30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - 3rl

Stran: [1] 2 3 ... 15
1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-63
㤠8a
(2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně.
Napište, prosím, zda po Vás chtěli evidenční prohlídku. Protože na tom prodávající bez dokladů a auta asi pohoří...

2
Jiné / Re:Úřad hrozí odebráním ŘP kvůli kontaktním čočkám
« kdy: 29 Května 2017, 02:11:27 »
Potvrzení jsem dal doma do šuplíku, že si časem zjistím co s tím dál. Aniž bych podnikl cokoliv dalšího, přišlo mi do datové schránky oznámení o zahájení řízení o odnětí řidičského oprávnění! Úřad konstatuje, že mu přišlo hlášení od toho očního lékaře, že jsem způsobilý řídit s brýlemi nebo s čočkami. Ale problém je v tom, že ten člověk není můj praktický lékař, takže podle zákona nemá právo posuzovat mojí způsobilost k řízení motorových vozidel. Už tohle je samo o sobě absurdní
Již nějakou dobu nejen praktický lékař u žadatele a při pravidelné prohlídce (§ 88 odst. 4), ale každý lékař (§ 89a), který zjistí změnu zdravotního stavu, která by mohla mít vliv na způsobilost k řízení/řidičské oprávnění, je povinen informovat úřad.
Úřad je povinen došlé oznámení vyřídit - ve Vašem případě podmínit řidičské oprávnění brýlemi+čočkami.
O podmínění se vydá rozhodnutí (§ 93), podkladem v řízení je ovšem platný posudek o zdravotní způsobilosti (§ 84 odst. 2).
Absurdní - posudek je celek, klidně vydaný na základě několika dílčích odborných vyšetření, za který odpovídá Váš praktik.
Citace
Ale šokující je, co z toho úřad vydedukoval. Oznamují mi, že toto považují za skutečnost důvodně nasvědčující tomu, že jsem zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel nebo zdravotně způsobilý s podmínkou, o které musí rozhodnout praktický lékař. Pročež mi nařizují se do 15 dnů podstoupit přezkoumání zdravotní způsobilosti a donést jim potvrzení. Dále vyhrožují, že pokud to neudělám, tak budu považován za zdravotně nezpůsobilého k řízení motorových vozidel
Má-li úřad oznámení a nemá-li posudek, musí si ho do řízení opatřit - nařídí přezkoumání zdravotní způsobilosti (§ 96 odst. 3). Přinesete posudek od praktika (vydaný na základě zprávy očního), úřad oprávnění podmíní a vydá řidičák s novým harmonizovaným kódem. Nepřinesete-li, budete považován za zdravotně nezpůsobilého (§ 96 odst. 5).
Ale to už touto dobou musíte vědět, odpovídám vlastně jen tak, aby se ostatní třeba nemuseli do zákona dívat.

3
PČR/VP/MP podle § 128(3) ZPPK neoznamuje nebodované pod 1000 Kč, můžete zkusit to pro zajímavost srovnat s těmi bloky

4
Napomenutí je sankce, viz ten § 11 citovaný nahoře. Upuštění od uložení sankce je ještě jiný, odlišný případ, tzn. bude napsáno buď 1) ukládá se sankce napomenutí nebo 2) od uložení sankce se upouští. Zákon o pozemních komunikacích spodní hranici nemá, resp. minimum je 0. Slovo lze pak vyjadřuje fakultativní možnost uložení sankce, takže prostor pro napomenutí nebo úplné upuštění tady teoreticky je (srov. lze uložit pokutu X se uloží pokuta - zákon o silničním provozu)

5
Ano, pokud by se to protáhlo přes rok, bude potřeba přezkoušení, viz § 102 odst. 5 zákona

Citace
Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, trestu, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost.

