30kmhcz

Ukončené případy => Jiné => Téma založeno: Číkus 13 Října 2020, 18:16:47

Název: [WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 13 Října 2020, 18:16:47
V této věci (https://www.30kmh.cz/index.php?topic=9712.msg110786#msg110786) jsem podal vysvětlení písemně a úřední parazit Vodenka (bez titulu) to vyhodnotil jako hrubě urážlivé podání (http://acab.cikus.net/200220-medved-uvaly/201012-so1-rozhodnuti-hrube-urazlive.pdf).

Jako úplně první nápad na obranu mne napadlo následující: Má vůbec nějaký důkaz (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500#p137-4), že jsem něco takového napsal? :-)
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: medved 13 Října 2020, 19:40:37
plus TO za genderovou diskriminaci uredniku na ukor urednic. A ta spekulace o frustraci mi taky neprijde uplne v souladu s chovanim nestranneho organu.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: kdo 14 Října 2020, 14:13:54
A má někdo nějaký důkaz, že si s netitulovanou úřednicí pan Číkus běžně netyká? Toto fórum obsahuje stovky důkazů o tom, jak důsledně obviněný vyká cizím osobám i v prostředí, kde běžně dominuje tykání.

Na hrubě urážlivé podání je to podle mne slabé, o nějakém vyhrožování už vůbec nemůže být řeč. Pikantní by teď bylo rozjet linii ve smyslu “proč Daniela neohlásila svou podjatost, když měla s obviněným v minulosti vztah a nesnáší jej, protože už nezavolal”.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: gogobrno 14 Října 2020, 22:18:38
Jako úplně první nápad na obranu mne napadlo následující: Má vůbec nějaký důkaz (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500#p137-4), že jsem něco takového napsal? :-)

A nemáte náhodou ze spisu, kopii toho podání co za vás někdo poslal? :-)
Druhá věc tu už byla vyřčena, protěžovat ženu tím že to k ní bylo hrubě urážlivé dost smrdí. Chce snad ouřada říct že kdyby to přislo jemu osobně tak by to tak hrubé nebylo? To si řiká o dopis i jemu :-)
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: hh 15 Října 2020, 10:45:43
Má vůbec nějaký důkaz (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500#p137-4), že jsem něco takového napsal? :-)
Asi jo. Tedy samozřejmě je tu varianta tvrdit, že jste to nepsal a nepodepsal vy (navrhovat zkoumání podpisu písmoznalcem atp.), ale určitě nebude fungovat ta klauzule o tom, že záznam o podání vysvětlení není důkaz. Jednak to je podání, ne záznam (tím se myslí to, co o ústním podání vysvětlení sepíše SO), a jednak se ta výluka týká dokazování ve vztahu k předmětu podání vysvětlení, jiné skutečnosti dokazovat lze (např. pokud záhadně vyhoří MMB, není vyloučeno použít záznam o podání vysvětlení, které ve stejný čas Číkus osobně učinil v Židlochovicích, jako alibi).

Rychlým pohledem na to rozhodnutí vidím:

* formální vady - IMHO by výrok měl být podrobnější, měly by být označeny konkrétní části podání, které naplňují tu urážlivost

* pokud šlo o reakci na podání vysvětlení, není tu (zatím) správní řízení, § 62 je v části druhé (týká se správního řízení), objektem ochrany je řízení - pokud to podání urazilo konkrétní úřednici, mohli to oznámit jako podezření z přestupku, jehož obětí by byla úřednice, ale nelze uložit pořádkovou pokutu, která má chránit řízení, když tu není řízení

* část odůvodnění se úplně míjí se skutkovou podstatou (urážlivé podání) - pokud by např. něco skutečně šlo vyhodnotit jako vyhrožování, možná by šlo o jiný delikt, ale určitě ne o urážlivé podání (když někomu řeknu "zabiju vaše děti", jde nejspíš o trestný čin, ale není na tom naprosto nic urážlivého)

* samotné tykání IMHO není hrubě urážlivé - možná je urážlivé, ale určitě ne hrubě

* kecy o tom, jak je to obzvlášť hrubé k ženě, jsou samozřejmě též úplně mimo, jednak je to genderově nevyvážené (do čehož nechci zabrušovat, protože nepoznám, kdy se diskriminovat nesmí a kdy musí), ale hlavně, obětí urážlivého podání má být řízení, které je bezpohlavní (když tedy připustíme existenci řízení v širším smyslu i pro podání vysvětlení)
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 15 Října 2020, 15:42:23
...  ale určitě nebude fungovat ta klauzule o tom, že záznam o podání vysvětlení není důkaz. Jednak to je podání, ne záznam (tím se myslí to, co o ústním podání vysvětlení sepíše SO)...

