30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - joekilla

Stran: [1]
1
K rukám se mi dostalo kreativní sdělení SO (příloha). Jedná se o část neveřejného případu, o níž mám za to, že by měla být veřejně na očích hned. V meritu řízení bylo podáno blanketní odvolání a poté ustanoven zmocněnec pro řízení. SO zmocněnci sděluje, že výzvu k doplnění odvolání mu zasílat nebude, jelikož byl již jednou v tomto řízení poučen o náležitostech odvolání, takže by to bylo nadbytečné.

Judikát NSS 18.12.2018, 4 As 113/2018-39 by na to odmítnutí vyzvat k doplnění odvolání zřejmě dopadal, jenže tam se výslovně píše o situacích, kdy podatel byl již v mnoha jiných řízeních opakovaně poučován, nebo mu bylo pomáháno odstranit stále stejnou vadu, a této osobě – opakovaně a soustavně vystupující v pozici účastníka řízení nebo zmocněnce v typově obdobných řízeních – se již příslušných poučení mnohokrát dostalo. Pak výzvu k odstranění vady podání SO posílat nemusí, protože zneužití práva. Zde se zmocněnec žádného řízení dosud nikdy neúčastnil.

Pikantní je, že poučení zmocněnce o náležitostech odvolání, na které SO odkazuje, že je už napořád dostačující, nebylo zmocněnci vůbec adresováno. Zmocněnec se chtěl stát účastníkem řízení a v této partikulární věci se nechal zastupovat, veškeré úkony v této věci činil zástupce a výzvu k doplnění blanketního odvolání obdržel pouze zástupce, zmocněnec ne (což je samo o sobě v pořádku). Jinými slovy: zmocněnec nikdy neobdržel výzvu k doplnění odvolání ani poučení, jak má odvolání vypadat.

Existuje judikatura (např. NSS 17.1.2019, 5 As 8/2018-48), že obecně jednání zástupce v řízení jde k tíži zastoupeného, ale nevím o tom, že by jedním poučením zástupce měl SO splněno i poučení zastoupeného pro celé řízení v dané typové situaci (zde poučení o náležitostech odvolání), která se v dalším řízení opětovně vyskytla, a tohle obejití výzvy by mu tak mělo projít.

Co o tom soudíte? Setkali jste se někdy s takovým postupem SO nebo judikaturou, která by tohle řešila? Pakliže by postup SO byl jednoznačně nelegální, nabízelo by se samozřejmě odvolání nedoplňovat a počkat, až to SO2 shodí a vrátí SO1. Spis je zatím u SO1, ale na SO2 to předají tak jako tak.

2
Podával jsem 2 infožádosti týkající se konkrétní ÚO.

001 Žádost 1 - nejvyšší dosažené vzdělání, škola, obor, rok absolvování, název závěrečné práce, doba zaměstnání u SO1
002 Žádost 2 - škola, obor, rok absolvování, zda SO disponuje kopií VŠ diplomu, kopie diplomu

003 SO1 Částečné odmítnutí 1 - škola, obor, rok absolvování, název závěrečné práce
004 SO1 Částečné odmítnutí 2 - škola, obor, rok absolvování, kopie diplomu

Blanketní odvolání 1
Blanketní odvolání 2

005 SO2 Výzva k doplnění odvolání 1 - nedoplněno
006 SO2 Výzva k doplnění odvolání 2 - nedoplněno

007 SO2 Zastavení řízení o odvolání 1
008 SO2 Zastavení řízení o odvolání 2 - v obou případech z důvodu nedoplnění odvolacích důvodů údajně není možné v řízení pokračovat

009 Odůvodněné odvolání proti zastavení 1 - pravděpodobně by obstál i nedoplněný blanket
010 Odůvodněné odvolání proti zastavení 2 - pravděpodobně by obstál i nedoplněný blanket

011 SO3 Výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí 1 - nevyjádřeno. Perlička: ve výzvě stanovena lhůta k vyjádření v trvání -3 (čti minus tři) dny ode dne doručení výzvy fikcí.
012 SO3 Výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí 2 - nevyjádřeno. Perlička: ve výzvě stanovena lhůta k vyjádření v trvání -6 (čti minus šest) dnů ode dne doručení výzvy fikcí.

