30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - fu

Stran: [1] 2 3 ... 27
1
Prestupky na urovni dopravy jsou uplne nic...

Právo Evropské unie proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí

79 stran https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_82_2023_REV_1&qid=1712982050266
staly odkaz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CONSIL:PE_82_2023_REV_1

Tiskova zprava: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/11/16/environmental-crime-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/

Odposlechy
Mezi tyto nástroje mohou patřit odposlech, tajné sledování včetně elektronického sledování, sledování zásilek, monitorování bankovních účtů a jiné nástroje finančního vyšetřování

Neco napisete na internetu a pujde take:
Návod a pomoc k trestným činům by rovněž měly být trestné.
Pokud se trestné činy vymezené v této směrnici týkají jednání, jako jsou zpřístupňování nebo uvádění na trh, prodej, nabízení k prodeji nebo obchodování, mělo by být zahrnuto i jednání prováděné prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

Promlceci lhuty, treba nebudou
počátek promlčecí doby od pozdějšího okamžiku, konkrétně od okamžiku, kdy byl trestný čin odhalen

GDPR muz prestat platit -  gestapacky lync
Zveřejnění osobních údajů odsouzených osob obsažených v soudních rozhodnutích by mělo být možné pouze v řádně odůvodněných výjimečných případech po posouzení každého jednotlivého případu, přičemž se zváží veřejný zájem ve srovnání s právem na respektování soukromého života

Odneti svobody
Tresty odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby, které tato směrnice stanoví za trestné činy spáchané fyzickými osobami, by měly být ukládány alespoň u nejzávažnějších forem této trestné činnosti.

Gumovost
Nedodržení zákonné povinnosti konat může mít stejný účinek na životní prostředí a lidské zdraví jako aktivní jednání. Definice trestných činů v této směrnici by proto měla případně zahrnovat jak jednání, tak opomenutí.


...je třeba definovat jiné trestné činy
...je třeba definovat jiné trestné činy... zaveden nový druh protiprávního jednání, který dosud nespadá do oblasti působnosti této směrnice...

Takze jizda spalovakem bude mozna novy trestny cin...
...stanovit nevyčerpávající seznam prvků, které by měly příslušné orgány případně zohlednit při posuzování toho, zda bylo dosaženo kvalitativních a kvantitativních kritérií používaných k vymezení trestných činů proti životnímu prostředí...


I na uredniky dojde, nejsi dost prounijni..
některé trestné činy proti životnímu prostředí jsou páchány za tolerance či s aktivní podporou příslušných správních orgánů nebo úředníků při výkonu svých veřejných funkcí.

Ochrana praskacu a anonymni udavani

Tyto osoby by rovněž měly být v souladu se svými procesními právy stanovenými ve  vnitrostátním právu chráněny před pronásledováním z důvodu oznámení trestných činů proti životnímu prostředí nebo spolupráce v trestním řízení.


vyse jen souhrn bodu 1-60 do strany 31...
Video:  20:30 - 27:00  - neni to uplny souhrn vyse uvedeneho
https://www.facebook.com/watch/?v=964793621283310

3
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/svoboda-primator-cerny-kasel-trestni-oznameni-zeleni.A240315_090923_domaci_vajo

Sklizi co za covidu zasel...
Je naše chyba, chyba vlády, že propagace očkování přišla strašně pozdě a v podobě, která je neúčinná, takže se tomu všichni snaží vyhnout.
Bohuslav Svoboda
https://plus.rozhlas.cz/bohuslav-svoboda-povinne-ockovani-jen-zvysi-pasivni-rezistenci-dobrovolne-ma-8605024

Stezuji si zeleni co sem importuji mnohem lepsi nemoci z afriky... nejak jim taky jejich medicina nechutna  ;)

4
https://youtu.be/3ZorRQPFva8

V souvislosti https://environmentalprogress.org/big-news/wpath-files
===
Nově uniklé soubory z předního globálního transgender zdravotnického orgánu odhalily, že lékaři, kteří utvářejí, jak je „genderová medicína“ regulována a praktikována po celém světě, soustavně porušují lékařskou etiku a informovaný souhlas. Soubory, které unikly ze Světové profesní asociace pro transgenderové zdraví (WPATH), dnes zveřejnil americký think tank Environmental Progress.

WPATH je považována za přední světovou vědeckou a lékařskou autoritu v oblasti „genderové medicíny“ a v posledních desetiletích její Standardy péče utvářely pokyny, zásady a postupy vlád, lékařských asociací, systémů veřejného zdraví a soukromých klinik po celém světě.

Soubory WPATH však odhalují, že organizace nesplňuje standardy medicíny založené na důkazech, a členové často diskutují o improvizovaných léčebných postupech. Členové si plně uvědomují, že děti a mladiství nedokážou chápat celoživotní důsledky „péče potvrzující pohlaví“ a v některých případech kvůli špatné zdravotní gramotnosti ani jejich rodiče.

"Soubory WPATH ukazují, že to, co se nazývá 'genderová medicína', není ani věda, ani medicína," řekl Michael Shellenberger, prezident a zakladatel Environmental Progress. "Experimenty nejsou randomizované, dvojitě zaslepené nebo kontrolované." Není to lék, protože prvním pravidlem je neškodit. A to vyžaduje informovaný souhlas."