Tedy § 137(4) SprŘ se nevztahuje na podání vysvětlení, které je učiněno písemnou formou?

To jsem pak udělal chybu, když jsem se na základě výzvy k podání vysvětlení několikrát přiznal písemně k různým přestupkům. Na druhou stranu by pak neměly SO odmítat písemná přiznání různých Helmutů a vymlouvat se, že jim nebylo nic prokázáno.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: pk202 15 Října 2020, 18:10:59
Já jsem tedy slova hh pochopil tak, že obsah písemného podání vysvětlení není důkaz, zatím co jeho forma může být důkazem o urážlivém podání.

Asi pokud SO napíšu něco ve smyslu "Ty starej hnusnej slizkej zmrde Jordánku, seru ti na zkurvený ústní jednání a klidně si tam pohoň sám, já nepřijdu" tak jeho obsahem je IMHO řádná omluva, ale forma je poměrně urážlivá.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: ViktorN 15 Října 2020, 20:37:45
PK202: no to je asi silně subjektivní, protože já osobně v tomhle konkrétním případě neshledávám nic urážlivého, ale naopak konstatuji, že byla použita poměrně eufemická forma…
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: IZS 16 Října 2020, 01:10:24
>ViktorN subjektivní to zcela jistě není. Posouzení musí být individuální, ale nikoli subjektivní, protože to by vedlo k samovůli a nepřezkoumatelnosti rozhodnutí vydaného na základě takového hodnocení.
---

Za směrodatné v tomto směru považuji rozsudky NSS 1) ze dne 27. března 2013, sp. zn. 8 As 16/2012 a 2) ze dne 23. dubna. 2010, sp. zn. 5 As 76/2009, kde NSS de facto vymezil skutkovou podstatu hrubě urážlivého podání. Doporučuji na to kouknout. Speciálně pan Číkus by si měl nastudovat rozsudek NSS ze dne 4. března 2011, č.j. 5 As 37/2010, kde NSS hodnotí jako hrubě urážlivé (opakované) nařčení z páchání trestné činnosti: "Doufám, že nastupující MD (ministr dopravy) bude požadovat odpovědnost po K. a i jiných úřednících za své zločiny a za finanční újmu dle rozsudku." a "Chápu, že zločinecký úředník, který bere úplatky a provádí trestné činy se snaží maskovat a krýt svou zločinnost za zákony." mi zní trochu jako váš styl, tak pozor na to (např. u posledního vrácení přeplatku na dani jste tu úřednici nařkl z toho, že vás okradla).

Jinak analogicky k tomu existuje judikát k § 53 OSŘ (jde rovněž o hrubě urážlivé podání)- Nález ÚS ze dne 17. října 2000, sp. zn.  I. ÚS 211/99, který naopak hovoří o zvýšené toleranci orgánů vůči vyjádřením .

K tomu (ne)podání vysvětlení jsem našel jednu zajímavost, podle rozsudku NSS ze dne 20. srpna 2015, sp. zn. 1 Ads 33/2015 se zdá, že by situace v případě písemného podání (tedy iniciovaného účastníkem, který to podání měl plně pod kontrolou) nemusela být až tak jednoduchá (v judikátu hledejte pod [11]). [Edit: vlastně to není zajímavost, hh už to psal, že tahle argumentace neobstojí.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: medved 16 Října 2020, 02:27:08
Myslim, ze jsem nasel priklad hrube urazliveho podani (https://sbirka.nssoud.cz/cz/spravni-rizeni-ulozeni-poradkove-pokuty-hrube-urazlive-podani.p2776.html), ktere Cikus nemuze prekonat.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: ViktorN 16 Října 2020, 11:00:13
IZS: tu subjektivitu jsem vztahoval k sobě a myslel jsem to jako nadsázku. Pokud to z toho explicitně nevyplynulo, pak se omlouvám za nepřesné vyjádření :-) Přičemž samozřejmě ano, v 99,99 % případů se jedná čistě o samovůli ze strany úřednictva…

