30kmhcz

Ukončené případy => Rychlost => Téma založeno: Grutn 19 Června 2021, 07:48:26

Název: [?] Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 19 Června 2021, 07:48:26
§ 150 odst. 4 SŘ uvádí náležitosti, které musí Příkaz mít. Předpokládám, že pokud tyto náležitosti nemá, tak je neplatný.
Co ale když obsahuje něco navíc, a to dokonce lživé informace?

Konkrétně v Poučení, které Příkaz musí obsahovat, mi orgán napsal, že mohu podat odpor, a že ten odpor MUSÍ obsahovat v jakém rozporu vydaný Příkaz napadám, a v čem spatřuji rozpor s právními předpisy vydaného příkazu.

Platí na úředníky to samé, co na policajty, tzn. že mohou činit jen to, co jim zákon explicitně povoluje?
Myslíte, že je to důvod k tomu, považovat příkaz za neplatný, tzn. k němu ani není nutné podávat odpor, vyčkat na promlčení, a pak podat nějakou žalobu?

Přijde mi absurdní, aby v sekci Poučení, která má sloužit jako pomoc pro práva neznalého občana, uváděl úřad nepravdivé informace, a tím ve skutečnosti člověka místo poučení mátl..

Pokud by to na platnosti Příkazu nic neměnilo, myslíte, že to bude alespoň kvalitní důvod pro prominutí zmeškání lhůty pro podání Odporu? (Na odporu jsem si dal záležet po vzoru p. Číkuse, který je po přečetní jeho "Kočkování s úřadem" mým hrdinou. Nicméně jsem Odpor zaslal jaksi o den po lhůtě..)
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Mršťa 19 Června 2021, 09:49:40
Platí na úředníky to samé, co na policajty, tzn. že mohou činit jen to, co jim zákon explicitně povoluje?

Myslíte, že je to důvod k tomu, považovat příkaz za neplatný, tzn. k němu ani není nutné podávat odpor, vyčkat na promlčení, a pak podat nějakou žalobu?

Pokud by to na platnosti Příkazu nic neměnilo, myslíte, že to bude alespoň kvalitní důvod pro prominutí zmeškání lhůty pro podání Odporu? (Na odporu jsem si dal záležet po vzoru p. Číkuse, který je po přečetní jeho "Kočkování s úřadem" mým hrdinou. Nicméně jsem Odpor zaslal jaksi o den po lhůtě..)

Ano, obecně platí pro úředníky to samé, ale tohle je maximálně na podání stížnosti a nic víc.

Není to důvod k tomu považovat příkaz za neplatný.

A není to ani důvod k prominutí zmešnkání lhůty. Jestli tam nemáte pádnější důvod pro zmeškání lhůty, tak dostanete vyrozumění o podání opožděného odporu a tím to pro ně skončí.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Číkus 19 Června 2021, 11:24:08
A je skutečně odpor podán opožděně? Kdy a jak byl příkaz doručován a doručen, kdy a jak byl podán odpor? Pokud ano, obávám se, že jste prohrál. Ala nabízejí se k vyzkoušení minimálně dvě cesty:

1. Podat žádost o prominutí zmeškání úkonu a třeba argumentovat tím poučením, které Vás uvedlo v omyl (na opravný prostředek, který musí obsahovat důvody je 15 dní).

2. Zkusit argumentovat analogií k § 83(2) SprŘ (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500#p83-2), kdy příkaz je definován v § 150 SprŘ (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500#p150), který se nachází v Hlavě IV SprŘ "zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích" a tedy je příkaz formou rozhodnutí.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 19 Června 2021, 13:10:45
Příkaz odeslán 19.5.
Uloženo na poště 21.5.
Odpor podán 9.6. na poště

Minimální zkusím tu žádost o prominutí. Když ji zamítnou, tak pak je jediná cesta podat správní žalobu?
Lhůta pro podání odporu je poměrně krátká, zřejmě právě z důvodu, že ho není potřeba nijak odůvodňovat. Proto mi přijde nepravdivá informace o tom, že ho musím odůvodňovat docela závažná.

Pokud by zavádějící informace v poučení, nebyly důvodem k neplatnosti příkazu, či ani prominutí zmeškání lhůty, pak by úředník ad absurdum mohl do poučení psát věci ve smyslu "Můžete podat odpor, ale budete muset uhradit poplatek 100 000,- Kč ". Přičemž to pak pochopitelně spoustu lidí od podávání odporu odradí, čili to poučení bude plnit opačnou funkci, než k čemu bylo zamýšleno..

Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: IZS 19 Června 2021, 16:00:43
Byl ten podaný odpor nakonec včetně odůvodnění, nebo byl blanket?
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 19 Června 2021, 16:42:09
Byl ten podaný odpor nakonec včetně odůvodnění, nebo byl blanket?
blanket..
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: IZS 19 Června 2021, 17:15:29
Tak v tom případě je to IMHO bez šance, tohle mě napadlo jako jediná hypotetická možnost, jak z toho ven.

Jinak to poučení je nejspíš nějaká hodně odfláknutá copypasta z rozhodnutí, nicméně kolega Mršťa to shrnul přesně.
Nejedná se zde ani o vadné poučení ve smyslu § 83 odst. 2 SprŘ, neboť tam je odkaz na § 68 odst. 5 SprŘ, který klade na poučení tyto nároky: "V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává."
Všechno zde splněno bylo (kdo o opravném prostředku rozhoduje je mimo hru, protože o odporu nikdo nerozhoduje a automatický mechanismus zrušení je v poučení vysvětlen).

Dál sice můžeme spekulovat o tom, co vše orgán udělal špatně a jak je to kruté, to už ale nic nezmění na tom, že jste si tu lhůtu měl prostě hlídat.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: pk202 19 Června 2021, 17:27:30
Já bych klidně tvrdil, že informaci o tom, že mohu podat odpor bez udání důvodu jsem se dozvěděl až ten devátý den a proto jsem podal odpor. Pořád se domnívám, že poučení by mělo být naprosto správné a hnal bych to klidně až do Brusele, protože tohle snad mimo Kocourkov není možné.
Prostě: V poučení bylo, že mám podat odpor včetně odůvodnění. Můj mentor v oblasti práva byl nedostupný a sám jsem si důvody netroufal udat. Jakmile jsem se dozvěděl, že to není pravda odpor jsem podal.
Podle mne to na určitém stupni musí zabrat. To poučení tam není jen tak a ta lhůta taky není tak krátká jen tak a přesně jak píše Grutn klidně by tam mohli pašovat nějaké nesmysly o navýšení pokuty o 100000 a pod.   
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 20 Června 2021, 17:13:33
Já bych klidně tvrdil, že informaci o tom, že mohu podat odpor bez udání důvodu jsem se dozvěděl až ten devátý den a proto jsem podal odpor. Pořád se domnívám, že poučení by mělo být naprosto správné a hnal bych to klidně až do Brusele, protože tohle snad mimo Kocourkov není možné.
Prostě: V poučení bylo, že mám podat odpor včetně odůvodnění. Můj mentor v oblasti práva byl nedostupný a sám jsem si důvody netroufal udat. Jakmile jsem se dozvěděl, že to není pravda odpor jsem podal.
Podle mne to na určitém stupni musí zabrat. To poučení tam není jen tak a ta lhůta taky není tak krátká jen tak a přesně jak píše Grutn klidně by tam mohli pašovat nějaké nesmysly o navýšení pokuty o 100000 a pod.   

Alespoň někdo, kdo to nevidí tak černě :-).
Každopádně odvolat se proti tomu v tuto chvíli nijak nejde, tzn. aktuálně mohu pouze podat žádost o prominutí lhůty?
Když žádost zamítnou, tak pak je dalším krokem podat správní žalobu? Máte s tím případně nějaké zkušenosti? Na kolik to vyjde, jak to pak probíhá atd..? V ohledu podávání správních žalob jsem zatím panic..
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: kdo 20 Června 2021, 18:10:27
Pokud nyní požádáte o prominutí zmeškání úkonu, s nímž spojíte provedení úkonu (tzn. znovu odešlete odpor), dalším krokem, pakliže SO1 nevyhoví, bude žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti k SO2 (nadřízený správní orgán). Teprve pokud Vám nevyhoví ani ten, můžete zkusit správní žalobu.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 20 Června 2021, 21:37:00
Pokud nyní požádáte o prominutí zmeškání úkonu, s nímž spojíte provedení úkonu (tzn. znovu odešlete odpor), dalším krokem, pakliže SO1 nevyhoví, bude žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti k SO2 (nadřízený správní orgán). Teprve pokud Vám nevyhoví ani ten, můžete zkusit správní žalobu.

