30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - sennheiser

Stran: [1] 2 3 ... 56
1
Nedopravní tématika / Re:Odpojení veřejného osvětlení
« kdy: 20 Února 2024, 20:04:24 »
Pravda, světelného smogu je všude ažaž.. A Gréta by měla radost :-)

2
Nedopravní tématika / Re:Odpojení veřejného osvětlení
« kdy: 20 Února 2024, 19:30:06 »
Zapomněl jsem dodat asi hlavní informaci, že se jedná o VO na silnici III třídy v zastavěném území, kde jsou autobusové zastávky v úplné tmě. 

3
Nedopravní tématika / Odpojení veřejného osvětlení
« kdy: 20 Února 2024, 19:03:59 »
Může si starosta malé obce dovolit nechat odpojit veřejné osvětlení v části obce, kde starostovi nejdou na ruku ohledně bezplatného převedení určitých částí pozemků na obec? Neskrývá se ani tím, že jde o pomstu.
Jaké nejrychlejší řešení byste doporučili pro vyřešení?
Krajský úřad nebo Policie ČR?

4
Zajímavé články z internetu / Body a pokuty 2024
« kdy: 19 Února 2024, 17:01:48 »
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-pokuty-ridic-doprava-dalnice-silnice-prestupek.A240218_210052_domaci_krd?zdroj=top

Pozitivní je diskuze, že už si lidi pomalu uvědomují, že nemají být vohnouti.

Kdyby se vyřešilo nastavení semaforů,aby blikala zelená ( jako v Rakousku)  před oranžovou,tak by se předešlo nehodám, kdy
někdo dupne na brzdu okamžitě jak blikne oranžová. Ano rozestup by měl být, ale v rámci hustého provozu se zase snižuje průjezdonost ( počet aut co stihne zelenou).  K tomu i nelogická nefunkčnost vyklizovací šipky.. V Brně jsou minimálně 3 křižovatky, kde svítí  jen někdy a třeba v době dopravní špičky nikdy nesvítí. Člověk logicky předpokládá její funkčnost ,když ji naproti vidí a tak vjede do křižovatky a s ním několik dalších aut.. No a najednou auto naproti zastaví a v tu chvíli se rozjedou vozidla z bočních směrů a troubí a troubí. Zelené vyklizovací šipky se řidiči vjetí do křižovatky nedočkali.6
Jedná se o obec okolo 10.000 obyvatel, kde je i právní úředník s platem 850.000,-kč/ročně.

To opatření proti nečinnosti je dobrý nápad. Díky.

7
Potřebuji poradit - ostatní / Žádost o doručenku Helmutovi
« kdy: 19 Února 2024, 11:50:43 »
Hustopeče obeslali Helmuta s Pozn.1
Helmut mne požádal, abych zjistil co mu psali. Zaslána žádost o kopii psaní Helmutovi.
Odpověď Hustopečí: K Vaší žádosti, kterou Městský úřad Hustopeče obdržel dne xxx, o zaslání kopie písemnosti ze spisové dokumentace vedené pod sp. zn.:xxxxxx, Vám sdělujeme, že jí nebude vyhověno, neboť v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlédnout do spisu a právo na to, aby Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části, nicméně toto právo je spojeno s osobní účastí dotčené či pověřené osoby. Předmětného práva můžete využít pouze po předchozí telefonické domluvě na shora uvedeném telefonním čísle.

přemýšlím, jestli už nyní využít judikát ohledně Pozn.1  a nebo to nechat až na odvolání.
A telefonicky se jim nahlašovat určitě nebudu :-)

8
Smutné je, že tento nesmysl odesílá přímo starosta a dokonce na stížnost ohledně doručování tohoto konkrétního dokumentu ( neakceptace emailové adresy + Pozn.1 ) mi přímo doslova napsal:
Stížnost byla shledána nedůvodnou.
Odůvodnění:
Stěžovatel zaslal Městskému úřadu xxxxxxx stížnost ohledně doručování korespondence xxxx
K tomu sděluji, že vyřízení věci týkající se Vaší korespondence xxxx  byla předána k vyřízení externí právní kanceláři. Ta také zaslala předmětné vyjádření. Z tohoto důvodu shledávám Vaši stížnost nedůvodnou, neboť v tomto případě nemohlo dojít k žádnému pochybení úředníka. Dopis se vrátil nedoručený zpět. Nepřebírání poštovních zásilek Vaší osobou nemůže jít k tíži odesílatele. Písemnosti vyhotovené Městským úřadem xxxx jsou doručovány v souladu s platnou legislativou.

Co s tímto dále?
1) žádost o přešetření stížnosti na kraj
2) Podnět na UOOU
3) Stížnost na celý úřad na MVCR - jestli to jde?9
Podával jsem stížnost na úřední osobu z důvodu porušení GDPR (u SO1 na osobu SO1) . Dlouho se nic nedělo a po nereakcích na urgence byla podána žádost o Inf.,kde mi bylo sděleno, že věc byla předána externí právní kanceláři, která zaslala vyjádření na adresu trvalého bydliště. I když byla požadovaná doručovací adresa elektronická. Ale spíš mne jde o to, zda může SO předat osobní údaje nějaké právní kanceláři a ta dokonce pak supluje vyřízení stížnosti? Není to jak porušení SprŘ tak i GDPR?