S těmi judikáty NSS to není jednoduché. NSSoudu totiž zjevně nečiní problémy si ve svých po sobě jdoucích judikátech navzájem odporovat. Takže co projde v jednom, ve druhém je to o 180° obrácené a tedy nepoužitelné (neb v podstatě neguje to předchozí a SOII si často libuje ve vyhledávání těchto „obratů“).
Ohledně (ne)podání vysvětlení jsem to nepochopil, protože Vámi odkazovaný judikát (1 Ads 33/2015 odst. 11) se podle mého názoru týká něčeho jiného, než podání. Týká se listin sebraných při kontrole: „je namístě na uvedené listiny pořízené v rámci provedené kontroly u žalobce pohlížet jako na listiny, které mohou být řádným podkladem pro rozhodnutí žalovaného, a to zvláště tehdy, jestliže osoby, u nichž je kontrola prováděna, resp., u nichž jsou zjišťovány skutečnosti rozhodné pro další postup správního orgánu, svými podpisy stvrdí obsahovou správnost listin. Nejedná se tedy bez dalšího o skutečnosti pouze zapsané správním orgánem bez možnosti těch, jichž se skutečnosti v listinách obsažené týkají, obsah listin ovlivnit“.
Domnívám se, že to na tento případ asi nelze jednoduše naroubovat. Podání sice bylo iniciované účastníkem, ale bylo plně provedeno jeho zástupcem. Sice SO by si mohl zkusit aplikovat vyšší úroveň kreativity a nazvat to „objektivní zodpovědností zastoupeného nad zástupcem“, ale asi by to náležitě neobhájili, protože by museli zároveň (a zřejmě) přezkoumatelně prokázat, že zastoupený mohl ovlivnit a také ovlivnil zástupce. I když je možné, že se mýlím, neb v našem Kocourkově jest možné úplně „fšechno“…
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: IZS 16 Října 2020, 12:56:14
Aha. Tak v tom případě pokládám za vhodné položit si otázku, jak to diskusi obohatí, když sem třeba sto lidí napíše svůj ryze subjektivní pocit bez pokusu vztáhnout to objektivně na skutkovou podstatu hrubě urážlivého podání?

Jinak vězte, že mě zase subjektivně přijde urážlivé, pokud se už obtěžujete napsat tak dlouhý příspěvek, abyste si aspoň nepřečetl celý ten judikát a pokud chcete oponovat i judikaturu, kterou tam přímo dává do srovnání NSS (a případně další související) - tam byste se totiž dočetl přístup soudů (např. i ÚS - viz. II. ÚS 788/02), které úkon podání vysvětlení hodnotí jako jednostranný úkon ze strany OVM.

Budu rád, pokud to budete rozporovat, ale nějak konstruktivně prosím.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 16 Října 2020, 14:13:10
Jestli bych neměl požadovat

1. odborný posudek gynekologa, že Daniela Geruthová je skutečně žena
2. odborný posudek psychologa, že se Daniela Geruthová skutečně cítí býti ženou
3. odborný posudek psychiatra, že je Daniela Geruthová tím podáním skutečně uražena a to tak že hrubě
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: ViktorN 16 Října 2020, 17:22:45
Číkus: no, já bych byl i s tou „ženou“ opatrnější: https://cs.wikipedia.org/wiki/Genderqueer  ;)
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 16 Října 2020, 18:00:57
Že se jedná o ženu tvrdí Vodenka (bez titulu).
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: hh 18 Října 2020, 17:07:46
Jak je to s písemnými podáními vysvětlení a jejich použitelností jako důkaz nikdo pořádně neví. Smyslem § 137(4) SprŘ je, že takto zjištěné informace nelze bez dalšího použít jako důkaz a je potřeba je tzv. zprocesnit, což v případě podání vysvětlení znamená úkon zopakovat jako výslech svědka (s možností účastníků řízení se provádění důkazu účastnit, pokládat otázky atp.). Jde o analogii podobné (ale propracovanější) úpravy v trestním řízení.

