30kmhcz

Procesní záležitosti => Odborná literatura => Téma založeno: j0hn 24 Května 2022, 13:41:32

Název: Komentář k Zákonu o metrologii - platnost ověření analyzátorů dechu a rychloměrů
Přispěvatel: j0hn 24 Května 2022, 13:41:32
https://advokatnidenik.cz/2022/05/17/zakon-o-metrologii-a-deliktni-jednani-v-souvislosti-s-dopravnim-provozem/

Podle § 9 odst. 2 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydat rozhodnutí o autorizaci metrologického střediska, pokud žadatel splňuje tyto podmínky:
.....
d) nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace, při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel,


Bez hlubšího rozboru shora uvedené problematiky lze však již nyní konstatovat, že společnost Dräger Safety, s. r. o., není oprávněna ověřovat stanovená měřidla – analyzátory alkoholu v dechu, že je přinejmenším sporné, zda obchodní společnost RAMET, a. s., splňuje podmínky pro udělení statutu autorizovaného metrologického střediska s oprávněním ověřovat stanovená měřidla – silniční rychloměry, a že u přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku nestačí k jeho prokázání orientační vyšetření analyzátorem alkoholu v dechu.