30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - Lexx

Stran: [1]
1
Mějme následující situaci:
- zóna zákazu stání "stání povoleno pouze na vyznačených parkovištích"
- na začátku jednosměrky je P RESERVÉ s dodatkovou tabulkou pro rezidenty/abonenty
- uprostřed ulice je P RESERVÉ s dodatkovou tabulkou "2 místa pro ZŠ"
- za těmito dvěma místy pro ZŠ není žádná svislá značka
- vodorovné značení: celá ulice je označena bílými čarami podélného stání, s výjimkou těch dvou míst pro ZŠ, kde je vyhrazené parkoviště

Lze parkovat za místy pro ZŠ bez omezení?

2
Zajímavé články z internetu / Taxify
« kdy: 03 říjen 2018, 15:32:18 »
Taxify je další ze služeb poskytujících přepravu osob, takže není divu, že se konkurenčním službám a taxikářům její existence nelíbí. Pro Taxify však na rozdíl od jiných může jezdit kdokoliv, nikoliv jen taxikáři s koncesí, Taxify to nekontroluje. Podle klasického scénáře byly podány žaloby, dokonce soud vydal předběžné opatření, kterým bylo službě Taxify nařízeno, aby všichni její řidiči měli taxi koncesi, s čímž Taxify nesouhlasí a tvrdí, že je na každém řidiči, aby splňoval zákonné požadavky... Nic překvapivého, s Uberem to bylo podobné.

Co mě ale celkem šokovalo... Noční razie na Taxify v Ostravě. Kdo nezaplatil kauci, přišel o auto
https://ostrava.idnes.cz/razie-taxify-zabavene-auto-ostrava-du5-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180930_132047_ostrava-zpravy_nub

Citace
Úředníci Ostravy společně s policií spustili uplynulé dvě noci velkou kontrolu alternativní taxislužby Taxify. Zabavili při ní auto každému, kdo nesplňoval všechny náležitosti taxikáře podle silničního zákona a nezaplatil na místě uloženou kauci.
A to by mě VELICE zajímalo, zda byly splněny zákonné podmínky pro uložení kauce či zadržení vozidla.

3
https://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/novy-usekovy-radar-zatim-nema-povoleni-20180904.html
Citace
„Město jsme vyzvali, aby doplnilo údaje, na jejichž základě bychom povolení mohli vydat. Podle našich informací se totiž v posledních letech v úseku nestala žádná vážnější dopravní nehoda a nemáme ani informace o tom, že by se tam výrazně překračovala povolená rychlost. V tomto ohledu jsou ve městě jiná místa, kde by měření bylo potřebnější,“ řekl Deníku policejní mluvčí Miroslav Kolátek.
Záblesk mozkového myšlení :o

4
https://ostrava.idnes.cz/parkovani-ostrava-zachytna-parkoviste-poplatky-f65-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180828_423649_ostrava-zpravy_woj
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/v-centru-se-zlepsi-parkovani-pro-rezidenty-1

S parkovacím peklem, které již bylo rozpoutáno v Praze a v Brně, přichází i Ostrava. Nájezdy pokutchtivého městapa jsou na denním pořádku a rozšíření teritoria, kde bude možné sklízet plody znamenité práce magistrátu, jistě přijde vhod. Navíc je zde i potenciál pro vytvoření nových pracovních míst u městapa a na magistrátu, tleskám 8)

5
Jaký je význam značky označené šipkou? Podle mě byla zřejmě snaha o to, aby značka platila na levé straně ulice (za těmi třemi vyhrazenými místy) - lze toho dosáhnout dodatkovou směrovou šipkou? Ale proč tu značku nedalo rovnou na levou stranu ulice, bylo by to jasné. Ta značka je při nejmenším velmi matoucí. A podotýkám, že se nacházíme v zóně zákazu stání mimo vyznačená parkoviště :)

6
Bylo, nebylo, stala se v moravskoslezské metropoli taková příhoda. Nebudeme na tomto místě podrobně analyzovat průběh řízení, neboť není co řešit, jedná se však o krásnou ukázku toho, jak funguje mysl (nejen) pokutchtivých úředníků. Zajímavé věci podtrhnu.