Nezpracované soubory byly zveřejněny ve zprávě nazvané Soubory WPATH: Pseudovědecké chirurgické a hormonální experimenty na dětech, dospívajících a zranitelných dospělých , která obsahuje analýzu novinářky Mia Hughes, která dává soubory WPATH do kontextu nejlepší dostupné vědy o pohlaví. nouze.

Environmental Progress zpřístupnil všechny soubory ke čtení na konci zprávy. Uniklé soubory zahrnují snímky obrazovky příspěvků z interního fóra pro zasílání zpráv WPATH z let 2021 až 2024 a video z interní panelové diskuse. Všechna jména byla redigována kromě několika členů WPATH veřejného významu, jako je Dr. Marci Bowers, americký gynekolog a chirurg, který je prezidentem WPATH, a kanadský dětský endokrinolog Dr. Daniel Metzger.

V souborech WPATH členové prokazují nedostatek ohledů na dlouhodobé výsledky pacientů, přestože si jsou vědomi oslabujících a potenciálně fatálních vedlejších účinků hormonů a jiných léčebných postupů. Zprávy v souborech ukazují, že pacientům se závažnými duševními problémy, jako je schizofrenie a disociativní porucha identity, a další zranitelnosti, jako je bezdomovectví, je povolen souhlas s hormonálními a chirurgickými zákroky. Členové odmítají obavy o tyto pacienty a charakterizují snahy o jejich ochranu jako zbytečné „hlídání brány“.

Soubory poskytují jasné důkazy, že lékaři a terapeuti si jsou vědomi toho, že nabízejí nezletilým léčbu, která změní život a které nemohou plně rozumět. Členové WPATH vědí, že blokátory puberty, hormony a operace způsobí neplodnost a další komplikace, včetně rakoviny a dysfunkce pánevního dna. Přesto uvažují o lékařských intervencích pro mladé pacienty, které změní život, včetně vaginoplastiky u 14letého a hormonů u 13letého opožděného vývoje.

Soubory WPATH také ukazují, jak daleko zašly lékařské experimenty v genderové medicíně, s diskusemi o chirurgech, kteří provádějí „nulování“ a další extrémní procedury modifikace těla, aby vytvořili tělesné typy, které v přírodě neexistují. 

Rostoucí počet lékařů a psychiatrů tvrdí, že propagace pseudovědeckých chirurgických a hormonálních experimentů je globálním lékařským skandálem, který je srovnatelný s velkými případy zanedbání lékařské péče v historii, jako jsou lobotomie a ovariotomie.

Aktivističtí členové WPATH vědí, že takzvaná ‚gender-potvrzující péče‘, kterou poskytují, může mít za následek celoživotní komplikace a sterilitu a že jejich pacienti nechápou důsledky, jako je ztráta sexuálních funkcí a schopnost zažít orgasmus. “ řekl Shellenberger. "Tyto uniklé soubory ukazují drtivé důkazy, že profesionálové v rámci WPATH vědí, že nedostávají souhlas od dětí, dospívajících a zranitelných dospělých nebo jejich pečovatelů."

Environmental Progress napsala každému členovi WPATH uvedenému v souborech a také dalším členům, jejichž jména byla redigována, aby potvrdili své komentáře a nabídli právo na odpověď. Dva lidé odpověděli – jeden potvrdil, že komentáře, které jim byly připisovány, byly správné, a další jejich připomínky nepopřel, ale vyvrátil jejich výklad Environmental Progress. Zmínka o oslovování členů prostřednictvím e-mailu Environmental Progress se později objevila ve formě komentářů na interním fóru WPATH pro zasílání zpráv.

https://static1.squarespace.com/static/56a45d683b0be33df885def6/t/65e657cba1114e2d2342ce19/1709594591565/Final+UPDATED+WPATH+Report.pdf

8
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že ze zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty. Cyklisté jsou plnohodnotnými účastníky silničního provozu a náleží jim veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Ustanovení § 57 odst. 6 zákona o silničním provozu upravuje vzájemná práva a povinnosti cyklistů a chodců jako rovnoprávných uživatelů stezek pro cyklisty a chodce a nezamezuje cyklistům použít pozemní komunikaci. Pokud není pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty.

PS: Zatim se mi vyhotoveni nepodarilo najit...

9
Peněžitý trest 180 tisíc korun a čtyřletý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích uložil Okresní soud v Ústí nad Labem tajemníkovi tamního magistrátu Miloši Studenovskému.

    Zdroj: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/magistrat-studenovsky-tajemnik-odmeny-soud-trestni-prikaz.A231123_094445_usti-zpravy_grr

10
Potřebuji poradit - alkohol, drogy / PŘESUNUTO: 0,28 a 0,27
« kdy: 15 Listopadu 2023, 07:59:41 »
Přemístěno do neveřejné části.

15
https://www.youtube.com/watch?v=DP-k5_4Bs7E

POI:
10:00 zacatek
11:20  zaznam neni mozne sirit a sdilet do soc. siti dle NOZ a urednik nedava souhlas (jak kdyby nevykonavaval  smejd verejnou fci)
23:00 urednik se schova za LCD
27:00 vyjadreni obvineneho
52:00 ukonceni
56:00 policie resi kraviny

Stran: [1] 2 3 ... 27