30kmhcz

Procesní záležitosti => Žádosti o spis => Téma založeno: Thom@s 09 Květen 2017, 19:08:39

Název: Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Thom@s 09 Květen 2017, 19:08:39
Byl jsem nahlížet do více spisů naráz, ale nebylo mi umožněno nahlédnout dle §38 z důvodu konce pracovní doby. Dle vedoucího Odboru dopravně správních činností bylo po pracovní době již v době mého příchodu na úřad. On byl údajně na odchodu a prý jsem ho ani nezastihl v kanceláři. Pracovní doba je údajně klouzavá pro každého úředníka a je od 9:00 do 14:30. Toto jsou ale pouze oficiální dohledatelné úřední hodiny. Nikde jsem pracovní dobu úřadu Odb. dopr. správ. činností nenašel. Pouze úřední hodiny. I tak jsem si odchytl úředníka, který na úřadě "ještě byl" a ten mi odmítl poskytnout spisy z kanceláří, kde nikdo nebyl. Nechal mě nahlédnout pouze do spisu, který vedl on a spis měl k dispozici. Argumentace  z jeho strany: "Je po pracovní době. Do kanceláří se nedostanu, vedoucí není přítomen." Doklad dle §38 odst.5 o odepření nahlédnutí do spisu odmítl vydat.

Vše nahráno.

Jak je to s nahlížením dle §38 na Odboru dopravně správních činností oddělení přestupkového řízení v Praze Na Pankráci po 14:30? Je 14:30 skutečně deadline?
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: fu 09 Květen 2017, 19:29:57
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravni_prestupky/prestupky_v_doprave_spravni_rizeni_o.html
ale google urcite uz znate
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: uziv 09 Květen 2017, 19:39:27
Frank Bold je sice sluníčkářská organizace, kvůli které nám chybí dálnice, ale tohle mají zpracováno výborně:

6 věcí, které byste měli vědět o nahlížení do spisu (http://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-a-spravni-rizeni/rada/6-veci-ktere-byste-meli-vedet-o-nahlizeni-do-spisu)
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Thom@s 09 Květen 2017, 20:36:25
Frank Bold je sice sluníčkářská organizace, kvůli které nám chybí dálnice, ale tohle mají zpracováno výborně:

6 věcí, které byste měli vědět o nahlížení do spisu (http://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-a-spravni-rizeni/rada/6-veci-ktere-byste-meli-vedet-o-nahlizeni-do-spisu)

Tak presne z toho jsem citoval do zaznamu.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Thom@s 09 Květen 2017, 20:41:57
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravni_prestupky/prestupky_v_doprave_spravni_rizeni_o.html
ale google urcite uz znate

Kurvy tam nemaji pracovni dobu. Klouzavka je jenom obstrukcni vymluva.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Thom@s 09 Květen 2017, 21:51:15
Každopádně prosím všechny pražské nahlížeče o info, jestli lze nahlížet i po 14:30. Nechce se mi věřit, že by všichni nahlíželi a brali si na to dovolenou!
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Thom@s 18 Květen 2017, 22:32:18
Mám dotaz. V protokolu o nahlédnutí do spisu je psáno, že byl předložen k nahlédnutí spis, který má X stránek. To sedí, nepočítám-li titulní stranu spisu a obálku se spoustou beranů poslanou p.Helmutovi. Dále jsem nenašel nic jako seznam dokumentů, které spis obsahuje.

Lze toto nějak využít v dalším řízení? Lze prokázat, že ve spisu v době nahlížení chyběl seznam dokumentů a má smysl s tím operovat? Děkuji.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: pk202 19 Květen 2017, 07:32:05
No pokud není nikde ver spisu zmínka o té obálce asi by se toho dalo využít tak, že by ve tvé kopii nějaká důležitá stránka nebyla ovšem počet včetně té obálky by souhlasil. No a pak by si tvrdil, že to tam dodali později (třeba až při posílání spisu odvolačce)....
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: j0hn 13 Listopad 2017, 11:19:19
Každopádně prosím všechny pražské nahlížeče o info, jestli lze nahlížet i po 14:30. Nechce se mi věřit, že by všichni nahlíželi a brali si na to dovolenou!

Na výše uvedeném linku píšou:
"Úřední a návštěvní doba bez předchozí domluvy s příslušným zaměstnancem:
Pondělí - Pátek 09.00h - 14.30h."

