30kmhcz

Procesní záležitosti => Rozsudky NSS a ÚS => Téma založeno: kdo 08 Prosince 2020, 08:53:16

Název: Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: kdo 08 Prosince 2020, 08:53:16
Jak už někde psal pan uziv, sněmovnou prošel návrh novely SŘS (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136334) (důvodová zpráva zde (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136332)), který významně omezuje možnost podávání kasačních stížností.

Jsem přesvědčen, že pokud tato změna projde, můžeme počítat s dalším významným skokovým zhoršením právního prostředí v oblasti přestupků, protože po schválení novely už budou správní orgány úplně utržené ze řetězu. Ač nemám příliš pozitivní vztah k aktivismu, z nedostatku jiných nápadů si dovoluji nabídnout uživatelům fóra text, který by mohli zaslat s jistými modifikacemi svým senátorům, a pokusit se tak vývoj ještě zvrátit. Je to sice boj s větrnými mlýny, ale náklady jsou minimální, tak proč se o to alespoň nepokusit...

Citace
Vážený pane senátore,

obracím se na Vás ve věci novely zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, která byla 2. 12. 2020 schválena PS PČR a odeslána do Senátu ČR. Zdánlivě jednoduchá změna ustanovení § 104a tohoto zákona bude mít podle mého názoru naprosto zásadní dopady v oblasti práva občanů na spravedlivý proces.
 
Jsem zcela přesvědčen, že implementací této novely do našeho právního řádu nebude dosaženo zlepšení právního prostředí v České republice (a důvodně lze očekávat naopak jeho zhoršení), ale pouze zjednodušení práce Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) tím, že v některých sporech nebude do budoucna možno dosáhnout přezkumu rozhodnutí krajských soudů v případech rozhodovaných samosoudci. Věřím, že předkladatelé novely jistě mířili za správným cílem, podařilo se jim nicméně zcela naplnit smysl rčení o cestě do pekla, jež je dlážděna dobrými úmysly.

Česká republika se bohužel ocitla v situaci, v níž jsou různé delikty vysloveně vyráběny státní správou – ať už jde o neblaze proslulé zajišťovací (lidově „zaklekávací“) příkazy finanční správy nebo o přestupky v dopravě, z nichž bezostyšně tyjí některé municipality, které neváhají při výběru pokut zajít daleko za hranici zákona. Možná znáte poměrně nedávný a hojně medializovaný případ starosty města Varnsdorf, pana Horáčka (ANO), obviněného v kauze pronájmu radarů. Jde ale i o desítky dalších měst – prokazatelně se porušování zákona v souvislosti s výběrem pokut v minulosti dopouštěla mj. města Blovice, Brno, Hronov, Chotěboř, Jihlava, Kyjov, Lysá nad Labem, Mělník, Moravské Budějovice, Náchod, Nový Bydžov, Olomouc, Praha, Prostějov, Sokolov, Šternberk, Trhové Sviny či Turnov.

Obecní policie v mnoha městech již dávno přestaly plnit svoji původní roli a začaly plnit obecní pokladny, hrajíce si na sekundární policie dopravní. Při jejich činnosti dochází zcela běžně k přehmatům, porušování zákona a neoprávněným výběrům pokut. Kriminalita u obecních policií dosáhla té úrovně, že desítky strážníků (včetně ředitelů dvou největších organizací tohoto typu - MP Praha a MP Brno) již byly pravomocně odsouzeny za různé trestné činy. Obecní policie na hraně zákona provozují různá měření rychlosti a zásobují správní orgány dostatečným přísunem „přestupků“, které zpravidla nejsou způsobilé jakkoli ohrozit bezpečnost, především však nejsou dle mých zkušeností ve více než 80% většině dostatečně prokázány. Úroveň správních úředníků zabývajících se řešením přestupků setrvale klesá, úměrně růstu jejich počtu, Ministerstvo vnitra zjevně selhává při jejich přezkušování. Noví úředníci v současné době zpravidla nedisponují ani naprosto elementárními znalostmi gramatiky, o základech dopravního a správního práva nemluvě, jejich rozhodnutí jsou opět v cca 80% většině nekvalitní a nezákonná.

Nad prvostupňovými (nalézacími) správními orgány mají bdít odvolací správní orgány, které však až na čestné výjimky svoji roli naprosto neplní. Konkrétně v našem jihomoravském regionu, kde je z celé ČR statisticky nejsilnější tendence správních orgánů vydělávat peníze na uměle vyrobených přestupcích (mám na mysli konkrétně obce, jako jsou např. Židlochovice, Šlapanice, Hustopeče, Rosice, Pohořelice, Mikulov či nově i Znojmo) proslul krajský úřad naprostou indolencí a neschopností. O mnoho lepší situace nepanuje ani v sousedních krajích, zejména na Vysočině.