Jedna má kolegyně (dále jen "kolegyně") v ranních hodinách při podélném parkování na ulici takřka v nulové rychlosti nacouvala do vzadu stojícího vozidla, v němž seděla řidička (říkejme jí "poškozená"). Obě dámy se šly podívat na způsobenou škodu a s konstatováním, že žádná škoda nevznikla, se rozešly do svých zaměstnání. Poškozené se to však během pobytu v zaměstnání rozleželo v hlavě a odpoledne zavolala fízly s tím, že má poškozenou poznávací značku. Tito se ujali věc řešit, nafotili si obě vozidla a předvolali si kolegyni, která jim popravdě vše vylíčila, tedy že do auta nacouvala, ale že žádné poškození nebylo způsobeno. Fízli věc předali k řešení na magistrát s oznámením dvou přestupků: způsobení nehody a hlavně ujetí od nehody, což je za 7 bodů. Úředník si kolegyni předvolal telefonicky.

V tuto chvíli dostává věc na starost Lexx. Domluvili jsme se s kolegyní, že na úřad půjdu s ní a uvidíme, jaká (a jestli vůbec) padne nabídka na řešení případu, ona se pak rozhodne, jestli půjdeme do správního řízení full retard.

Některé zajímavé skutečnosti:
1) Poškozená je zaměstnancem magistrátu, dokonce odboru dopravně správních agend (vydává registrační značky apod. - a jo, to vysvětluje její kmotrovskou poznávačku se čtyřmi devítkami) - stejný odbor, který řeší přestupky, stejná budova, jen jiné patro,
2) fízli zaevidovali na autě pouze "stěr v prachu", žádné poškození - ani popraskaný lak, nic,
3) údajně poškozená poznávačka neodpovídala místu kontaktu (auta se střetla pravým zadním rohem a levým předním),
3) poškozená měla svědka nehody - což je ale zcela škokující, neboť u té nehody nikdo jiný nebyl.

Vybaven argumentem, že nevznikla škoda -> není nehoda, a připraven na Pecinův scénář jsme se s kolegyní vydali na magistrát. Úředník přesně podle Pecinova scénáře mě chtěl vyhodit, avšak ubit argumenty mě tam nakonec nechal (chtěl to původně ukončit s tím, že to dnes rozpustíme a na příště předvolá kolegyni písemně, tak mu říkám, že stejně přijdu a pak budeme muset o odmítnutí mé účasti sepisovat protokol, takže pro něj bude jednodušší, když mě tam dneska nechá). Byl dost rozčilený a neustále odváděl řeč jiným směrem... Ale poměrně rychle přijal naši variantu, že se nestala nehoda, a tedy ani ujetí od nehody. Dokonce uvedl, že poškozená si poznávačku nevyměnila (vylustroval si to), takže ke škodě na poznávačce nedošlo. ALE: Vzhledem k tomu, že řidič při couvání nesmí ohrozit ostatní účastníky a kolegyně řidičku ve stojícím autě ohrozila, když do něj narazila, tak jí za to stejně udělí pokutu. Úředník se několikrát rozohnil, třeba o tom, že tam stejně nikdo nesmí parkovat, protože tam nezůstává 6 metrů (říkám, že to je jednosměrka, tak wtf); o tom, že on má každou chvíli na zaparkovaném autě důlek (říkám, že pak je to nehoda, což je ale úplně jiná situace, takže wtf); o tom, že kdyby mezi těmi auty někdo stál... (ale tam nikdo nestál, takže wtf, navíc dodávám, že vůbec nemůžeme hovořit o ohrožení poškozené, pokud to bylo v rychlosti cca 1km/h)... Utínám debatu s tím, ať dá cenovou nabídku a podle její výše se rozhodneme, jestli půjdeme do řízení, které nakonec vyhrajeme, akorát to bude o něco delší (a pro mě mnohem zábavnější). Dal 500 Kč. Aniž bych se zeptal kolegyně, jestli s nabídkou souhlasí, tak jsem ji odmítl. Po další debatě dal 200 Kč, s čímž kolegyně souhlasila.

