30kmhcz

Procesní záležitosti => Vzory podání => Téma založeno: stylR 04 Května 2016, 18:13:54

Název: Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: stylR 04 Května 2016, 18:13:54
Ahoj,

nemůžu tu nikde najít, tak zasílám prosbu, jestli by někdo nebyl tak ochotný a nenahrál sem nějakou blanketní, vzorovou námitkou podjatosti?

Díky!
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: Caroprd111 05 Května 2016, 15:15:15
Zdravím, stačí hledat zde na fóru, přikládám citaci. Můžete také považovat za podjatý celý úřad včetně starosty a jeho tajemníka (čímž docílíte, že o námitce musí rozhodnout nadřízený orgán). Vhodné je také zmínit konkrétní osobu v řízení, které vyčtete excesy v řízení, úřadu příjem z pokut a nějaké zdržení je na světě.
Citace: frantisek
Věc: Námitka podjatosti podle ust. § 14 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu

Tímto v souladu s ust. § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen SprŘ),
vznáším
námitku podjatosti

XXXXXXXXXXX, referentky správního řízení.

Odůvodnění:
1) Vůči mně jako obviněnému je vedeno správní řízení ve věci údajného spáchání přestupku, za který se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen ZoPPK), ukládá sankce v podobě pokuty.
2) Podle ust. § 125e odst. 6 ZoPPK pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Příjem z pokut je tedy příjmem ........ XXXXXX doplnit prislusne vazby uradu.
3) XXXXXXX je tedy přímo hmotně zainteresována na tom ukončit správní řízení co nejrychleji, uznat obviněného vinným a uložit mu pokutu, neboť to pro chod úřadu znamená přímé finanční obohacení.
4) Z výše uvedeného tedy vyplývá, že XXX má s ohledem na svůj poměr k věci takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu ust. § 14 odst. 1 SprŘ.
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: džeryna 20 Května 2016, 21:50:02
Vzor námitky podjatosti, který s úspěchem (tedy zásek i s postoupením námitky až k nadřízenému SO) využívám. Základ stejný, nicméně je to rozšířeno o zdůvodnění a upřesnění proč "všechny úřední osoby". Prozatím to vždy šlo až k nadřízenému úřadu, "úřední osobu bezprostředně se podílející na výkonu veřejné moci" coby omezení toho, na koho lze námitku podjatosti směřovat, se mi tedy zřejmě podařilo obejít, nebo na to zatím SO nenašly adekvátní páku :)
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: stylR 01 Června 2016, 18:39:16
Super, díky moc oběma, ta první je super univerzál, tu druhou si pošetřím na nějakého šikovného strýce na magistrátu :-) Díky, pánové!
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: éRooo 03 Června 2016, 11:35:50
Jeste tu snad nekde koluje namitka od jkrause, platici pro vsechny uredni osoby a ne jen na konkretniho jednotlivce, ktera urcite musi putovat k nadrazrnemu organu, protoze nejvyssi ze SO nemuze rozhodovat o sve nepodjatosti:)
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: Behemot 06 Června 2016, 21:30:56
Tam je to nejistý, jestli je starosta/primátor úřední osoba, ale aspoň jim to zamotá šišky. Ačkoli někde už jsem tu viděl vlákno, kde se řešilo, jak na to házeli bobek s tím, že je nesmyslný namítat podjatost osob, který s tím nikdy ani nemohou přijít do styku.
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: hh 06 Června 2016, 22:18:52
S námitkou, která má paralyzovat celý úřad, jsou 2 problémy. Jeden je v tom, že starosta/primátor není úřední osoba, resp. je to sporné, protože na úřadu ORP mandatorně musí být obsazen post tajemníka úřadu, který je nadřízený všem úředním osobám a nad ním má jistou personální pravomoc právě starosta/primátor, ovšem tím jsou jeho pravomoci směrem k výkonu přenesené působnosti vyčerpány, např. sám vést nějaké řízení nemůže.

Tohle ale není problém vyřešit, prostě tu námitku namíříte i na starostu. Ta standardní vata, že obec je zainteresovaná na výsledku řízení vzhledem k tomu, že inkasuje pokuty do svého rozpočtu, dokonce na starostu pasuje mnohem líp, než na řadové úředníky. Pokud je ve věci involvována MP, tak jde navíc námitku proti starostovi vylepšit i v tom smyslu, že starosta jako nejvyšší velitel MP má navíc zvláštní vztah k věci.

Druhý problém je ten, že se vynořily jakési chytré judikáty, které omezují možnost namítat podjatost celého úřadu, resp. všech úředních osob. Sice jsem tu argumentaci moc nepochopil, ale bude to asi nějaké zdůraznění toho, že institut podjatosti byl vymyšlen pro posouzení (ne)podjatosti konkrétních osob a s kobercovým náletem na celý úřad se nepočítá. Jde to asi řešit tím, že námitku zacílíte jen na vyjmenované osoby, tj. ty co jsou určené pro danou věc plus celý řetězec jejich nadřízených až ke starostovi.
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: džeryna 13 Června 2016, 13:11:14
tj. ty co jsou určené pro danou věc plus celý řetězec jejich nadřízených až ke starostovi.

Jj, taky jsem to tak pochopil a začal ty námitky podjatosti směřovat vyloženě na kompletní řetězec nadřízených s tím, že ostatní úřední osoby lze z toho vypustit... Sice to komunikuju stupidně krkolomně, ale *zatím* to fungovalo...

