30kmhcz

Ukončené případy => Rychlost => Téma založeno: max 31 Března 2021, 16:43:37

Název: [WIN] D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 31 Března 2021, 16:43:37
červen 2020: překročení rychlosti na D1 v opravovaném úseku (80 / 90 - 94), s odstupem týdne, uprostřed noci
září 2020: zaslán 2x odpustek s požadavkem zaplať 1000 Kč nebo udej (PostServis ČB, jeden list textu, bez fotek); bohužel proignorováno

březen 2021: doručen příkaz na 3750 Kč

Zaslán nezdůvodněný, nepodepsaný odpor z jiné pošty než je místo trvalého bydliště obviněného.

Obratem doručeno vyrozumění o pokračování řízení, se sdělením, že dostatečně shromáždili důkazivo a po desátém pracovním dnu vydají rozhodnutí. Nabízí možnost vyjádření se k podkladům a dále možnost do 5 kalendářních dnů požádat o ústní jednání.

Zdá se, že zmrdům z VelMezu vyschnul penězovod a jsou překotně aktivní.
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 31 Března 2021, 17:48:13
Přikládám výzvu (2x to samé, jen jiná rychlost), příkaz a vyrozumění.
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: Číkus 31 Března 2021, 20:34:30
To zmetci uložili pokutu na horní hranici rozpětí, ačkoli nejsou žádné přitěžující okolnosti? To by mělo jít napadnout. Není to na WIN, ale na snížení pokuty by to stačit mohlo.

O nařízení ústního jednání bych určitě požádal.
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: Mršťa 31 Března 2021, 21:02:20
Řádně neodůvodněný správní trest pokuty a zejména na horní hranici je na WIN.
Pokud okopírují odůvodnění příkazu do rozhodnutí (a oni to udělají), tak to bude fajn bod do odvolání.
Tu sankci na horní hranici prakticky neodůvodnili.
Přitěžující okolnosti jsou asi ty fantastické úvahy :x

"Místo, kde k přestupku došlo je nejfrekventovanější komunikací v České republice a k přestupku došlo ve stavebním úseku, tedy v místě výskytu stavebních dělníků a stavení techniky, stavebních kontrol apod., kdy překračováním rychlosti dochází k ohrožování osob a materiálu."

To je velmi zajímavé, pokud došlo k překročení rychlosti uprostřed noci.
Taky bych chtěl vidět ten výzkum, který uvádí, že je to místo nejfrekventovanější komunikací a dále bych chtěl vědět, jak ta rychlost ohrožuje ten materiál.
Tvl. to jsou bláboly.
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 03 Dubna 2021, 10:19:25
Děkuji za cenné připomínky. Mohl bych ještě požádat o mírné rozvedení té sankce?

Přestupek jako takový spadá do kategorie §125c (1) f) 4 => §125c (5) g) kde je sankce v rozpětí 1,5k až 2,5k. O ten tu už ale primárně nejde. Jsme ve SPRDELi a ten lze uložit sankci do 10k. Existuje nějaká vazba mezi původním přestupkem a SPRDELem? Sankce by podle právního principu ne bis in idem tedy neměla přesáhnout 2,5k? Je tomu tak?
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: solaris 03 Dubna 2021, 10:35:45
Vazba existuje a je uvedena přesně v tom odstavci, kde je uvedena i ta maximální výše 10 k, tedy par. 125f odst. 4 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#p125f-4): Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší 10000 Kč.
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 03 Dubna 2021, 10:46:24
Děkuji! Nevím kam jsem koukal, občas nachytám sám sebe, že nevidím to, co už jsem četl několikrát  ;D
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: Číkus 03 Dubna 2021, 12:01:24
A k navýšení pokuty nad horní hranici (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250#p41-2).
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 07 Dubna 2021, 20:45:35
Chceme ústně jednat a doplnili jsme nějaké domácí úkoly, např. jestli náhodou nepoužívají přílišnou automatizaci při výběru pokut :)