013 Rozhodnutí SO3 - věc 1 se vrací SO2
014 Rozhodnutí SO3 - věc 2 se vrací SO2

015 SO2 Výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí 1 - nevyjádřeno. Ve výzvě stanovena lhůta k vyjádření -4 dny ode dne doručení fikcí.
016 SO2 Výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí 2 - nevyjádřeno. Ve výzvě stanovena lhůta k vyjádření -7 dnů ode dne doručení fikcí. Obě lhůty zřejmě podle zásady, že podřízený správní orgán je vázán stanoviskem nadřízeného orgánu.

017 Rozhodnutí SO2 - věc 1 se vrací SO1
018 Rozhodnutí SO2 - věc 2 se vrací SO1


Nedoplnění odvolacích důvodů bez dalšího nebrání pokračování v řízení a vydání rozhodnutí, odvolací správní orgán není oprávněn řízení zastavit pro neodstraněnou závažnou vadu podání. Chce-li odvolací orgán řízení o odvolání zastavit, musí to individuálně posoudit a odůvodnit. Detaily a zdůvodnění vč. judikatury viz anonymisované přílohy. Tuto strategii jsem pracovně nazval pyramida aneb cesta tam a zase zpátky dle schématu SO1 -> SO2 -> SO3 -> SO2 -> SO1. Mimochodem zajímavé, že SO2 nezastavují řízení o odvolání u přestupků stylem nedoplnils odvolání? Zastavujeme. To ne, ale u infožádosti najednou strašlivá vada bránící vydat rozhodnutí ve věci.

Quiz: Tipněte si, o které SO1 a SO2 se jedná. Ano, uhádli jste.


Klíčová slova: infožádost, neposkytnutí informace, zastavení řízení, nedoplněné odvolání

3
Vážení pánové,

záhy poté, co jsem se začal hlouběji zabývat dopravněpřestupkovou agendou, jsem pocítil potřebu uceleně vidět na jednom místě, jaké jsou mé možnosti vedení řízení vůči správním orgánům. Různě bývaly a i zde jsou vzory nejčastějších typických podání, ale dosud jsem nikde nenarazil na jejich kompletní (resp. s ambicí konvergence ke kompletnosti, které asi nelze objektivně dosáhnout) výčet, nejlépe i mírně kvalifikovaný/komentovaný výčet. Před lety jsem si takový seznam založil sám a postupnou precisací dospěl do stádia, že se odvažuji s ním jít na trh.

Jedná se o seznam 93 druhů co možná nejpřesněji pojmenovaných podání + některá podání se dále větví na konkrétní aplikace (typicky infožádosti), která lze použít ve správním řízení, a to of fáse před zahájením řízení až po úroveň správní žaloby k soudu, kde začíná poněkud odlišné dějství. Ke každému podání je uveden § jeho legislativní opory, byť to někdy bývá jen slovem zmínka, u většiny je i nějaká vysvětlující nebo doplňující poznámka typu kdo podává, komu podává, proč, za jakých okolností apod.

Než abych materiál rovnou zveřejnil, budu rád pokud se na něj zkušení a znalí podívají a kriticky zhodnotí:
- zda vůbec něco podobného zde publikovat
- možná doplnění po obsahové stránce
- případné nepřesnosti (neměly by se vyskytovat v množství větším než malém)
- úpravu po formální stránce (nynější seznam vypadá tak, aby byl srozumitelný a vyhoval MNĚ)

Ocením jakoukoli zpětnou vazbu. Domnívám se, že finální výstup by mohl být užitečným mnoha návštěvníkům tohoto fóra a možná i širšímu okruhu interesovaných.