A mně zbyly oči pro pláč, neboť se již nikdy nedozvíme, jak to bylo s tím tajemným svědkem nehody - jestli se třeba poškozená v zaměstnání nedomluvila s dalším úředníkem magistrátu, aby jí šel svědčit apod...  :'( To by byly tak krásné otázky na ústím jednání, škoda.

7
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2017, sp. zn. 4 As 199/2017

NSS v dané věci posuzoval, zda je udání osoby zemřelé jako řidiče možné hodnotit jako přitěžující okolnost, a dospěl k závěru, že nikoliv. Na tom není nic zvláštního, osobně mě spíš udivilo, že to prošlo přes SO2 a Krajský soud (SO1 uložil trest v polovině sazby, když přitěžující okolností bylo, že provozovatel udal jako řidiče osobu, která jak se prokázalo, byla v době spáchání přestupku upoutaná na lůžko a nedlouho poté zemřela).

Závěrem měl však NSS potřebu vyjádřit se obiter dictum k zastupování "pojišťovnou proti pokutám" a u toho jsem málem omdlel:

Citace
Nad rámec potřebného odůvodnění Nejvyšší správní soud konstatuje, že v rámci hodnocení osobnosti pachatele správního deliktu však je možné přihlédnout k okolnosti (kterou je ovšem třeba postavit najisto), že již před spácháním deliktu uzavřel smlouvu se společnosti FLEET Control, s. r. o. Ta, jak Nejvyšší správní soud vyslovil v již zmíněném rozsudku ze dne 16. 6. 2016, č. j. 6 As 73/2016 – 40, „poskytuje své služby v rámci tzv. pojištění proti pokutám za dopravní přestupky (jak plyne už z názvu a obsahu webové stránky provozované na jí drženém doménovém jméně nechcipokutu.cz).“ Pokud obviněný z deliktu platí této společnosti za takové „pojištění“, lze usuzovat, že to svědčí o jeho celkově negativním vztahu k dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími provoz na pozemních komunikacích. Je totiž zřejmé, že taková osoba pohrdá pravidly silničního provozu a nehodlá se jimi řídit, přičemž spoléhá na to, že pomocí služeb poskytovaných v rámci příslušného „pojištění“ nebude za takové protiprávní jednání nijak postižena. Netřeba zdůrazňovat, že jednání řidičů, kteří již předem počítají s tím, že pravidla silničního provozu nebudou respektovat a že jim za to nehrozí žádná sankce, je vysoce společensky nebezpečné a znamená ohrožení životů, zdraví a majetku jiných účastníků silničního provozu. Takovou skutečnost lze v rámci hodnocení osoby odpovědné za správní delikt (samozřejmě nikoli paušálně, nýbrž při zohlednění konkrétního případu) hodnotit jako přitěžující okolnost.

8
Rychlost / [WIN] AD9T v automatizovaném režimu, +24 km/h
« kdy: 26 červen 2017, 08:40:11 »
Vážení přátelé,

přišel mi pozdrav z jižní Moravy. Vozidlo bylo zachyceno radarem AD9T v automatizovaném režimu. Nahlédl jsem do spisu, stěžejním důkazem bude snímek z radaru AD9T, který přikládám v příloze. Prosím experty na radar AD9T o případnou pomoc, resp. korekturu mých argumentů:

1) V ose radarového svazku se nachází dvojitá svodidla, stromy a dopravní značka - došlo k reflexi (str. 17 návodu);
2) více vozidel na snímku (str. 139);
3) překročen úhel 22° mezi osou anténního svazku měřiče rychlosti a osou směru jízdy měřeného vozidla (měřením bajvoko není překročen, mám použít jako argument, ať se s tím orgán popere? Jde úhel vůbec nějak změřit z fotky?).

Díky :)

9
Povím vám příběh, který se skutečně stal. Nechci anonymizovat dokumenty, neb jsou poměrně rozsáhlé, proto zde vše stručně popíšu a přidám anonymizované rozhodnutí II. stupně. Vím, že ostravský magistrát jede bomby, tak jsem se pokusil alespoň nasypat trochu písku do soukolí.