Ok, díky.
Já měl zato, že žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti se používá pouze v případě, kdy úřad nekonná. Zamítnutí žádosti ale za nekonání asi považovat nelze ne?

Dejme tomu, že by pak ani SO2 nevyhověl, já podal správní žalobu a vyhrál. Existuje pak nějaká možnost, jak podat další žalobu, za nezákonný postup i v předchozích případech? Je totiž myslím poměrně zřejmé, že na to mají šablonu, a píšou to každému. Bylo by tedy docela zajímavé, kdyby pak museli vracet peníze všem lidem, které takto ojebali předemnou..

A ještě další dotaz - v případě, že by mi SO1 či SO2 vyhověl, pak předpokládám žalobu podat nemohu, a ani neexistuje možnost pro otevření vrátek pro tu zpětnou žalobu na všechny předcházející nezákonné odpory..?
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: kdo 20 Června 2021, 21:52:08
Ano, je to dost neintuitivní, ale je to tak. Budete-li stavět na tezi, že odpor byl oprávněně opožděný kvůli vadě poučení, musí SO1 dál vést standardní řízení. Bude-li považovat odpor za opožděné podání (a tedy příkaz za pravomocné rozhodnutí), stane se nečinným.

Co se týče žalob, nemáte aktivní legitimaci žalovat za jiné účastníky, pouze za sebe. Nadto se domnívám, že drtivá většina těch, kdo odpor podat chtěli, tak učinila včas, zatímco ti, kteří odpory nepodali, tak neučinili na základě vadného poučení.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: IZS 21 Června 2021, 08:57:54
U rozhodnutí o opožděném odporu jde podat správní žaloba i přímo - viz. ruzsudek NSS sp. zn. 1 Afs 420/2019 (http://kraken.slv.cz/1Afs420/2019). Tzn. je možné jít i cestou žádost o prominutí - odvolání - správní žaloba proti rozhodnutí o odvolání.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: hh 21 Června 2021, 18:36:51
IZS: To sice jde, ale jsou to 2 různé situace. Buď budu tvrdit, že odpor příkaz zrušil (bez dalšího, bez nutnosti žádat o navrácení v předešlý stav či nějakou jinou úlevu), pak nedává smysl řešit žádost a rozhodnutí. A skutečně je třeba žalovat na nečinnost - obvyklý spor s veřejnou správou spočívá v tom, že tu existuje nějaké rozhodnutí, o kterém žalobce tvrdí, že je nezákonné (ale není spor o tom, že takové rozhodnutí existuje a je v právní moci). U příkazu je ta zvláštnost, že odporem se ruší ex lege (ze zákona, přímo podáním odporu, ne až nějakým rozhodnutím či jiným aktem SO na základě podaného odporu), takže v případě sporu o opožděnost odporu není co žalovat podle § 65 SŘS - buď byl odpor skutečně opožděný, pak je příkaz pravomocný (a žalobu by proti němu sice formálně podat šlo, ale byla by odmítnuta jako nepřípustná pro nevyčerpání opravných prostředků). Nebo byl příkaz zrušen, pak ale neexistující akt nemůže být předmětem žaloby proti rozhodnutí, proto se musí žalovat na nečinnost (alternativně lze nic nedělat, příkaz ignorovat a čekat, až se dostaví výkon či nějaké jiné následky, a bránit se až těmto zásahům, ale tam nebývá účastník v pohodlné pozici - i když jde "jen" o pokutu, musí počítat s tím, že bance, zaměstnavateli atp. přijde exekuční příkaz, pokud by byl ve hře zákaz, jsou sázky ještě vyšší).

Odkazovaný rozsudek popisuje situaci, kdy existuje platný příkaz a podaný odpor, jehož včasnost závisí čistě na rozhodnutí o žádosti o prominutí zmeškání úkonu (tj. bez této žádosti a vyhovění ze strany SO by příkaz byl pravomocný). Pak je finální rozhodnutí o žádosti (tj. zamítnutá žádost a zamítnuté odvolání) žalovatelné. V reálu se ale často žádost o prominutí zmeškání lhůty podává jen "z procesní opatrnosti", tj. tvrdím, že příkaz byl zrušen, ale deklaratorně "pro jistotu" se podá i žádost (ve skutečnosti proto, aby se věcí SO musel zabývat, musel nějak rozhodnout, a měl možnost věc vyřešit a neztratit tvář tím, že vyhoví žádosti). Pokud se ale SO nechytí a žádost zamítne, je třeba si rozmyslet, zda žalovat rozhodnutí o žádosti nebo nečinnost (případně opět z opatrnosti obojí), není to totéž.

