30kmhcz

Procesní záležitosti => Rozsudky NSS a ÚS => Téma založeno: pivko 03 Leden 2018, 18:35:36

Název: NSS opět - jen pro silné povahy
Přispěvatel: pivko 03 Leden 2018, 18:35:36
Zase jeden judikát NSS, z nejž plynou dva nové a vcelku zásadní závěry:

§ 125c odst. 1 písm. f) bod 7

- výpověď policistů jako jediný důkaz postačuje i tam, kde lze uložit zákaz činnosti
- předjíždění přes plnou čáru i tam, kde není značka zákazu předjíždění, je přestupkem dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7 ZPPK a tudíž s automatickým zákazem činnosti nejméně na 6 měsíců.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0218_4As__1700044_20171221083309_20171221162013_prevedeno.pdf
Název: Re:NSS opět - jen pro silné povahy
Přispěvatel: gumidos 03 Leden 2018, 19:23:09
Samotné přejetí plné čáry např. při "řezání zatáčky" není porušením zákazu předjíždění, zrovna tak pokud bude předjíždět motorka vozidlo, či naopak,  a prostě se vejdou do svého jízdního pruhu.
Pokud začnete předjíždět na plné čáře - no pak tak, jak je uvedeno v rozsudku - a to asi není žádná novinka. Možná by bylo hratelné započetí předjetí na přerušované a vrácení se již na plné, kdyby bylo předjížděné vozidlo již předjeto a pouze se dokončoval manévr s tím, že předjíždění náhle zrychlil apod.
Protože se jak řidič, tak i jeho zástupce na ústní jednání zvysoka vykašlali, nejspíš si tím podřízli větev, protože fízlové při kávičce znovu přečetli orgánovi úřední záznam do protokolu jako svědeckou výpověď, popřáli si mnoho zdaru a proto byly všechny důkazy "vyhodnoceny ve vzájemné vazbě".
Název: Re:NSS opět - jen pro silné povahy
Přispěvatel: hh 03 Leden 2018, 20:07:20
Rozsudek považuji za neškodný. Výpověď policistů jako jediný důkaz byla použitelná vždy, ostatně z rekapitulace kasační stížnosti ani neplyne, že by žalobce tohle namítal, a pokud existuje nějaká prejudikatura, která by zásadu volného hodnocení důkazů zpřesňovala v tom smyslu, že by určovala, kolik a jakých důkazů je potřeba v závislosti na hrozícím trestu (pochybuji), tak ji lze nadále použít, protože citovaný rozsudek se tím zkrátka nijak nezbývá.

S tím předjížděním je to horší, protože tam se bohužel soud vyjadřoval k něčemu, na co se ho nikdo neptal (evidentně to neprošlo procesním diskursem, není to ani stížním bodem kasace, ani se k tomu žalovaný nevyjadřoval), nicméně ten odstaveček si jistě úřady najdou a budou s ním strašit. Naštěstí je to úplně klasické obiter dictum, prakticky neodůvodněné a i soudem tak podané, že kdyby to někdo vytáhnul, není nic snazšího než to přebít vyšší kartou:

NSS 2 As 176/2016-46 ze dne 30. 11. 2016: „Je třeba rovněž podotknout, jak ostatně i stěžovatel správně poukazuje, že předjíždění na pozemní komunikaci v úseku platnosti toliko vodorovného dopravního značení "V 1a-podélná čára souvislá" není zákonem zakázáno, pakliže nejde zároveň o úsek, kde (případně situaci, kdy) je předjíždění zakázáno dle § 17 odst. 5 zákona o silničním provozu (což v nynější situaci nepřipadlo v úvahu). Dopravní značka V 1a nezakazuje předjíždění, nýbrž přejíždění této značky nebo její přesahování nákladem, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Pokud by tedy stěžovatel za uvedené situace při předjíždění (u kterého nebylo prokázáno, že by bylo v uvedeném úseku komunikace zakázáno) přejel vodorovné dopravní značení V 1a, nemohl by tím naplnit skutkovou podstatu přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7 zákona o silničním provozu.“
Název: Re:NSS opět - jen pro silné povahy
Přispěvatel: enzym 04 Leden 2018, 04:27:48
V 1a, vymezující řadicí pruhy před křižovatkou.
S přejetím V 1a při předjíždění to vidím obdobně, jak uvádí hh v citaci rozsudku NSS 2 As 176/2016-46 ze dne 30. 11. 2016. Pokud by se měl uplatňovat výklad podle úvodního příspěvku a názoru pana gumidose, docházelo by k naprosto nesmyslným postihům při změnách řadicích pruhů před křižovatkou v oblasti, kde přešla čára V 1b do V 1a. Účelem V 1a není prvoplánově zakázat pod drakonickou sankcí změnu řadicích pruhů*, ale:
- "zneoprávnit"** zastavení a stání v pravém řadicím pruhu, srv. § 27 odst. 1 písm. k) ZPPK (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20170701#p27-1-k),
- poskládat vozidla do pruhů, kam hodlají pokračovat, protože detekce vozidel a s tím (někde) spojená dynamika v řízení světel,
ve své podstatě však přejetí V 1a není nic nebezpečného a někdy je to nutné. Nevidím sebemenší důvod k postihu; nejvýše snad trest na dolní hranici podle § 125c odst. 1 písm. k), pokud to vykazuje nějaký materiální znak - viz třeba https://www.30kmh.cz/index.php?topic=3605.0 kde nějaký materiální znak lze připustit.