Nahlížet po 14:30 by tedy mělo jít dohodnout.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: džeryna 13 Listopad 2017, 12:29:49
Nejdeš tam ani úředně (ve smyslu vyřídit ztrátu TP, nebo přehlásti auto), ani návštěvně. Jdeš tam aplikovat svá zákonem garantovaná práva. Na to se nevztahují úřední hodiny, nýbrž pracovní doba. Takže zjisti, do kdy mají v pondělí pracovní dobu a běž jim zkurvit posledních patnáct minut v práci ;)
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Jan Novák 13 Listopad 2017, 12:53:26
Nejdeš tam ani úředně (ve smyslu vyřídit ztrátu TP, nebo přehlásti auto), ani návštěvně. Jdeš tam aplikovat svá zákonem garantovaná práva. Na to se nevztahují úřední hodiny, nýbrž pracovní doba. Takže zjisti, do kdy mají v pondělí pracovní dobu a běž jim zkurvit posledních patnáct minut v práci ;)
Pokud opravdu realne potrebujete spis, tak je dobre parazitovi zavolat. jinak tam pojedete zbytecne - sice si nahrajete, ze vam nedali nahlednout, ale parazit to ma v trezoru a nikdo jiny od toho nema klice, tedy cesta bude nebo muze byt zcela zbytecna - spis proste nebude, jen dalsi bod k odvolacce nebo stiznosti. Mozna by pak sla udelat nabidka - posli to postou a ja nepodam stiznost....
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: ViktorN 13 Listopad 2017, 15:58:47
parazitovi rozhodně předem nevolat, to je naprosto nadbytečné a navíc — tohle v zákoně nikde není. Přijít v pracovní dobu a uplatnit své zákonné právo nahlédnout do spisu okamžitě a v takovém stavu, v jakém aktuálně je!
Pokud odepřou, je to docela pěkný bod do odvolání.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Jan Novák 13 Listopad 2017, 16:06:03
parazitovi rozhodně předem nevolat, to je naprosto nadbytečné a navíc — tohle v zákoně nikde není. Přijít v pracovní dobu a uplatnit své zákonné právo nahlédnout do spisu okamžitě a v takovém stavu, v jakém aktuálně je!
Pokud odepřou, je to docela pěkný bod do odvolání.
Ano, ale fyzicky to má příslušný ouřada ve svém trezoru a bez autogenu ten spis neuvidíte. Takže pokud ho opravdu reálně potřebujete, je tento postup kontraproduktivní. Budete mít moc pěkné odvolání, ale neuvidíte to, co jste vidět potřeboval. Ověřeno v praxi na největším orgánu v zemi :-)
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: ViktorN 13 Listopad 2017, 16:19:08
Pane Nováku, § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb:
(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce44).
(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.
(6) Části spisu, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, jsou vyloučeny z nahlížení do spisu; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. Před nahlédnutím do spisu musí být účastník řízení nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informacích nebo skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, a o právních následcích porušení této povinnosti; o poučení se sepíše protokol. Dojde-li při nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Stejnopis protokolu zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty čtvrté a páté se neuplatní, prokáže-li se účastník řízení nebo jeho zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajované informace a poučením, vydanými podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.
A dále § 4 odst. 1 a 4 SŘ:
(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.
(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
Úřad tedy musí občanovi vyhovět během celé své pracovní doby a kterýkoli pracovní den (jsou údajně i tací ranaři, kteří si cestu ke spisu najdou i v okamžiku, kdy je přítomen byť jeden jediný zaměstnanec — vrátný) a nemůže se dovolávat nepřítomnosti úřední osoby a tak dále!

Ať si to čtu jakkoliv, nikde tam nevidím „…zavolat předem úředníkovi“ či „…v případě že úřední osoba má spis uzamčen v trezoru…“ a tak dále. Občana tohle prostě nezajímá. Oni jsou povinni Vám spis vydat okamžitě a bez prodlení přesně v té podobě, v jaké se aktuálně spis nachází. Pokud nevydají, musí Vám vystavit o tom usnesení. A pokud ani tohle ne, pak je tu od toho audio či A/V záznam, kterým obstrukci úřadu pak prokážete. Tak tu prosím nekalte vodu. Zákon (zde výjimečně) hovoří jasnou řečí…
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: 2M 13 Listopad 2017, 17:38:46
ViktorN:
Ale Jan Novák to píše správně..
paragraf vám nezaručí že ten spis uvidíte.. můžete sice být v právu, ale z úřadu stejně půjdete s prázdnou.

