30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - Jan Novák

Stran: [1] 2 3
1
SO2 mi napsal rozhodnutí s osobními hodnotovými soudy.

Lze namítnout podjatost nějak dopředu?
U odvolání v jiném případě nevím, kdo ho bude u stejného orgánu řešit a prvním výstupem od so2 je rozhodnutí.
Navíc ta osoba je vedoucí, takže hrozí ovlivnění rozhodnutí i u všech podřízených...

2
Byl jsem civilizovaně vykázán z Ústního jednání na základě nenasazené roušky a mám to krásně zaprotokolováno.
Má to nějaký větší potenciál než jen krácení práv účastníka řízení?

Vykázání jsem akceptoval, jelikož jsem se dostavil jen pro spis a stejně bych tam nic neřešil.

3
Situace:
Auto zaprasilo, provozovatel obeslán, helmut napráskán, helmut obeslán, helmut odeslal přiznání, orgán věc odložil.

Provozovateli přišlo oznámení o zahájení řízení s provozovatelem spolu s pozvánkou na ústní jednání.
Provozovatel se večer před omluvil kvůli testu na covid. (neakceptováno)
Orgán projednal v nepřítomnosti a vydal rozhodnutí.

Otázka: Není to nějaký zkrácený? Připadám si ošizený. Neměl být nejdřív příkaz nebo to je jen volitelná fíčura?

4
Rychlost / [LOST] Úřad si vymyslel řidiče
« kdy: 12 Května 2021, 11:02:44 »
Můj nový zahraniční přítel projel rychle pod stacionárním radarem. Jako zákonadbalý provozovatel jsem nahlásil jeho jméno, zahraniční adresu trvalého pobytu a také korespondenční adresu v ČR. Dále chtěli doplnit datum narození, tak jsem jim ho také dodal.

Teď dorazilo na korespondenční adresu zahájení řízení o přestupku a předvolání na ÚJ a jako adresa trvalého pobytu je nějaká adresa v jiném městě v ČR. Ani slovem jsem neřekl nic o občanství mého přítele, přesto si úřad našel českého občana, protože náhodou někdo tohoto jména a data narození existuje i v ČR.
Kdy do toho nejlépe úřadu hodit vidle, aby to nepadlo na nevinného a zároveň to neodložili a nevrátili provozovateli? Do prekluze je ještě přes rok.

5
K podané správní žalobě mi soud poslal oznámení, která soudružka to bude řešit a k tomu vyjádření žalovaného.
Mám/mohu na vyjádření žalovaného nějak reagovat?

6
Jako zmocněnec jsem se vypravil nahlédnout do spisu a zúčastnil jsem se ústního jednání.
Nyní jsem jako zmocněnec obdržel rozhodnutí SO1, přičemž zmocnitel neobdržel nic.

plná moc zněla "...aby zastupoval ve všech právních úkonech při ústím jednáním ve shora uvedeném správním řízení. Tato plná moc není plnou mocí pro celé řízení..."

Domnívám se, že mě tedy do takového rozhodnutí nic není a měl by ho obdržet zmocnitel. navíc jsem rozhořčen, že takto unikla citlivá data zmocnitele směrem ke mě, nezúčastněné osobě.

Dá se pro fun factor odvolat a vést si svůj boj nikým nezmocněn sám a po promlčení se ozve zmocnitel vo co jako go, že po ústním jednání už o ničem neví?
Nějaké nápady s "cizím" rozhodnutím?

Zmocnitel samozřejmě bude spolupracovat koordinovaně.

7
Potřebuji poradit - ostatní / Pokuta - rozhodnutí SO2
« kdy: 29 Září 2020, 09:50:53 »
Ministerstvo dopravy zamítlo mé odvolání a potvrdilo pokutu. Než budu pokračovat se správní žalobou, tak musím pokutu uhradit, nicméně nikdo se neozval, že by ji chtěl a v rozhodnutí taky není nic o tom do kdy platit.

Do kdy se taková pokuta platí? Mám si počkat dokud se sami neozvou nebo je v tom háček?

8
Rychlost / [WIN] kontumačně Praha rychlost Helmut
« kdy: 23 Července 2020, 11:13:31 »
Pánové, jsem majitelem 2 slovy dvou rozhodnutí z Ministerstva Dopravy. Nechci se chlubit, ale kdo z vás to má :-)
Případ přes kopírák s https://www.30kmh.cz/index.php?topic=6277.msg68508#msg68508
non EU Helmut s doručovací adresou v ČR, zastoupený provozovatelem. Helmut se drze přiznal, orgán zastavil řízení, Helmuta se to dotklo a odvolal se, páč pořádek musí být a cítí vinu za svůj hrozný čin.