Bude-li zájem, navrhuji téma dočasně přesunout do neveřejné sekce, než by byl seznam ostré verse 1.0 případně zveřejněn mezi vzory podání. Eventuálně zašlu zájemcům na vyžádání. Pokud zájem nebude nebo zpětná vazba bude negativní, seznam zveřejňovat nebudu a téma smažu.

4
Komu doručují SO datovou schránkou, dostává dokumenty v pdf, která jsou většinou digitálně podepsaná a obvyklými prostředky je nelze nijak upravovat. To bývá problém zejména při anonymisaci. Níže návod pro ty, kteří uvítají možnost velmi snadno a pohodlně tato pdf upravovat při zachování digitální kvality textového dokumentu, aniž by bylo potřeba je fysicky tisknout a pak skenovat, nebo převádět z pdf na obrázky, gumovat a začmárávat v Malování apod.

Přikládám dvě methody, co s tím:

1. V programu typu Adobe Acrobat Pro DC dejte "combine files" (resp. český ekvivalent příkazu), jde o spojení různých pdf souborů do jednoho. Vyberte pouze inkriminovaný soubor, ten uložte a výsledkem bude zcela identické pdf, akorát bez podpisu, které již můžete volně upravovat, přepisovat, mazat stránky a podobně.

2. V programu typu Adobe Acrobat Pro DC dejte tisk, ale místo tiskárny vyberte možnost "Adobe PDF" a uložte. Tím se obsah původního souboru "vytiskne" do nového pdf, které je opět bez podpisu a upravovatelné dle libosti. Nevýhodou může být nepatrný posun některých barev včetně černé a nepatrný posun umístění některého textu. Obojí je však bez přímého srovnání s originálem nerozeznatelné.

Předpokládám, že výše uvedenými možnostmi disponují i osekané SW Adobe Reader a určitě spousta alternativních programů.


Klíčová slova: anonymizace / pdf


5
Vážení pánové, prosím o přesun do neveřejné rubriky.

Žádal jsem MÚ o statistiky dopravních přestupků, zkráceně:
1. počet všech přestupků
2. počet přestupků projednávaných odd. A + rozhodnutí v ne/prospěch
3. počet přestupků projednávaných odd. B + rozhodnutí v ne/prospěch (mají na to 2 různá odd.)
4. počet vypravených výzev provozovateli
5. počet přestupků oznámených od PČR z vybrané komunikace (úsekovka na dálnici)
6. počet zahájených řízení o přestupku provozovatele + rozhodnutí v ne/prospěch

To vše jednotlivě za vybrané roky. Bod 4 zodpovězen, bod 1 je nedůležitý-neřeším a bod 5 zodpovězen v následné partikulární žádosti. Zbývají body 2; 3; 6. Žádost i odpověď přiloženy.

Nemám s tímto dotazováním zkušenosti a potřeboval bych vědět, zda se blbě (moc podrobně) ptám a poskytnutá tabulka na s.3 obsahuje veškeré informace, které jsou běžně úřady evidovány a žádné podrobnější údaje k přestupkům SO nevedou? Nezdá se mi to, např. s ohledem na § 110 (2e) 250/2016 by údaje o rozhodnutích vést měli, přesto s tímto členěním mají největší problém a napočítali si astronomickou úhradu.

