30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - Grave

Stran: [1] 2
3
Nedopravní tématika / Objektivní zpravodajství
« kdy: 29 Ledna 2019, 21:34:10 »
https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/30069-28-1-2019

Hned první reportáž v čase 0:50 se TV Hovna snaží pranýřovat "nelegální stahování" filmů
V čase 3:05 je živé spojení s Bartošem, který začne reportáž uvádět na pravou míru,
následované rozčíleným Koranteng  ;D
Bartoše si už do přímého přenosu nelejsknou  ;D
P.S. pokud se dostal seriál Ulice na net dříve, než šel v televizi,
ať nebrečí a udělají si pořádek ve svém kurníku.

4
Zajímavé články z internetu / Bezpečný rozestup
« kdy: 25 Ledna 2019, 13:15:29 »
https://tv.idnes.cz/domaci/bezpecna-vzdalenost-rozestupy-auta-ridici-risk-zivot.V190122_182540_idnestv_smls

tak tohle je gól do vlastní brány.
Doporučují rozestup 2 vteřiny. V čase 1:00 je vidět jízda policejního auta, které 2 vteřiny fakt nemá  ;D

5
Zajímavé články z internetu / Zabránil nehodě - dostal pokutu
« kdy: 18 Listopadu 2018, 12:04:04 »
Když zastavením vozidla zabráníte nehodě, dostanete pokutu. A nebo to vyřeší úplateček.
https://www.youtube.com/watch?v=XFzHPGPJegs

6
Ahoj,
popis událostí:
@údajný přestupek se stal v čase X, zasteven, ztotožněn. Od policistů jsem nedostal k podpisu a k vyjádření Oznámení o přestupku. Byl jsem velmi unaven a zapomněl nahrávat (až teprve konec) a že jsem něco spáchal, jsem se dozvěděl až od policistů.
@Přišel příkaz, že jsem v čase X±Y (Y=desítky minut) spáchal přestupek
@Podán odpor a sehnány důkazy, že v čase X±Y jsem byl uplně jinde
@Nahlédnutí do spisu, kde je oznámení o přestupku (žádný bloček, ale pěkný papír z tiskárny), že se přestupek stal v čase X. Je i video s časem X (video půjde shodit jako neprůkazné)
@A nyní předvolání s výslechy cajtů, kdy se bude projednávat přestupek, který se stal v čase X±Y

Otázky:
1) je někde paragraf, kde se přímo nařizuje, že se podezřelý má právo vyjádřit do Oznámení o přestupku? Ani na http://road-fens.cz/fsm-3-2-nereseni-prestupku-s-policii/ jsem nenašel
2) pokud budou policajti tvrdit, že se přestupek stal v čase X, mám jim tam po výslechu rovnou dát na podatelnu Žádost o proplacení nákladů vzniklé nesprávným úředním postupem? (byl jsem předvolán kvůli přestupku v čase X±Y a projednával se přestupek z času X, tedy zbytečná cesta a čas, celkem cca 2-2,5k Kč)  nebo si to mám nechat až s odvoláním, že celé řízení je nepřezkoumatelné, protože Odpor proti Příkazu jsem podával proti přestupku z času X±Y, kdy mám důkazy, že jsem ho nemohl spáchat, protože jsem byl o 50km jinde a určité části řízení tvrdí, že v čase X?

Snad je to srozumitelné  ???

Popřípadě, prosím, poraďte/doplňte řešení.
P.S. Od objevení fora 30kmh mám v autě mobil stále po ruce, abych mohl okamžitě začít nahrávat. Ale velká únava prostě udělala své. Kdyby byla nahrávka, lze shodit policisty :( a nemusím to zdlouhavě řešit s nejistým výsledkem.


8
Rychlost / [LOST] SO1 "sestřelil" Helmuta, SO2 to podržel
« kdy: 18 Srpna 2017, 10:35:05 »
Jelikož se zde mnoho a mnohokráte opakuje, že stačí, aby se Helmy přiznal a tím to končí, nevěnoval jsem tomuto případu velkou pozornost a bral jsem ho jako easywin. Bohužel to tak nedopadlo a ptám se: co jsem udělal špatně/co je fatální chybou? Pokud je to z mé strany OK, lze se nějak odvolat/dovolat/... ?

* rychlé projetí pod automatickým měřičem

* odpustek - ignorován

* výzva k naprášení řidiče - naprášen Helmut, společně s plnou mocí a Helmutím přiznáním
Věc: Vyjádření se k řízení vozidla RZ XXX XXXX dne X.3.2016 v XX:XX v katastru obce XXX
Dne X.3.2016 jsem měl od Grave půjčený osobní automobil RZ XXX XXXX a v uvedeném čase jsem jel kolem obce XXXXX. Žádného porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích si nejsem vědom. To je vše, co k tomu chci říci. Jelikož se na doručovací adrese zdržuji velice málo, v příloze zasílám plnou moc k mému zastupování v případném dalším řízení či šetření domnělého přestupku.