Ve vztahu k písemným podáním vzniklým bez účasti úřadu je to trochu posunuté, hlavním důvodem, proč mají procesní úkony mnohem větší důkazní váhu a naopak ty neprocesní velmi omezenou (či je jejich použití dokonce výslovně zakázáno) je ten, že takové vysvětlení i záznam z něj lze velmi snadno zmanipulovat (ať už vědomě, či jako následek některých psychologických jevů, např. že vyslýchaný se snaží říct to, co chce vyslýchající slyšet, resp. co si myslí, že chce slyšet ...). U písemných podání tyhle problémy úplně nejsou.

Z praktického hlediska mi to nepřijde jako úplně zásadní věc - pokud to písemné vysvětlení sepsal někdo jiný než obviněný (či obecně účastník řízení), a účastník obsah zpochybní, měl by být proveden výslech svědků, pokud to učinil sám obviněný, tak už to, že to později popírá, vytváří důvodnou pochybnost (všechny takové důkazy navíc je třeba hodnotit s tím, že obviněný ani podezřelý není povinen vypovídat pravdu).

Doporučuji nicméně s těmi písemnými přiznáními zacházet obezřetně, a vždy mít nějaká zadní vrátka (dát to podepsat někomu cizímu, mít připravenou nějakou legendu vysvětlující, proč došlo k omylu ...). Příkladů, jak to nedělat, je v databázích judiaktury hafo, např. II. ÚS 3714/16 (a jemu předcházející NSS 10 As 136/2015-41) - tady bylo hlavní chybou namítat nepoužitelnost až v žalobě, ne v samotném řízení, ale i tak je pozoruhodné, že soudy vyhodnotily písemnou reakci na výzvu dle § 137 SprŘ doručenou ještě před vydáním příkazu a tedy před zahájením řízení jako podání v řízení ...
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: hh 21 Října 2020, 07:39:22
Diskuse se rozjela trochu doširoka, tak jen pozor na lhůtu pro odvolání. Nabito je slušně, zejména by mě zajímalo vypořádání toho, že šlo o úkony mimo řízení (§ 62 se vztahuje na probíhající řízení, v § 137 je sice taky možnost pořádkově pokutovat, ale jen ve vztahu k bezdůvodnému odepření vysvětlení).
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 26 Října 2020, 15:13:49
Podáno blanketní odvolání.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 18 Listopadu 2020, 17:53:01
Dle dnes doručeného sdělení (http://acab.cikus.net/200220-medved-uvaly/201118-so1-sdeleni-pokracovani-rizeni.pdf) bylo (blanketní) odvolání zasláno odvolacímu orgánovi.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 30 Ledna 2021, 00:18:13
Dlouho se nic neděje, tak je prošťouchneme žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti. SO3 bude ohledně hrubě urážlivého podání ministerstvo vnitra?
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 16 Února 2021, 17:28:24
16.02.2021 nalezen ve schránce dopis od MV (SO3): Žádost o doplnění podání (http://acab.cikus.net/200220-medved-uvaly/210215-so3-zadost-dop-obyc-dopis.pdf).

Jedná se o obyčejný nedoporučený dopis, takže nelze uplatnit fikci doručení a nikdy doručen nebyl. Nebudu na něj tedy reagovat, počkám 60 dní od podání žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti a podám na SO2 nečinnostní žalobu.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: hh 30 Března 2021, 19:22:34
Dlouho se nic neděje, tak je prošťouchneme žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti. SO3 bude ohledně hrubě urážlivého podání ministerstvo vnitra?
Sice trochu opožděná odpověď, ale je to IMHO doprava, ne vnitro. Řízení o pořádkové pokutě vždy existuje pouze ve vztahu k nějakému podkladovému správnímu řízení (v případě vysvětlení podle § 137 k tomu řízení, k jehož případnému zahájení SO zjišťuje informace). Tady je vcelku jasné, že se prověřovalo podezření z nějakého přestupku dle ZPPK, tedy věc, kterou obce i kraje řeší vždy výhradně v přenesené působnosti, a gesčně spadá pod dopravu, zcela konkrétně v případě nečinnosti KÚ při rozhodování o odvolání proti pořádkové pokutě by tak měl nadřízený orgán být určen podle § 178 odst. 2 SprŘ - Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí [...] v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad,

Samozřejmě, reagovat na dopis, u kterého nelze aplikovat fikci doručení ani jeho faktické doručení nemůže úřad prokázat, není nutné, ale těžko předvídat, jak přesně by se soud tvářil na splnění podmínky marného vyčerpání prostředků ochrany proti nečinnosti, byla-li žádost podána u nepříslušného orgánu, který by ji sice měl postoupit, ale jestli a hlavně kdy to udělá, se teprve uvidí (zejména pokud mu nezareagujete na tu výzvu, ve které zjevně MV řeší především to, zda je příslušný).

