30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - frantisek

Stran: [1]
1
Potřebuji poradit - přestupek mimo ČR / Italie skrz CZ firmu
« kdy: 20 Listopad 2019, 19:52:26 »
Nalezeno v hloubi internetu. Nejspis fake, ale nemate nekdo zkusenost?

Odesláno z mého F5321 pomocí Tapatalk


2
Rychlost / [WIN] Nahlížení Ji - neposkytnutí spisu
« kdy: 25 Září 2018, 09:49:46 »
Ve čtvrtek jsem byl nahlížet pro jednoho místního. Spis je v Jihlavě. Úředník je zaťatý svazák, rozhodl se spis neposkytnout. Zpochybnil podpis zmocnitele a namísto spisu mi vydal papír, kde odmítá vydání kopie a navrhuje ověření podpisu. Protože v době, kdy jsem byl na úřadě, už meli v datové schránce tutéž plnou moc, tedy je ověřena a byla v jejich dosahu v čase kdy mě odmítli, byl plán nechat dojít k rozhodnutí a odvolávat se na krácení práv účasatníka řízení.

Plná moc byla vystavena na dobu omezenou - do 23.9. - už není platná.
Dnes (út) mi v datovce přistála výzva k doplnění podání = ověření podpisu. Zpráva zatím není čtená.

Prosím ctěné kolegy o názory a nápady. Děkuji.

3
Jiné / [?] Vraceni RP po vyrizene exekuci
« kdy: 08 Červen 2017, 07:53:09 »
Prosim kdo by mel zkusenost. Mame soudem vraceny, pozastaveny RP z duvodu exekuce. Vite nekdo, jak je to z prezkousenim? Musi byt i v tomto pripade?

Odesláno z mého F5321 pomocí Tapatalk


5
Ted to probehlo pres media. Udajne ma jit o neverejnou pomucku?

6
1. RADA:  Pro lidi, kteří se najednou ocitli v situaci která je pro ně nová, neznámá a překvapivá. Dostali jste pokutu, příkaz či výzvu k zaplacení, nebo Vás úřad zve na projednání přestupku. Možná víte a možná ani nevíte, co se stalo. Nejste si jistí svou situací. Nechcete problémy, nechcete konfrontaci. Splníte tedy to, co je na úředním papíře a máte pocit vítězství.
Ne. Zahlodal ve Vás alespoň malý červík pochybností, hledáte informace. Pak jste tady správně. Projděte si fórum, ty nejběžnější a stále se opakující případy jsou tu detailně a opakovaně rozebírány. Je zbytečné se vptávat znovu a znovu. Výzva k úhradě určené částky, lístek za stěračem, výzva od úřadu. To se děje dnes a denně, nejste první, a bohužel ani poslední. Pokud v příspěvcích na fóru nenajdete jasnou odpověď a postup, ptejte se.

V této souvislosti si pamatujte s policistou/strážníkem na ulici se nevybavujeme. Vůbec. Pozdrav je možný, ale ne nutný první krok. Jakékoliv další slovo je zbytečné. Předložte požadované doklady, proveďte požadované úkony. Nechejte policii dělat svou práci. Nic jim neříkejte, neodpovídejte na položené otázky, nic nevysvětlujte. Každé Vaše slovo otočí proti Vám. Lžou do očí, vymýšlejí si neexistující paragrafy. Vaše odpověď je správní řízení. Budou Vám to vymlouvat, budou Vás strašit výší a rozsahem toho, co se Vám může stát.
Pokud vyměknete - vyhráli. Blokovou pokutu nelze vzít zpět. A body dostanete tak jak říká zákon, policista Vám to "bez bodů, dát nemůže. Lžou.
Pokud nevyměknete, budou Vás strašit, nebo šikanovat.
Pokud vydržíte nátlak, fórum je plné rad a postupů a lidí ochotných poradit, případně pomoci.Před nějakým časem se v záhlaví fóra objevilo varování. Sloužilo především nově příchozím, lidem kteří se poprvé a nepřipraveni setkali s realitou řešení dopravních přestupků. Ve snaze najít pomoc se zde (zcela správně) dotazovali a přitom odkrývali karty. Nevědomky. Poté, co se někteří z nás setkali při úředním jednání s přímým, či nepřímým odkazem na to, že úředník čte fórum a využívá (no, spíš zneužívá) informace zde vyčtené, začali jsme jednat.

