30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - kdo

Stran: [1] 2 3 ... 52
1
Domnívám se, že žádná škoda lidskému pokolení nenastala, neboť djh byla zjevně zkratka od “debil jako hrom”, důkaz např. zde.

Pokud by to bylo důležité, lze příspěvky, statistiky, IP adresy atp. smazaného uživatele natáhnout z databáze, případně k nim přiřadit fiktivního (nově založeného) uživatele.

2
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Cena za pokutu
« kdy: 18 Březen 2019, 15:23:46 »
Ad 2) Pokuta příkazem na místě se řídí § 91-92 PřesZ, výše pokuty u dopravních přestupků § 125c(7) ZPPK.
Ad 3) Možná tím myslíte příkaz o uložení pokuty (§ 90 PřesZ), výše pokuty u dopravních přestupků se řídí § 125c(5) ZPPK.
Ad 4) Oproti předchozímu bodu se může pokuta pouze snížit, navýšit ji už nelze, a to ani v dalších kolech správního řízení (po odporu/odvolání). Jak jste ale správně poznamenal, přibudou náklady řízení.

Vaše filosofická úvaha se tím zužuje na diferenci mezi výší pokuty příkazem na místě a pokuty ve správním řízení.

K Vašim dotazům:
Jak je možné, že se po každém odvolání tato nebezpečnost zvyšuje?
Po odvolání se pokuta nezvyšuje, naopak její navýšení zákon zakazuje. Keywords: reformationis in peius.
A je to právně správné popř. napadnutelné?
Nevím, zda je to správné, ale určitě to napadnout lze. Napadnout lze všechno. Jen o úspěchu bych více než značně pochyboval.

3
Nedopravní tématika / Re:Datová schránka
« kdy: 18 Březen 2019, 15:07:00 »
Generální (ve smyslu § 33(2)(c)) plná moc úředně ověřena být musí. A domnívám se, že správní řád je v tomto ohledu do té míry striktní, že zaslání datovou zprávou nebude naprostá většina úřadů akceptovat.

4
Dotáhněte to řízení nějak do konce (s co nejmenším úsilím). Po doručení rozhodnutí pošlete blanketní odvolání a počkejte na výzvu. Pak odvolání doplňte (doporučuji min. 3 strany textu) a na celou věc přestaňte myslet. Odvolací správní orgán Vás v tom nepochybně napodobí.

5
Také můžete rovnou do výpovědi uvést, že Vás nebaví platit za využívání účelové komunikace. Reakce Bc. E. N. by mne převelice zajímala...

6
Podle § 32(2)(b) PřesZ ano. Promlčecí doba se přerušuje vydáním (čili doručení nehraje roli) rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným, přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová.

7
První tři body:
ad 1) Pokud správně rozumím, tak ne. SO1 může po vydání rozhodnutí poslat např. opravné rozhodnutí nebo usnesení o postoupení spisu k SO2.
ad 2) Příkaz je druhem rozhodnutí. Počítat můžete ode dne následujícího po doručení příkazu.
ad 3) Úplně ne, viz níže.

Druhé dva body:
ad 1) Ano (pro běžné přestupky s max. pokutou do 100 tis. Kč).
ad 2) Správně je:
Pokud mezi dnešním datem a nejvyšší hodnotou z:
a) doručení usnesení o zahájení řízení;
b) doručení příkazu o uložení pokuty;
c) vypravení rozhodnutí o vině
je rozdíl větší než 1 rok + 1 den a zároveň rozhodnutí o vině nenabylo právní moci.

Usnesení o zahájení řízení je dost vzácné, většinou se dnes řízení zahajuje příkazem. Potíž je, že z příkazu nevyčtete, kdy byl doručen, ale účinky příkazu (zahájení řízení) nastávají právě dnem doručení.

8
Nedopravní tématika / Re:Datová schránka
« kdy: 14 Březen 2019, 09:06:00 »
Reklama mne neoslovila, asi nepatřím do cílové skupiny.

Ke zjištění, kolik mám bodů na řidičáku, nepotřebuji datovou schránku. Zcela postačí znát rozměry řidičáku (lze změřit pravítkem, šuplerou, mozkovým myšlením, zrakem...) a DPI (jistě lze zjistit podle InfZ). Zbytek jsou kupecké počty.

Abych měl nula bodů na evidenční kartě řidiče (a věděl to), mi stačí tohle fórum, čili datovou schránku též nepotřebuji.Návrhy pro další kampaně:

1) Vím přesně, jak si bezplatně, v jakoukoli denní dobu a bez nutnosti návštěv poboček České pošty dopisovat se svými oblíbenými správními úředníky.
2) Vím přesně, že čtvrtina úřadů moji schránku ignoruje a doručuje mi poštou.
3) Vím přesně, co dělat, nastane-li situace dle bodu 2).

9
Návrh finálního znění:

Citace
Vážená paní bakalářko,

sděluji Vám opakovaně, že dle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“), je pozemek p. č. 2707 účelovou komunikací, tj. komunikací, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Každá pozemní komunikace (účelové komunikace nevyjímaje) podléhá tzv. obecnému užívání. Konkrétně dle § 19 odst. 1 ZPK platí, že každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Zpoplatnění užívání účelové komunikace tudíž není možné; obec je naopak povinna strpět bezplatné obecné užívání jí vlastněné účelové komunikace.