Tolik obecně. V konkrétní věci jsem stejně jako většina diskutujících skeptický. V tom poučení je napsané i to, že podaným odporem se příkaz ruší. Chybná zmínka, že má být odpor odůvodněný, je sice vadou řízení, ale určitě ne takovou, aby učinila celý příkaz nicotným. Jde zkusit analogie s § 83 (tj. vada poučení prodlužuje lhůtu na opravný prostředek), nebo právě argumentace opožděností (že chudák účastník scháněl právníka, který by mu napsal to požadované odůvodnění - jenže když nakonec stejně podal blanket, není to kdovíjak silné). Pokud žádost podle očekávání SO1 i SO2 zamítne, budou stále teoreticky dávat smysl obě žaloby ...
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: IZS 21 Června 2021, 19:50:25
hh: díky za vysvětlení, já ten judikát přidal ráno z telefonu, kde bylo zaprvé náročné sesmolit smysluplnější odpověď, na kterou jsem ani neměl čas, a zadruhé jsem si na to jen vzpomněl z rešerše, kterou jsem si k tomu dělal - a doufal jsem, že to buďto někdo uchopí, nebo do doplním večer.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: solaris 21 Června 2021, 20:53:03
Chudák účastník sháněl právníka, aby mu pomohl s odůvodněním, a až ho sehnal, tak ten mu řekl, že tam nic takového být nemusí. Mně to přijde jako body pro účastníka, ne proti.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: hh 22 Června 2021, 01:22:02
Jo, sice to není moc nadějné, ale žádostí o prominutí zmeškání úkonu se rozhodně nic nezkazí. Z toho, že o žádosti budou muset SO rozhodnout a zabývat se tím ve dvou stupních, a přitom podání je zdarma (neúspěch znamená jen čas a náklady účastníka, jinak si nijak nepohorší), jasně plyne, že to má smysl i při minimální šanci.

Akorát je to tedy potřeba udělat hned, protože lhůta 15 dní od okamžiku, kdy pominula překážka, končí 24.6. (překážka, tj. v konrétním případě nalezení nějakého právníka ochotného věc konzultovat, musela opadnout právě 9.6., aby to fungovalo, nemohlo to být ani dřív, to by obviněný stíhal původní lhůtu, ani později, když 9.6. ten odpor podal). Mířil bych na oba možné cíle - tj. napsat, že obviněný (resp. jeho zástupce) má za to, že odpor byl ve skutečnosti včasný, protože lhůta k jeho podání vzhledem k chybnému poučení byla 90denní (§ 83 správního řádu per analogiam). Čistě z procesní opatrnosti ale obviněný podává žádost o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 správního řádu (s výše nastíněnou argumentací). Pozor, tvrzení je třeba rovnou doložit, alespoň ve formě důkazních návrhů, tedy chtělo by to ideálně nějakého existujícího Advokát-muta.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 23 Června 2021, 09:19:37
Když to tedy shrnu, tak jestli dobře rozumím, jsou v zásadě asi 3 cíle, na které mířit.
1. Příkaz jako takový je neplatný, jelikož má závažnou procesní vadu
-- v tuto chvíli není třeba nic dělat, a třeba za půl roku podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (ve smyslu, že orgán pořád nevydal žádný platný příkaz..?)

2. Analogie s § 83 SŘ,
-- tedy odpor byl podaný včas, a v zásadě také není potřeba nic dělat..? Následně ve chvíli, kdy mi přijde Sdělení o tom, že Příkaz nabyl právní moci, pak podat námitku? / odvolání ? / stížnost?

3. Žádost o prominutí zmeškání lhůty
-- Odůvodnění ve smyslu, že jsem si netroufl po právní stránce Příkaz rozporovat, a proto jsem se musel poradit s právníkem, který byl dostupný až poději, a ten mi následně vysvětlil, že poučení v Příkazu je lživé, a proto jsem nakonec podal blanketní odpor. To doložím fakturou za právní služby z adekvátního data.