Mimochodem, mailová podání screeninguje bot a hledá kvalifikovaný podpis a pokud ho nenajde, podání zamítá a předává k ručnímu zpracování :D
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: Nikdo Nikdovič 08 Dubna 2021, 09:12:47
Tzn. pokud bot najde jakýkoliv podpis automaticky podání příjme? To by chtělo otestovat.
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: hh 08 Dubna 2021, 10:09:33
Mimochodem, mailová podání screeninguje bot a hledá kvalifikovaný podpis a pokud ho nenajde, podání zamítá a předává k ručnímu zpracování :D
Jak vypadá takové "zamítnutí"? Normální řešení pro příjem elektronických podání funguje tak, že bot provede automatické kontroly (antivir, antispam, ověří el. podpisy, jak v rámci S/MIME, tak samotných příloh u formátů jako PDF) a vygeneruje podle toho nějakou průvodku. Finální posouzení, jde-li o řádně podepsané podání, ale musí udělat živý úředník - to (zatím) spolehlivě automatizovat nejde. Záleží na obsahu podání (něco nemusí mít el. podpis vůbec, např. infožádost, jinde naopak ani kvalifikovaný podpis nestačí), na tom, zda to samotné podání je v těle mailu či v některé z příloh (či je tam v různé formě víckrát kvůli zhůvěřilostem typu multipart/alternative či MS-TNEF). No a hlavně je třeba posoudit, zda to podepsala osoba, jejíž podpis je vzhledem k obsahu podání relevantní (to nemusí být sám podatel, je-li ve hře zastoupení, u PO to záleží na obsazení statutárního orgánu a taky na tom, zda jde o procesní či hmotněprávní úkon ...).

Solidnější systémy posílají potvrzení o tom, že mail byl přijat, prošel technickou kontrolou a byl předán k dalšímu zpracování. Někdy to pošle i tu průvodku (většinou nějakou zjednodušenou verzi, úředník má ve spisu detailnější).
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 08 Dubna 2021, 13:20:03
Sdělení bylo formulováno jako plaintext v těle mailu. Žádně složitosti. Odpověď přišla hned:

Kód: [Vybrat]
Elektronická podatelna města Velké Meziříčí

Vážená paní / Vážený pane,

Vaše podání ve věci "PŘEDMĚT E-MAILU", které jste DD.MM.RRRR HH:MM:SS zaslal(a) na adresu
e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu. Vaše podání bylo postoupeno k manuálnímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.

S pozdravem

Městský úřad Velké Meziříčí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

TATO ZPRÁVA JE GENEROVÁNA AUTOMATICKY SYSTÉMEM ELEKTRONICKÉ PODATELNY, NA TUTO ZPRÁVU, PROSÍM, NEODPOVÍDEJTE.

Poučení:
Pokud je Vaše žádost podáním podaným dle správního řádu, které bylo zasláno do elektronické podatelny úřadu pomocí e-mailu, který nebyl podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, je nutné do 5 dnů toto podání potvrdit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (viz § 37 odst. 4 správního řádu).
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: hh 08 Dubna 2021, 14:43:52
To mi přijde víceméně v pořádku a vcelku vstřícné. Asi by bylo vhodnější místo formulace "vaše podání ... bylo odmítnuto", což navozuje dojem nějakého procesního úkonu, popsat to lépe podle skutečnosti, např. "automatizovanou kontrolou bylo zjištěno, že podání neobsahuje povinnou náležitost (platný elektronický podpis), a takto bylo postoupeno k dalšímu zpracování" + to poučení o možnosti potvrzení podle § 37 SprŘ. Kdyby to tam našlo a úspěšně ověřilo kvalifikovaný podpis, taky by mělo napsat jen tohle, tedy že nějaký podpis tam je, byl ověřen, a takto to bylo postoupeno - zda to je/není formálně perfektní podání stejně musí rozhodnout ten, kdo to manuálně zpracovává.

