30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - sennheiser

Stran: [1] 2 3 ... 11
1
Nedopravní tématika / Odpojení veřejného osvětlení
« kdy: 20 Února 2024, 19:03:59 »
Může si starosta malé obce dovolit nechat odpojit veřejné osvětlení v části obce, kde starostovi nejdou na ruku ohledně bezplatného převedení určitých částí pozemků na obec? Neskrývá se ani tím, že jde o pomstu.
Jaké nejrychlejší řešení byste doporučili pro vyřešení?
Krajský úřad nebo Policie ČR?

2
Zajímavé články z internetu / Body a pokuty 2024
« kdy: 19 Února 2024, 17:01:48 »
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-pokuty-ridic-doprava-dalnice-silnice-prestupek.A240218_210052_domaci_krd?zdroj=top

Pozitivní je diskuze, že už si lidi pomalu uvědomují, že nemají být vohnouti.

Kdyby se vyřešilo nastavení semaforů,aby blikala zelená ( jako v Rakousku)  před oranžovou,tak by se předešlo nehodám, kdy
někdo dupne na brzdu okamžitě jak blikne oranžová. Ano rozestup by měl být, ale v rámci hustého provozu se zase snižuje průjezdonost ( počet aut co stihne zelenou).  K tomu i nelogická nefunkčnost vyklizovací šipky.. V Brně jsou minimálně 3 křižovatky, kde svítí  jen někdy a třeba v době dopravní špičky nikdy nesvítí. Člověk logicky předpokládá její funkčnost ,když ji naproti vidí a tak vjede do křižovatky a s ním několik dalších aut.. No a najednou auto naproti zastaví a v tu chvíli se rozjedou vozidla z bočních směrů a troubí a troubí. Zelené vyklizovací šipky se řidiči vjetí do křižovatky nedočkali.3
Potřebuji poradit - ostatní / Žádost o doručenku Helmutovi
« kdy: 19 Února 2024, 11:50:43 »
Hustopeče obeslali Helmuta s Pozn.1
Helmut mne požádal, abych zjistil co mu psali. Zaslána žádost o kopii psaní Helmutovi.
Odpověď Hustopečí: K Vaší žádosti, kterou Městský úřad Hustopeče obdržel dne xxx, o zaslání kopie písemnosti ze spisové dokumentace vedené pod sp. zn.:xxxxxx, Vám sdělujeme, že jí nebude vyhověno, neboť v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlédnout do spisu a právo na to, aby Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části, nicméně toto právo je spojeno s osobní účastí dotčené či pověřené osoby. Předmětného práva můžete využít pouze po předchozí telefonické domluvě na shora uvedeném telefonním čísle.

přemýšlím, jestli už nyní využít judikát ohledně Pozn.1  a nebo to nechat až na odvolání.
A telefonicky se jim nahlašovat určitě nebudu :-)

4
Podával jsem stížnost na úřední osobu z důvodu porušení GDPR (u SO1 na osobu SO1) . Dlouho se nic nedělo a po nereakcích na urgence byla podána žádost o Inf.,kde mi bylo sděleno, že věc byla předána externí právní kanceláři, která zaslala vyjádření na adresu trvalého bydliště. I když byla požadovaná doručovací adresa elektronická. Ale spíš mne jde o to, zda může SO předat osobní údaje nějaké právní kanceláři a ta dokonce pak supluje vyřízení stížnosti? Není to jak porušení SprŘ tak i GDPR?

5
Potřebuji poradit - doručování / Pozn.1
« kdy: 11 Února 2024, 19:52:04 »
Není už nějaký nový judikát ohledně doručování, že SO si dle své libovůle dávají Pozn.1  ?
Fikce doručení proběhne tak jako tak, jaký je tedy důvod, že nemohou vhodit následně do schránky?
Nikdo není otrok pošty, aby se musel trmácet do tohoto ústavu.
Zkoušel někdo třeba využít to nedoručení z důvodu Pozn.1 a k tomu následné odmítnutí zaslání spisu,
jako přitěžující okolnost pro SO?