13. 2. 2016 - údajný přestupek nezastavení na STOPce, zastaven, ztotožněn, nabídnuta blokovka 100 Kč, nesouhlasil jsem. Mrazivý sobotní večer, někdy po 20. hod., liduprázdno. Čekal jsem, zda bude správní orgán posílat do datovky nebo ne; pokud bude doručovat správně, půjdu do toho plnou parou vřed, když už jde o takovou pitomost.

16. 3. 2016 - pozvánka na ústní jednání dne 6. 4. 2016, přišlo do datovky.

6. 4. 2016 - ústní jednání č. 1: údernice rozbíjí ledy žoviální konverzací a nakonec nabídne 300 Kč. Nesouhlas, tvrdím, že na STOPce jsem zastavil. A navíc, policisté mi nabízeli 100 Kč, tak proč bych měl platit 300 Kč, když jsem přesvědčen o své pravdě. Rozejdeme se s tím, že příště budou předvoláni policisté.

14. 4. 2016 - pozvánka na ústní jednání dne 18. 5. 2016 za účasti zasahujících policistů. Datová zpráva označena jako "Předvolání k ÚJ po odporu (pravděpodobný pachatel)."

20. 4. 2016 - žádost o kopii spisu a vysvětlení předmětu datové zprávy (odpor jsem žádný nepodal ani nekladl; zda formulací "pravděpodobný pachatel" předjímá výsledek řízení). Sděluji, že se ústního jednání dne 18. 5. 2016 zřejmě nezúčastním.

22. 4. 2016 - sdělení ke kopii spisu: naser si. K tomu zbytku: "Při odesílání písemnosti nedošlo pouze k jejímu správnému označení 'v předmětu', přičemž toto nemá žádný vliv na samotné další řízení ve věci přestupku. Písemnost se dle správního řádu posuzuje v souladu podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označena." Poslední věta mi vykouzlila úsměv na rtech :-)

18. 5. 2016 - ústní jednání č. 2, výpověd svědků. Nemohu si nechat nic takového ujít, takže využívám momentu překvapení a ve stanovený čas přicházím na magistrát. A přicházím právě včas, neb úřednice zrovna něco říká svědkům policistům na chodbě. Bohužel o tomto nemám žádný audiovizuální záznam, nevadí. Pokládám otázky, předkládám mapu a žádám, aby svědci zaznamenali, kde stáli na hlídce a kde mě zastavili. To bylo mimochodem podstatné z toho důvodu, že až dosud jsem neměl vůbec ponětí, kde hlídkovali. Dokazování skončeno, obdržuji lhůtu 5 dnů k vyjádření před vydáním rozhodnutí. Úřednice mi poskytla kopii spisu, v němž není žadný jiný důkaz o přestupku (např. fotografie, kamerový záznam), tak jsem si opravdu naivně myslel, že to musí zastavit.

19. 5. 2016 - vyjádření k podkladům na 4 strany + přikládám pár fotografií a videozáznam z kamery, který dokazuje, že mě policisté zastavili o 450 m jinde, než oba shodně uvedli při výslechu. Rozporuji tedy jejich výpověď, hledám jejich vzájemné rozpory, dále namítám, že zastavil na místě před křižovatkou, odkud je však náležitý výhled a kde mě z místa hlídky policisté nemohli vidět. Přidávám screen z Google Street View, kde je v dané křižovatce značka "Dej přednost v jízdě", a tedy namítám, že existence STOPky nebyla prokázána.

Cca po měsíci - volám na magistrát, že co se jako děje, že se nic neděje. A prý bude nařízeno další ústní jednání :-)

29. 6. 2016 - pozvánka na ústní jednání dne 2. 8. 2016: "Jelikož jste podal před vydáním rozhodnutí ve věci písemné námitky, kdy je nutné objasnit další skutečnosti, kterí tímto vyvstaly, bude provedena svědecká výpověď [švestek]". Tohoto dne úřednice vložila do spisu screen ze Street View, který má dokazovat, že policisté měli do křižovatky řádný výhled.