Asi bych MV odpověděl, třeba klidně nějak drze, např. že jde o pořádkovou pokutu podle § 62 správního řádu, a rozhodnutí ať si laskavě vyžádají od KÚ (s odkazem na § 6(2) SprŘ, žádné zvláštní zákonné náležitosti žádosti podle § 80, jako např. nutnost předložit kopie nějakých rozhodnutí, které předcházely nezákonné nečinnosti, správní řád nestanoví). A paralelně bych podnět podal i k MD ... třeba si to pak budou ministerstva posílat křížově mezi sebou :)
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 30 Března 2021, 21:52:20
Děkuji za rozbor. Co to udělat ve formě variace na kaskádové opatření proti nečinnosti (https://www.30kmh.cz/index.php?topic=6222.0)? Tj. napadnout MV že je nečinné, když by si mělo v souladu s § 6(2) SprŘ (a § 13 SprŘ?) vyžádat od KÚ rozhodnutí a následně rozhodovat o nečinnosti, ale nečiní ničehož.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 18 Dubna 2021, 21:13:39
Zítra posílám žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti na MD.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 06 Června 2021, 22:34:04
03.06.2021 doručeno sdělení k žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti (http://acab.cikus.net/200220-medved-uvaly/210603-so3-necinnost-urazlive.pdf). Sepsáno bylo 19.05.2021 a odesláno poštou 20.05.2021.

Stihne do 30 dnů vydat SČK rozhodnutí o odvolání, když bylo odvolání blanketní a doposud jsem nebyl vyzván k doplnění odvolání? :-)

Mohu podat nečinnostní žalobu už nyní, nebo musím počkat na uplynutí lhůty, kterou dalo ministerstvo? Předpokládám, že by nic nemělo bránit tomu, podat žalobu už nyní.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: hh 07 Června 2021, 10:31:05
Striktně vzato otázka, zda můžete podat žalobu, má jednoduchou odpověď. Můžete kdykoliv na kohokoliv. Jde spíš o to, aby to soud nemohl jako předčasné sestřelit.

Podmínkou nečinnostní žaloby je bezvýsledné vyčerpání interních prostředků proti nečinnosti. Odpovídající žádost/stížnost jste podal, takže vyčerpání máte splněno. Ta bezvýslednost je trochu soft kategorie - např. pokud nadřízený orgán vůbec nereaguje, je pouze judikaturou dovozeno, kdy už je to bezvýsledné. Pokud nadřízený orgán nějaké opatření učiní a dá nečinnému orgánu přiměřenou lhůtu, asi to (bez dalšího) za bezvýsledné považovat nelze, tedy pokud v dodatečné lhůtě orgán rozhodne, nebyla by žaloba důvodná.

Nicméně, rozhodovat by měl stav k okamžiku rozhodnutí soudu. Je to analogické, jako bych soukromoprávní pohledávku žaloval před splatností, ale dlužník pak skutečně nezaplatil - pokud by soud nestihnul rozhodnout do té splatnosti (tj. v době, kdy žaloba nebyla důvodná), tak předčasné podání ničemu nevadí.

Tedy v tomto smyslu podat žalobu lze předčasně, nechat proběhnout obvyklé kolečko, a podle toho, jestli bude nějaké rozhodnutí vydáno, pak třeba nezaplatit SOP.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Fogyn 07 Června 2021, 20:50:04
Prosím, prosím... Mohl bych použít číslo jednací z rozhodnutí a napsat páně Kokotovi, pardon, překlep, Vodenkovi nějaký hezký dopis..? Svým jménem samozřejmě :-)
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 07 Června 2021, 21:00:33
Klidně mu napište. Kdyby mi taková varianta vadila, začernil bych čísla jednací.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 08 Června 2021, 23:34:31
Žaloba ke Krajskému soudu v Praze k případným připomínkám:

Žaloba proti nečinnosti správního orgánu

Přílohy: Kopie sdělení k žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti č.j. MD-13947/2021-160/4 (http://acab.cikus.net/200220-medved-uvaly/210603-so3-necinnost-urazlive.pdf)

