30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - Grutn

Stran: [1] 2 3
1
Já to nějak zkoušel evidovat v google sheets, nicméně jakmile se to začalo větvit, tak to byl problém.
Ten prográmek nevypadá zle, ale jestli nepodporuje "číkusoviny", tak to taky nic neřeší.

Teď zkouším Miro (aplikace do Win10), a jeví se to docela slibně. Člověk si tam třeba nalajnovat mapu všech možností, a pak tam jenom posouvat  nějakou ikonku, kde se aktuánlě nachází.
Ideální to není, protože to aktivně nic nehlídá, nicméně pro to aby se člověk zvládl rychle zoerientovat v celém případu se mi to zdá dobré.

2
Rychlost / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 14 Prosince 2022, 11:22:51 »
Díky. Teprve se tu s tím učím..

Ještě se tedy nakonec nevzdávám, a rád bych aplikoval následující postup.
1. Podat žádost o ochranu proti nečinnosti SO1 na SO2 ve věci, že SO1 nerozhodl o mé žádosti o prominutí zmeškání úkonu (uvažuji správně, že byť jí nemusí vyhovět, tak rozhodnout musí..?)

2. Zároveň bych rád zkusil argumentační linii v tom smyslu, že odvolání bylo podáno včas, a SO2 se s ním tedy měl zabývat.
Nejsem si teď jist, jestli ale to, že SO2 vrátil spis SO1 s tím, že se odvoláním nezabýval, kvůli tomu, že bylo podáno opožděně je forma rozhodnutí (a tedy postup by měl být podání správní žaloby..? ), nebo to není forma rozhodnutí, a měl bych podat rovněž žádost o opatření proti nečinnosti na SO3?

V rozsudku na který se SO2 odkazuje, se mluví o případu, kdy podatel podpis vůbec nedoplnil. Já ho doplnil, akorát jsem nestihl stanovenou lhůtu (nicméně i tak jsem to doplnil dávno před tím, než se to někomu na SO2 vůbec dostalo na stůl), čili si myslím, že argumentace je neplatná, takže tam vidím šanci na úsěch.


3
Rychlost / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 05 Prosince 2022, 09:26:11 »
Dík za upozornění. Teď už snad dobré.

4
Ještě jsem si pročítal judikaturu k tomu chybějícímu podpisu, a zdá se, že je poměrně nekonzistentní. Jednou NSS rozhodl, že chybějící podpis nevadí, jindy zase, že to vadí.

(vycházím z toho co je zde: https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/4-as-113-2018-39)
Nicméně zdá se, že v tom případě, kde rozhodl, že chybějící podpis = neplatné podání, to bylo trošku jinak, než v tom mém.
1. Podal byl vyzván k doplnění podpisu, a byl poučen o tom, že chybějící podpis = neplatné podání.
- V mém případě naopak bylo uvedeno jen to, že když to včas nedoplním, tak SO1 předá odvolání na SO2 nedoplněné. O tom, že by to odvolání bylo neplatné ani slovo.

2. V tom případě z toho rozsudku, byla situace taková, že podatel byl vyzván k doplnění podpisu, a on ho vůbec nedoplnil, až do ukončení řízení.
- V mém případě jsem naopak podpis doplnil pouhý 1 den po lhůtě, a cca 2 měsíce před tím, než se tím SO2 vůbec začal zabývat.

3. Ten rozsudek se zabývá případem, kdy někoho zastupoval Kocourek a spol, tedy v zásadě lidé známí tím, že se v právu vyznají (což je zjevné, když své služby nabízí i komerčně), a zároveň jsou známi tím, že cíleně zneužívají různé procesní postupy, zejména pak opakovaně podávané podání bez podpisu, a ignorování výzev.
- Naopak já jsem běžná osoba, bez právního vzdělání, a s žádnou "pojišťovnou" spojen nijak nejsem.

Viz. ..Osoby spojené s touto „pojišťovnou“ evidentně žádnou pomoc ani poučování ze strany správního orgánu vůbec nepotřebovaly...

Celkově to tedy na mě působí tak, že by v mém případě jistá šance být mohla.