Konstatuji dále, že mi doposud nebyl zaslán návrh smlouvy, k jejímuž uzavření jste mne opakovaně vyzývala.

Co se týče výše údajného bezdůvodného obohacení, doposud jsem nebyl nikterak informován o způsobu, jakým byl výpočet výše Vámi uváděných částek údajného bezdůvodného obohacení proveden, či zda se jedná o čistě arbitrární určení částky ze strany MČ Starý Lískovec. Podle katastru nemovitostí je výměra pozemku p. č. 2707 714 m2, přičemž k němu přiléhá 61 dalších parcel. Pokud by tedy každý vlastník parcely přiléhající k pozemku p. č. 2707 hradil stejnou částku, jakou se snažíte určit mně (tj. 584 Kč/rok), činilo by celkové nájemné 33.248 Kč/rok, tj. stěží uvěřitelných 46,82 Kč/m2/rok.

Z veřejně dostupných zdrojů lze přitom zjistit, že nájmy pozemků se v Brně pohybují na zcela jiné cenové úrovni. Např. na adrese https://www.sreality.cz/detail/pronajem/pozemek/komercni/brno-cast-obce-styrice-ulice-cerveny-kopec/1031520348#img=0&fullscreen=false jsem nalezl pozemek, situovaný cca 4 km od lokality, v níž se nachází moje garáž (a to výrazně blíže k centru města, ve Štýřicích), o výměře 27.483 m2 za měsíční nájem 50.000 Kč, tj. 21,83 Kč/m2/rok.
 
Po mém soudu je naprosto vyloučeno, aby MČ Starý Lískovec požadovala za tzv. garážový dvůr, jenž je z podstaty zcela nevyužitelný pro jakýkoli jiný účel, než je přístup (příjezd) k nemovitostem, formou bezdůvodného obohacení více než dvojnásobnou cenu oproti komerčnímu pozemku, navíc umístěnému mnohem blíže k centru města, který lze využít např. k uskladnění věcí, odstavení vozidel nebo zemědělské či jakékoli jiné výdělečné činnosti. A to i tehdy, kdyby k bezdůvodnému obohacení docházelo, což se samozřejmě neděje, neboť pozemek p. č. 2707 je mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost účelovou pozemní komunikací.

Můžeme to takto poslat?

10
Optimální znění blanketu už tady bylo řešeno a vyřešeno.

11
Přišla mi "výzva" - co mám dělat? / Re:výslech u PČR
« kdy: 12 Březen 2019, 20:17:03 »
Ve Vašem případě s nejvyšší pravděpodobností k žádnému správnímu řízení nedojde, vůbec v Praze. Tím, že jste na fízlárnu šel a nevypovídal, jste totiž přeci jen něco získal: systém už chápe, že z Vás snadno pokutu nevymámí. Čtením o SŘ ale i tak nic nezkazíte.

12
Odborná literatura / Re:RAMER 10 - aktuální manuál?
« kdy: 12 Březen 2019, 16:56:01 »
Jinak vlhkost vzduchu by byla asi těžká na příp.obhajobu, neboť se nikde neuvádí jako třeba teplota.

Kapitola 4.4 (str. 24) návodu: Zařízení je odolné proti vlivu relativní vlhkosti: 95 % bez kondenzace.
A contrario zařízení není odolné vůči relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 95 % a rovněž není odolné proti vlhkosti vzduchu s kondensací. Podmínky, vůči nimž není zařízení odolné, mohou způsobit chyby měření.

13
Docela zajímavý článek související nepřímo s danou problematikou a reakce ÚZSVM na něj.

Zkráceně: ÚZSVM - stejně jako MČ Starý Lískovec - vybíral neoprávněně peníze od majitelů garáží, ale vracet je nebude, protože by to poškodilo daňové poplatníky.

14
Komerční služby, advokáti / Re:rokbezpokut.cz
« kdy: 12 Březen 2019, 10:56:29 »
když si pak ještě zaplatíte advokáta a všechny poplatky

To by Vás ani nemohl nikdo obvinit z vinklaření. ;-)

15
Přišla mi "výzva" - co mám dělat? / Re:výslech u PČR
« kdy: 12 Březen 2019, 06:40:13 »
Ono je to hloupě vymyšleno, ale na druhou stranu je to jednoduché. Pokud má adresát datovou schránku jako podnikající FO, povinnost doručovat do ní se týká pouze korespondence, jejímž adresátem je podnikající FO. Pokud chce OSVČ dostávat do DS i korespondenci nepodnikatelskou, musí si založit druhou DS jako nepodnikající FO.

Co se týče dopisu z magistrátu, pokud Vám cokoliv posílají jako OSVČ, na kterou máte DS podnikající FO, mají jednoznačně povinnost doručovat do DS. Pokud tuto povinnost nedodrží, museli by následně prokázat, že jste se s obsahem zásilky seznámil. Což se může stát víceméně pouze na základě Vašeho přiznání (i nepřímého - např. když zmíníte obsah “nedoručeného” přípisu v nějakém podání). A pozor: k seznámení dochází i při nahlížení do spisu.

Stran: [1] 2 3 ... 52