Tzn. při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění do jednoho roku od právní moci rozsudku o uložení trestu bez přezkoušení, po více než roce již s přezkoušením (bez ohledu na to, že vlastní trest trval třeba jen 9 měsíců)

6
Výroky a citáty / Re:Pár perliček
« kdy: 24 Listopadu 2016, 03:31:18 »
Knm nemusí poučení předčítat, jestli prokazatelně předložila, případně i v předvolání již uvedla relevantní poučení v písemné podobě, tak to ustojí. Vhodně by mohla akorát v úvodu zaprotokolovat, že jste poučení rozuměl, to by ale bylo potřeba zahrát hloupého, ne Knm ihned ukázat, že tomu účastník rozumí lépe než ona.

7
A nadpis toho paragrafu § 45, jste četl?
Ani v případě § 37 (3) to nicméně není náležitost podání, ty jsou vyjmenovány v § 37 (2).

8
Americký ŘP u nás nebude platit, pouze v kombinaci s mezinárodním ŘP, ten je ale časově omezen. Ve zbytku viz post hh.

http://www.mvcr.cz/clanek/plati-muj-ridicsky-prukaz-v-cr-mohu-musim-si-ho-vymenit-za-ridicsky-prukaz-cr.aspx

9
Jiné / Re:zelená karta
« kdy: 13 Listopadu 2016, 23:06:24 »
PropánaJa(á)na, ten odbor dopravy nemá vedoucího, nebo někoho, kdo toho vedoucího zastupuje?

§ 148 zákona o obcích: "Skutečnosti nasvědčující vyloučení zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení se oznamují vedoucímu odboru obecního úřadu; v obcích, kde není zřízen odbor obecního úřadu, se toto oznámení činí starostovi..." (nebo ta úřednice je současně vedoucí odboru?)

10
Parkování, zastavení, stání / Re:Sikme rovnobezne cary, V13a
« kdy: 22 Října 2016, 11:40:32 »
Z pohledu účelu asi šikmé čáry výkladem podřadit pod SPRDEL podřadí, je to jen otázka času. Situace se zákazem vjezdu je odlišná, navzdory tomu, co vyplodilo ministerstvo vnitra.

11
Vysvětlovat určitě bude, jen to neřeší problém zapsaného provozovatele, kterým stále zůstává původní vlastník. Ten totiž bude také vysvětlovat, že 1) provozuje vozidlo s jinými RZ, resp. provozuje vozidlo s RZ, které neodevzdal, 2) provozuje vozidlo v depozitu, 3) nezbavuje se odpovědnosti za SPRDEL atd.

BTW - co když se úředník zamyslí nad zaviněním na straně nového vlastníka, jestli nejméně měl a mohl vědět, že (ačkoliv již nejste vlastník!), takovou změnu bez jeho vědomí provedete? Mohlo by to docela vtipně dopadnout (kdo jinému jámu...)

12
Viz odpověď hh

§ 129 odst. 1 - Jestliže se žadateli o udělení řidičského oprávnění anebo o rozšíření řidičského oprávnění podle § 92 vyhoví v plném rozsahu, místo rozhodnutí se žadateli vydá řidičský průkaz s uděleným nebo s rozšířeným řidičským oprávněním.
§ 151 odst. 3 (správního řádu) - Dnem převzetí dokladu účastníkem nabývá rozhodnutí právní moci a právních účinků.

Do okamžiku převzetí řidičského průkazu tedy držitelem řidičského oprávnění nejste, byť by to na materiální znak opravdu mělo jít uhrát (zda by to šlo trestat na absenci dokladu je otázkou, formálně podle mne nikoli).

13
Třeba to není za couvání, ale za ujetí z místa couvání. Ale byl to podnikatel a jel tam jako blázen, tak mu to patří.
Informace podané panem hh jsou korektní a vyčerpávající.

14
Vozidlo zaregistrované na bílé značky nejde převést na veteránské, nešlo to ani předtím. Tedy, pokud by se řídili zákonem.

15
Silniční vegetace to nebude ani náhodou. Zábor to samozřejmě být také nemá, ale možná to zkusí (ovšem tam platí "osoba blízká"), ještě by mohlo jít o nějaké porušení OZV, ale bude platit totéž, co u záboru.

Stran: [1] 2 3 ... 15