5
Rychlost / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 01 Prosince 2022, 06:50:59 »
Můžete sem to vyrozumění nahrát?
Zde to je.

6
SO2 je povinen se tím zabývat i tak, dokonce i kdybyste nepožádal o prominutí.
Naopak jsou situace (a dělá se to i u soudů), kdy se doplnění odvolání záměrně posílá až poté, co SO1 postoupil spisový materiál.
Ještě doplňuji, že v tom blanketním odvoláním nebyl ani podpis. A jak jsem se teď dozvěděl, tak ten když se nestihne doplnit ve lhůtě, tak je to konečná?
Neboli důvody odvolání je možné doplnit kdykoliv, klidně po stanové lhůtě - maximálně však do chvíle, kdy se to nějakému úředníkovi na SO2 dostane na stůl, a rozhodne. Nicméně podpis je nutné doplnit ve stanové lhůtě, jinak je odvolání neplatné. Chápu to tak správně?

7
Tak jsem si ještě jednou prošel ty svoje podání, a přecijen jsem tam ještě zahlédl jiskřičku naděje..

To doplněné odvolání, které jsem donesl 13.7. (tedy tuším den po stanovené lhůtě na odstranění vad), na podatelnu SO1 obsahovalo i žádost o prominutí zmeškání úkonu..
viz.
Dále podávám žádost o prominutí zmeškání úkonu, z důvodu stanovení příliš krátké lhůty pro doplnění odvolání. Pro stanovení lhůty pouzhých 5 dní není žádný relevantní důvod, jelikož k projednání přestupku zbývají ještě přibližně 2 roky, a jeho promlčení tak nehrozí, a tedy vyhovění žádosti je v souladu s §41 odst 3. SŘ, jelikož tím není nijak dotčen veřejný zájem.  Zároveň jsem do dnešního dne nebyl vyrozuměn o předání odvolání nadřízenému úřadu, takže jsem přesvědčen, že nic nebrání mé žádosti vyhovět. Předem děkuji.

Byť žádost bude nejspíše zamítnuta, tak minimálně zabývat se s ní orgán musí, a vydat nějaké rozhodnutí ne?

Čili další postup by mohl být
1) Podat nečinnostní žalobu na SO1 prostřednictvím SO2, že SO1 zcela ignoroval mou žádost o prominutí zmeškání úkonu
2) Vyčkat až SO2 nařídí SO1 se tou žádostí zabývat
3a) Pokud SO1 vyhoví, pak je víceméně vyhráno (ale moc šancí tomu nedávám)
3b) Pokud SO1 nevyhoví, odvolat se k SO2, kde bych třeba mohl nějak využít toho, že SO1 víceméně pochybil, když tu žádost prvně zcela ignoroval + tam třeba uvést ještě, že SO1 si se spoustou věcí dával úplně zbytečně na čas, takže je to takový dvojí metr, kdy mě stanoví lhůtu 5 dní, jemu samotnému trvají i banální úkony 2 měsíce..
4a) Pokud SO2 vyhoví, pak je vyhráno
4b) Pokud SO2 nevyhoví, pak je to už zřejmě definitivní konec.

Je to škoda, udělat takovou nepochopitelnou chybu.
Jo to jo. Příště si v tom musím udělat nějaký lepší systém. Holt jsem se v té změti různých stížností, žádostí a podobně sám zamotal, a nějaké lhůty nepohlídal.

8
Díky za odkaz a za polopatické vysvětlení :-).

Už tedy rozumím.. zmotal jsem 2 věci dohromady.
Kdyby blanketní odvolání bylo podepsané, stačilo by doplnit argumentaci v zásadě v libovolném termínu, až do chvíle, kdy se to nějakému úředníkovi na SO2 dostane na stůl.
V případě chybějícího podpisu je ale vlastně to odvolání zcela neplatné, tzn. ho SO1 ani nemusí předávat SO2... ?

