30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - kdo

Stran: [1] 2 3 ... 60
1
A kde je výzva k uhrazení určené částky? Ta neproběhla?

2
Jakých policistů? Zařízení nastavil prap. ;)

3
Přihodil bych nastavení citlivosti na 60m, které pravděpodobnost nežádoucích reflexí ještě dále zvyšuje.

4
Žádosti o spis / Re:Aktuální výblitek Ministerstva vnitra
« kdy: 15 červen 2019, 01:47:23 »
Celé je to založeno na nesprávném gramatickém výkladu. Právo na pořízení kopie spisu je spojeno s právem do spisu nahlížet (tzn. právo na pořízení kopie má každý, komu přísluší právo do spisu nahlížet), nikoliv s úkonem nahlížení do spisu.

5
Podle částky jde zjevně o příkaz o uložení pokuty, proti němuž nebyl podán odpor. Pokud s tím chcete něco dělat, měl byste si zajistit spis, z nějž bude patrno, co se vlastně stalo.

6
Potřebuji poradit - doručování / Re:Notář x DS
« kdy: 03 červen 2019, 08:20:37 »
Otázka byla zodpovězena, téma vyčerpano. Vlákno zamykám.

7
Nedopravní tématika / Re:Úřad práce - SŘ - námitka podjatosti
« kdy: 01 červen 2019, 03:36:55 »
Odůvodnění stojí na vodě. Uchazečka v první řadě uvedla, že pracovní zařazení je mimo obor. V řadě druhé argumentovala přechodným bydlištěm, které dříve neuvedla prostě proto, že se úředník neptal (ač mohl a měl).

8
Konkrétně v HK jsou také schopni tvrdit, že pořizovat nelze ani audiozáznam. (c) Mgr. Uhlíř

9
Klasická situace: provozovatel obdržel výzvu k úhradě určené částky (3 měsíce před zánikem odpovědnosti), udal tedy existujícího českého řidiče. Úřad si řidiče předvolal k "podání nezbytného vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku". Toto se děje zcela běžně. Má ale SO1 právo takové podání vysvětlení (jako nezbytné) požadovat?

Našel jsem např. rozsudek NSS č. j. 9 As 277/2016-51 z 5.12.2017, kde je v bodě [23] k (zbytečnému) předvolání podezřelého k podání vysvětlení uvedeno:
Citace
Postup, který zvolil prvostupňový správní orgán, a který žalovaný potvrdil, je v rozporu se základními zásadami správního řízení – zásadou zákazu zneužití pravomoci, resp. zneužití správního uvážení (§ 2 odst. 2 spr. ř.), zásadou proporcionality (přiměřenosti) zásahů správních orgánů (§ 2 odst. 3 spr. ř. a § 6 odst. 2 věta první spr. ř.) a již zmíněnou zásadou zákazu sebeobviňování (čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Pokud teď řidič napíše SO1, že se k žádnému podání vysvětlení dostavovat nebude, protože to má daleko, nemá čas a SO1 už vysvětlení obdržel od provozovatele (ergo ví, koho má obvinit), takže podání vysvětlení ze strany podezřelého není nezbytné (jinak řečeno: obviňte mě, pak se budeme bavit), SO1 sice velice pravděpodobně zahájí řízení o přestupku provozovatele. V rozsudku NSS č. j. 7 As 135/2016 ze dne 17. 8. 2016 je ale uvedeno:
Citace
Po provozovateli vozidla proto lze legitimně požadovat, aby již od počátku nesl odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů, které o řidiči vozidla poskytuje. Pokud provozovatel vozidla tyto údaje sdělí, nemohou správní orgány rezignovat na svou
povinnost učinit nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku.

Z toho mi vychází, že pokud má SO1 k disposici existujícího kontaktního českého řidiče, překlopit věc na přestupek provozovatele nemůže, aniž by zahájil řízení s řidičem, který spáchání přestupku výslovně nepopřel. Je tato úvaha správná?

10
Frölich podepisuje snad všechna rozhodnutí (někdy v z. Štarha). A o tom, že je vůbec nečte, není pochyb. Z většiny rozhodnutí KÚ JmK za poslední dva roky je zřejmé, že je nečetl ani jejich autor.

11
Pro příjemce jistě, pro odesílatele nikoliv. Pro toho je jednodušší z tepla kanceláře poslat DZ a nechat na příjemci, ať se proběhne na CzechPoint.

12
C když mám záznam hovoru na mobilu?

Ten ani mít nemusíte, můžete při výslechu fabulovat. Udělal jsem to několikrát, policisty otázka “Větu ABCDEFGH, kterou si řidič zaznamenal na mobilní telefon, jste pronesl Vy, nebo kolega?”, je vždy spolehlivě poslala do defensivy - i když žádná nahrávka neexistovala. Ve Vašem případu, pokud skutečně na místě uvedli jinou rychlost, máte celkem dobrou šanci je úplně rozebrat - a to nejen na ustavení radaru.

Chcete téma přesunout do neveřejné sekce, abyste mohl nahrát spis?

13
Ne tak úplně. Dokument z DS lze na Checkpointu konvertovat do listinné podoby, na kterou se následně pohlíží zcela stejně jako na původní (elektronickou) formu.

14
Naprosto zásadní bude výslech policistů. Pořádně se na něj připravte: nastudujte návod k RAMER10, pročtěte si obdobné případy na fóru a ptejte se, když si něčím nebudete jist.

Zároveň zvažte, v jakém období byste se případně nejlépe obešel na 3 měsíce bez ŘO.

15
Přišla mi "výzva" - co mám dělat? / Re:Vyzva podelne parkovani
« kdy: 09 Květen 2019, 17:56:53 »
Jinak s panem 2M samozřejmě souhlasím, že SO1 by měl věc odložit a dále neřešit. Všichni ale víme, jaký je často rozdíl mezi tím, co by úřad udělat měl, a tím, co opravdu udělá...

Pro povzbuzení optimismu cituji z usnesení v jednom nedávno skončeném případu, kde bylo jiné datum spáchání skutku ve výzvě a jiné v příkazu:

Citace
V dané věci byla vydána Výzva provozovateli vozidla, kdy provozovatel na tuto výzvu nereagoval. Následně správní orgán postupoval v řízení v souladu se zákonem. A zahájil s provozovatelem vozidla správní řízení a to vydáním Rozhodnutí o přestupku v příkazním řízení. Proti tomuto rozhodnutí byl ze strany účastníka řízení podán odpor. V souvislosti s podaným odporem správní orgán zjistil, že k přestupku nezjištěného řidiče došlo dne 02.XX.20XX a v napadeném Rozhodnutí v příkazním řízení je uvedeno datum spáchání přestupku 16.XX.20XX. Je tedy zřejmé, že data spáchání přestupku jsou odlišná, přestupek vozidlem jehož provozovatelem je účastník řízení byl dle písemností založených ve správním spise spáchán 02.XX.20XX.
Správní orgán nedisponuje žádnými důkazy z nichž by vyplynulo, že by se řidič vozidla XXXXXX dne 16.XX.20XX dopustil přestupku v obci, kde by překročil nejvyšší dovolenou rychlost.
S ohledem na uvedené skutečnosti správní orgán v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zastavuje, neboť správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže skutek o němž se vede řízení se nestal, nebo není přestupkem.

Stran: [1] 2 3 ... 60