6
Potřebuji poradit - ostatní / InfZ
« kdy: 23 Ledna 2024, 12:34:05 »
Jeden úřad uvěřejnuje na své stránky informace dle InfZ - ovšem bez znění dotazu. Po stížnosti, proč tomu tak je uvedli:
Z důvodu dodržování právních předpisů. Ustanovení § 5 odst. 3 InfZ výslovně zakotvuje pouze povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, příp. jejich obsah, nikoli samotnou žádost o informace

To přece nemá logiku .. z takových odpovědí bez kontextu , kdy se tam objeví např  bod4)  33   bod 7) není známo,  bod 8) 659,890 Kč
se nedá nic zjistit.  Kam poslat stížnost ? Na kraj? nebo rovnou na MVCR?

7
Kolegovi přišla Výzva k podání vysvětlení za parkování (IP13) -on byl označen provozovatelem jako řidič ve 3 Výzvách.
Na výzvě jsou uvedeny všechny 3 datumy.
Dotazy:
1) jedná se v tomto případě o sloučení pokut bez zahájení správního řízení? Někde jsem četl, že při sloučení pokut se musí platit
   správní poplatek.
2) má smysl argumentovat  - zjištěním, že podmínky parkování nevyhovují a zase bylo odjeto-  i když 2 data byly 3 dny od sebe?
3) nebo varianta , potvrdit, že  ten den byl řidič a pak ve vhodné chvíli argumentovat, že ale neparkoval?
4) ignorace? a čekat na druhou výzvu k podání vysvětlení?
5) jiný nápad?

8
Potřebuji poradit - doručování / PČR jako doručovatel
« kdy: 11 Ledna 2024, 19:16:52 »
Kolegu dnes v jeho bydlišti naháněla PČR , že má pro něj psaní od soudu. Byla doma jen jeho manželka, od které chtěli vidět OP a pak ji psaní logicky stejně nedali.  Kolega má DS jak na FO tak na PFO. Nikdy nic se soudy neměl a ani žádné doporučené dopisy nebo oznámení z nějakých jiných institucí nedostal. 
Co to může být, že v dnešní době DS chodí PČR jako pošťáci??
A po manželce mu vzkázali, že se má pro dopis dostavit na služebnu PČR.. 

9
Zajímavé články z internetu / Brno - cena odtahu
« kdy: 29 Prosince 2023, 13:37:04 »
https://cosedeje.brno.cz/w/zdrazuji-se-odtahy-vozidel-kolik-se-bude-nove-platit-

tak jsme koukám předběhli Prahu--3500,-Kč( bylo 1800)  vs 1900Kč

A za nadzvednutí vozidla a jeho vrácení v rámci technického úkonu je to 3500( bylo 1500)  vs 1300Kč

Brno je prý v šílenému deficitu za odtahy a doplácí až 30mil ročně.  Jakpak to asi dělá Praha, že nezdražuje??

BRKO si nakoupilo za peníze daňových poplatníku odtahovací auta a ještě bude zvedat ceny o 100% WTF..

Taky jsem si všiml, že jak Praha tak Brno uvádí všude že jde o maximální ceny - nikoliv pevně určené.  Pak by
se logicky  částka měla počítat z ujetých km a nebo podle  rozdělené oblasti  s různými cenami.

V roce 2019 bylo v tisku psáno:
    Zatímco blokové čištění si řídí městské části, napříště je bude koordinovat společnost Brněnské komunikace. Ta kvůli tomu nakoupí osm nových odtahových vozidel. Služba přijde město ročně na 23,5 milionu korun.
    U každého blokového čištění budou strážníci. V současnosti nucené odtahy kvůli blokovému čištění provádí soukromá firma a týkají se ročně zhruba 12 až 13 tisíců aut. „Se soukromou společností chceme ukončit smlouvu k 31. prosinci,“ doplnil Mrázek.

    Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/blokove-cisteni-brno-zmena-systemu-vraceni-aut-zpet-na-misto-auta-parkovani.A180605_162838_brno-zpravy_dh

Tak nevím jak Brno počítá, ale 13000 aut, když odtah stál cca 2000,-Kč tak je to příjem : 26 mil...   a oni mají náklady 23,5

Přece se jim náklady najednou nezvedli téměř o dvojnásobek..
10
Potřebuji poradit - ostatní / Exekuční řízení
« kdy: 13 Prosince 2023, 18:09:49 »
Vyběhl na mne nepochopitelný kostlivec..
V roce 2016 se řešil odtah za 1920,-Kč--- Byl neoprávněný a tak se to hnalo až k soudu a tam to prostě nedopadlo a byly vyčísleny náklady řízení + pokuta v celkové výši 9.883,-  Což bylo zaplaceno.. a pak advokát jen nějak napadal náklady řízení . Od té doby mi nic nedošlo a až dnes do datovky exekuční řízení a v něm nějaký rozsudek z října roku 2022, který vůbec nemám.

...
o 1.920,00 Kč s přísl.
takto:
I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá po žalovaném zaplacení částky 1 920 Kč spolu s se
8,05% úrokem z prodlení od 5.12.2016 do zaplacení, se zamítá.
II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci na nákladech řízení částku 10 564 Kč do tří dnů od
právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobce

....
Dále bylo mezi účastníky nesporné, že žalovaný dne 21.2.2020 uhradil žalobci částku ve výši
9 833 Kč. Tím, že žalovaný uhradil částku 1 920 Kč (včetně příslušenství), došlo ke splnění dluhu
a závazek tak zanikl dle § 1908 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Pokud jde o náklady řízení, tyto se skládají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč
a nákladů právního zastoupení žalobce. Náklady právního zastoupení pak tvoří odměna za 2
úkony právní služby učiněné do podání žaloby po 200 Kč (převzetí a příprava zastoupení, žaloba)
dle ust. § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen „vyhláška“), odměna za 6 úkonů právní
služby učiněné po podání žaloby po 1 000 Kč (písemné podání ze dne 28.3.2018, ze dne 9.1.2020,
účast na jednání dne 28.8.2019, 13.1.2020, zpětvzetí žaloby ze dne 9.7.2021, účast na jednání dne
24.10.2022) dle § 14b odst. 3 a § 7 vyhlášky, náhrada hotových výdajů za každý ze dvou úkonů
právní služby učiněných do podání žaloby ve výši 100 Kč, náhrada hotových výdajů za každý ze
6 úkonů právní služby učiněných po podání žaloby ve výši 300 Kč a DPH. Soud při stanovení
výše odměny za právní zastoupení postupoval dle ust. § 14b vyhlášky, neboť v případě žaloby na
úhradu nákladů za odtah vozidla se jedná o nároky uplatňované opakovaně týmž žalobcem, a to
na ustáleném vzoru, v němž žalobce mění pouze údaj o odtaženém vozidle a dni odtahu, přičemž
plnění v těchto věcech nepřesahuje 50 000 Kč. Soud rovněž shledal jako účelně vynaložené
náklady za právní zastoupení žalobce, přestože jde o statutární město. V daném případě se
jednalo o procesně složitý spor, který se vymyká složitosti sporů tohoto druhu.
V takovém
případě má soud za to, že je na místě právní pomoc advokáta a tyto náklady jsou účelně
vynaložené. Žalovaný je povinen zaplatit částku 10 564 Kč přímo k rukám zástupce žalobce (§
149 odst. 1 o.s.ř.). Lhůta k plnění byla stanovena v souladu s ust. § 160 odst. 1 o.s.ř

je tohle normální??  z 1920 aby to bylo 20.000,-Kč  a město zastoupené externím advokátem u běžné formulářové žaloby?
A ty zdvojené náklady?? Vždyť už jsem je zaplatil jednou, tak jak je můžou chtít znovu?
samozřejmě se jedná o zmrda Rašovského

11
Potřebuji poradit - doručování / problém s doručováním
« kdy: 17 Listopadu 2023, 12:06:46 »
Několik let používám stále stejný systém , kdy v každé písemnosti píši: doručovací adresa: xxxx@ja.cz.
Vždy téměř všichni doručovali na tuto adresu, kdy jsem následně potvrdil přijetí a když jsem nepotvrdil, tak ještě zaslali poštou s Pozn.2.
Nyní - pravdepodobně KU JMK - (vše odesílací pošta 60010) zvolil taktiku, že již neodesílá na požadovanou doručovací emailovou adresu a posílá jen poštou a to s Pozn.1. ( bohužel se mi žádný dopis nepodařilo zachytit )