10
to Číkus:  to byla jiná ( jejich)  firma . webové nezaplatim.cz má aktuálně jiné IČ . ( sice to neuvádí na svých stránkách, ale na netu lze dohledat). V obou figuruje stejná osoba.

Rozsudkem Okresního soudu v Teplicích č.j. 2 T 63/2022-1299 ze dne 23. srpna 2022 byla společnost nezaplatim.cz s.r.o., 05277931 odsouzena podle § 16 odst. 1 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v úplném znění, za užití § 43 odst. 1 trestního zákoníku k úhrnnému trestu zrušení právnické osoby. Rozsudek nabyl právní moci dne 21.9.2022 a je vykonatelný dnem 21.9.2022.

8. 6. 2023    
Zapsán likvidátor jmt insol, v.o.s.
2. 12. 2022    
Změna názvu z nezaplatim.cz s.r.o. na nezaplatim.cz s.r.o. v likvidaci

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=940959&typ=UPLNY&sp=

rozsudek je z nějakého důvodu nedohledatelný.

11
Potřebuji poradit - doručování / Re:Pozn.1
« kdy: 11 Února 2024, 21:57:45 »
O tom stanovisku vím, jenže to je naprosto nezávazné a SO si s tím vytře řiť.
Hledám, jestli už to někdo neposunul k soudu, kde by jim to omlátili o hlavu jako nedůvodné
obtěžování občanů.

Zatím se mi podařilo jen najít metodickou úvahu MVCR, kde preferují Pozn.2 a vysvětlují to vstřícností vůči adresátovi.
A doslovně uvádí: "Vkládání písemností do domovních schránek by proto mělo být standardem, od kterého se lze
odchýlit pouze výjimečně"
A k tomu tam uvádí i 2 As 165/2014 – 27, kde už to soud okrajově řešil s citací:
"Dalším důvodem výjimky je, že správní orgán vyloučí vhození do schránky. K tomu může ovšem přistoupit jen výjimečně, existují-li k takovému kroku závažné a skutkově substancované důvody na straně toho, komu je doručováno; typicky se může jednat o situace, kdy je doručováno někomu, kdo sdílí poštovní schránku s jinou osobou, jež má protichůdný zájem v řízení, ve kterém je doručováno, a jež by např. neoprávněným otevřením zásilky či jejím zašantročením mohla poškodit práva či zájmy toho, komu je doručováno. Důkazní břemeno k prokázání skutečností podmiňujících účinnost doručení fikcí, tedy i důkazní břemeno ohledně existence důvodů, pro které výjimečně nebyla zásilka do schránky vhozena, je na straně správního orgánu."

Takže, když Helmutovi nevhodí do schránky, tak by se dala vyzkoušet strategie, při překlopení na provozovatele a příkazu, odvolání
s tím, že Helmutovi SO neumožnil seznámení se zásillkou tím, že vyloučili vhození do schránky.

Průzkum bojem?  zkoušel někdo tenhle judikát?
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/2-as-165-2014-27


12
Potřebuji poradit - doručování / Pozn.1
« kdy: 11 Února 2024, 19:52:04 »
Není už nějaký nový judikát ohledně doručování, že SO si dle své libovůle dávají Pozn.1  ?
Fikce doručení proběhne tak jako tak, jaký je tedy důvod, že nemohou vhodit následně do schránky?
Nikdo není otrok pošty, aby se musel trmácet do tohoto ústavu.
Zkoušel někdo třeba využít to nedoručení z důvodu Pozn.1 a k tomu následné odmítnutí zaslání spisu,
jako přitěžující okolnost pro SO?

13
Potřebuji poradit - ostatní / Re:SDÍLENÁ ZONA
« kdy: 11 Února 2024, 16:24:22 »
to Zdenek123:
Váš původní dotaz byl ohledně sdílené zóny a tam jste odpovědi veskrze dostal.
Další Vaše výtky ohledně všeho možného jsou možná v určitých situacích pochopitelné, ale nejdou brát jako obecně vždy a všude.
Např. 2 pruhy za Boskovicema .. i když je pravý pruh volný a auta vlevo jedou 90km/h , tak to sice není úplně dle pravidel, ale je to někdy plynulejší a bezpečnější než se na konci zipovat - úsek není tak dlouhý,aby nějaký pilot co chce jet mermomocí třeba 130, nevydržel těch pár set metrů..

A pokud Vám nějaký blbec vjede do cesty a Vy se mu snažíte to nějak vrátit, tak už jsou na silnici blbci 2.

14
Potřebuji poradit - ostatní / Re:SDÍLENÁ ZONA
« kdy: 10 Února 2024, 12:24:32 »
Máme to tu zatím v Brně jako jediní v ČR, ale ono to tak nějak fungovalo i před tím. Jezdilo se tam pomalu a vždycky velký dav lidí se pouštěl a pak se projíždělo.  Nyní je tam drobný rozdíl v tom, že chodec do zony může vstoupit kdekoliv ( i tam, kde dříve bylo zábradlí).
Trochu mi tím uniká účel namalovaného přechodu.

15
tím, že jste byl ztotožněn, tak je situace komplikovanější..Nyní jste v registru a jakákoliv kontrola - možní i ta celní ( a pokud mají provázané celní s policii) je pak problém. Teď když jsou na hranicích obnoveny kontroly a namátkou dělají kontroly, tak Vás můžou odchytit i tam.
V tuto chvíli asi nic moc dělat nemůžete - počkejte co Vám přijde.

Stran: [1] 2 3 ... 56