Žalobci bylo dne 12.10.2020 doručeno rozhodnutí č.j. MÚBNLSB-OD-98454/2020-VODFR (http://acab.cikus.net/200220-medved-uvaly/201012-so1-rozhodnuti-hrube-urazlive.pdf), které bylo vydáno Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Proti tomuto rozhodnutí podal Žalobce dne 26.10.2020 včasné odvolání, ale Žalovaný doposud o odvolání nerozhodl.
Žalovaný v rozporu s § 71 správního řádu nevydal rozhodnutí v zákonné lhůtě. Žalovaný je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení. Pokud je potřeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, lze ke lhůtě připočítat až 30 dnů. Žalovaný však rozhodnutí ve lhůtě nevydal.
Žalobce podal na adresu nadřízeného správního orgánu (Ministerstvo dopravy) žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti ze strany Žalovaného.
Na tuto žádost Ministerstvo dopravy zareagovalo opatřením proti nečinnosti č.j. MD-13947/2021-160/3 , avšak Žalovaný rozhodnutí doposud nevydal.
Z výše uvedeného se Žalobce domnívá, že ačkoli bezvýsledně vyčerpal všechny zákonné prostředky k ochraně proti nečinnosti správního orgánu, a stále nebylo ve věci odvolání proti rozhodnutí č.j. MÚBNLSB-OD-98454/2020-VODFR rozhodnuto, nezbývá mu tak, než podat tuto žalobu proti nečinnosti.
Důkazy: Obsahem správního spisu.
Závěrečný návrh výroku rozsudku
Z  výše uvedeného důvodu Žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek:
    1. Žalovaný je povinen vydat rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí č.j. MÚBNLSB-OD-98454/2020-VODFR nejpozději do 7 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku.
    2. Žalovaný je povinen nahradit Žalobci náklady řízení.
podepsán
Žalobce
Číkus
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 22 Června 2021, 18:23:36
21.06.2021 doručeno usnesení SO2 (http://acab.cikus.net/200220-medved-uvaly/210621-so2-useseni-vyzva-dop-urazive.pdf). Prý mám do 5 pracovních dnů doplnit odvolací důvody.

Mám za to, že to je nesprávný postup. O doplnění odvolacích důvodů by měl škemrat SO1, aby následně mohl rozhodnout, zda  nebude postupovat formou autoremedury. Proti usnesení podám odvolání, odvolací důvody nemám v plánu SO2 sdělovat. Na toto téma si případně popovídáme u soudu.
Název: Re:Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 07 Července 2021, 23:00:32
Od soudu dorazilo usnesení (výzva) ohledně SOP. Uhrazeno.

Je normální, že soud uvádí pouze kdo je Žalobce a kdo Žalovaný, ale ne o jakou věc se jedná? Co kdybych podával více žalob proti SČK? Jak bych pak rozlišil, který SOP patří ke kterému případu?
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 20 Července 2021, 17:46:22
Doručeno rozhodnutí SO2 (http://acab.cikus.net/200220-medved-uvaly/210719-so2-rozhodnuti-urazlive-win.pdf). WIN.

Teď bude ještě potřeba vzít zpět nečinnostní žalobu pro následné chování Žalovaného.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Šmarjá Josef 20 Července 2021, 19:28:44
Šmánkote, bych nevěřil, že se dá z takových otravných věcí vytřískat sranda.    :)
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: mhepp 21 Července 2021, 11:21:07
No... Osobně mi tam chybí vyjádření se k hrubé urážlivosti daného podání - z mého pohledu s tím vlastně souhlasí a jen se to snaží zrušit na něčem jiném, hlavně ať je to rychle z krku...
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 03 Srpna 2021, 16:33:57
Podáno zpětvzetí nečinnostní žaloby.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 06 Září 2021, 23:38:54
Doručeno usnesení soudu (http://acab.cikus.net/200220-medved-uvaly/210830-soud-usneseni-urazlive.pdf). Je to příjemné, protože to znamená vícenáklady pro parazity.