Považuje se to tedy za doručené, když nezvolili požadovanou doručovací adresu?
Navíc u avíz bylo přiloženo vždy toto nevyplněné poučení - viz příloha.
Nebo se něco změnilo, co jim nepřikazuje primárně použít( edit) -požadovanou doručovací emailovou adresu ?

12
Nedopravní tématika / Je to odpověď dle InfZ nebo ne?
« kdy: 16 Listopadu 2023, 20:27:04 »
Na jeden úřad jsem poslal žádost o informaci ve znění:
"Jaká sankce byla/bude udělena uřednici xxxxx za prokazatelné podávání lživých informací ohledně porušování GDPR ze strany úřadu xxxx? ( písemnost z UOOU přiložena, ze které jednoznačně vyplývá, že poskytnuté informace jsou lživé)"

V první fázi došlo k odmítnutí z důvodu: " Povinný subjekt poskytnutí dané informace odmítl v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) InfZ, jelikož je zřejmé, že cílem žadatele je pouze způsobit nátlak na osobu paní xxxxx a žadatel touto formou pouze zneužívá svého práva na poskytnutí informací. Dotaz je vznesený dehonestující formou a chybí smysl dotazu. Předmětný dotaz ze strany žadatele směřuje k osobnímu útoku na tajemnici xxxx, která se navíc se takovými výroky cítí osobně poškozena; i to je tedy důvodem pro odmítnutí poskytnutí informací.

Následovalo odvolání na kraj, který vydal Rozhodnutí ( mne ho ale nedoručil), na základě kterého povinný subjekt informaci poskytl v následujícím znění:

Městský úřad xxx (dále také „povinný subjekt“) jako příslušný orgán dle ustanovení § 2 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), vázán rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního, č. j. JMKxxxx sp. zn. S-JMK xxxxxx OKP, ze dne 1. 11. 2023, ohledně žádosti o informace dle InfZ, podané Vaší osobou u povinného subjektu dne 15. 9. 2023, tímto poskytuje požadované informace:

Fén, ten vítr, co jest hravý
Už přivál zprávy vskutku různé
Kraj, jak hrdý úřad pravý
Ač sám jest v situaci hrůzné
Rozhod´, v té žádosti, byť sprosté
Jest nám se velmi hluboce teď káti
Ech - že jest to převelice prosté
Bez pochyb máme informaci dáti
Laskav jest úřad ten,
jenž neodírá chudé
Bez sankce nižádné tak tajemnice bude!

nějaký nápad, jak to tomu básnickýmu netáhlu omlátit o hlavu?13
Potřebuji poradit - ostatní / Foto aut z městského systému
« kdy: 30 Října 2023, 20:11:25 »
Tak fotografie z domělého přestupku jsem se nedočkal. Zkusil jsem tedy modifikovat žádost o informaci o další vozidlo, které žádný domělý přestupek nespáchalo. A výsledek:

k Vaší žádosti o informace v podobě poskytnutí
1)   všech fotografií vozidla RZ xxxx (jehož jsem vlastník), které jsou k dispozici Magistrátu města Brna a byly pořízeny v období květen-září roku 2023

2)   všech fotografií vozidla RZ yyyy (jehož jsem vlastník), které jsou k dispozici Magistrátu města Brna a byly pořízeny v období květen-září roku 2023

podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), která byla Magistrátu města Brna doručena dne 14.10.2023 z e-mailové adresy oooooo, Vám, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme následující informace.


Povinný subjekt od Vás již obdržel žádost o informaci, a to v podobě poskytnutí všech fotografií vozidla RZ xxxxx, které jsou k dispozici Magistrátu města Brna a byly pořízeny v období 1.1.2023 - 1.9.2023, a to dne 09.09.2023. Tato žádost byla dne 25.09.2023 rozhodnutím č.j. OPD-xxxx/23-4 v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta, neboť poskytnutí požadované informace bylo shledáno nepřípustným. Kromě výše uvedeného, jinými Vámi požadovanými informacemi zdejší odbor nedisponuje.