Podám stížnost dle § 16a (1d) 106/1999, ale napadnutelnost sdělení vidím jen omezenou:
- nepřesné poučení: uvádí pouze „§ 16a“ namísto „§ 16a odst. 1 písm. d)“. Pokud lze takto slovíčkařit, ztratili by nárok na úhradu.
- práci spočítali na 194 h, ale pokud částku uhradím, informace prý budou odeslány bezprostředně (194 hodin je 24 pracovních 8hodinových dnů, což moc bezprostřední není)
- chybný adresát sdělení (poslali to nejdřív na soukromou DS; pak zjistili, že to mají poslat na zmocněnce-firemní DS, což učinili, ale hlavičku adresáta ve sdělení nechali původní FO, neopravili ji na zmocněnce-firmu)
- nekonsistentní hodinová náročnost - jedná se o vyhledávání typově stejných informací dle bodu 2. a 3. Osobě z odd. A trvá 1 měsíc 40 min., jiné osobě z odd. B trvá 3h. Jinou žádostí o info jsem zjistil, že odd. A vede spisy jen listinně a odd. B jen elektronicky.
- dle tabulky vydávají cca 130 rozhodnutí za rok. Pokud žádám sdělit počet rozhodnutí v ne/prospěch, nevím, co na tom chtějí zkoumat 187 h.
- v tabulce nesedí součty. Celkové skutkové podstaty a celkový počet výzev neodpovídají součtu jednotlivých řádků, a to řádově o tisíce až desetitisíce.
- poukaz na § 110 250/2016 co mají SO vykazovat

Uvítám náměty co do stížnosti přidat/odebrat, případně na reformulaci požadovaných informací. Má někdo zkušenosti s blanketní stížností bez odůvodnění? Jde mi o to, zda se jedná o postup analogický blanketnímu odvolání, kde by měl SO vyzvat k doplnění odůvodnění. Usoudil jsem, že spíš nikoliv dle § 20 (4d) 106/1999, ale rád bych to věděl najisto a netuším, jaká je praxe SO a zda je vůbec nějaká.

Děkuji předem. Jakmile se s SO doberu k výsledku, postup sem zveřejním.

6
Dobrý den,
v 10/2020 automatizovaný prostředek zaznamenal překročení rychlosti -> výzva provozovateli -> provozovatel sdělil existujícího dosažitelného komunikujícího řidiče v ČR -> výzva řidiči k podání písemného vysvětlení. Projednává orgán Řýčany.

Výzva (viz nahraná příloha) se řidiči z několika důvodů nelíbí, zvažuje 3 strategie (S1, S2 nebo S3) jak reagovat a preferuje S1 níže.

S1: řidič odpoví orgánu následovně, inspirován zde: https://www.30kmh.cz/index.php?topic=8807.msg100564#msg100564

- (odst. 1 výzvy) upozornit na požadování vysvětlení na nesmyslnou otázku. Dále - řidič není PO, takže žádost o sdělení totožnosti není relevantní.
- (odst. 2 výzvy) řidič neví, zda je jeho osobní přítomnost nezbytná, to má vědět SO. Navíc v odst. 4 SO tvrdí, že není. Uvedená možnost ústního vysvětlení nemá znak předvolání, správní řád § 137 a § 59 nezná podání vysvětlení typu „přijďte jestli chcete, přijďte kdy chcete, ale nejpozději do 15 dnů“
- (odst. 3 výzvy) SO požaduje vysvětlení téže skutečnosti, kterou již zjistil od provozovatele (písemně sdělte řidiče)
- (odst. 4 výzvy) SO vyzývá k písemnému podání vysvětlení, které správní řád neupravuje, a poučuje dle § 137, který předpokládá osobní účast řidiče. SO řidiči neříká, jak má písemná forma vypadat, nemá řádně uvedeno, kam se má poslat, zcela chybí poučení o náležitostech podání dle § 37. Na základě toho by řidič poslal vysvětlení nejprve mailem, pak do 5 dnů potvrdil písemně, ale v písemném potvrzení opomněl vícero náležitostí dle § 37 odst. 2. SO by pak měl normálním způsobem vyzvat k odstranění vad a vzhledem k chybějícímu poučení dle § 37 by neměl zkoušet nic ve stylu „řidič zneužil právo imperfektním podáním takže k podání nebude přihlíženo“, jak se občas děje.

S2: řidič se přizná, že řídil on. To se nám zdá v tuto chvíli vzhledem k pochybné kvalitě výzvy předčasné. Na druhou stranu se nechceme vystavovat příliš velkému riziku, že SO na jakékoli jiné vysvětlení než přiznání přestupek odloží a zahájí sprdel s provozovatelem.

