30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - V0174

Stran: [1]
1
Už je to trochu starší a asi nic nového pro ostřílené matadory na fóru, ale třeba to někomu pomůže.

V roce 2017 jsem byl poměrně daleko od domova zastavený PČR s tím, že mi nesvítí světlo na autě. Žádná nabídka výměny žárovky na místě apod.. Pokutu 200 Kč jsem odmítl, nechal to jít do správního řízení, i když mi to rozmlouvali.

Za měsíc jsem dostal od městského úřadu jednoho menšího města výzvu k podání vysvětlení. Nastudoval jsem tento web a zplodil odpověď v tomto znění:

Citace
(moje údaje)
(jejich údaje)
Spis PČR: xxx
Spis MěÚ: xxx

Odmítnutí dostavení se k předvolání

Vážení,
V souladu s § 59 zákona č. č. 500/2004 Sb., Správní řád, s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu
I.ÚS 1849/08 ze dne 18. 2. 2010, zejména bodu 23, se vzdávám svého práva na účast na ústním
jednání a odmítám se dostavit k podání vysvětlení z důvodu pracovních povinností a disproporčních
nákladů na dopravu oproti původně vyměřené pokutě. K věci podávám následující písemné
vysvětlení:

Vysvětlení
1) Ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 40, (1) je uvedeno:
„Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí
být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.“
Nedošlo tedy o  naplnění skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k)
zákona o silničním provozu (361/2000 Sb.), neboť o problému jsem do okamžiku zastavení hlídkou
PČR nevěděl a při poslední kontrole vozidla před jízdou se závada neprojevila. Po informování ze
strany hlídky PČR jsem nouzově dojel do servisu, kde byla závada odstraněna.
2) Podle právní zásady subjektivní odpovědnosti je možné trestat jen za činy úmyslné, nebo z
nedbalosti. Vzhledem k nemožnosti zjistit prasknutí žárovky za jízdy za nesnížené viditelnosti jsem
neměl možnost stav ovlivnit a není tedy možné za něj trestat.
3) S formulací ve výzvě „[vozidlo] nemělo funkční přední levý světlomet.“ nesouhlasím, neboť
světlomet byl v pořádku. Problém byl pouze ve vláknu potkávacího světla halogenové žárovky.
S přáním pěkného dne,
xxx

Od té doby jsem od nich neslyšel, takže asi cajk.

Stran: [1]