30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - max

Stran: [1] 2 3 ... 13
1
Rychlost / Re:[LOST] Nymburk - turbo model
« kdy: 16 Října 2023, 09:32:16 »
Tohle vypadá na rukopis buzeranta Vostrého z NBK, je tak?

2
Rychlost / Re:[WIN] Číkusmut Humpolec
« kdy: 16 Října 2023, 09:27:26 »
Odvolací orgán doručuje usnesení o zastavení řízení. Shrnuto pyrátění a odkomentováno, že se odvolacími důvody a faktickými zjištěními nezabýval, protože prekluze.

Udělá-li úředník fuckup, budeme se tvářit že je všechno OK a stejně to zkusíme. Existují-li důkazy a přiznání, že se fuckup opravdu stal, budeme hrát mrtvýho brouka.

Just another day v našem právním státě.

3
Rychlost / Re:Číkusmut Humpolec
« kdy: 31 Srpna 2023, 18:32:20 »
Doposud se v případu nic dalšího nestalo.

A soudružka Doublecuntová i pan Charming na úřadě škodí vesele dál.

4
Rychlost / Re:D1 - Jihlava: šetříme naše lesy
« kdy: 15 Srpna 2022, 19:51:14 »
Vyjádření z kraje: občane, úředníci dělají vše správně, jsou to pouze písařské chyby, vaše námitky a přípomínky jsou nemístné.

Doručení tohoto úředního cancíku se datuje rok a den od spáchání přestupku.

Jak smutné.

Zahájení sprdele dosud nebylo doručeno.

WIN.

5
Rychlost / Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
« kdy: 10 Srpna 2022, 14:09:38 »
Doručeno rozhodnutí z Kraje, zastaveno na základě prekluze... bežná copypaste uředního slintu. Co mě zaujalo bylo vyjádření k napadanému nekonání ÚJ:

Citace
K dané věci krajský úřad uvádí, že ústní jednání je tzv. fakultativní, tedy správní orgán jej nemusí nařídit v každém řízení, nýbrž jej nařídí pouze v případě, je-li to nezbytné k uplatnění práv účasníka řízení a ústní jednání může přispět ke zjištění stavu věci, což v tomto případě nenastalo. Odvolatel nepředložil žádné nové skutečnosti, jež by měly vliv na uplatnění práv nebo účel řízení. Nařízení ústního jednání by v tomto případě dle krajského úřadu nemělo žádný reálný význam, neboť odvolatel neuvedl žádná fakta a arguzmenty, a proto není tedy účelné a nezbytné ústní jednání nařizovat. Odvolatel se s důkazními listinami, které jsou součástí spisového materiálu, mohl seznámit v souladu s § 38 správního řádu a nahlédnout do spisu. O právu navrhovat důkazy, vyjadřovat se v řízení, seznámit se s podklady byl odvolatel poučen v souladu s § 36 správního řádu.

K odvolacímu bodu o automatizovaném měření prováděném ŘSD ani zmínka, stejně tak bez reakce na argumentaci vyjádření od PČR stran toho, že ona "důkazy" nedisponuje, že veškerá komunikace probíhá mezi ŘSD a orgánem; a další mírné přešlapy SO vynechány, protože prekluze...


Chtěli 3750,-- + náklady řízení, dostali HOVNO.

Náklady na poštu: cca 200,--


Checkmate.

6
Rychlost / Re:D1 - Jihlava: šetříme naše lesy
« kdy: 27 Července 2022, 10:54:37 »
Ledy se zjevně pohnuly, 27.7. doručován dopis od SO2.

Fikce nastane 8.8., prekluze nastane o dva dny později.

Předpokládá se zamítavé usnesení o odvolání proti zastavení řízení s řidičem.

Jak je to se zahájením přestupku provozovatele? Musí orgán počkat až bude usnesení doručeno, aby mohl zahájit?

7
Rychlost / Re:D1 - Jihlava: šetříme naše lesy
« kdy: 21 Července 2022, 17:02:09 »
Dopis od SO2 byl k jinému případu.

Odvolání proti usnesení o zastavení řízení s řidičem tedy dále produkuje dny k prekluzi.