Tím, že pošlu tu žádost o prominutí, se tedy nezavírají dveře pro body 1. a 2.

Tu argumentaci bych stavěl tak, že správní řád uvádí co musí poučení obsahovat, což znamená, že věci vyjmenované v daném paragrafu poučení musí obsahovat, a naopak jiné věci obsahovat nesmí.

V poučení se sice pravdivě uvádí, že podáním odporu se příkaz ruší, ale na druhou stranu se tam nepravdivě uvádí, že odpor musí odůvodněný. Poučení je tedy směs relevantních informací a nepravd, což je dle mého názoru nepřípustné.

Nějak jsem se to pokusil sesmolit, tak pokud někdo bude mít chvilku, budu rád, když mi na to koukne.
https://docs.google.com/document/d/1lL4jsbRlBzOMF4l6SEXfWGwZP3XcPQpMbxGUaXhbj0A/edit?usp=sharing

Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 23 Června 2021, 09:21:10
Ještě doplňuji, že dnes večer bych to zaslal emailem, a za pár dní potvrdil poštou.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: hh 23 Června 2021, 12:47:12
Když to tedy shrnu, tak jestli dobře rozumím, jsou v zásadě asi 3 cíle, na které mířit.
Jo, máte to shrnuté v zásadě správně.

Pro bod 1 by bylo správné klíčové slovo nicotnost, ale to je věcně nesmysl. V tom příkazu je nějaká vada (chcete-li, nezákonnost), ale rozhodně není takové intenzity, aby se na to dalo dívat jako na nicotný akt, tj. lejstro, které sice SO vypustil, ale lze ho ignorovat, protože jde o na první pohled nesmysl. Pro úplnost tam tedy bod 1 není špatně, ale protože v konkrétním případě o nicotnost nejde, ani si nijak zvlášť nepomůžete použitím této karty v procesní taktice, bylo by asi lepší to pro jednoduchost ignorovat.

Bod 2 je možné, ale velmi kreativní řešení. Navrhovaná analogie je v principu přípustná, ale nevím o tom, že by to v reálu takto bylo někde aplikováno či dokonce judikováno. Věřím-li tomuto řešení, není třeba teoreticky dělat nic (pouze případně reagovat na kroky úřadu, který bude považovat příkaz za pravomocný), ale v praktické rovině, protože SO1 sám od sebe na tohle řešení určitě nepřistoupí, bude třeba vyvolat nějaké řízení, ve kterém by se ta otázka posuzovala. Nejjednodušší to bude asi přes žádost o opatření proti nečinnosti (tj. chvíli počkat a pak reklamovat u SO2, že po zrušení příkazu SO1 nekoná). Obecně jsou šance malé.

Bod 3 - ano, žádám o prominutí zmeškání úkonu ze závažných důvodů nezaviněných žadatelem (viz § 41 odst. 4 SprŘ). Závažným důvodem bylo chybné poučení, podle kterého musel být odpor odůvodněný, žadatel/obviněný netušil, co se tím myslí, sháněl právníka, povedlo se až 9.6. Teoreticky byste měl tohle všechno prokazovat - jak jste právní pomoc sháněl a 8 dní nesehnal - resp. aspoň k tomu navrhnout nějaké důkazy, ale něco prokazující interakci s konkrétním advokátem v daný den by mohlo stačit.

Jinak nejen že se bodem 3 cesta k bodu 2 nezavírá, ale proto, že bod 2 je slabá karta, bylo navrženo jím trochu blafovat. Tedy žádost sice podávám, ale jen pro jistotu ("z procesní opatrnosti" je ustálený buzzword do podání), protože lhůta stejně byla chybným poučením prodloužena. Cílem je uvažování úředníka, který to bude rozhodovat, dostat zhruba do této polohy