* žádost o doplnění plné moci - doplněno (o bydliště Helmuta) i tuto plnou moc Helmut podepsal (tedy ho považuji za kontaktního)

* předvolání mě i Helmuta (dudáno na doručovací adresu) na podání vysvětlení - odpověděl jsem mejlem, že jsme oba již vše řekli, takže nikam nedorazíme

* znovu předvolání mě, a že mejlem jako nee - takže jsem jim napsal dopis

* SPRDEL kde zjišťuji, že taktéž Helmutoj poslali druhou výzvu k podání vysvětlení, avšak na jeho trvalý pobyt. Tento dopis se úřadu vrátil s oznámením, že do dané části země pošta nedoručuje. Taktéž, že Helmut není v žádných databázích PČR - Odpor, SPRDEL jsem proignoroval (provádění důkazů, možnost se vyjádřit)

* Vinen - odvolání na SO2
Správní orgán dále ve svém rozhodnutí ze dne X.5.2017 vytváří řadu konstruktů, které jsou  v rozporu jak se skutečným průběhem řízení, tak se právním řádem a dalšími zákony ČR.
1.   Na straně X rozhodnutí ze dne X.5.2017 správní orgán vyvozuje, že:"... dle § 125f odst. 4 zákona o silničním provozu učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku, kdy nezjistil do šedesáti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě." Tyto skutečnosti však správní orgán znal, a to z mého podání vysvětlení, kdy jsem reagoval na výzvu podání vysvětlení ze dne X.8.2016 a správnímu orgánu jsem tak sdělil, kdo osobní automobil řídil. Správnímu orgánu tyto skutečnosti byly taktéž známi z podání vysvětlení, které podal samotný řidič osobního automobilu dne X.9.2016.
2.   Taktéž na straně X ze dne X.5.2017 správní orgán píše: "Vozidlo řídil neznámí řidič." Opět jde o nepravdivá tvrzení, kdy správní orgán měl informace, kdo v danou chvíli osobní automobil řídil
3.   Na straně X rozhodnutí ze dne X.5.2017 správní orgán píše: "Dle ust. § 125f odst. 5 zákona o silničním provozu se provozovatel může zprostit své odpovědnosti pouze ve dvou případech - pokud prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích mu bylo vozidlo nebo jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou odcizeno, nebo že podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel (§ 125f odst. 5 zákona o silničním provozu). Jiné důvody zákon nestanoví." Jde o zavádějící až lživé tvrzení správního orgánu, protože provozovatel za správní delikt neodpovídá například také, pokud porušení pravidel má za následek dopravní nehodu § 125f odst. 2 písm. c)

Z předchozího průběhu komunikace je zřejmé, že řidič osobního automobilu je kontaktní. A to jeho reakcí na výzvu k podání vysvětlení provozovateli vozidla ze dne X.8.2017, kdy provozovatel podal vysvětlení a také řidič vozidla podal vysvětlení dne X.9.2016. Poté podruhé na výzvu k doplnění podání ze dne X.9.2017, kdy provozovatel vozidla i řidič vozidla byl vyzván správním orgánem k doplnění podání ze dne X.9.2016 a takto jsme učinili. Je tedy zřejmé, že ke dni X.9.2016 je řidič kontaktní a správnímu orgánu známý. Pokud by řidič nebyl kontaktní, proč by po něm správní orgán vyžadoval doplnění podání?

Ačkoliv jsem jakožto provozovatel vozidla již vysvětlení podal, taktéž řidič vozidla podání vysvětlení podal, správní orgán dne X.10.2016 znovu vyzývá mne i řidiče k podání vysvětlení. Jelikož mi opětovné podávání vysvětlení již jednou vysvětleného připadá jako šikanózní postup, odpovídám emailem, že já i řidič, jehož jsem zmocněnec, jsme již podání vysvětlení učinili, a proto již další podání vysvětlení podávat nebudeme. Toto správní orgán nebere
v potaz a opět posílá dne X.1.2017 další výzvu k podání vysvětlení provozovateli vozidla. Jak se později z rozhodnutí ze dne X.3.2017 dozvídám, správní orgán zaslal výzvu k podání vysvětlení také řidiči, tentokráte na adresu trvalého bydliště. Jestliže řidič vozidla správnímu orgánu sdělí kontaktní adresu, na které je k zastižení, správní orgán se v průběhu šetření přesvědčí, že zásilky zasílané na kontaktní adresu se k řidiči dostanou a řidič na ně reaguje, nechápu postup správního orgánu, kdy začne řidiči zasílat poštu na jinou adresu.