8
Rychlost / Re:Číkusmut Humpolec
« kdy: 21 Července 2022, 16:51:12 »
4.7. podán blanket s požadavkem na doplnění ve lhůtě 20 dní. Zatím bez výzvy na doplnění, tedy 25.7. bude doplněno (nejdříve mailem, pak písemně).

V mezidobí Rozkošný opět doručuje "cosi", co se nevhodí do schránky, bohužel se to vrátilo na úřad. Nicméně proti postupu podána opakovaná stížnost s odkazem na stanovisko ombudsmana (spolu s odvoláním proti rozhodnutí).

Tuším, že snad existuje i judikát, kdy někomu úřad doručoval do schránky jen to, co se mu hodilo. Nemohu to nikde dohledat, ale rád bych jim to omlátil o hlavu.

Samozřejmě kraj ty Humpolecký sráče drží nad vodou a odvolání na stížnosti vesele zamítá.

9
Rychlost / Re:D1 - Jihlava: šetříme naše lesy
« kdy: 11 Července 2022, 09:27:47 »
Zvláštností u tohoto úřadu je to, že dopis vyřizuje jeden úředník, pod dopisem je podepsán vedoucí odboru v zastoupení jiného úředníka.
Takže tu máme svatou trojici a v podstatě nevíme kdo je autorem takového slintu.
Svině tedy samy vytváří podmínky pro systémovou podjatost, aby jí pak SO2 mohl s grácií zamítnout.

Pozvánka na ÚJ doručena fakticky den předem (fikcí samozřejmě dříve), omluveno, argumentováno, zamítnuto, podáno odvolání.

Řízení s řidičem běží, další dopis, tentokráte od SO2 na poště.

V práskacím dopise zmiňují značku 80 km/h.
Ve zvacím dopise k ÚJ zmiňují značku 60 km/h.
V zastavovacím dopise značku 80 km/h.

Prosím pěkně chápu správně, že mají rozjeto 60 km/h, ale zastavují 80 km/h = čili něco jiného. Dá se na tom stavět obhajoba?

10
Rychlost / Re:Číkusmut Humpolec
« kdy: 11 Července 2022, 09:13:54 »
V rozhodnutí v podstatě copypaste původního příkazu. Ani slovo o tom, že dvojpíča zahájila dříve. Stížnosti a námitky úplně zazdili, jen je okrajově zmínili, že byly zamítnuty.

Nicméně se dvojkunda při návštěvě obviněného kasala, že se poučí ze svých chyb a bude sekat latinu.

V očekávání tedy byla autoremendura této frašky.

Hm. Tak pěkný hovno. Banda šmejdů to je.

Kdyby radši narovinu řekli, že jde o prachy... ale takhle - držky plný toho, jak jsou pyráti nebezpeční, paragraf sem, paragraf tam, ale skutečnost, že podle těch paragrafů nejsou schopni vést správní řízení je jaksi vedlejší.

11
Rychlost / Re:Číkusmut Humpolec
« kdy: 07 Června 2022, 19:44:50 »
Na poště od včera dopis. Prekluze dnes.

Zdá se, že svině ani nepočkaly na vyjádření, jak slibovaly a rozhodly o vině.

12
WIN, v případu již k žádné další interakci nedošlo.

13
Rychlost / Re:Číkusmut Humpolec
« kdy: 25 Května 2022, 08:08:14 »
Je připraveno podání, které odejde 5. den elektronicky a bude následně doplněno.

Citace
Obviněný tímto správní orgán vyzývá k okamžitému zastavení správního řízení, vedeného proti jeho osobě z důvodu absence naplnění zákonného rámce pro zahájení řízení a naprosto groteskního přístupu, který ve světle platné legislativy a dobrých mravů nemá obdoby.

Obviněný se toto pondělí dostavil po předchozí výzvě k nahlédnutí do spisu. Tím, co na úřadě objevil byl naprosto šokován. Během nahlížení do spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Spisová dokumentace obsahuje chyby a celé řízení je zatíženo vadami takového charakteru, které zakládají jeho nezákonnost a podtrhují neschopnost úředníků vést správní řízení:

•   Bylo zjištěno, že správní spis obsahuje chyby, zjevné lži, nepřesné a zavádějící informace, spis byl nekompletní, bez aktuálního soupisu, bez číslování stran.
•   Bylo zjištěno, že úřednice Doublecuntová spisovou dokumentaci nečte.
•   Bylo zjištěno, že úřednice Doublecuntová pokrátila podezřelého řidiče v předchozím řízení v téže věci na jeho procesních právech, když jej v rozporu se Správním řádem předvolávala k ústnímu jednání (předvolání do minulosti, viz. poznámka obviněného o stroji času).
•   Bylo zjištěno, že úřednice Doublecuntová pokrátila obviněného provozovatele na jeho procesních právech, když jej přes opakovanou žádost a po předchozí omluvě z prokázaných a doložených zdravotních důvodů nepředvolala k ústnímu jednání. (viz. poznámka obviněného o presumpci zdraví).
•   Bylo zjištěno, že úřednice Doublecuntová si je vědoma, že řízení proti obviněnému provozovateli bylo zahájeno v rozporu se zákonem, resp. řízení proti provozovateli bylo zahájeno dříve, než bylo ukončeno řízení s řidičem. Dle jejích slov, pokud vydá rozhodnutí o vině provozovatele, tak odvolací orgán takové rozhodnutí „nepodrží“.

Výše uvedené skutečnosti lze prokázat listinou, svědeckou výpovědí a audio(vizuálním) záznamem.

Obviněný proto trvá a opakovaně žádá, aby v projednávané věci proběhlo ústní jednání.

Po prostudování spisové dokumentace obviněný požádal, aby úřednice Doublecuntová okamžitě zavolala svého disciplinárně nadřízeného Mr. Charminga. Nadřízený se dostavil a po přivítání s ním obviněný chtěl řešit vzniknuvší situaci.
Úředník Charming po zjištění, že je jednání nahráváno obviněného nezákonně vyzval, aby nahrávání ukončil. Toto obviněný odmítl s odkazem na nezákonnost takového požadavku. Poté se již úředník Charming s obviněným dále nebavil a opustil kancelář, naprosto neschopen obviněnému sdělit, jak má ve vzniklé situaci nadále postupovat.

Obviněný měl v úmyslu sdělit stížnost vůči úřednici Doublecuntové v návaznosti na výše uvedené.

Jednání úředníka Charminga také navodilo atmosféru, že problémy řešit nechce a že nestojí za prací svých podřízených a z toho důvodu směřuje obviněný stížnost i vůči jeho osobě.

Úředník Charming se tímto svým výstupem zachoval jako zbabělec, naprosto neochotný a neschopný řešit na místě vzniklý problém, svou reakcí jako člověk naprosto fatálně selhal a defacto rezignoval na pozici, kterou zastává.

Člověk s takto zkratkovitým jednáním by dle názoru obviněného neměl vykonávat vedoucí funkci a měl by být zařazen na vhodnější pozici, případně propuštěn.

Obviněný doporučuje správnímu orgánu, aby úředníka Charminga, ale i další seznámil s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2010 č.j. 5 As 37/2009-94.

Obviněný má podezření, že na pracovišti správního orgánu dochází k výskytu rizikového chování, které by se dalo charakterizovat jako bossing. Vzhledem k popsané situaci by se mohlo jednat o určitý tlak ze strany nadřízeného pracovníka, kdy je snaha, aby podřízený úředník vydal v co nejkratší době rozhodnutí o vině obviněného, bez ohledu na kvalitu, procesní rámec, či zda-li jsou vůbec naplněny zákonem stanovené podmínky pro jeho zahájení.
Mnohem horší by pak v případě prokázání viny byla skutečnost, kdyby úředník takovou činnost prováděl zcela vědomě. V takovém případě bychom se dostali do roviny trestněprávní, konkrétně ke skutkové podstatě trestného činu, definovaného v § 329 (Zneužití pravomoci úřední osoby).

Obviněný požaduje, aby stížnost vůči úřednici Doublecuntové vyřizoval jiný úředník než úředník Charming, z důvodu, že se ho celá věc rovněž týká a může být v tomto směru ovlivněna jeho nezaujatost a nestrannost.

O přijatých opatřeních a potrestání úředníků si přeji být informován.


14
Rychlost / Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
« kdy: 24 Května 2022, 00:44:19 »
Ještě prověřím, ale vše tomu nasvědčuje.

15
Rychlost / Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
« kdy: 24 Května 2022, 00:39:36 »
Od posledního příspěvku klid na všech frontách.

Stran: [1] 2 3 ... 13