Ale to je jen detail. Pro podatele je podstatné, že u nepodepsaného mailu má potvrzené přijetí a zaevidování zprávy, u podepsaného vidí, zda podpis ověřili, a může na to reagovat (dost často se stává, že automat selže, i když je podpis v pořádku, např. nešlo spojení na CRL, nemají aktuální seznamy CA, nerozpozná to nějaký formát podpisu), a i to poučení o možnosti potvrdit nepodepsané podání je v kocourkovských poměrech nadstandard ... obvykle mail spadne do černé díry a pokud přijde nějaké potvrzení, tak až v rámci manuálního zpracování (což někdy na prdelních úřadech trvá třeba týden, protože se čeká, až se Mařka vrátí z neschopenky, protože nikdo jiný ten počítač na podatelně neumí zapnout).
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 28 Dubna 2021, 19:44:35
Tak z VelMezu máme v čekací frontě čtyři dopisy. Zřejmě reakce na vyžádané ÚJ, odmítačna 106ky a nějaký ten bonus navíc.

V každém případě jsem v mezidobí nelenil, inspiroval jsem se jiným vlákem (https://www.30kmh.cz/index.php?topic=7801.msg97127#msg97127) a požádal jsem PČR skrze jejich elektronickou podatelnu s kopií na místně příslušné oddělení Kobry 11 ve Velkém Beranově, které údajně měřilo, aby mi poslali co k tomu mají. Odpověď jsem obdržel od příslušného KŘP v takovém duchu, že nedisponují požadovanými informacemi. To je ale divné, když v odůvodnění příkazu orgánka tvrdí, že oznámení odeslali z baráku Kobry 11 a připojuje i jejich čísla jednací.

Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 05 Května 2021, 16:24:08
Takže obviněnému dorazilo USNESENÍ o zamítnutí návrhru ústního jednání, které obviněný nijak nezdůvodnil. V předchozí komunikaci chtěl úřad po obviněném, aby uvedl své důvody proč touží po ústním jednání - může vůbec úřad něco takového požadovat?

V další obálce bylo rovnou ROZHODNUTÍ - vinen. Copypaste původního příkazu.

Dokumenty budou přiloženy večer. Nějaké kreativní nápady pro odvolačku  :) ?
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 05 Května 2021, 21:10:53
Přikládám usnesení o zamítačce ÚJ a rozhodnutí.
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: Číkus 18 Května 2022, 09:12:32
Jak to dopadlo?
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 24 Května 2022, 00:39:36
Od posledního příspěvku klid na všech frontách.
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: Číkus 24 Května 2022, 00:43:12
Tedy promlčeno?
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 24 Května 2022, 00:44:19
Ještě prověřím, ale vše tomu nasvědčuje.
Název: Re:D1: 2x overspeeding, sloučení + turbo
Přispěvatel: max 10 Srpna 2022, 14:09:38
Doručeno rozhodnutí z Kraje, zastaveno na základě prekluze... bežná copypaste uředního slintu. Co mě zaujalo bylo vyjádření k napadanému nekonání ÚJ:

Citace
K dané věci krajský úřad uvádí, že ústní jednání je tzv. fakultativní, tedy správní orgán jej nemusí nařídit v každém řízení, nýbrž jej nařídí pouze v případě, je-li to nezbytné k uplatnění práv účasníka řízení a ústní jednání může přispět ke zjištění stavu věci, což v tomto případě nenastalo. Odvolatel nepředložil žádné nové skutečnosti, jež by měly vliv na uplatnění práv nebo účel řízení. Nařízení ústního jednání by v tomto případě dle krajského úřadu nemělo žádný reálný význam, neboť odvolatel neuvedl žádná fakta a arguzmenty, a proto není tedy účelné a nezbytné ústní jednání nařizovat. Odvolatel se s důkazními listinami, které jsou součástí spisového materiálu, mohl seznámit v souladu s § 38 správního řádu a nahlédnout do spisu. O právu navrhovat důkazy, vyjadřovat se v řízení, seznámit se s podklady byl odvolatel poučen v souladu s § 36 správního řádu.

K odvolacímu bodu o automatizovaném měření prováděném ŘSD ani zmínka, stejně tak bez reakce na argumentaci vyjádření od PČR stran toho, že ona "důkazy" nedisponuje, že veškerá komunikace probíhá mezi ŘSD a orgánem; a další mírné přešlapy SO vynechány, protože prekluze...


Chtěli 3750,-- + náklady řízení, dostali HOVNO.

Náklady na poštu: cca 200,--


Checkmate.