30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - sennheiser

Stran: [1] 2 3 ... 15
1
Tak soudruh Rychetský opět nezklamal...  :-\

Zkoušel už někdo použít to doporučení MV v odvolání ? Zajímalo by mne jak to SO2 posoudí a co si vymyslí,aby to nebylo platné.

2
tuhle stížnost určitě neposílejte... To je stížnost na to, když neposkytli informaci a zároveň nevydali zamítavé rozhodnutí.
Vy máte doručeno zamítavé rozhodnutí. Zkuste spíš použít něco z tohoto vlákna https://www.30kmh.cz/index.php?topic=8236.0

A hlavně zkusit taktiku předem rozbití stálých judikatur na které se SO standardně odvolávají a při hlubším se ponoření do problému zjistíte, že se to vlastně vše točí okolo nějaké publikace autorů Brněnské Masarykovy univerzity z roku 2006.
A v říjnu 2009 byla vydána doporučující metodika MVCR, kde jednoznačně zasílání spisu dle InfZ potvrzují.


3
Tak se snažím sesmolit elaborát k odvolání. Napadnout to,že si s metodickým doporučením MVCR z roku 2009 vytírají řiť a odkazují na rozsudky z roku 2006,2007 a 2008.. a ještě drze dodávají, že metodické doporučení bylo již překonáno judikaturami které se neustále vyvíjí..( není nad jasně dané zákony)
Jediný novější rozsudek na který se odkazují je čj.9 Ans7/2012-56, kde se řeší žaloba o ochraně proti nečinnosti, kdy SO odmítl vydat Zamítnutí.
Každopádně po přečtení celého jsou zajímavé některé pasáže.. např
cituji." Současně přihlédl k tomu, že se nejedná o první žádost o informace, kterou stěžovatelka ve vztahu k žalovanému v krátkém časovém sledu podala, a připomněl, že již ve věci vedené pod sp. zn.xxxxxx se jednalo o žádost (ze dne 24. 2. 2011), která vzbuzovala podezření na možnou šikanu žalovaného - požadavek na zodpovězení celkem 61 dotazů.
nebo :" Závěr o zneužití práva ze strany stěžovatelky krajský soud dovodil i z jejího procesního postupu, kdy se s požadovanou písemností mohla (a při obvyklé pečlivosti výkonu svých procesních práv i měla) seznámit opakovaně v průběhu soudních řízení probíhajících u krajského soudu."

A teď pozor: "Jinou věcí by samozřejmě bylo, pokud by stěžovatelka předmětnou kopii požadovala opakovaně, za situace, kdy by bylo na základě rozhodnutí správního orgánu (potažmo soudu) zřejmé, že takto postupovat nelze. V projednávaném případě však stěžovatelce žádné takové rozhodnutí vydáno nebylo, proto se rozhodla podat žalobu na ochranu proti nečinnosti a tento postup nelze považovat za šikanu, jakkoli je zde patrný značný vzájemný antagonizmus mezi ní a žalovaným správním orgánem. Ten však Nejvyššímu správnímu soudu nepřísluší ani hodnotit ani posuzovat."

Tzn. že pokud bych opakovaně požadoval dle InfZ kopii spisu  i když SO vydal Zamítnutí, tak se už podle NSS dopouštím šikany..

Každopádně ten cint o který se NSS otírá vydal in Kadečka, S., Kliková, A., eds.: Nový správní řád a místní samospráva, Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 198 – 215
literatura konstatuje, že „Institut nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je zvláštní právní úpravou vůči informačním zákonům. Přestože nahlížení do spisu slouží též k získávání informací, jeho podstata a podmínky jsou jiné než obecný přístup k informacím povinných subjektů. Toto právo svědčí pouze účastníkům konkrétních řízení a osobám s právním zájmem nebo jiným vážným důvodem na nahlížení do spisu. Obsahem tohoto práva je fyzický a v zásadě neomezovaný přístup k originálu správního spisu a s tím spojená možnost činit si výpisy a pořizovat kopie. Jeho podstatou je vztah 'nahlížitele' k věci, který odůvodňuje poskytnutí i takových informací, které by obecnou cestou musely být odepřeny. Takto konstruované právo rozšiřuje možnosti přístupu k informacím pro vybrané skupiny osob. Neupravuje, a tím méně pak omezuje, možnosti obecného poskytování informací podle informačních zákonů“¨

A opět je to z roku 2006.
Můj dotaz na matadory zní: k čemu je metodické doporučení MVCRz roku 2009 s naprosto jasně daným postupem, když SO nadále odkazují
na rozsudky starší a dokonce i novější rozsudek viz výše, vlastně jen cituje rozsudky z roku 2007 a 2008 založené na literatuře panáků z Brna z roku 2006. A jestli je to pro odvolání na Kraj nějaký " neprůstřelný " argument

vysvětlivka:  antagonisus dle wiki:
                 - koncept neustálého boje dvou nesmiřitelných protikladů
                 - rostlinná obrana vůči parazitům, obdoba imunitní obrany