Otázkou tedy je, proč to SO1 vůbec na SO2 předával. Ale zdá se tedy, že jsem v pytli, i přesto, že to bylo rozehrané velice slušně.. Tak si holt budu muset dát někdy příště reparát.
Jinak díky za vaše rady a vaši práci co odvádíte, vaše pojednání "Kočkování s orgánem" pro mě bylo velkou inspirací :-).
Na to, že to byl můj první souboj úřadem, tak myslím, že to docela ušlo. Spis má asi 200 stran, a asi 40 dopisů od úřadu á 73,- Kč / ks, takže těch 1500 co ode mě dostanou mají poměrně těžce vyděláno.


20.06.2022 Podáno bl. odvolání dopisem, ale nebylo podepsáno. Podání neobsahující podpis je neplatné. Tady už to IMHO mohl úřední parazit zaříznout. Nicméně Vás ještě vyzval k doplnění podpisu.
U tohodle jsem akorát žil v domnění, že chybějící podpis na podání, je pouze vadou, k jejíž odstranění úřad musí vyzvat..  a neplatné se to stává až ve chvíli, kdy se ta vada lhůtě neodstraní.

9
Není to principálně totožný případ (kromě způsobu "zakončení"), jako shodou okoností dneska postoval joekilla? Viz jeho dokument č. 013 s odkazy na judikaturu.
Můžete sem prosím hodit odkaz na vlákno, kde se to řeší? Letmo jsem prolétl fórum, a nenašel jsem to.

10
Aha, tak v tom případě jste prohrál.
Tomu nerozumím. Koukám ale, že jsem to napsal nějak přiblble, tak to radši ještě upřesním, aby nebyl nějaký komunikační šum..
13.6. blanketní odvolání emailem
20.6. blanketní odvolání potvrzeno poštou (nikoliv doplněno - pouze posláno poštou stejného blanketního odvolání, jako bylo předtím posláno emailem)
(neposlal jsem to už 18, jelikož to byla sobota, takže jsem to poslal v pondělí 20.6)

Tento postup je v pořádku ne? Je nutné pak jen čekat na výzvu k odstranění vad, a ty jsem (byť po stanovené lhůtě, ale pořád dlouho před tím, než se tím SO2 začal zabývat, takže by to myslím stejně měli uznat)

11
20.6.2022 - odvolání blanketní odvolání doplněno poštou
Tohle podepsáno bylo?

Pokud ano, odvolání bylo řádně podáno (a vůbec nevadí, že bylo blanketní). Počkejte, až se bude blížit datum vydání rozhodnutí o vině a podejte na SO3 žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti ze strany SO2.

edit: Správní žalobu není proti čemu podávat, správní řízení doposud nebylo ukončeno.

To právě podepsáno nebylo. Na základě toho, jsem pak obdržel tu výzvu k odstranění vad (doplnění podpisu).
O vině už bylo rozhodnuto 30.5. a bylo to potvrzeno SO2 21.11., a nyní jestli se nepletu je už tedy řízení ukončeno. Už se v tuto chvíli není proti čemu odvolávat (a ani jsem tedy nevěděl, že se dá odvolávat někam k SO3. Měl jsem zato, že u SO2 to končí, a pak už jen správní žaloba)

12
Zdravím,
můj případ vypadá zhruba následovně:
30.5.2022 - fikcí doručeno rozhodnutí SO1, že jsem vinen
13.6.2022 - podáno blanketní odvolání emailem
20.6.2022 - odvolání blanketní odvolání doplněno poštou
4.7.2022 - obdržena výzva k odstranění vad v podání se lhůtou 5 dnů
(lhůtu jsem lehce prošvihnul)
13.7.2022 - SO1 postoupil odvolání (blanketní) na SO2
13.7.2022 - doplnění odvolání vč. podpisu osobně doneseného na podatelnu SO1
18.7.2022 - zaslal jsem pro jistotu doplněné odvolání i na SO2 (nicméně toto jsem zapomněl podepsat)
19.7.2022 - SO1 předložil doplněné odvolání (vč. mého podpisu) na SO2

21.11.2022 - obdržel jsem vyrozumění o tom, že SO2 vrátil spis na SO1, a že původní rozhodnutí nabylo právní moci, jelikož jsem ani po výzvě neodstranil vady (nedoplnil podpis).