...
1. myslím, že měli vydat odmítnutí žádosti min. pro bod 2 pokud podle nich informace neexistuje.

2. bod 1 je zcelá jiná žádost týkající se jiného časového úseku, tak si myslím, že nelze odkazovat na minulou odpověď
    pro zcela jiný časový úsek

3. odpověď na bod 2 zcela jistě není pravdivý, jelikož toto vozidlo je několikrát do měsíce registrováno na vjezd do centra města a je    nasnímáno  minimálně 2mi kamerami. Reálně by tam mohli za toto období mít okolo 50 fotografií.


14
Potřebuji poradit - ostatní / Co s touto odpovědí dle 106?
« kdy: 26 Října 2023, 20:13:56 »
Vážený pane,
k odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (č. j. žádosti xxxxxxxxx), ze dne 11.10.2023, Vám v souladu s ust. § 4a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sděluji:
1) Z jakého důvodu nebyla dodržena zákonná lhůta pro předání stížnosti nadřízenému orgánu u podané stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace ze dne 6.9.2023?
Dle vyžádané informace úřad Kuřim žádost postoupil až po uplynutí zákonné lhůty 7 dní. (dne 20.9.)

Ze systémového důvodu – nastavení procesů na úřadě.
2) Který úředník (jmenovitě) způsobil toto pochybení?

Nelze objektivně určit, věc postupně přebírá několik referentů.

nemělo by na bod 2 být odmítnutí, když mi fakticky požadovanou informaci nesdělili?

15
Nedopravní tématika / Exekutor požaduje náklady po oprávněném
« kdy: 23 Října 2023, 17:58:14 »
Už podruhé se mi stalo, že mé pohledávky, které byly exekučně vymáhány, se nepodařilo vymoci.
Exekutor sám po 10 letech zastavil exekuční řízení ( vydal usnesení) a požaduje po mne náhradu nákladů vě výši 1.500,-Kč.
S drzým dovětkem : Nebudou-li uložené povinnost splněny řádně a včas, lze pro jejich vydobytí navrhnout exekuci.

Před cca 7 lety, kdy se mi stalo totéž, jsem použil do odvoláni následující nález ÚS  - viz níže-
Je to stále aktuální nebo si to exekutorská mafie už nějak ošefovala? Tenkrát soud poslal exekutora do háje, že nemá na nic nárok.
Bohužel ten rozsudek už nemohu najít. AKtuálně je totiž od letošního sprna nový Exekutorský řád, ale §89 je tam stejný

Ústavní soud v této souvislosti ve svém nálezu ze dne 16. 12. 2010, sp. zn. I. ÚS 1413/10, výslovně konstatoval, že „není porušením čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny, jestliže obecný soud při rozhodování o nákladech exekuce, v případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek majetku na straně povinného, přičemž na straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za zastavení exekuce (při respektování požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti), přizná exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči povinnému.“ Dále připomněl, že „se nelze ztotožnit s interpretací, dle níž exekutor jako nositel veřejné moci, kterou je třeba vykonávat nezávisle, má mít zajištěnu úhradu nákladů exekuce vždy.“     
     Dle názoru Ústavního soudu „je to exekutor, který má z úspěšného provedení exekuce zisk (odměnu), ale současně nese i riziko spočívající v tom, že majetek povinného nebude dostačovat k uspokojení oprávněného, ale i nákladů exekuce, přičemž toto riziko nelze bezdůvodně přenášet na osobu oprávněnou… …jen v situaci, kdy k objektivní skutkové okolnosti zastavení exekuce z důvodů nedostatku majetku povinného přistoupí i konkretizované okolnosti subjektivní povahy (procesní zavinění oprávněného), může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení oprávněnému; procesní zavinění oprávněného nelze ale bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu - návrhu na nařízení exekuce.“


Stran: [1] 2 3 ... 11