- v odeslaném příkazu mám evidentně blbost a nestojím o to, aby se to někde řešilo (proto je vhodné ten problém pokud možno nafouknout - tvrzením, že to samo prodlužuje lhůtu, poukázání na to, že to adresátovi způsobilo zbytečné náklady ...)
- obviněný zjevně není úplně neznalý, navíc si přibral nějakého advokáta, asi bude dělat problémy
- než odůvodňovat zamítnutí, muset provádět navržené důkazy, pak ještě čekat, jestli z toho vadného poučení skutečně nebude nějaký problém, tak je jednodušší prostě té žádosti vyhovět (není to z pohledu úřadu prohra, jen nutnost provést řízení, které stejně předpokládají, že skončí stejně jako příkaz + paušálem za řízení)
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 23 Června 2021, 21:24:25
Díky moc za rady. Dnes jsem poslal emailem. Za pár dní pošlu poštou včetně nějakých bonusů, tak uvidíme co se bude dít.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 23 Července 2021, 22:45:19
Tak zatím mi přišlo jenom vyrozumění o vyřízení stížnost. Nadřízený uznal chybu, omluvil se za chybné poučení úředníkovi prý vyhuboval.. nicméně dodává, že chybným poučením nebyly nijak moje práva krácena, a vypadá to tedy, že žádosti o zmeškání lhůty vyhověno nebude..
V tuto chvíli tedy nejspíše podám odvolání minimálně se dvěma požadavky, na vyřízení stížnosti, a sice aby se mi omluvil přímo úředník, který mi to chybné poučení zaslal, a zároveň aby mu nadřízený přikázal vyhovět žádosti o zmeškání lhůty.

Bude-li odvolání zamítnuto, tak předpokládám, že bych měl nějakou dobu vyčkat, a třeba za měsíc, pokud mi nepřijde nějaké vyrozumění o vyřízení žádosti o prominutí lhůty zaslat námitku proti nečinnosti? Popřípadě nejdříve nějaký dotaz na stav řízení..? V tuto chvíli totiž není zřejmé, jestli odpověď na tu stížnost oni zároveň považují i za odpověď na žádost o prominutí, nebo ne..

Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 06 Srpna 2021, 08:02:18
Přišla odpověď na žádost o prominutí lhůty, ve smyslu, že jsem prý zase prošvihnul lhůtu.
Poslal jsem žádost včas emailem, a následně 5. den odeslal poštou. Úřad tvrdí, že ale potvrzení musí být do pěti dní doručeno, nikoliv podáno - s odkazem na odst. 5 § 37 SŘ.

To je ale špatný výklad ne? Podání emailem musí být doručeno ve lhůtě, ale to následné potvrzení poštou, již stačí v poslední den té 5ti denní lhůty pro potvrzení odeslat, nebo se pletu?
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: solaris 06 Srpna 2021, 08:54:11
Ano, dle par. 40 odst. 1 pís. d) Správního řádu (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500#p40-1-d) je lhůta zachována (dodržena), pokud jste dopis ten pátý den odeslal.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: fu 06 Srpna 2021, 10:09:22
Podejte stiznost na urednika pro zakladni neznalost spravniho radu.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: hh 06 Srpna 2021, 11:06:29
Je v tom sdělení, že je třeba potvrzení do 5 dní doručit, i nějaká argumentace?

Kdyžtak v NSS 6 As 126/2019-21 to je černé na bílém. Je to Kocourkovina, řešilo se tam podání odporu (včas) nepodepsaným e-mailem a jeho potvrzení podáním učiněným 5. den na poště, následně ale Česká pošta dopis ztratila. Ze soudů vypadlo, že v takovém případě není podání učiněno (a účastník řízení se má hojit na poště a/nebo žádat o prominutí zmeškání úkonu), tedy že podmínkou je, že to musí úřadu dojít, ale nikoliv ten 5. den, k zachování lhůty stačí 5. den podat, o aplikovatelnosti § 40(1)(d) SprŘ nevznikla žádná pochybnost.

[...] Jazykový výklad, jak správně vyvodil krajský soud, je vcelku jednoznačný. Správní řád v § 37 odst. 5 výslovně stanoví, že podání je učiněno dnem, kdy došlo správnímu orgánu. Ustanovení § 40 odst. 1 obsahuje řadu různých pravidel pro počítání lhůt, mezi nimi i to, podle něhož je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty podána držiteli poštovní licence poštovní zásilka obsahující podání a adresovaná příslušnému správnímu orgánu. To ovšem modifikuje pravidlo obsažené v § 37 odst. 5 správního řádu pouze v tom směru, že i když podání v takovém případě dojde správnímu orgánu zákonitě až po uplynutí příslušné lhůty, ta se přesto považuje za zachovanou, neboť doba poštovní přepravy se do ní nezapočítává bez ohledu na to, jak bude dlouhá. Jinými slovy, den předání zásilky držiteli poštovní licence se považuje za rozhodující z hlediska počítání lhůt, nikoliv ovšem pro určení toho, zda podání bylo učiněno a zda vyvolá potřebné právní následky. [...]
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Číkus 06 Srpna 2021, 12:29:54
Grutn> Nahrajte sem tu odpověď.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 06 Srpna 2021, 20:40:10
Díky za odpovědi. Nahrávám celé sdělení do přílohy.

