30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - kdo

Stran: [1] 2 3
1
https://echo24.cz/a/SwVed/soudkyne-prodlouzila-narkomanovi-vazbu-nezakonne-hrozi-ji-osm-let

Samozřejmě to pro soudkyni skončí osvobozením (odůvodnění lze opsat z kauzy Will). Jinak by museli zavřít také téměř veškeré ozbrojené zednictvo, nejméně dvě třetiny příslušníků dopravní služby PČR, přes 90 % mých korespondenčních “přátel” z pověřených obcí a kompletní osazenstvo odboru dopravy KÚ JmK.

2
Prezidentský palác a další vládní budovy v Indii obsadily opice

Tak po Česku došlo i na Indii, opice na úřadech "kradou jídlo, ničí elektrické kabely a někdy i trhají lejstra a vyhazují je z oken". Také zmr. Stejskal má v Indii evidentně příbuzné ("Občas vám ukradnou mobil nebo handsfree"). A na úředníky asi platí pouze silný kuřák Kubera, neboť "jediným efektivním způsobem je prý napodobovat hulmana".

Za pokrokové považuji konstatování, že je třeba přestat platit pokuty: "Problém může být vyřešen jedině tehdy, když lidé pochopí tohle: Nekrmte opice.".

3
Na jednosměrné ulici Opletalova v Brně je na vjezdu do ulice značka IP4b (jednosměrka) s dodatkovou tabulkou a pod ní značka IZ6b (konec pěší zóny). O několik metrů dále se nachází značka IP13c (parkoviště s parkovacím automatem). Druhá značka je navíc posunuta oproti té první z pohledu řidiče doprava, a tak je možné ji přehlédnout. Subjektivně mám navíc dojem, že obě značky nedělí 10 metrů. Dotaz zní: je tu někdo, kdo měl s parkováním v této ulici v minulosti problémy kvůli přehlédnutí značky, případně někdo, kdo by byl schopen a ochoten na místě samém vzdálenost mezi značkami změřit či alespoň odkrokovat?

4
Zajímavé články z internetu / 30 km/h v Madridu
« kdy: 12 říjen 2018, 07:20:51 »
Madrid teprve teď snižuje povolenou rychlost na 30 km/h, zatímco v Praze Dolínek už dávno díky sofistikované soustavě dopravních omezení snížil reálnou rychlost na 20 km/h.

5
Potřebuji poradit - přestupek mimo ČR / Polsko
« kdy: 26 Září 2018, 16:24:53 »
Provozovatel obdržel doporučeně obdobu výzvy k úhradě určené částky z Polska, obsahující i fotodokumentaci přestupku. Poučení neobsahuje nic o tom, že by byl provozovatel jakkoli postižitelný za údajný přestupek. Na info@gitd.gov.pl odeslána běžným mailem bez el. podpisu reakce, vygenerovaná po vzoru pohořelického MNV z Google Translate:

Citace
Znak dokumentu:

Nie zgadzam się z nałożoną grzywną. Nie prowadziłem pojazdu. Wiem, kto prowadzi pojazd i, powołując się na zakaz pobłażania sobie (porównaj orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Marttinen przeciwko Finlandii, skarga 19235/03), odmawiam tożsamości osoby kierującej pojazdem.

Přišel e-mail ve smyslu "to nás nezajímá, provozovatel musí řidiče udat". Vyzbrojen základními slovíčky jsem prohledal polskou ústavu a nenašel obdobu našeho čl. 37 LZPS. Přistoupeno tedy k taktice zaseknuté gramofonové desky.

Citace
Znak dokumentu:

Szanowna Pani,

dziękuję za twój list. Jak już powiedziałem, w odniesieniu do zakazu pobłażania sobie (porównaj orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Marttinen przeciwko Finlandii, skarga 19235/03), odmawiam ujawnienia tożsamości osoby kierującej pojazdem.

Z życzliwymi pozdrowieniami

O dalším vývoji budu informovat.


6
Pyrát jel v autě, které mělo dva dny prošlou technickou. Odmítl zaplatit pokutu, po nějaké době mu dorazil příkaz, právě v době, kdy byl na dovolené. Poštu samozřejmě vyzvedávat nemohl, a tak bylo nakonec vhozeno do domovní schrány. V adrese bylo uvedeno IČ, ačkoliv obviněn je jako fyzická osoba. Jelikož tam bylo IČ, předala nerozbalený dopis dcera účetnímu.

Když se pyrát vrátil, účetní mu dopis předal v poslední den lhůty pro podání odporu. Odpor sepsán a odeslán následující den. O pár dní později dorazilo sdělení, že odpor je opožděný, a tedy je příkaz v právní moci.

Od data, kdy se pyrát o příkazu dozvěděl, uplyne zítra 15 dní. Má ještě smysl podávat odpor znovu spolu se žádostí o uvedení do předešlého stavu s odkazem na par. 40 SprŘ a konstatováním, že malá chyba v doručování příkazu způsobila malé zpoždění odporu, nebo je lepší podat rovnou žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného SO?