S3: řidič nevyloučí spáchání přestupku, ale výslovně se nepřizná a požádá o zaslání spisu aby si vzpomněl jak to vlastně bylo. Tato strategie se nám jeví nejméně vhodná, neboť SO s výzvou zaslal i všechny fotky z automatizovaného měřícího zařízení, takže by zřejmě přestupek odložil a zahájil sprdel, protože řidič se nepřiznal, ačkoliv měl dokonce k dispozici i fotky z měření, takže všechny potřebné informace měl k dispozici.


Potřebovali bychom od někoho zkušenějšího poradit, zda je S1 nejvhodnější strategií a zda případně v přiložené výzvě není ještě nějaká další minela, která by se dala využít. Jmenovitě, zda zcela chybějící poučení dle § 37 není tak závažnou vadou výzvy, že by se dala využít efektivněji než jen imperfektním podáním, jak je popsáno výše. Případně, zda má někdo s tímto konkrétním orgánem zkušenosti, jak na podobná vysvětlení reaguje.

Děkuji mnohokrát za případnou zpětnou vazbu.

7
Dobrý den,

podal jsem blanketní odvolání proti rozhodnutí SO1 ve společném řízení o několika sprdelích, obdržel výzvu od SO1 k doplnění důvodů odvolání, na kterou jsem nezareagoval v určené lhůtě, a SO2 včera poslal rozhodnutí o odvolání do DS. (ano, je to moje chyba, nebyl zkrátka čas). Odpovědnost za jeden z projednávaných sprdelů zanikla již před vydáním rozhodnutí SO2 (uplynuly 4 roky). Jaké je rozhodnutí SO2 nevím, nechci jej otevírat předčasně. Spíš bych se chtěl zeptat, jaké jsou v této situaci možnosti, poněvadž toto již poněkud přesahuje moje znalosti. Lze se s reálnou šancí na úspěch domoci neplatnosti doručení nebo je možné bezodkladně učinit nějaký krok, kdy bych mohl ještě odvolání doplnit a bylo k tomu SO2 přihlédnuto? Samozřejmě pokud ne, pak jedině počkat na okamžik doručení a zjistit jaké je rozhodnutí SO2. Vzhledem k tomu, že jeden z deliktů prekludoval, mohlo by teoreticky být příznivé - vrácení SO1 k novému projednání neprekludovaných deliktů, ale zda tomu bývá i prakticky, netuším. Uvítal bych radu nebo zkušenost, má-li někdo. Děkuji.

8
Dobrý den,

potřeboval bych si ujasnit § 112 zákona 250/2016 o odpovědnosti za přestupky. Řeším správní řízení (přestupek překročení rychlosti, zastavení hlídkou) a nastala tato situace:

1. Přestupek spáchán 10/2016, poté rozhodnutí, odvolání, zrušení rozhodnutí a vrácení k novému projednání a předvolání k novému ústnímu jednání se odehrálo před 1.7. 2017.
2. Nové rozhodnutí vydáno po 1.7. 2017 a o přestupku je najednou ve výroku rozhodováno podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky, přestože to pro pachatele není příznivější.

Lze toto považovat za porušení zákona a použít v odvolání že správní orgán věc posuzoval podle špatného předpisu v rozporu s § 112?
Nenašel jsem, že by toto zde bylo již dříve diskutováno.

Děkuji.