4
To promlčení asi reálné není..jsou tam vydané jiné rozhodnutí, které lhůty restartovaly.
Ale spíš mne jde o to co nejvíce podusit úředníka za chyby.. Já když bych vystavil fakturu se špatným datumem, tak mi to burešovo gestapo vyhodí jako neplatný doklad. Tak jestli mohu v tomto případě nějak napadnout neplatnost vydaného rozhodnutí.Jen aby úředník dělal svoji práci jak má.

edit: příspěvek na který jsem reagoval mezitím zmizel.

5
no písařskou chybu bych pochopil kdyby se utal v jedné číslici... třeba rok 2018 a 2019
ale tady je blbě den, měsíc i rok
prostě ouřada vytáhl starou šablonu a CTRL C a CTRL V dal i tam kam nepatří..

6
Přišla mi dnes Výzva s Usnesením na doplnění odvolání ve lhůtě 5 dnů od doručení.
Ve Výzvě je v záhlaví datum 15.1.2018 - dá se tohle nějak využít?

7
Jakou byste mi,prosím, doporučili další strategii??

Podat odvolání na Kraj? nebo znovu poslat žádost InfZ a zvýraznit konkrétní citaci metodiky a datum vydání a datumy vydání
rozsudků NSS? Dá se nějak ohánět porušováním Správního řádu §4 a §6 , kdy nevychází vstříc ( když jiné SO spis zašlou)
a dotčené osoby značně zatěžuje a působí zbytečné náklady?

Já myslím, že MVCR tu metodiku vydalo právě z důvodu nejasnosti v rámci některých rozsudků, které cílily na pouhé fragmenty
dané problematiky. Tak k čemu by ji vydávali, když by na ni nebyl brán zřetel?

8
a odpověď Ostravy zde.
Ostrava si libuje v několikastránkových elaborátech..
Jen nechápu jak můžou říct , že doporučená metodika MVCR z října 2009 byla překonána novými judikaturami a odkazují na
judikatury z roku 2007 a 2008.
9
Tak odpověď České Třebové zde..


10
Tak já bych je zkusil utlouct argumenty z metodického pokynu MV.
Na straně 8 odstavec 3 a 4..  tam je to naprosto jasně popsáno...
Já teď přesně tohle zkouším na Ostravu a Českou Třebovou... tak jsem zvědav na reakci... Jaký argument můžou vymyslet proti
vydané metodice.
www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-green-01.aspx


11
k těm značkám v Brně a jejich chaotičnosti jsem psal zde: https://www.30kmh.cz/index.php?topic=8302.0

není ani jasné jestli časový údaj na dodatkové tabulce platí pro uvedené parkovací místa nad nebo pod.


12
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Umístění značek
« kdy: 28 červen 2019, 16:36:28 »
to Čikus.. : jasně moje chyba... od doby co mne v Praze chytili pomahači při otáčení v křižovatce jsem si to zafixoval univerzálně a ono se to týká pouze světelně řízené.. Holt tahle anomálie, která jinde v Evropě není, tak je matoucí.

13
možná mne pan hh opraví,ale třeba já jsem to pochopil tak, že sdělením řidiče SO pro mne vše končí - jsem vyviněn veškeré zodpovědnosti - jelikož  zahájí přestupkové řízení s řidičem,který byl sdělen provozovatelem.
Není tím tedy připuštěna varianta, že by udaný řidič např nesouhlasil nebo tvrdil, že neřídil.Tzn. provozovatel legitimně očekával, že už se ho to dále netýká a vešeré povinnosti splnil a už je vše další jen mezi sděleným řidičem a SO.

Jen je tam taková trošku ošemetná větička: "sdělí přesné údaje o totožnosti řidiče motorového vozidla v době spáchání přestupku"

14
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Umístění značek
« kdy: 28 červen 2019, 13:11:31 »
Já osobně si myslím, že by v místě otazníku měla být značka přikázaný směr jízdy vpravo s dodatkovou tabulkou
( neplatí pro držitele povolení....)
Protože už jen z logiky, když najedu na hranici křižovatky a minu možnost odbočení vpravo, tak pokud nejsem držitel
povolení, následně už pak nemám kam jet a jsem nucen se v křižovatce otáčet, což se vlastně nesmí.

15
Jen doplním, že Ostrava také dává pouze výzvu na určenou částku a v poučení je "provozovatel může písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče".  po ignoraci následoval hned příkaz - takže klasika turbo.
A kdybychom trochu slovíčkařili, tak SO mi nedal možnost oznámit řidiče např. telefonicky nebo osobně ústně.

Stran: [1] 2 3 ... 15