Tentokrát orgán hledal Helmuta usilovně přes vnitro a různé registry, žel, nenašel a kdo není v registrech, ten v očích úřadu neexistuje a MD potvrdilo, že SO1 to zastavil správně. A jelikož se hrozný čin stal v roce 2016, je to podle mě skončené.

Nelíbí se mi na tom ale dvojí morálka.
  • Orgán akceptuje plnou moc od osoby o níž se domnívá, že je fiktivní, přesto její existenci následně zpochybňuje
  • Orgán akceptuje zmocněnce, který má protichůdné zájmy od zmocnitele, přesto to používá jako argument proto, že je Helmut fiktivní
  • Orgán prapodivně rozlišuje doručování JEN fikcí, přitom, když mi JEN fikcí dorazí rozhodnutí je pravomocné.
  • Pokud půjčím auto ilegálovi s platnými doklady je to automaticky k mé tíži, páč ho nenajdou a logicky se nebude ukazovat na úřadě?
Podle mě je zcela v pořádku fiktivně doručovat fiktivní osobě :-)
Jsem rád, že úředníci pilně makají i na případech, které jsou už dávno promlčené - nebo snad nejsou?

Odvolatelova námitka ohledně nedostatečného dokazování není důvodná. Jak správně uvedl správní  orgán  I.  stupně  v  napadeném  rozhodnutí,  v  posuzovaném  případě  vycházel  pouze z písemností, které byly odvolatelem údajně podepsány, neboť zmocněnec (zároveň i provozovatel) jej zastupuje osobně v řízení, kdy se nedařilo tuto osobu žádným způsobem ztotožnit.
Veškeré písemnosti byly doručovány prostřednictvím poštovní přepravy tzv. fikcí doručení, tedy ze strany odvolatele nedošlo nikdy k jejímu převzetí osobou odvolatele. Současně správní orgán I. stupně na základě  žádosti  obdržel  písemnost  od  Ministerstva  vnitra  ČR,  ve  které  mu  bylo  sděleno,  že odvolatel není veden v Cizineckém informačním systému. Zároveň správní orgán I. stupně zjistil, že odvolatel  neprochází  ani  v jiných  základních  registrech.  Vzhledem  k tomu,  že  v průběhu správního  řízení  nebyla  zjištěna  totožnost  odvolatele  a  tím  i  možné  informace  o  jeho řidičském oprávnění, nelze rozhodnout o spáchání přestupku a správní orgán I. stupně řízení o přestupku zastavil.

Odvolatelovy námitky (týkající se procesních postupů správního orgánu I. stupně), podané prostřednictvím zmocněnce, odvolací správní orgán shledává nedůvodnými, neboť v rámci správního řízení o přestupku se choval jak odvolatel, tak i zmocněnec pasivně. Zmocněnec, který se dostavil k ústnímu jednání, byl upozorněn, že s ohledem na zjištěné informace z registrů, kterými odvolatel neprochází, je nutné doplnit skutečnosti prokazující, že odvolatel jako osoba existuje, tedy mu bylo sděleno, aby se odvolatel v rámci správního řízení dostavil ke správnímu orgánu I. stupně, případně zaslal doklady prokazující, že daná osoba není fiktivní. Nicméně poté zůstal zmocněnec i odvolatel  v dané  věci  pasivní,  čímž  byla  znemožněna  kontrola  skutečnosti,  že  odvolatel  není fiktivní osobou vystupující ve správním řízení o přestupku. Správní orgán I. stupně v rámci celého správního řízení o přestupku postupoval v souladu se zákonem, když se snažil ověřit totožnost odvolatele, kdy nadto požádal příslušný orgán o ověření údajného pobytu odvolatele, následně zkoumal i další registry, nicméně vždy s negativním výsledkem. Správní orgán I. stupně mohl vycházet  pouze  ze  sdělení  provozovatele  vozidla,  následně  vystupujícího  jako  zmocněnce odvolatele.  Vzhledem  k tomu,  že  nebylo  možno  odvolatele  ztotožnit,  odvolací  správní  orgán uzavírá, že nedošlo ze strany správního orgánu I. stupně k procesnímu pochybení, když v daném případě s ohledem na uvedené správní řízení o přestupku zastavil.