Prvním krokem bylo ono červené, výrazné varování. Opravdu pečlivě zvažte, co z aktuálního, živého případu uvedete.

Druhým krokem je tento příspěvek. Ta hlavní rada zní: pokud máte zájem řešit svůj případ neveřejně, založte si vlastní téma ve veřejné sekci, řádně anonymizujte všechny dokumenty a připojte větičku, že byste chtěli další postupy řešit neveřejně. Toto platí i pro stávající témata. Může se stát, že i v kauze, která se doteď řešila veřejně, dorazí od úřadu dokument, který by neměl být všem na očím. Současně s žádostí doporučuji v příspěvku vpravo dole kliknout na "oznámit moderátorům".  Poté budete nasměrováni tam, kde lze bez obav popisovat postupy, konzultovat strategii a pod. Podotýkám, že žádosti vyřizuje ručně skupina administrátorů, takže prosím o trpělivost.

Tímto krokem nevzniká "dvourychlostní fórum" obecné rady a vzájemná podpora zůstává i nadále přístupná všem, a vítězné případy budou průběžně přesouvány do viditelných "WIN" sekcí.
Jde pouze o to, uchránit živé, probíhající případy před nechtěnými návštěvníky.

V souvislosi s tímto opatřením máme prosbu na všechny moderátory: využijte své oprávnění a do příslušné sekce přesuňte vše, u čeho hrozí tazateli nebezpečí. Zkušeností na rozpoznání toho nebezpečí máte dost a důvěru adminů máte 100%.
A dále, vybraní uživatelé fóra byli povýšeni. Kdo je ode dneška "Stálý člen", vidí příslušnou sekci. O povýšení na stálého člena nemá smysl žádat, admini vidí.....

Tu sekci, kterou vidí jen někteří, budeme chránit. Nebudeme ji mezi sebou jmenovat a nebudeme na ni linkovat. OK?

7
Vzory podání / Námitka podjatosti jinak
« kdy: 09 Říjen 2015, 20:58:01 »
Bohuzel mi nebylo doprano tento konstrukt obhájit, ale třeba se nekomu hodi. Urad to dostal zasazeno do ramce samoobhajoby podezřelého z prestupku, jako odpověď na odmitnute "klasicke" podani podjatosti.
Tohle uz urad resil usnesenim.


Citace
xxxxxxxxxxxxx                     Vyhotoveno: 18. 2. 2015
xxxxxxxxxxxxx
Odbor dopravněsprávních činností
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Č.j.: xxxxxxxxxxxxx
Spisova znacka: xxxxxxxxxxxxx

Věc: Sdělení ke „Sdělení k námitce podjatosti, podané dne 27.1.2015“ podané dne 3.2.2015, námitka podjatostiVážení,
Vaše sdělení k mému podání námitky podjatosti ze dne 27.1.2015 považuji z  důvodu příkrého rozporu s § 14, odst. 2 zákona 500/2004 Sb.  za nicotný právní akt a mé podání

n e p o v a ž u j i
za vyřízené.