Ta argumentace mi přijde zcela zmatená. Ten člověk tam má i pomotané paragrafy, na které se odkazuje.

Jak další postup bych tedy viděl zaslat sdělení, že úřední ignoruje při jeho argumentaci par. 40 odst. 1 pís. d) Správního řádu, a že jsem tedy lhůtu stihl. A že když explicitně uvádí, že žádosti nevyhověl právě proto, že jsem nestihl lhůtu, tak že nyní nic nebrání žádosti vyhovět.
Zároveň bych zaslal stížnost, jelikož je to už druhé pochybení ve dvou podáních, co ten úředník vůči mě činil, tak se zdá, že je buď zcela nekompetentní, nebo podjatý vůči mé osobě. Toto neustálé dezinterpretování zákonů, špatná poučení, odvolávání se na irelevantní paragrafy mi přijde že už hraničí se zneužitím úřední pravomoci. Lze na to podat něco víc než jen tu klasickou stížnost?

Zároveň mi zamítl žádost o náhradu škody nepsrávným úředním postupem. Dle mého názoru rovněž se zcela špatnou argumentací. On tam argumentuje, že náklady řízení nese každý sám. Já ale nechci nahradit náklady řízení, já chci nahradit škodu, která mi vznikla nesprávným úředním postupem. Nebo-li v případě, kdy bych psal odvolání, které je nutné odůvodnit, tak je jasné, že mi to nikdo nic proplácet nebude. Jiná situace ale přeci je, když mě v rozporu se zákonem úřad nutil vypracovávat odůvodnění odporu.

Případně nějaké tipy..?
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Číkus 07 Srpna 2021, 01:06:20
Já bych v pondělí 09.08.2021 e-mailem požádal o prominutí zmeškání úkonu ve věci podané žádosti o prominutí zmeškání úkonu a tuto žádost potvrdil doporučeným dopisem odeslaným v pondělí 16.08.2021.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 08 Srpna 2021, 08:03:58
Já bych v pondělí 09.08.2021 e-mailem požádal o prominutí zmeškání úkonu ve věci podané žádosti o prominutí zmeškání úkonu a tuto žádost potvrdil doporučeným dopisem odeslaným v pondělí 16.08.2021.

To by bylo zajímavé, nicméně problém je ten, že kdybych se pak zpětně dovolával toho, že ta první žádost byla podána včas, a že tedy cokoliv poté je irelevantní, tak oni přece pořád můžou se k té první žádosti vrátit a neschválit ji z jiného důvodu..
Já na ně v tuto chvíli asi spíš potřebuju tlačit, aby se k žádosti vyjádřili co nejdříve (už mi přišel dopis o tom, že mám nedoplatek, a že pokud včas neuhradím, tak dojde na exekuci..)
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 29 Prosince 2021, 16:42:28
Tak slavím dílčí úspěch. Krajský úřad vyhověl mému odvolání proti zamítnutí žádosti o prominutí zmeškání podání odporu.
Krajský úřad se v zásadě ztotožnil s mojí argumentací, a uvádí:
"... z uvedeného je zcela seznatelné, že uvedené poučení pak zcela popírá možnost pouhého podání "odporu", bez uvedení důvodu, a tím ke zrušení příkazu a následnému řízení o přestupku s možností uplatnění zákonných práv obviněného..."

Pokud by měl někdo zájem, můžu nahrát celé rozhodnutí..
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Číkus 26 Července 2022, 20:29:43
Promlčeno?
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 23 Listopadu 2022, 21:10:10
Bohužel mi právě přišlo vyrozumění o nabytí právní moci. Zdá se, že jsem idiot, a když jsem reagoval na výzvu k doplnění blanketního odvolání, zapomněl jsem ho podepsat. Vždy si fotím co jim na úřad posílám, ale v tomhle případě to zrovna vyfocené nemám, takže fakt nevím jestli jestli jsem to podepsal nebo ne. Ale asi opravdu ne..