Přepadovka na konci pracovní doby je taktika, ale musíte počítat s rizikem že ten spis neuvidíte.. v tom je i ta taktika že nahlížení neumožní a pak to rozmáznete..
..ale když ten spis opravdu potřebujete ten den vidět tak je lepší hrát po jejich.

Neumožnění nahlížet je fajn, ale třebas za to kvůli tomu psát odvolání bez znalosti spisu to nestojí.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Jan Novák 13 Listopad 2017, 17:40:48
Ať si to čtu jakkoliv, nikde tam nevidím „…zavolat předem úředníkovi“ či „…v případě že úřední osoba má spis uzamčen v trezoru…“ a tak dále. Občana tohle prostě nezajímá. Oni jsou povinni Vám spis vydat okamžitě a bez prodlení přesně v té podobě, v jaké se aktuálně spis nachází. Pokud nevydají, musí Vám vystavit o tom usnesení. A pokud ani tohle ne, pak je tu od toho audio či A/V záznam, kterým obstrukci úřadu pak prokážete. Tak tu prosím nekalte vodu. Zákon (zde výjimečně) hovoří jasnou řečí…
Já tu nekalím vodu - jen upozorňuju na riziko při přepadovce, kdy nám jde o něco konrétního a naléhavého ze spisu. Mám i pěknou nahrávku přesně v tomto duchu (i když nakonec nebylo účelné ji použít). Jen bych nechtěl např. trávit x hodin cestou z Pardubic do Prahy a zpět, jen proto, abych si pořídil bod do odvolání - i kdyby mi pak soud za x let nahradil ušlý zisk - půlden v prdeli, spis nikde. Jedna věc je právní nárok a druhá zamčený trezor. Ne vždy se asertivitou a trváním na právech dá získat to, co člověk požaduje a vítězství může být toliko Pyrhovo.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: fu 13 Listopad 2017, 18:23:15
Nechal bych se inspirovat Pecinou, ten vi, jak zadat spravne o spis - Jundrov.
Nepamatuji se, ze by postupoval jako dite: "ted hned chci videt spis", zdvorile se zeptal, proc spis neni k dispozici a kdy mu umozni do nej nahlednout.

Udate: pro pobaveni, jak tyrat urednictvo
https://www.pecina.cz/files/coco2.mp3
https://www.pecina.cz/files/coco3.mp3
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: pk202 13 Listopad 2017, 18:44:21
Ať si to čtu jakkoliv, nikde tam nevidím „…zavolat předem úředníkovi“ či „…v případě že úřední osoba má spis uzamčen v trezoru…“ a tak dále. Občana tohle prostě nezajímá. Oni jsou povinni Vám spis vydat okamžitě a bez prodlení přesně v té podobě, v jaké se aktuálně spis nachází. Pokud nevydají, musí Vám vystavit o tom usnesení. A pokud ani tohle ne, pak je tu od toho audio či A/V záznam, kterým obstrukci úřadu pak prokážete. Tak tu prosím nekalte vodu. Zákon (zde výjimečně) hovoří jasnou řečí…
Já tu nekalím vodu - jen upozorňuju na riziko při přepadovce, kdy nám jde o něco konrétního a naléhavého ze spisu. Mám i pěknou nahrávku přesně v tomto duchu (i když nakonec nebylo účelné ji použít). Jen bych nechtěl např. trávit x hodin cestou z Pardubic do Prahy a zpět, jen proto, abych si pořídil bod do odvolání - i kdyby mi pak soud za x let nahradil ušlý zisk - půlden v prdeli, spis nikde. Jedna věc je právní nárok a druhá zamčený trezor. Ne vždy se asertivitou a trváním na právech dá získat to, co člověk požaduje a vítězství může být toliko Pyrhovo.
No pokud mi spis nevydají, okamžitě je písemně upozorním a vznesu námitku podjatosti. Nechám je dělat co chtějí - ze všech jednání se omlouvám, protože jsem se nemohl seznámit se spisem a nechám je klidně vydat rozhodnutí. Pokud mi bylo znemožněno nahlédnutí do spisu musí jednoznačně SO2 vrátit vše k novému projednání k SO1 a vše musí začít od začátku. Zároveň jsem se o slušný kus přiblížil k dvouleté prekluzi, což mi za novou cestu docela stojí.
Ale samozřejmě si dovedu představit situaci, kdy je lépe spis najisto získat, pak je domluva s těma kurvama samozřejmě na místě.


Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: kravamaga 13 Listopad 2017, 18:51:48
A dále § 4 odst. 1 a 4 SŘ:
(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.
(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

Úřad tedy musí občanovi vyhovět během celé své pracovní doby a kterýkoli pracovní den (jsou údajně i tací ranaři, kteří si cestu ke spisu najdou i v okamžiku, kdy je přítomen byť jeden jediný zaměstnanec — vrátný) a nemůže se dovolávat nepřítomnosti úřední osoby a tak dále!

Tady trochu kalíte vodu vy, nedokážu si představit, že by vrátný někomu zpřístupnil nějaký spis. Nemá k tomu oprávnění i kdyby se sebevíc na hlavu postavil, bez úřední osoby to prostě nikdy nepůjde. Jinak ještě drobnost: v odst. 1 je uvedeno podle možností. I když je pravdou, že většina orgánů Vám zpřístupní spis i mimo úřední hodiny, tak to není jistota všude a ani milion stížností Vám s tím nepomůže. A poslední drobnost, stejně tak jako nejsou úřední hodiny uvedeny v zákoně, tak není uvedena ani žádná pracovní doba, není žádná judikatura a dokonce snad ani žádné nařízení či metodika jakéhokoliv ministerstva. Tedy je to jen o tom kdo dokáže být přesvědčivější v souboji občan X orgán, naštěstí ve většině případů vyměkne orgán. Ale rozhodně bych na to šel způsobem který zmiňuje fu.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Caroprd111 24 Leden 2019, 16:35:35
Dnes jsem byl mimo úřední dny  nahlížet v Rosicích a Židlochovicich. Rosice úplně v pohodě i přes to, že nebyl příslušný úředník na úřadě, během minuty obstaraly spis. Ochotně, bez blbejch keců.

Židlochovice přesný opak. Spis jsem nedostal, potvrzení, že jsem ho nedostal, prý příště taky nedostanu a spousta blbejch keců o tom, jak se musím domluvit a že není úřední den. Nahlížení zamítnuto pouze úředním záznamem. Nemluvě o ostatních dokumentech dalších nešťastníků poházených na stole úředníka, osobní údaje si tam může číst kdo chce dle libosti.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: kdo 24 Leden 2019, 22:07:50
Velmi mírně OT: podařilo se někdy někomu z vás na neumožnění nahlížení do spisu dosáhnout zastavení řízení nebo alespoň zrušení rozhodnutí? Nebo se vám dostává standardní reakce SO2, že jste na svých právech kráceni nebyli, neboť jste si mohli přijít o spis poníženě poprosit někdy jindy?

Popravdě nerozumím, co znamená “pěkný bod do odvolání”. Je to bod, v rámci nějž lze rozvinout literární talent, nebo bod, na kterém lze vyhrát?
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: Freki 10 červen 2019, 12:05:12
Budu teď posílat třetí osobu pro kopii spisu. Očekávám obstrukce úřadu (nedomluven termín, mimo úřední hodiny, atd.). Co můžu čekat pokud zmocněnec odmítne (v klidu beze slov) opustit úřad bez spisu nebo potvrzení o nevydání spisu?  Nechají ho vytáhnout fízlama? Co to může znamenat dál? Na případné Městapo zavolat PaChy? Atd.
 Díky
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: opas 10 červen 2019, 12:18:10
no minimálně bude mít úřední záznam že tam byl a spis mu nebyl vydán.
Název: Re:Nahlížení do spisu dle §38 Praha
Přispěvatel: kdo 06 červenec 2019, 16:58:52
To ano. A k čemu a jakým způsobem ten záznam použije? SO2 mu s bohorovným klidem sdělí, že se měl dostavit jindy, a tedy jeho práva nebyla dotčena způsobem tak zásadním, aby bylo rozhodnutí SO1 možno vnímat jako nesouladné s právem. Takže zbývá stížnost na úředníka, která se může setkat s úspěchem pouze tehdy, když jeho nadřízený (obvykle ještě větší zmetek než podřízený) uvítá možnost si s ním vyřídit cosi, co je jen mezi nimi dvěma.

Ty úvahy shora jsou do té míry akademické, že si dovoluji tvrdit, že jsou z pohledu relevantnosti obsahu fóra až kontraproduktivní. Nechtěl bych být v kůži obviněného, který se bude domnívat, že má vyhráno, když mu SO1 na první dobrou neukázal spis.