Dne 27. 1. 2015 jsem podal v souladu s ust. § 14 zák. Č. 500/2004 Sb., správního řádu námitku podjatosti vůči oprávněné úřední osobě paní xxxxxxxxxxxxx v řízení o přestupku podle § 125c odst. 1 písmo k) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na - pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, z jehož spáchání dne 30.9.2014 v xxxxxxxxxxxxx jsem byl obviněn a který je dokumentován ve spisovém materiálu sp. zn. xxxxxxxxxxxxx.
Vaše sdělení ze dne 3. 2. 2015 obsahuje zdůvodnění Vašeho postoje k podání námitky podjatosti. Uvádíte, že vzhledem k obsahu Vámi uvedené námitky, kdy jsem uvedl pouze okolnosti, které předpokládají přímo zákony (ustanovením § 52 a § 53 zák. ČNR Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je upravena přílušnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností k projednání prestupků, místní prislušnost pak upravuje § 55 odst. 1 uvedeného zákona.  Prislušnost xxxxxxxxxxxxx k výkonu státní správy v přenesené působnosti je upravena ust. §31 a násl. a dále §81 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Statutem hlavního města Prahy - obecně závaznou vyhláškou Č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Ust. § 13 odst. 3 věta první zákona o přestupcích pak upravuje, kterému subjektu připadá výnos z uložených pokut: "Pokuta uložená orgánem obce je příjmem obce, jejíž orgán ve věci rozhodoval v prvním stupni. ", obdobně je tomu i u příjmu z pokut, ukládaných za přestupky podle zákona o silničním provozu - viz ust. § 125e odst. 6 zákona o silničním provozu), upravující výkon státní správy v přenesené působnosti, se o podjatost ani jednat nemůže, neboť mým podáním je přímo rozporována platná právní úprava. 
Z Vámi uváděné právní úpravy přímo vyplývá, že správní orgán je finančně zainteresován na tom uznat obviněného vinným a uložit mu pokutu, neboť to pro něj znamená přímé finanční obohacení. Naopak v případě zproštění obviněného nejen že přichází o zisk, ale také nese veškeré náklady řízení, čímž mu vzniká přímá finanční újma.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že správní orgán – tzn. všechny úřední osoby, které by v řízení mohly provádět jakékoliv úkony, při jejichž provádění by mohly výsledek řízení ovlivnit – mají s ohledem na svůj poměr k věci takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu ust. § 14 odst. 1 SprŘ. Dále v dané věci dochází k porušení zásady nestrannosti, neboť správní orgán je zároveň vyšetřovatelem i soudcem. Z pohledu ústavního práva je zásada nestrannosti nedílnou součástí práva na spravedlivý proces a je přímo zakotvena v čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“: „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“). Listina tak zcela jasně garantuje právo každého, aby byla jeho věc rozhodnuta nestranně, a to nejen soudem, ale např. také správním orgánem.

S přihlédnutím k dosavadnímu průběhu správního řízení a k výstupům z Vašeho úřadu kdy mimo jiné uvádíte, že „dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí účastník řízení námitku podjatosti úřední osoby uplatnit, jakmile se o ní dozví, neboť podle zákona se k námitce nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení úředních osob prokazatelně věděl, ale neuplatnil námitku bez zbytečného odkladu. Je tedy nade vší pochybnost, že jste o důvodech "podjatosti", pokud vůbec existují (viz níže), věděl již ode dne 2.12.2014 a bez zbytečného odkladu jste námitku podjatosti neuplatnil, proto k ní nebylo přihlédnuto.“
K času mezi 2. 12. 2014 kdy jsem převzal oznámení Příkazem o uložení pokuty ze dne 28.11.2014, a 27. 1. 2015 kdy jsem podal námitku podjatosti uvádím a který bez jakýchkoliv podkladů  považujete za „zbytečný odklad“ uvedu, že jsem se v jeho průběhu seznámil se všemi souvisejícími zákonnými ustanoveními a nastudoval jsem si praxi správních řízení a další věci související s úředním postupem při prošetřování a případném postihu za výše uvedený údajný přestupek. Námitku podjatosti jsem tedy prokazatelně uplatnil bez zbytečného odkladu, jakmile mi byla známa.


Proto doplňuji námitku podjatosti o osoby:
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx


Z důvodů uvedených a odůvodněných výše navrhuji, aby nadřízený správní orgán věc delegoval na jiný správní orgán, pro nějž pokuta není příjmem a nemá na věci žádný zájem, respektive aby v souladu s ust. § 131 odst. 4 SprŘ usnesením pověřil k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, jelikož podřízený správní orgán není z důvodu uvedených výše způsobilý věc projednat a rozhodnout.[\quote]

8
Změny v teamu / Info
« kdy: 26 Květen 2015, 07:13:52 »
Protože otec zakladatel a hlavní správce fóra - Smrtihlav - odchází, je tady info sekce:
 
Seznam dalsich zmen: na fóru se nic dalsiho nemeni :)

Smrtihlavovi patri velky dik za ten kus prace, ktery tu odvedl.