Akorát jeden SO mi na to nedávno začal házet bobek s tím, že to, že pokuty jsou příjem obce neznamená samo o sobě podjatost - a to i přes to, že kromě té klasické omáčky "pokuty = příjem obce => podjatost" jsem vždy našel ještě i nějaký další důvod (vytírání si prdele se Správním Řádem, protiprávní jednání při ÚJ), nicméně zdá se, že některé SO zkrátka a dobře vůbec neakceptují žádnou námitku podjatosti, pokud ji nevznesete ihned po zahájení řízení - typicky SO udělá něco né úplně košer po x týdnech, či měsících řízení a já na základě toho ihned vznesu námitku podjatosti, kterou odůvodňuju jednak finančním zájmem SO a jednak jejich postupem v rozporu se SprŘ - ale o námitce se prostě procesně rozhodovat nebude, občas teda ještě kraj řekne, že prvoinstanční SO má námitkové body z té námitky podjatosti považovat za běžné námitky v rámci správního řízení a pak se s tím samozřejmě v rozhodnutí ani nevyrovná - no prostě tady u nás v MSK jsme je svými námitkami podjatosti asi už nasrali na ultimum, nebo nevím...
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: plikous 18 Července 2016, 09:20:32
Jde to asi řešit tím, že námitku zacílíte jen na vyjmenované osoby, tj. ty co jsou určené pro danou věc plus celý řetězec jejich nadřízených až ke starostovi.
Kde se dá zjistit řetězec třeba v případě pražského magistrátu? Těch lidí tam bude víc než rusů ve Varech. Nemáme někde nějaký vzor?
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: mila6032 18 Července 2016, 10:13:59
Aby námitka podjatosti opustila budovu Pražského magoše stačí řetěz "oprávněná úřední osoba ->Michal Deré->Jozef Mihalík". Potom o ni rozhoduje kancelář primátora. Jméno ředitelky kanceláře jsem teď zapomněl, ale můžu ho doma v lejstrech dohledat.
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: Thom@s 13 Května 2017, 22:46:52
Vzor námitky podjatosti, který s úspěchem (tedy zásek i s postoupením námitky až k nadřízenému SO) využívám. Základ stejný, nicméně je to rozšířeno o zdůvodnění a upřesnění proč "všechny úřední osoby". Prozatím to vždy šlo až k nadřízenému úřadu, "úřední osobu bezprostředně se podílející na výkonu veřejné moci" coby omezení toho, na koho lze námitku podjatosti směřovat, se mi tedy zřejmě podařilo obejít, nebo na to zatím SO nenašly adekvátní páku :)

Tímto v souladu s ust. § 37 odst. 3 zákona 500/2004 sb., Správního řádu (dále jen SpŘ) Vznáším námitku podjatosti magorstrátního parazita bezprostředně se podílející....


Proč je to v souladu s § 37 odstavce 3 SŘ?

§ 37
Podání
(3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

To je úplně mimo,ne? Kde jsem se přehlédl?

Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: Mršťa 14 Května 2017, 08:35:50
Proč je to v souladu s § 37 odstavce 3 SŘ?

To je úplně mimo,ne? Kde jsem se přehlédl?

Ano je to mimo. V tom vzoru se někdo spletl, stačí § 37 vyměnit za § 14.

Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: Thom@s 14 Května 2017, 22:23:55
Aby námitka podjatosti opustila budovu Pražského magoše stačí řetěz "oprávněná úřední osoba ->Michal Deré->Jozef Mihalík". Potom o ni rozhoduje kancelář primátora. Jméno ředitelky kanceláře jsem teď zapomněl, ale můžu ho doma v lejstrech dohledat.

Lze to k dnešnímu datu aktualizovat na: "oprávněná úřední osoba ->Mgr. Milan Hubka, MBA ->Jozef Mihalík"?

Čerpám zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=584

Jméno ředitele-ky kanceláře primátora v námitce podjatosti hraje nějakou roli? Diky!
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: maweric 29 Ledna 2018, 14:53:40
Na Mělníku je to aktuálně takto:
"oprávněná úřední osoba" -> Bc. Renata Michňová (vedoucí oddělení dopravy, dopravních agend a silničního hospodářství) -> Mgr. Josef Daniška (vedoucí odboru dopravních a správních agend)
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: brdeckam 03 Prosince 2018, 20:34:27
Zdar, jak je to s univerzální podjatostí na základě pracovního poměru?
Nevyrovnalo se s tím novelizace, zákon 176/2018 Sb. který novelizuje správní řád. Nově je od 1.11.2018 ve správním řádu §14
Citace
(1) Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen "úřední osoba"), o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.

(2) Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.
Takže podle mě je podjatost na základě vyplácení z pokut zákonem smetena.


Jak je to s přechodnými ustanoveními?
Citace
1. Zahájená řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 500/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Mám přestupek 04/2018, výzva k zaplacení 06/18 a příkaz 11/2018, podán odpor.

Vzhledem k tomu, že to chápu jako zahájeno a pravomocně neskončeno bude se to posuzovat podle stavu před novelizací?


Díky za info
Název: Re:Univerzální námitka podjatosti
Přispěvatel: kdo 03 Prosince 2018, 21:07:12
Ano.