Nadto je nutné zdůraznit, že již skutečnost, že provozovatel vozidla zastupuje  údajného  řidiče,  kterému  hrozí  za  protiprávní  jednání  správní  tresty,  jakož  v daném případě i bodové hodnocení, zavdává pochybnosti o existenci odvolatele a o řádném hájení zájmů takového řidiče ze strany provozovatele vozidla. Neboť z logiky věci má provozovatel vozidla protichůdné zájmy na vyřízení věci.


9
Požádal jsem orgán o pořízení kopie spisu do datovky (vyfutrováno stanovisko ombudsmana a paragrafy o nákladech a dobré správě...)
Orgán mi dle očekávání nasral a kromě obecných keců sdělil i toto

Správní orgán konstatuje, že účastník řízení (obviněný i zmocněnec) byl v oznámení o zahájení řízení mimo jiné poučen, že jako účastník řízení má právo – nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.), činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.), kdy ze správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.), nevyplývá povinnost zasílat účastníkovi řízení – obviněnému či jeho zmocněnci kopii spisu. – viz. např. rozsudek NSS č.j.: 5 As 16/2011-106.

Orgánovo sdělení jsem vyhodnotil dle obsahu jako usnesení o zamítnutí nahlédnutí/pořízení kopie a odvolal se pro ti němu.
Na dotaz v jakém stavu je odvolání orgán odpověděl

...sděluji, že dne dd.mm.yyyy Vám byl odeslán formální dopis
nikoliv „usnesení o zamítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu“, které Vám bylo doručeno
dd.mm.yyyy. Tudíž Vám sděluji, že se správní orgán nemohl zabývat Vaším odvoláním proti
usnesení, jelikož se o usnesení nejednalo.


Kdo má v tomto případě posuzovat co je jen nějaký dopis a co je usnesení, když se to má posuzovat směrem k orgánu dle obsahu. Jak se to posuzuje směrem od orgána k člověku?
Mám uplatnit ochranu před nečinností? Nebo stížnost? Nebo to bohorovně strpět?

10
Jiné / [WIN] Firemní auto s propadlou technickou
« kdy: 07 Ledna 2020, 21:32:08 »
Řidič s firemním vozidlem na dálnici prorazil gumu, vozidlo odstavil, a kamsi to nahlásil (112? nevím). Přijel kdosi od správy komunikace, umístil tam oranžovou blikací šipku a vozidlo pak odtáhli. S nimi přijela PČR a zjistila propadlou technickou (pár měsíců). Řidič dostal dvě kila příkazem na místě. PČR to dále předala úřadu a ten se ozval provozovateli, jestli chce ústní jednání nebo se nechá podojit bez něj. Výši flastru zatím nikdo nezmínil, ale je to až 50 litrů.

Nerad propadám defétismu, ale nevidím moc možností solidní obrany, snad kromě materiálního znaku (relativně nové auto, které později tu technickou dostalo).

Zaujala mě jen formulace dvou různých přestupků.

V úvodu

§ 83a Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
d) jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. e) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla ověřena způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. e),


ale dále je něco zcela mimo

§ 83 Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
e) jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,


Předpokládám, že je to jen chyba při kopírování úředních šablon. Vidíte v tom nějaký potenciál k obraně? Ne každý zaměstnavatel má rád úřady a fízly jako já sám, tak bych mu rád pomohl, ač v tom nejsem osobně zainteresován.

11
Rychlost / [WIN] Praha (sprdel) kontumačně
« kdy: 28 Srpna 2019, 16:19:26 »
Další úklid v datovce...
Auto zaprasilo - výzva -  výzva k podání vysvětlení - nahlášen nedávno zesnulý rakouský kamarád - ustni jednani - odvolani - vyhnití
Zase je to jen kontumačně na prekluzi. Na jednu stranu je fajn, že MD funguje jako skartovačka, ale stejně to není ono.
Fun factor byl relativně vysoký.
Helmutovu poštu řádně převzal jeho fotbalový trenér, vyzkoušela se kreativní práce s velikostí a barvou fontu, referentka se asi vdala, takže se změnilo jméno oprávněné osoby, auto bylo sešrotováno ještě před posláním výzvy a vůbec to byl po Židlochovické Taťáně a jednom hustokrutém shánění řidiče v Doněcké lidové republice třetí nejzábavnější případ. Škoda té prekluze.


12
Parkování, zastavení, stání / [WIN] Parkování v CHKO
« kdy: 28 Srpna 2019, 15:34:20 »
Rok se s rokem sešel a poklízím vyhnilé případy...