9
Vzory podání / Osobni ucast u podani vysvetleni
« kdy: 20 Květen 2015, 06:24:48 »

Nebo můžete využít něco z mé odpovědi (vypracované pro kolegu) dotěrnému PaChovi, který tvrdil, že osobní účast je nutná :


Vážený pane npor. ..........,
 
s politováním Vám musím sdělit, že ačkoliv se pravděpodobně jedná o Vaši hlavní výdělečnou činnost a měl by jste být v daných záležitostech profesionál, tak již nejméně 5 let setrváváte v omylu, který je popsán Vaší závěrečnou větou :
 
citace : Vysvětlení nelze podat žádnou jinou formou, např. písemně, nebo telefonicky. Vaše osobní účast je pro podání vysvětlení a sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení nezbytná.
 
Dovoluji si Vám tedy namítnout, že dle § 60 zák. č. 200/1990 Sb. (Zákon o přestupcích) Vám odmítám v uvedené záležitosti cokoliv sdělovat.
 
Pro kontrolu Vám přikládám plné znění § 60 :
Podávání vysvětlení

(1) Každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku; podání vysvětlení může být odepřeno, jestliže by takovým osobám nebo osobám jim blízkým (§ 68 odst. 4) hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin nebo by porušily státní nebo služební tajemství anebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.

Protože jediným důvodem Vaší pozvánky je nutit mě k nějaké formě doznání nebo označení jiné osoby, tak navíc nemám v úmyslu se ani osobně dostavit, neboť má osobní účast by neznamenala žádný přínos pro Váš úřední záznam. Jistě je Vám známa jedna ze základních zásad správního řízení, a to je zásada procesní ekonomie. Nebudeme tedy zdržovat ani já Vás, ani Vy mě.

Pro jistotu, abych zahnal Vaše pokušení mě pokutovat za nespolupráci, tak ještě přikládám stanovisko Ústavního soudu

 viz rozsudek ÚS 1849/08.   http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1849-08_1:
kde se praví :
 
23.  .....
Správní řízení nemůže být v demokratickém právním státě ovládáno zásadou "součinnosti správních orgánů s účastníky řízení" (kontaktování účastníků řízení ze strany správního orgánu vyloučit nelze, jeho odmítnutí však nelze sankcionovat), neboť žádnou spolupráci v obecném smyslu tohoto slova nelze vynucovat ukládáním sankcí.
Svobodný jednotlivec, jako součást občanské společnosti, nemůže být v právním státě partnerem správního orgánu vykonávajícího vrchnostenská oprávnění. Má naopak povinnost se takovým opatřením podrobit, jsou-li vykonávána řádně, tj. nejde-li o exces. Tak také nelze pokutovat osobu, která odmítne podat správnímu orgánu vysvětlení v případě, kdy je zřejmé, že by jím, byť i jen teoreticky, mohla přispět ke svému postihu za přestupek [k zákazu sebeobvinění viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Marttinen v. Finsko (stížnost č. 19235/03)]. .......
 
 
S přáním příjemného dne ......

Tento vzor lze použít i jako odpověď správnímu orgánu.

10
Upgrade fora / Pomocníci
« kdy: 14 Květen 2015, 07:36:32 »
Jak píšu výše, budeme rádi, když se pro přesun fóra najdou pomocníci ve Vašich řadách.
Kdo se hlásí?

11
Upgrade fora / Upgrade SMF >> phpBB
« kdy: 14 Květen 2015, 07:33:31 »
Rozhodnuto.
Simple Machine Fórum jsme v počátcích projektu zvolili pro jeho jednoduchost a nenáročnost. A z téhle kolébky už fórum vyrostlo. Díky Vám, uživatelům.

Nastal čas posunout celou věc dál: převedeme celé fórum na jinou platformu, pravděpodobně phpBB. Víc možností jak pro administracii, tak hlavně pro uživatele náhodné i pro pravidelné přispěvatele.

Přivítáme: nápady, postřehy připomínky.

Přivítáme i pomoc. Máme za sebou základní team, schopný převod provést. Ale lidí není nikdy dost, pište.

Stran: [1]