9
Zdravím,
po mnohadílné korespondenci se správním orgánem se mi podařilo domoci se zaslání spisu poštou. Jedná se o klasický příklad překročení rychlosti na dálnici, změření ramerem a následné zastavení hlídkou. Co mě ve spise nejvíc zaujalo, je fotodokumentace. Část týkající se přímo změření čítá 3 fotky, nicméně aspoň podle toho, co jsem schopen rozeznat, je to fakticky jen jedna fotka - originální záběr, druhá zvětšený výřez jen auta a třetí zvětšený výřez jen SPZ. Originální fotka s údaji o měření je tak špatná, že SPZ je na hranici čitelnosti, s velkou dávkou fantazie si lze podle pár obrysů a odlesků domyslet, že kolem SPZ se asi bude nacházet auto. Zbytek jednolitá černá plocha. Druhá fotka se liší jen tím, že na ní už je SPZ čitelná. V případě zájmu můžu nahrát kopii.
Dále ve spise není žádná zmínka o tom, že by se v něm nacházela originální fotografie v digitální podobě (nechal jsem si ji ukázat po zastavení a taky žádná velká sláva, ale přecejen nesrovnatelně lepší). Můj dotaz směřuje k tomu, jak zjistím, zda správní orgán opravdu originální fotku nemá? Má někdo zkušenosti s tím, jestli si ji orgán sám pro potřeby vydání rozhodnutí případně vyžádá od policie? Protože na základě těch vytištěných "fotek" snad nelze prokázat vůbec nic.
Potřebuji se také nějak rozhodnout, zda eventuálně požádat o doplnění spisu o originální digitální fotografii a pak se ji snažit ze správního orgánu zase všemožně vymoci, aby mi ji poslali. Nejsem si jistý, zda si tím spíše neuškodím. Má-li někdo s tímto zkušenosti, budu rád za každý názor.

10
Zdravím,

požádal jsem jakožto účastník řízení o zaslání spisu dle InfZ, podle očekávání přišla standardní zamítavá reakce s odkazem na specialitu SprŘ. Podal jsem tedy odvolání, přičemž úřad mi odpověděl "Výzvou k odstranění nedostatku podání", kde mne vyzývá k doplnění podání o chybějící náležitosti tak, aby vyhovovalo §37 odst. 2 SprŘ.

Na základě čeho se úřad domnívá, že odvolání podle InfZ musí splňovat náležitosti podání specifikované správním řádem? Jediná dvě vysvětlení, co mě napadají, jsou, zda v tom nehraje roli §20 odst. 4 InfZ nebo fakt, že správní orgán moji žádost dle InfZ vyhodnotil jako žádost o nahlédnutí dle SprŘ. Pokud má někdo s podobným postupem správního orgánu zkušenosti, nebo by mohl poskytnout kvalifikovaný názor, budu vděčný za vysvětlení.

Váhám zároveň, jak dále postupovat. Pokud je postup úřadu v pořádku, pak odvolání doplním a pošlu znovu, ale jak se k věci postavit, pokud je postup úřadu nezákonný?

11
Známý se dostal do této situace, která tu zřejmě nebyla dosud řešena:

Propásl ústní jednání, které bylo nařízeno na 1.12. (předvolání doručeno fikcí 25.11., reálně vhozeno do schránky 28.11.). Pokud dobře počítám, je to sice těsné, ale 5-denní předstih dle SprŘ správní orgán dodržel (nevím o tom, že by vadil začátek "předstihu" v sobotu nebo že by byla relevantní skutečnost, že k faktickému vhození do schránky došlo jen 3 dny v předstihu - opravte mě, pokud se mýlím).
Předvolaný se předem neomluvil, ani u něj neexistují závažné důvody (pobyt v zahraničí, hospitalizace, apod.), pro něž by se na jednání v daném termínu nemohl dostavit. Hlavním cílem je teď zřejmě vyhnout se hrozící pořádkové pokutě za nedostavení se bez omluvy.

Máte někdo zkušenosti, jak se v této situaci zachovat, jaký postup vůči správnímu orgánu zvolit?

Jakým způsobem se obvykle správní orgány vypořádávají s otázkou "z jakého důvodu se má dostavit" předvolaná osoba, což dle SprŘ musí být v předvolání uvedeno? Předmětné předvolání podle mého názoru žádný explicitní důvod neobsahuje, prostě jen ...předvoláváme vás dle §59 SprŘ k ústnímu jednání sem na tento den a čas.

Předem děkuji a jsem vděčen za doporučení.

Stran: [1]