30kmhcz

Přestupek (dříve správní delikt) provozovatele (tzv. řešení osoby blízké) => Správní delikt provozovatele vozidla v dalším stádiu => Téma založeno: Bulwa 01 Prosince 2020, 10:25:24

Název: Pochybení kraje - správní žaloba ano/ne?
Přispěvatel: Bulwa 01 Prosince 2020, 10:25:24
Zaspal jsem napráskání Helmuta a tak na mě přišla objektivní odpovědnost. V průběhu správního řízení mi SO poslal do datovky zprávu s názvem: Uvědomění dotčených osob o úkonu/žádosti, stanovení lhůty k vyjádření, ale v příloze byl starý příkaz z dřívějška, na který jsem pro jistotu znova poslal odpor.

Odvolal jsem se ke krajském úřadu, ale ten to zamítnul. Viděli doručenku a obsah je nezajímal, přestože jsem je na to explicitně v odvolání upozornil. Má cenu řešit správní žalobu nebo se na to vysrat? Už je to přeci jen náročnější záležitost a pokud by byl výsledek spíše nejistý..
Název: Re:Pochybení kraje - správní žaloba ano/ne?
Přispěvatel: hh 01 Prosince 2020, 10:39:50
Co mělo být v předmětné zprávě víte, resp. když ji škrtnete, co v řízení chybí? Jestli bylo rozhodnuto bez toho, aby SO splnil povinnost plynoucí z § 36(3) SprŘ, tedy před vydáním rozhodnutí umožnit vyjádření k podkladům, je šance na úspěch velká.
Název: Re:Pochybení kraje - správní žaloba ano/ne?
Přispěvatel: Bulwa 01 Prosince 2020, 16:04:56
Je mi znám pouze nadpis, ale lhůta a způsob (dostavit se kdy a kam) už mi známa není. To by bylo obsahem onoho dokumentu, který  tam nebyl.
Název: Re:Pochybení kraje - správní žaloba ano/ne?
Přispěvatel: hh 02 Prosince 2020, 08:00:42
Podle nadpisu to vypadá na výzvu k seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí podle § 36(3) SprŘ, případně spojenou s oznámením o dokazování mimo ÚJ podle § 51(2) SprŘ. Není ale až tak podstatné, co přesně v dopisu mělo být, jde o to, zda jste před vydáním rozhodnutí výzvu a lhůtu pro vyjádření k podkladům dostal. Pokud ne, lze doporučit žalobu, a paralelně i podnět k přezkumu na MD, možná se úřad lekne.
Název: Re:Pochybení kraje - správní žaloba ano/ne?
Přispěvatel: Bulwa 02 Prosince 2020, 18:31:36
Právěže nedostal. Ve zprávě byla jako příloha  Příkaz, který už mi poslali před tím. Já sem je na chybu neupozornil a oni si toho samozřejmě nevšimli. Pak přišlo až rozhodnutí.

Podám tedy obojí, potřebuji trénink. ;D Co se podnětu na přezkum týče, je tam něco čeho se držet ? To jsem ještě nedělal.