Jak jsem již správnímu orgánu sdělil ve svém podání vysvětlení (v pořadí třetím) reagující na výzvu k podání vysvětlení ze dne X.1.2017 považuji § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu za protiústavní. Toto si naštěstí nemyslím jen já, ale například i Krajský soud v Ostravě. Krajský soud mimo jiné konstatuje: (*zkopírováno https://www.30kmh.cz/index.php?topic=2751.0)


* SO2 to podržel

V příloze je vyjádření SO2


9
Nedopravní tématika / Úsekové měření přes celý Vidlákov?
« kdy: 23 Dubna 2017, 10:24:17 »
Je možné, aby úsekové měření bylo přes celou vesnici?
Před 2 týdny jsem si všiml brány zhruba zde
https://mapy.cz/zakladni?x=16.5111939&y=49.8585661&z=16&pano=1&pid=14267437&yaw=4.642&fov=1.257&pitch=-0.090&source=muni&id=2760&q=Svitavy
nyní i na druhé straně vesnice
https://mapy.cz/zakladni?x=16.5019819&y=49.8590788&z=16&pano=1&pid=36073185&yaw=5.099&fov=1.257&pitch=-0.149&source=muni&id=2760&q=Svitavy

Každopádně jsem vyzkoušel novou D-fensovu bezpečnostní strategii.
U jedné branky stál člověk s divným výrazem. To byl asi výraz pocitu extra bezpečí.
Mít u sebe kondom, navléknu ho na klakson, abych bezpečnost maximalizoval.

11
Potřebuji poradit - ostatní / Přípustnost měření
« kdy: 30 Března 2017, 15:55:25 »
Důkazy získané v rozporu se zákonem nelze použít. Pokud je tomu tak,
je měření z vozu stojícího v rozporu s předpisy přípustné? Minule tam stáli
s trojnožkou, dnes už je asi bolely nohy.

12
Rychlost / [WIN] Sprdel - odvolcí orgán vrátil na SO1 - jak dále?
« kdy: 01 Března 2017, 18:55:11 »
Před Vánoci jsem sepsal své první odvolání k SO2 a jakožto stále ještě učící se začátečník jsem myslel,
že mám dostatek munice pro zastavení SprDele. Např. nemožnost nahlednutí do spisu v pracovní době úřadu
a z toho vyplývající "nemožnost" vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí, v soupisce chyběl seznam
cca poloviny "papírů", měřeno Ramerem, úřad nijak neprokazoval přestupek (ptám se tedy, jak mohla být spáchána sprdel,
když nebylo prokázáno protiprávní jednání řidiče), ignorace žádosti výslechu policistů, ... SO2 však vzal 1 bod, který "vyvrátil",
druhý bod odvolání zcela překroutil a na svém závěru pak vrátil k novému projednání. Protože zjištění požadované věci nebude
pro SO1 problém, žádám o radu jak dále. Zda lze v případném dalším odvolání opakovat některé body a hlavně jak nejlépe nyní
"zavařit" SO1, zda nyní podat námitku podjatosti (jejich vyjádření k jednotlivým bodům odvolání je naprosto šílené
a vše dávají za vinu provozovateli -např. dovolil jsem si nahrávat úředníka bez předchozího upozornění, že nepřísluší obviněnému
posuzovat vedení spisu, že prokazování přestupku bylo mnou mařeno, protože jsem na jejich výpalné nesdělil řidiče,
že jsem si na úřad měl nejprve zavolat ...)
Nyní už vím, že bych některé body odvolání dopsal, napsal jinak nebo vůbec nepsal.
A proto prosím některé/ho ze zdejších matadorů o pomoc, případně alespoň o posouzení šancí a nakopnutí správným směrem.

Jelikož jde o aktuální případ, prosím o SZ nebo kuchyň.

enzym přesunul, můžete vařit

13
Začíná se nám tu rozmáhat takový nešvar.
Objektivní odpovědnost  :x  tentokráte pro hospodské
http://m.ihned.cz/c1-65570620-hospodsti-maji-zkoumat-zda-podnapily-host-nebude-ridit-kdo-jim-nalije-muze-dostat-tisicove-pokuty

15
http://ekonomika.idnes.cz/spatni-ridici-by-meli-drazsi-ruceni-chteji-pojistovny-ppz-/ekonomika.aspx?c=A161109_2284765_ekonomika_fih

Pojišťovny: na pojistkách proděláváme 
Nevím jak pojišťovny, ale když na něčem prodělávám, tak to nedělám   :x


Stran: [1] 2