*to je pouze side effect a nějaký mírný pokyn k uklidnění jízdy, protože se blíží místo, vyžadující maximální pozornost směrem dopředu a není tedy dostatek kapacity na hlídání mrtvých úhlů a podobné nezbytnosti směrem do stran a dozadu
**sprdelizovatelný přestupek

Nejsem odbordelník přes dopravní značení, ale domnívám se, že V 1a bez B 21a/B 22a má za křižovatkou či v úseku bez křižovatek obdobný účel, jako před křižovatkou, tedy nějakým nenásliným způsobem usměrnit či uklidnit dopravu nebo zakázat zastavení a stání na vozovce tam, kde by to jinak bylo povoleno.
Název: Re:NSS opět - jen pro silné povahy
Přispěvatel: gumidos 04 Leden 2018, 10:21:36
V 1a, vymezující řadicí pruhy před křižovatkou.
S přejetím V 1a při předjíždění to vidím obdobně, jak uvádí hh v citaci rozsudku NSS 2 As 176/2016-46 ze dne 30. 11. 2016. Pokud by se měl uplatňovat výklad podle úvodního příspěvku a názoru pana gumidose, docházelo by k naprosto nesmyslným postihům při změnách řadicích pruhů před křižovatkou v oblasti, kde přešla čára V 1b do V 1a. Účelem V 1a není prvoplánově zakázat pod drakonickou sankcí změnu řadicích pruhů*, ale:
- "zneoprávnit"** zastavení a stání v pravém řadicím pruhu, srv. § 27 odst. 1 písm. k) ZPPK (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20170701#p27-1-k),
- poskládat vozidla do pruhů, kam hodlají pokračovat, protože detekce vozidel a s tím (někde) spojená dynamika v řízení světel,
ve své podstatě však přejetí V 1a není nic nebezpečného a někdy je to nutné. Nevidím sebemenší důvod k postihu; nejvýše snad trest na dolní hranici podle § 125c odst. 1 písm. k), pokud to vykazuje nějaký materiální znak - viz třeba https://www.30kmh.cz/index.php?topic=3605.0 kde nějaký materiální znak lze připustit.
Zřejmě je to tak, jak uvádíte.
Ale říkal jsem si, že nemá logiku vykládat značku V1a tak, že sice zakazuje "přejíždění nebo její přesahování nákladem", přesto ale nezakazuje předjíždění. Prostě jsem si vyložil, že případné "říznutí" zatáčky či přesáhnutí nákladem je méně nebezpečný manévr, než předjíždění, kde lze předpokládat přítomnost celého vozidla "za plnou čárou" navíc  spojenou se zhoršenou možností návratu na svou stranu čáry v případě jakékoliv nebezpečné situace.
Ale asi opravdu nejde dělat rozdíl mezi jejím přejetím při říznutí zatáčky či při předjíždění jiného vozidla a nejedná se o zákaz předjíždění.

Název: Re:NSS opět - jen pro silné povahy
Přispěvatel: pivko 04 Leden 2018, 17:23:19
Rozsudek považuji za neškodný. Výpověď policistů jako jediný důkaz byla použitelná vždy, ostatně z rekapitulace kasační stížnosti ani neplyne, že by žalobce tohle namítal, a pokud existuje nějaká prejudikatura, která by zásadu volného hodnocení důkazů zpřesňovala v tom smyslu, že by určovala, kolik a jakých důkazů je potřeba v závislosti na hrozícím trestu (pochybuji), tak ji lze nadále použít, protože citovaný rozsudek se tím zkrátka nijak nezbývá.

S tím předjížděním je to horší, protože tam se bohužel soud vyjadřoval k něčemu, na co se ho nikdo neptal (evidentně to neprošlo procesním diskursem, není to ani stížním bodem kasace, ani se k tomu žalovaný nevyjadřoval), nicméně ten odstaveček si jistě úřady najdou a budou s ním strašit. Naštěstí je to úplně klasické obiter dictum, prakticky neodůvodněné a i soudem tak podané, že kdyby to někdo vytáhnul, není nic snazšího než to přebít vyšší kartou:

NSS 2 As 176/2016-46 ze dne 30. 11. 2016: „Je třeba rovněž podotknout, jak ostatně i stěžovatel správně poukazuje, že předjíždění na pozemní komunikaci v úseku platnosti toliko vodorovného dopravního značení "V 1a-podélná čára souvislá" není zákonem zakázáno, pakliže nejde zároveň o úsek, kde (případně situaci, kdy) je předjíždění zakázáno dle § 17 odst. 5 zákona o silničním provozu (což v nynější situaci nepřipadlo v úvahu). Dopravní značka V 1a nezakazuje předjíždění, nýbrž přejíždění této značky nebo její přesahování nákladem, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Pokud by tedy stěžovatel za uvedené situace při předjíždění (u kterého nebylo prokázáno, že by bylo v uvedeném úseku komunikace zakázáno) přejel vodorovné dopravní značení V 1a, nemohl by tím naplnit skutkovou podstatu přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7 zákona o silničním provozu.“

Je to podle mě blbý celý. NSS si byl moc dobře vědom, že jediný důkaz je výpověď policajta, proto si "vypomohl" tou konstrukcí o významu značky V1a, která je v rozporu jak s vyhláškou 294/2015 Sb. tak s judikaturou, kterou uvádíte. Prostě chtěli se stěžovatelem zamést a na druhou stranu to nechtěli mít celé postavené jen na slovu policajta, tak si takhle vypomohli. Rozpor s judikaturou, zákaz analogie v neprospěch, všechno jedno.
Název: Re:NSS opět - jen pro silné povahy
Přispěvatel: Behemot 07 Leden 2018, 08:21:33
Že by čtyřka byla zase nějakým silno kvalitním senátem?