2. 8. 2016 - ústní jednání č. 3, výpověd svědků. Otázky ohledně předmětné STOPky. Jeden z policistů říká, že fotku STOPky posílal společně s oznámením přestupku (prokazatelná lež). A že je možné nechat si stáhnout záznam z kamery ze služebního vozidla (jak se ukázalo později, tak nelze vzhledem k časovému odstupu). Úřednice si následně vyžádala poskytnutí videozáznamu.

5. 10. 2016 - výzva k vyjádření před vydáním rozhodnutí. Podle § 39 odst. 1 SŘ stanovena lhůta 5 dnů.

17. 10. 2016 - žádám na služební mail úřednice o nahlédnutí v jiném čase, než bylo oriantačně uvedeno v předchozí výzvě. Odpověď dne 18. 10. 2016: naser si.

21. 10. 2016 (poslední den lhůty k nahlédnutí do spisu) - žádám obyčejným e-mailem o prodloužení lhůty do 11. 11. 2016. E-mail odeslán v 9:21 hod., doručen v 16:20, wtf? Doplněno písemně na podatelně 5. den.

3. 11. 2016 - neformální sdělení o tom, že prodloužení lhůty nebylo vyhověno, neboť jsem požádal pozdě. Podle mě by o tom mělo být vydáno usnesení, nikoliv jen neformální sdělení.

10. 11. 2016 - vydáno rozhodnutí na 10 stran o mé vině, 1500 Kč pokuta + 1000 Kč náklady. Rozhodnutí dorazilo do schránky asi 4 minuty poté, co jsem si vyzvedl sdělení ze dne 3. 11. 2016 - to mi netvrď, že to byla jen náhoda.

25. 11. 2016 - blanketní odvolání.

9. 12. 2016 - doplnění odvolání, celkem 9 stran (netroufnul jsem jí :-( ale ani to nebylo účelem). Požaduji vrácení k novému projednání.

Začátkem ledna volám na kraj a ptám se, co se děje, že se nic neděje. Prý 23. 12. obdrželi spis a mám čekat.

6. 2. 2017 - ale to bych nebyl já, kdybych čekal, tak jsem podal žádost o opatření proti nečinnosti na ministerstvo dopravy.

10. 3. 2017 - ministerstvo dopravy bez reakce, takže jsem podal žádost o opatření proti nečinnosti ministerstva dopravy adresovanou ministrovi.

23. 3. 2017 - rozhodnutí o odvolání: rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno. Jenom 3 strany, mohli se posnažit víc, když už jsme s magistrátem sehráli takovou výměnu na solidní úrovni a vytvořili spis o 89 stranách. S úřadnicí jsme si vybudovali jisté citové pouto, tak jsem doufal, že se ještě setkáme, a proto jsem požadoval nové projednání. Kraj však řešil pouze můj nejsilnější argument (rozpory ve výpovědích švestek) a vzhledem k tomu, že nejsou další důkazy, seznal, že další řízení nemá smysl. K dalším argumentům se již nevyjadřoval.

5. 4. 2017 - zpětvzetí žádosti o opatření proti nečinnosti.

7. 4. 2017 - ministerstvo posílá usnesení o zastavení řízení o nečinnosti (to jsou taky kokoti, když jim to pošlu datovkou, odpověděli poštou). Každopádně to nějak v průběhu řešili, neboť tam uvedli spisovou značku kraje, kterou jsem jim nesděloval. Možná z toho důvodu bylo rozhodnutí kraje tak stručné.

Citace: Rozhodnutí o odvolání
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu (dále „krajský úřad“), v přenesené působnosti na základě § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, na základě odvolání obviněného XXXXX, přezkoumal rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností (dále jen „magistrát“), ze dne 10. 11. 2016, čj. XXXXX, kterým byl obviněný uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a rozhodl takto:

Podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a řízení se zastavuje.