Edit: opraveno pár nedostatků, pro lepší srozumitelnost ;)

7
Zajímavé články z internetu / Boj proti mamataxi začíná
« kdy: 18 Září 2018, 09:54:56 »
Z článku Boj proti mamataxi začíná. Vídeňská škola jim dala stopku jsem se dozvěděl, že výraz mamataxi je označení zlého automobilu, který používá nezodpovědný rodič (zejm. matka) k nebezpečné přepravě svého rozmazleného potomka do školy. Nejdůležitější informace z článku pro mne byla, že "[n]a nebezpečný trend dovážky dětí až ke vchodu školy reaguje nezisková organizace Pražské matky, která pořádá kampaň Pěšky do školy.", protože to bych nevymyslel.

8
Z článku Záchrannou uličku řidiči dál okázale ignorují se dozvídáme, že řidičům už nestačí blokovat cestu vozidlům IZS škodolibě, ale nově tak činí dokonce okázalým způsobem. Přes veškerou fantasii si - snad krom situace, kdy by někdo vozidlo postavil příčně, otevřel okénko a přijevším vozidlům IZS se zákeřným úsměvem strouhal z okna mrkvičku - nedokážu představit, co tím adverbiem "okázale" soudruh takyredaktor Kozelka myslel.

Soudruh takyredaktor se dále pohoršuje nad skutečností, že řidiči o povinnosti vytvářet uličku na dálnici nevědí, přestože tato povinnost byla propírána nedávno v médiích v souvislosti s novelou ZPPK (a neznalost médií neomlouvá). Poněkud však opomíná zmínit, že média ve většině případů neuváděla informaci o datu účinnosti novely a v závěru článku nepřímo přiznává, že ani on jej nezná, když uvádí, že pravidlo o uhýbání středního pruhu doporava bude platit "nově".

Modří už vědí a pro ty ostatní: novela je účinná od 1. října t.r. a vedle změny řazení při vytváření uličky zavádí např. silniční technickou kontrolu vykonávanou policisty či nové povinnosti (a tedy i přestupky) v oblasti hmotnosti a rozměrů vozidel.

9
Zajímavé články z internetu / Birke zachraňuje životy
« kdy: 12 Září 2018, 13:10:08 »
Taková novela ZPPK evokuje myšlenku, že všichni správní (nikoliv ve významu "dobří", pouze ve významu "zasahující do správních řízení") úředníci by měli projít testy schopnosti porozumět psanému textu, pochopení základních právních zásad, smolení primitivních dokumentů, psychotesty a IQ testy. Zbylo by jich na konci v ČR asi tak 20.

Za nanejvýš překvapivý považuji výpočet brzdné dráhy, má-li řidič 0,75 dpt,. Asi jsem ve fysice nedával pozor. Nebo jsem chyběl. Nebo chyběl soudruh Birke. No, snad bude s tím svým návrhem stejně úspěšný jako s volební kampaní.

10
Právě jsem dočetl jedno nanejvýš pozoruhodné rozhodnutí. Setkal se už někdo s tvrzením úřadu, že provozovatel by za přestupek podle par. 125f(6)(b) ZPPK nebyl odpovědný, pokud by jeho žádost o přepis vozidla byla kladně vyřízena, ale protože doposud nebyla, nelze liberační důvod uplatnit?

11
V návaznosti na naši včerejší diskusi s panem hh si dovoluji publikovat sofistiku na téma § 125h(1)(c), který zní:
Citace
Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud porušení je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Z podstaty věci tuto podmínku, použijeme-li striktně gramatický výklad tohoto ustanovení, úřad nemůže splnit nikdy:
Citace
Správní orgán doposud nikterak neprokázal, že byla splněna podmínka předpokládaná v ust. § 125h odst. 1 písm. c) ZPPK, a tedy že bylo možno za údajné deliktní jednání uložit pokutu v blokovém řízení. V tomto bodě provozovatel uvádí, že pokutu příkazem na místě nebylo možno uložit, a to nejméně ze dvou důvodů:
  • žádný orgán veřejné správy se o uložení blokové pokuty vůbec nepokusil;
  • i kdyby se řidič údajného přestupku v daném místě dopustil, a i kdyby byl zastaven a bylo s ním zahájeno na místě řízení o uložení pokuty, blokovou pokutu by v žádném případě nezaplatil, protože to nedělá nikdy, a to z důvodu výhrady svědomí. Je totiž bytostně přesvědčen, že měření tohoto typu jsou ze strany municipalit jednáním fraudem legis, jehož jediným cílem je dosažení příjmu rozpočtu, nikoliv zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Řidič rovněž dlouhodobě a zcela konsistentně odmítá nad rámec pozdravu komunikovat s jakoukoli osobou zaměstnanou u dopravní služby PČR či kterékoli obecní policie, ergo lze možnost řešení údajného přestupku v blokovém řízení zcela vyloučit.
Ze shora uvedeného jasně vyplývá, že podmínka předpokládaná výše citovaným ustanovením zákona nebyla a nemohla být naplněna. K předpokládatelné námitce absurdnosti tohoto argumentu provozovatel konstatuje, že tuto absurdnost vnímá jako více než přiměřenou situaci, kdy správní orgán už vůbec nezajímá osoba skutečného přestupce, a soustředí svou pozornost výhradně na řešení subsidiárního přestupku provozovatele čistě za účelem snazšího výběru pokuty. 

