nebyl vyrozuměn o předání toho blanketního odvolání SO2..

Díky za rady.

4
Rychlost / [?] Neplatný příkaz?
« kdy: 19 Června 2021, 07:48:26 »
§ 150 odst. 4 SŘ uvádí náležitosti, které musí Příkaz mít. Předpokládám, že pokud tyto náležitosti nemá, tak je neplatný.
Co ale když obsahuje něco navíc, a to dokonce lživé informace?

Konkrétně v Poučení, které Příkaz musí obsahovat, mi orgán napsal, že mohu podat odpor, a že ten odpor MUSÍ obsahovat v jakém rozporu vydaný Příkaz napadám, a v čem spatřuji rozpor s právními předpisy vydaného příkazu.

Platí na úředníky to samé, co na policajty, tzn. že mohou činit jen to, co jim zákon explicitně povoluje?
Myslíte, že je to důvod k tomu, považovat příkaz za neplatný, tzn. k němu ani není nutné podávat odpor, vyčkat na promlčení, a pak podat nějakou žalobu?

Přijde mi absurdní, aby v sekci Poučení, která má sloužit jako pomoc pro práva neznalého občana, uváděl úřad nepravdivé informace, a tím ve skutečnosti člověka místo poučení mátl..

Pokud by to na platnosti Příkazu nic neměnilo, myslíte, že to bude alespoň kvalitní důvod pro prominutí zmeškání lhůty pro podání Odporu? (Na odporu jsem si dal záležet po vzoru p. Číkuse, který je po přečetní jeho "Kočkování s úřadem" mým hrdinou. Nicméně jsem Odpor zaslal jaksi o den po lhůtě..)

5
Zdravím,
tak mě napadlo, zda je vůbec legální měřit ze stativu, který je umístěný na zeleni, potažmo přímo na silnici?
Vím, že dříve byla jakási kauza o tom, že si člověk nemůže dát stativ např. na Karlův most a fotit tam, jelikož by se jednalo o zábor veřejného prostranství, pro který by musel mít povolení.
Nikde jsem nenašel, že by policie nějaké takovéhle paušální povolení měla. Myslíte, že by v tom mohl být prostor pro obhajobu ve smyslu, že jelikož PaChové neměli povolení k záboru, tak měření proběhlo nelegálně?

Druhá věc je, když je stativ umístěn přímo na silnici. Určitě existuje nějaký zákon, který říká, že se na silnici nesmí jen tak pokládat nějaké předměty, jelikož to ohrožuje bezpečnost provozu. Čili by tam určitě neměl nic dělat ani stativ.

Zároveň pokud se nepletu, tak PaChové můžou dělat jenom to, co je zákonem výslovně povoleno, tzn. i pokud by pokládání stativů a jiných předmětů do silnice nebylo výslovně zakázáno, tak pokud někde jinde není výslovně uvedeno, že to takto mohou dělat, tak by to dělat neměli.

Myslíte, že je něco z toho použitelné?

6
Zdravím,
u radarů uvádí, že měření je s přesností +- 3kmh, a automaticky ty 3kmh odečítají. Nicméně co když na padesátce jedete 68, a +-3 tolerance znamená, že možná jste jel 65 (což automaticky předpokládá úřad), ale taky ste možná jel 71, což už by bylo přes limit sprdelu.
Má úřad nějaké oprávnění automaticky svévolně tu toleranci odečítat, místo přičítat? Podle mého názoru, by to mělo být tak, že tolerance by nikdy neměla být uplatňována tak, aby ve výsledku podezřelému uškodila.

Stran: [1]