Odůvodnění
Krajský úřad vycházel ze spisové dokumentace magistrátu vedené pod sp. zn. XXXXX, o celkovém počtu 89 listů, včetně napadeného rozhodnutí a proti němu podaného odvolání.

Magistrát uznal obviněného vinným shora specifikovaným přestupkem, kterého se měl dopustit tím, že dne 13. 2. 2016 v době kolem 20:20 hodin řídil v Ostravě-Hrabůvce, v křižovatce ul. Česká – Závodní, motorové vozidlo tov. zn. Škoda Octavia, RZ XXXXX, přičemž nerespektoval svislé dopravní značení (P6) – „Stůj, dej přednost v jízdě“, kdy musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, což neučinil. Uvedeným jednáním měl z nedbalosti porušit § 22 odst. 4 zákona o silničním provozu a § 4 písm. c) téhož zákona, s odkazem na § 5 a přílohu č. 2 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Za přestupek mu byla uložena pokuta ve výši 1.500 Kč a dále povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000 Kč.

Rozhodnutí ve věci bylo obviněnému doručeno dne 10. 11. 2016. Blanketní odvolání proti napadenému rozhodnutí bylo magistrátu doručeno dne 25. 11. 2016, a toto účastník řízení doplnil na základě výzvy magistrátu dne 9. 12. 2016. Účastník řízení se tedy odvolal řádně a včas.

Obviněný v odvolání namítá (vzhledem k závěrům odvolacího orgánu toliko stručně), že mu nebylo umožněno vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, že nebyly provedeny navrhované důkazy ani se správní orgán nevypořádal s tím, proč je neprovedl, že považuje svědecké výpovědi za nedůvěryhodné a popisuje, v jakých situacích (ať už ve výpovědi svědků nebo úředních záznamech) se nacházejí rozpory – kdo řídil vozidlo, kde policisté stáli se služebním vozidlem, kde předmětné vozidlo zastavili, tvrzení ze strany policie o doložení fotodokumentace. Dále obviněný uvádí, že rozhodnutí je v části formálního znaku přestupku nepřezkoumatelné, když jediným důkazem o existenci značky P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ je výpověď policistů a na tvrzení obviněného ze dne 19. 5. 2016, že se na křižovatce nacházela značka P4 „Dej přednost v jízdě“ správní orgán nereagoval; že správní orgán nesprávně zjistil skutkový stav věci, že materiální stránka přestupku nebyla naplněna, že se správní orgán nedostatečně vypořádal se zaviněním.

Odvolací orgán přezkoumal napadené rozhodnutí, jakožto i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je z části důvodné, neboť zde existují důvodné pochybnosti o spáchání předmětného přestupku obviněným.

V projednávaném případě bylo spáchání přestupku prokázáno pouze svědeckými výpověďmi. Bylo tedy nutné zabývat se skutečností, zda tyto výpovědi lze považovat za věrohodné a spolehlivé či nikoliv. Krajský úřad konstatuje, že ve výpovědích policistů a úředních záznamech se nachází řada rozporů, jak uvedl také obviněný v odvolání.

Předně se jedná o rozpor v místu, kde byl obviněný zastaven. Krajský úřad shlédl videozáznam, který předložil účastník řízení, z něhož jednoznačně vyplývá, že obviněný byl zastaven hlídkou policie na ulici Moravská před sjezdem k ČS Shell, u dopravního značení P2 „Hlavní pozemní komunikace“, přičemž policisté oba shodně v mapkách předložených obviněným při podání svědeckých výpovědí dne 18. 5. 2016 vyznačili místo na ulici Moravská u domu čp. 35, tedy o cca 440 metrů blíže k ulici Závodní. Tato skutečnost vyvolává pochybnosti o tom, zda nedošlo ze strany policistů k záměně projednávané věci s jiným přestupkem, když si zpětně vybavili jiné místo zastavení předmětného vozidla. Nelze tedy vyloučit, že v množství případů, které policisté dennodenně projednávají, a vzhledem k tří měsíčnímu časovému odstupu si projednávanou věc zaměnili s jinou. Krajský úřad má tedy důvodné pochybnosti, zda se policisté vyjadřovali právě k projednávané věci.