12
Potřebuji poradit - doručování / Opožděné odvolání
« kdy: 04 Září 2018, 11:38:25 »
Lhůta na podání odvolání skončila pyrátovi v pátek (např.) 24. 8. 2018. Odvolání odeslal datovou schránkou v sobotu (např.) 25. 8. 2018 v 0:15. Je zřejmé, že zákonná lhůta nebyla dodržena, stejně tak ale její nedodržení nemá a nemůže mít vliv na průběh řízení. Dá se ještě taková situace zachránit, pomineme-li povinnost odvolacího správního orgánu prošetřit odvolání v režimu přezkumu?

13
Právě se ke mně dostal další produkt pražského magistrátu. V daném případě byla udána jako řidič existující a komunikující osoba, která je občanem ČR.

MHMP v rozhodnutí, které by se klidně dalo vydávat knižně jako addendum ke Kafkovu Procesu, mj. píše:
Citace
Dne XXXXXX obdržel správní orgán vyjádření od provozovatele, ve kterém uvedl, že řízení o přestupku provozovatele je vedeno protiprávně, neboť nebyly dány důvody k odložení věci. Provozovatel uvedl, že správní orgán nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, avšak tyto skutečnosti mohl a měl zjistit, a to ze sdělení od provozovatele ze dne XXXXXX, kde provozovatel určil totožnost řidiče a ze sdělení ze dne XXXXXX, v níž udaný řidič výslovně uvedl: „Uvedeného protiprávního jednání si nejsem vědom, od shora uvedeného data XXXXXX uběhlo bezmála půl roku. Žádám proto správní orgán o pořízení kopie spisu do datové schránky, abych si danou situaci mohl připomenout.“.
K tomuto správní orgán uvádí, že dne XXXXXX zaslal výzvu Czechmutovi, ve které byl vyzván k podání nezbytného vysvětlení (doručeno do datové schránky dne XXXXXX). Následně obdržel správní orgán dne XXXXXX sdělení od udaného řidiče, ve kterém uvedl, že si není vědom, že by se daného přestupku dopustil, a požádal správní orgán o zaslání kopie spisu do datové schránky.
Správní orgán nemohl konstatovat, že se uvedená osoba přestupku dopustila, neboť ze sdělení od udaného řidiče ze dne XXXXXX jednoznačně nevyplývalo, že by se Czechmut doznal ke spáchání uvedeného přestupku. Jak již bylo výše uvedeno účastník řízení, případně jeho zástupce, má právo se ke správnímu orgánu dostavit a nahlédnout do spisové dokumentace podle ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb, správního řádu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části.

Jinak řečeno: Czechmut se nepřiznal, ale možnost spáchání přestupku nevyloučil. To je pro MHMP důvod k zahájení řízení o přestupku provozovatele. Podotýkám, že provozovatel se vyjádřil k podkladům rozhodnutí a mj. výslovně uvedl:
Citace
Správní orgán svým postupem popřel subsidiaritu přestupku provozovatele, a to v rozporu s ust. § 125 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, i konstantní judikaturou. Např. NSS v rozsudku č.j. 7 As 135/2016 ze dne 17. 8. 2016 uvádí: „Po provozovateli vozidla proto lze legitimně požadovat, aby již od počátku nesl odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů, které o řidiči vozidla poskytuje. Pokud provozovatel vozidla tyto údaje sdělí, nemohou správní orgány rezignovat na svou povinnost učinit nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku.“.

Kdesi jsem psal, že kvalita vedení řízení je v Praze (na obecné poměry v ČR) podprůměrná. Měním hodnocení na "ubohá".

14
Policisté honili mladou řidičku v kradeném voze. Kdo to vlastně jel v tom ukradeném voze?
15
Dostal se ke mně případ člověka, který má v Brně asi 15 let garáž v bloku cca 70 garáží, mezi nimiž je pozemek vlastněný obcí. Do garáží nelze zajet či z nich vyjet jinak než přes  tento obecní pozemek u Kyjevské ulice. ÚMČ nyní začal poměrně asertivně požadovat zaplacení (vydání) bezdůvodného obohacení a uzavření nájemní smlouvy k alikvótní části obecního pozemku, k němuž garáž přiléhá.

Domnívám se, že dle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. (ZPK), je tento obecní pozemek účelovou komunikací, tj. komunikací, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Každá pozemní komunikace (účelové komunikace nevyjímaje) podléhá tzv. obecnému užívání. Konkrétně dle § 19 odst. 1 ZPK platí, že každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Zpoplatnění užívání účelové komunikace tudíž není možné; obec je naopak povinna strpět bezplatné obecné užívání jí vlastněné účelové komunikace. Jakýkoli příjem z pronájmu by tak byl bezdůvodným obohacením na straně ÚMČ.

Je tato úvaha správná, nebo se mýlím?

Stran: [1] 2 3