Zdá se, že SO2 tak zcela ignoroval jednak mé doplněné odvolání, které jsem zaslal přímo jemu (to je asi v pořádku, jelikož to nebylo podepsané), nicméně ignoroval i doplněné odvolání včetně podpisu, které mu bylo postoupeno od SO1. Vzhledem k tomu, že k tomu vrácení spisu došlo 2.11.22, tak je zřejmé, že SO2 měl doplněné odvolání v době tohoto rozhodnutí již k dispozici, nicméně ho ignoroval.

Prosím tedy o radu někoho zkušenějšího, jak dále postupovat. Předpokládám, že v tuto chvíli je jedinou možností podat správní žalobu, která by dle mého názoru měla být víceméně na 100% úspěšná..?

Nemá někdo k dispozici nějaký mustr té žaloby? Zatím jsem to nikdy nepodával.

Předem díky za jakékoliv rady.

13
Z vlastní nedávné zkušenosti bych doporučil podat odvolání ve lhůtě 16+ spolu s žádostí o prominutí zmeškání lhůty, z důvodu vadného poučení.

Mě to SO1 odmítl, ale odvolal jsem se k SO2, a tam mi to to uznali. Takže celkově se tím proces natáhl asi o rok.. Zároveň kočkovací potenciál je v tom nezanedbatelný :-). Rovněž ale asi i riziko je větší..

14
@Swenak - no já poštu nepřebíral. Vše bylo doručeno fikcí do schránky.

@iWarp - To opravné rozhodnutí by asi stačilo, neboť proti němu bych se mohl následně odvolat (jestli jsem to tedy dobře pochopil).
Mě přijde, že je to dost závažné pochybení ze strany úřadu. Bez ohledu na to, co jsem si mohl, dovodit.
Ještě dodávám, že ta změna adresy neproběhla nějak těsně před vydáním rozhodnutí, ale několik měsíců před tím.

Každopádně díky za tip s tím opravným rozhodnutím. Zkusím to a uvidím.

15
Zdravím,
před vydáním rozhodnutím jsem změnil trvalé bydliště. Dorazilo mi rozhodnutí, a pak i nějaká další korespondence, která je pořád adresována mě na staré adrese (ne, že by to fyzicky dorazilo na tu starou adresu, ale v tom rozhodnutí se hovoří o mě, jakožto obyvateli původní adresy). Následně jsem prošvihl lhůtu pro odvolání. Resp. tedy neprošvihl, ale poslal odvolání nepodepsané, a reakci na výzvu k doplnění podpisu jsem zde již nezáměrně zapomněl podepsat..

Bylo by možné argumentovat tím, že jsem rozhodnutí, a různé výzvy co mi chodily ignoroval, neboť nebyly adresovány mě, nýbrž nějaké osobě se stejným jménem a datem narození, žijící na mé původní adrese? Já přeci byť se můžu domnívat, že písemnost určená osobě se stejným jménem a datem narození, žijící na mé původní adrese, je ve skutečnostni adresována mě, ale taková doměnka mě přeci neopravňuje za tuto osobu podávat odvolání, či jakkoliv jinak jednat, nebo se pletu? Jak bych takové odvolání měl vůbec formulovat? Měl bych se v něm identifikovat rovněž se špatnou (původní adresou), aby Grutn z Horní Dolní nepodával odvolání za Grutna z Prahy ?

V zásadě mi z toho vychází, že byť je víceméně zřejmé, že stará adresa je jen chyba, tak je to poměrně zásadní pochybení na straně úřadu, a že tedy bych měl být z obliga.. nicméně nic se mi k tomu nepodařilo dohledat, tak jen spekuluji..

Jako další postup by se tedy nabízelo buď vyčkat až na exekuci, a pak s tím začít operovat, a nebo bezpečnější varianta poslat odvolání nyní spolu se žádostí o prominutí zmeškání úkonu, z důvodu zásadního pochybení úřadu, a k tomu připsat něco ve smyslu, že si pořád nejsem vůbec jist, jestli ta korespondence je směřována mě, a že se ozývám jen z předběžné opatrnosti...?

Stran: [1] 2 3