Další rozpor se nachází v tvrzení policisty XXXXX, který na žádost magistrátu o doplnění fotodokumentace a kamerového záznamu ze služebního vozidla uvedl, že fotodokumentace dopravní značky „STOP“ umístěné na křižovatce ulic Česká x Závodní z inkriminované doby byla přiložena ke spisu a kamerový záznam již není možno zajistit vzhledem k časovému odstupu. Krajský úřad konstatuje, že žádná fotodokumentace zaslaná policií ČR se ve spisové dokumentaci nenachází, resp. ke spisu nebyla přiložena.

Ostatní rozpory, které popisuje účastník řízení v odvolání příp. v rámci správního řízení, týkající se skutečností, kdo byl řidičem služebního vozidla, kde policisté stáli se služebním vozidlem, zda obviněný na místě podepsal oznámení přestupku, rovněž nepřispívají k závěru o spolehlivosti výpovědí policistů.

Na základě výše uvedeného se jeví výpověď policistů jako důkazně nedostatečná a bez dalšího nemůže obstát. Vzhledem k tomu, že záznam z kamery policejního vozu již nelze dodat, fotodokumentace nebyla ke spisu přiložena a nejsou dostupné žádné jiné důkazní prostředky, odvolacímu správnímu orgánu nezbývá než aplikovat zásadu in dubio pro reo, tedy že pochybnosti svědčí ve prospěch obviněného, proto rozhodnutí magistrátu zrušil a řízení zastavil. Vzhledem k výsledku řízení se již krajský úřad nezabýval dalšími námitkami odvolatele.

10
Stalo se následující:

Strážník městské policie nerespektoval dopravní značku zákaz vjezdu, aby otočil svůj vůz, a vjel tedy do místa ležícího za touto značkou.

<od této chvíle mám kamerový záznam>

Strážník s vozem vyjel z předmětného místa. Na mé znamení zastavil a proběhl tento rozhovor:

Já: Vy jste teďka porušili zákaz vjezdu, jestli o tom nevíte.
Strážník: Ano, ale my s těma majákama můžeme.
Já: Nemůžete, neblikáte.
Strážník: Můžeme porušovat dokonce bez toho.
Já: Nemůžete.
Strážník: Tak dobře, tak nashle.

<konec kamerového záznamu>

Tak... a co teď? Jindy bych to nechal bez povšimnutí, avšak tentokrát je z mé strany nezbytné navrhnout potrestání strážníka, protože co bude následovat se mi může hodit při řešení mého přestupku ( :'( ).

Napadají mě dvě varianty:
1) Trestní oznámení - podezření na trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby,
2) návrh na zahájení správního řízení kvůli nerespektování dopravního značení, blabla... (Jak se to vlastně řeší u obecní policie?)

Dle mého názoru jeho jednání sice nedosahuje intenzity uvedeného trestného činu, avšak přesto si myslím, že je na místě podat trestní oznámení s tím, že tam výslovně uvedu, aby v případě, že neshledají trestný čin, postoupili věc (bo přestupek) k příslušnému orgánu (i když by to měli udělat automaticky, že). Tím tedy pokryju vlastně obě varianty.

Lepší nápad?

11
Alkohol / [LOST] 0,48 a 0,47, ŘP neodebrán
« kdy: 07 Září 2015, 10:46:15 »
Zdravím,

stalo se kamarádovi, že mu 17.7. v Blansku naměřilo městapo 0,48 a po pár minutách 0,47 promile. Protokol o měření podepsal a k pití se doznal -> je to trochu v iči. Řidičák mu nevzali, PČR nezavolali, krev se nekonala a řidiči nebylo zakázáno pokračovat v jízdě (!).

Nevím, co je ve spisu a zda jsou naměřené hodnoty po odchylce přístroje či nikoliv, to se snad dozvím co nejdříve.

Jako jedinou možnost vidím obstrukce, do prekluze však zbývá 10,5 měsíců.

Nemá náhodou obecní opicajt povinnost podniknout kroky k tomu, aby zamezil v jízdě?

Stran: [1]