Vozidlo zajelo 2017 po asfaltce do CHKO a nevšimlo si nově ztopořené značky.
Řidič odešel na výlet, večer našel lístek za stěračem.
Výzva - výzva k podání vysvětlení - zamítnutá omluvenka z ústního jednání - zadost o kus spisu dle 106 (vyhověno) - rozhodnutí - odvolání - prekluze.
Na popíchnutí Kraje, aby zaslal sběrný arch spisu odpověděl, že nic takového spis neobsahuje...

13
Žádosti o spis / Praha - odmítnutí části spisu dle 106
« kdy: 16 Července 2019, 15:43:27 »
Auto zaprasilo pod radarem, odpustek ignorován, přišla výzva k podání vysvětlení.
Odpověděl jsem, že vím, kdo to asi řídil ale že bych nechtěl někoho křivě obvinit z přestupku a že po takové době chci osvěžit paměť fotkou z radaru, abych jim usnadnil to pátrání. (připomněl jsem tam hospodárnost dle Spr.Ř, stanovisko ombudsmáni i vyjádření ministerstva [jen z novin, nic oficiálního])

Odpověděli, že si mám tradičně políbit prdel a zajít si pro spis pěšky.
Tak jsem dle 106 zažádal o pouze obsah spisu a fotku a přišlo pět stran sraček proč to nejde a že je to i tak nahlížení do spisu a mám si tam dojít pěšky.
Doposud mi dle 106 dílčí části poskytovali (pravda, tak dva roky zpátky)

Nemohu se tam dostavit protože po tomto dopisu bych asi umlátil nohou od židle prvního parazita, který by řekl něco jiného než "moc se omlouvám".
Stojí tohle podle vás za odvolání - viz příloha?
Nejde mi o tu fotku, vím přesně jak vypadá, jde mi o prolomení nezasílání spisů. Zatím jim vyndám z mrazáku nějakýho rakušáka, aby se zabavili.

Možná to jde sloučit pod toto https://www.30kmh.cz/index.php?topic=8236.0, ale nechtěl jsem do Brna tahat Prahu, abych nedráždil patrioty :-) A taky se u prahy nemohu ohánět stanoviskem JMK.

14
Zajímavé články z internetu / Zrychlení do správního řádu
« kdy: 10 Června 2019, 10:14:34 »
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/95745/jak-konecne-zrychlit-stavebni-rizeni-jedna-legislativni-drobnost-by-nas-mohla-vratit-mezi-civilizovane-zeme.html

Jedním z nešvarů nejen stavebního řízení jako podmnožiny správního řízení jsou takzvané blanketní (prázdná) odvolání. Pro neprávníky připomeneme, že jde o takové odvolání, které účastník řízení sice podá včas v zákonné lhůtě, ale neobsahuje žádné důvody. Ano, vůbec žádné, jen odkaz že bude podání doplněno po lhůtě. Asi chápete, proč je účastníci podávají – prostě nestíhají lhůtu. Laik by si řekl: Nestíháš podat odvolání, tak máš smůlu. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Nicméně dle většinové české soudní judikatury a doktríny platí, že správní úřady musí v případě, že odvolání neobsahuje (žádné) odvolací námitky, ale odvolatel požádá o stanovení lhůty k doplnění odvolání, takovou – de facto náhradní – delší lhůtu stanovit.

Takové prodlužování lhůt logicky zdržuje celý postup. Nejedná se jen o (náhradní) lhůtu samotnou, na rychlost řízení má nezanedbatelný negativní vliv i fakt, že takto se reálně podají i odvolání, která by jinak nebyla ve hře – a tudíž by se správní rozhodnutí již stalo dávno pravomocným. Odvolání má odkladný (suspenzivní) účinek, a rozhodnutí tedy není kvůli podanému odvolání pravomocné, tedy vykonatelné a realizovatelné. Netřeba dodávat, jak to zpomaluje celý proces.

15
https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/myto-pokuty-dopleh-konrola-d1-dalnice.A190505_200812_eko-doprava_rts

Ministerští úředníci se zalekli, že vytvoří Velkého bratra. [A někdo si toho všimne]
Kamerový systém, který bude za rok a půl hlídat zaplacení dálničního poplatku místo papírové známky, tak nebude automaticky skenovat poznávací značky.[nanejvýš skrytě nebo až v příštím volebním období]
Provozovat zařízení, které by mělo okamžitý přehled o pohybu všech osobních vozů v Česku, by bylo podle ministerstva dopravy příliš velkým zásahem do soukromí lidí. [a hlavně by bylo duplicitní k tomu, co už provozuje PČR a ještě by okolo toho byl rozruch]

Stran: [1] 2 3