Obávám se tedy, že tímto je to definitivní. Nicméně v plusu naštěstí úřad rozhodně nebude, takže alespoň tak..
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Číkus 23 Listopadu 2022, 21:18:19
O nabytí právní moci čeho? Mluvíte o doplnění blanketního odvolání, takže asi se jedná o rozhodnutí. Nedoplnění blanketního odvolání však nemá za následek nabytí právní moci rozhodnutí.

Můžete sem to vyrozumění nahrát?
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 23 Listopadu 2022, 21:19:48
Ještě mě napadla jedna věc, jak z toho možná vybruslit.. během řízení jsem změnil trvalé bydliště, a vinným je uznaná tedy v podstatě neexistující osoba (já se starý bydlištěm). Bylo to ještě před vydáním rozhodnutí, a rozhodnutí je tedy v podstatě vydané špatně..
Není zde nějaká možnost to tedy v podstatě ignorovat, a až přijde exekuce, tak začít s tím, že já nejsem pan X z Horní Dolní, ale já jsem pan X z Prahy, a tak jsem výzvy směřované panu X z Horní Dolní ignoroval, neboť jsem měl zato, že je to nějaký omyl.. ?
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 01 Prosince 2022, 06:50:59
Můžete sem to vyrozumění nahrát?
Zde to je.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Eric 01 Prosince 2022, 07:42:04
Doanonymizovat.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 05 Prosince 2022, 09:26:11
Dík za upozornění. Teď už snad dobré.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Paulie86 06 Prosince 2022, 10:05:35
Není to dobré - máte to vloženo 2x a v prvním obrázku to jméno pořád je.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Číkus 06 Prosince 2022, 10:28:03
Opraveno.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Grutn 14 Prosince 2022, 11:22:51
Díky. Teprve se tu s tím učím..

Ještě se tedy nakonec nevzdávám, a rád bych aplikoval následující postup.
1. Podat žádost o ochranu proti nečinnosti SO1 na SO2 ve věci, že SO1 nerozhodl o mé žádosti o prominutí zmeškání úkonu (uvažuji správně, že byť jí nemusí vyhovět, tak rozhodnout musí..?)

2. Zároveň bych rád zkusil argumentační linii v tom smyslu, že odvolání bylo podáno včas, a SO2 se s ním tedy měl zabývat.
Nejsem si teď jist, jestli ale to, že SO2 vrátil spis SO1 s tím, že se odvoláním nezabýval, kvůli tomu, že bylo podáno opožděně je forma rozhodnutí (a tedy postup by měl být podání správní žaloby..? ), nebo to není forma rozhodnutí, a měl bych podat rovněž žádost o opatření proti nečinnosti na SO3?

V rozsudku na který se SO2 odkazuje, se mluví o případu, kdy podatel podpis vůbec nedoplnil. Já ho doplnil, akorát jsem nestihl stanovenou lhůtu (nicméně i tak jsem to doplnil dávno před tím, než se to někomu na SO2 vůbec dostalo na stůl), čili si myslím, že argumentace je neplatná, takže tam vidím šanci na úsěch.

Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: alo.is 26 Února 2023, 04:53:22
Ještě mě napadla jedna věc, jak z toho možná vybruslit.. během řízení jsem změnil trvalé bydliště, a vinným je uznaná tedy v podstatě neexistující osoba (já se starý bydlištěm). Bylo to ještě před vydáním rozhodnutí, a rozhodnutí je tedy v podstatě vydané špatně..
Není zde nějaká možnost to tedy v podstatě ignorovat, a až přijde exekuce, tak začít s tím, že já nejsem pan X z Horní Dolní, ale já jsem pan X z Prahy, a tak jsem výzvy směřované panu X z Horní Dolní ignoroval, neboť jsem měl zato, že je to nějaký omyl.. ?
Pokud by v ČR existovala ještě další osoba se stejným jménem, příjmením, datem narození, tak možná by exekutor problém měl. Anebo by to naopak mohl legálně zkusit vymáhat od obou? Ale předpokládal bych, že v registru obyvatel lze dohledat i bývalá trvalá bydliště, a že by ho to napadlo.
Název: Re:Neplatný příkaz?
Přispěvatel: Eric 26 Února 2023, 08:14:50
I bývalý CRO evidoval tři poslední TP.