Za této situace je samozřejmě logické, že občan má právo na soudní ochranu před protiprávním udělením pokuty ve správním řízení. Problémem našeho regionu je ovšem Krajský soud v Brně, u nějž – pokud je mi známo – je vůbec nejvyšší výskyt úspěšných kasačních stížností proti jeho rozsudkům, z nichž mnohé si dovoluji označit za objektivně vysloveně odfláknuté. Jediným orgánem, u něhož se tak může občan v našem regionu dovolat spravedlnosti a účinné soudní ochrany, je NSS.

Důvodová zpráva, o niž se návrh novely opírá, ovšem bohužel obsahuje shrnutí toliko počtu případů, které se k NSS každoročně dostanou. Zcela však absentuje jakákoli analýza úspěšnosti stěžovatelů či kvality práce krajských úřadů, nalézacích správních orgánů a především prvostupňových soudů, která jediná by byla způsobilá odůvodnit daný návrh. Např. v případech zajišťovacích příkazů to byl ve většině případů až NSS, který dokázal nezákonné jednání státní správy zvrátit, a nejinak je tomu i v případě mnoha přestupků.

Vážený pane senátore, jako občan Vašeho volebního okrsku si dovoluji na Vás apelovat, abyste proti návrhu zákona vystoupil a zasadil se o jeho odmítnutí, neboť tento návrh je způsobilý zásadním způsobem zhoršit kvalitu právního prostředí v naší zemi a jeho jediným zásadním důsledkem bude již zcela naprostá libovůle správních orgánů v průběhu správních řízení.
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: now 09 Prosince 2020, 15:29:59
Vzhledem k tomu, že jsou zde lidé z celé ČR, by jsme tím mohli pokrýt možná i 100% senátorů.

A současně hlásím, že za mne splněno. Pro ostatní přidávám přímo odkaz, kde si svého senátora a jeho mail najdou:

https://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=09.12.2020&O=13&par_2=2
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: Panek 09 Prosince 2020, 19:33:18
Na tohle je dobrý Vystrčil. Nevím, jestli za něj komunikuje mailem nějaký jeho asistent, ale podměty veřejnosti přijmá.
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: kapo 09 Prosince 2020, 19:36:15
Taky posláno.
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: Medojed 09 Prosince 2020, 19:48:38
Posláno, i když tomu nevěřím.
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: Yea 10 Prosince 2020, 12:07:16
Odeslal jsem, i když co jsem se přestehoval, tak ten výblejt co mám jakože za senátora mě vůbec netěší, pochybuji že bude souhlasit. A přitom o čtvrť vedle mají takového pašáka : )
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: kdo 13 Prosince 2020, 21:49:06
Pan DFENS také doporučuje svým čtenářům oslovit v této věci senátory. Jím doporučený text (http://dfens-cz.com/soumrak-kasacnich-stiznosti-senatni-akce/) působí mnohem obratněji než ten, který jsem ve vzteku stvořil. Velice děkuji spolku Mobilita 2014 (http://www.m14.cz/) za zdařilé učesání textu i za podporu a doporučuji článek přečíst a předpřipravený text použít pro inspiraci těm, kdo ještě svého senátora neoslovili.
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: uziv 14 Prosince 2020, 13:43:48
Odeslána verze D-FENS.
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: signoflife 14 Prosince 2020, 19:34:58
odesláno, použita také D-Fensova verze
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: Lafayette 14 Prosince 2020, 20:56:44
Též odesláno.
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: Laco234 15 Prosince 2020, 09:43:49
také odesláno
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: eltazar 15 Prosince 2020, 12:27:04
odesláno
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: Šmarjá Josef 15 Prosince 2020, 19:57:05
..... uz daaaavno   8)  ;)
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: signoflife 16 Prosince 2020, 11:34:39
náš senátor přečetl a dál nic. Uvidíme, jak pak bude hlasovat...
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: Lafayette 16 Prosince 2020, 13:22:14
Také mám přečteno, ale reakce zatím žádná.
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: dqd 18 Prosince 2020, 12:49:05
Odesláno (vlastní text).
Název: Re:Omezení práva podávat kasační stížnosti
Přispěvatel: kdo 23 Března 2021, 18:58:58
Tak senát to kupodivu sice po poměrně zajímavé diskusi neschválil, ale ani nezamítl (https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=98081), a tak byl nakonec tento zákon č. 77/2021 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-77) vyhlášen ve Sbírce zákonů (https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=237) s účinností k 1.4.2021.

Seznam senátorů, kteří hlasovali pro návrh novely i proti němu (https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=19755&O=13), a seznam senátorů, kteří hlasovali pro a proti zamítnutí (https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=19756&O=13) novely, může být pro místní osazenstvo případným vodítkem pro letošní parlamentní volby. Pro mne byla tato kapka i přes její zdánlivou bezvýznamnost poslední v číši znechucení nad jednou kdysi významnou a téměř pravicovou stranou, již teď po několik následujících let rozhodně volit nebudu, jelikož mi připadá, že jejím jediným programem se stala snaha mne rozčílit a odpudit.

Rovněž se omlouvám, že jsem ve druhém kole senátních voleb z nedostatku možností hlasoval pro senátora Třetinu. Už to nikdy neudělám.