Jen se divím, že po mně chce Kryska číslo účtu, když jej evidentně má, SOP jsem posílal bankovním převodem.

edit: Poslat jim číslo účtu e-mailem asi nebude stačit, že?
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: hh 07 Září 2021, 08:26:39
Není to formální procesní úkon, mohlo by to prostým e-mailem stačit. Zejména když jim tam napíšete, že je to účet, ze kterého jste platil SOP, tak i lehce paranoidní úřednice nebude mít důvod o pravosti zprávy pochybovat.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: fu 07 Září 2021, 11:35:37
Pak by pan Cikus mohl udelat uredniky oblibenou pisarskou chybu  a pozadat podruhe na ten spravny, aby se urednici zabavili a naucili, jak se zada o penize zpet.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: solaris 07 Září 2021, 12:03:19
Oni se hlavně ptají na číslo účtu jenom na tu tisícovku. Po čísle účtu na těch dalších 104 Kč se budou shánět až následně. :-)
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: medved 07 Září 2021, 12:30:36
soalris> to je IMHO dobre. Kryska (soud) vraci litr a KU ScK vraci 1104Kc ... ti se na ucet teprve zeptaji :-).
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: solaris 07 Září 2021, 13:33:12
Ajo, pravda.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Grave 07 Září 2021, 14:12:39
Neskýtá toto nějaký fun factor?
Při udání čísla účtu uvést jako Variabilní symbol: 007
Poté, co přijde platba, tak ji vrátit z důvodu, že se jí dle VS nepodařilo přiřadit.
Následně prudit, kdy hodlají zaplatit.
HINT: Variabilní symbol začínající nulami se zobrazí jen jako 7, nikoliv 007
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 19 Září 2021, 21:35:28
Není to formální procesní úkon, mohlo by to prostým e-mailem stačit. Zejména když jim tam napíšete, že je to účet, ze kterého jste platil SOP, tak i lehce paranoidní úřednice nebude mít důvod o pravosti zprávy pochybovat.
Tak jsem jim poslal číslo účtu e-mailem, uvidíme, zda to zvládnou.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 29 Září 2021, 23:07:52
Soud vrátil část SOP (1000 Kč). Z parazitů z SČK to (1104 Kč) budu asi muset dostat násilím.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 28 Října 2021, 23:11:28
Paraziti ze SČK mi stále neuhradili 1104 Kč. Co s tím? Nějaká předexekuční výzva?
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Hugo 29 Října 2021, 13:04:46
Co jim dnes po pracovní době poslat předžalobní výzvu e-mailem k uhrazení do 7 dnů, pak doplnit do 5 ti dnů do DS.
A následně elektronický plaťák na částku + náklady.

Postup není úplně ok, ale co ouřada ví? kdyby Vám původní částka dorazila až po odeslání plaťáku, můžete žádat opět o náhrady.
A směřovat na podatelnu obce s rozšířenou působností. Třeba by v tom mohlo být ještě trochu zábavy.

Edit: samozřejmě KU ScK
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: gumidos 29 Října 2021, 14:08:05
Nejprve bych ověřil právní moc - jde to různými způsoby, včetně stránek p. Peciny.
A předžalobní výzva podle mě nutná není - je to na základě právní moci+30 dnů. Takže nejlepší podat žalobu na výkon tohoto rozhodnutí kvůli nesplnění povinnosti povinného.
Předpokládám, že Číkus následně začne pátrat, kdo to zavinil a jak byl potrestán, resp. po kom byly uplatňovány vícenáklady.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: hh 29 Října 2021, 15:26:08
Nevím jak u vás, ale moje zkušenosti se SčK jsou převážně pozitivní (srovnám-li to s laťkou nastavenou třeba JMK nebo tou parodií na krajský úřad sídlící v Jihlavě). Tak se přimlouvám za jednu neformální výzvu (třeba mailem, ať se ušetří na poštovném), než na ně poštvete exekutora.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: kverbeatle 06 Listopadu 2021, 11:09:46
zdravím,
bych jen připomněl, že bez zákona není trestu,,,,,tedy který zákon jest porušen, neb nenaplněn tykáním uředníkovi, anebo který zákon přikazuje vykat a zakazuje tykat ?
 jestli uřednice byla prostitutkou, tak pozdrav ,,,zdravím bývalou prostitutku nemůže být urážlivým,protože řemeslo vykonávala, ovšem pozdrav ,,,zdravím prostitutku, již může být vnímán jako urážlivý neb dotyčná již řemeslo nevykonává,
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: urban.novak 06 Listopadu 2021, 15:13:36
kverbeatle, být vámi, byl bych opatrný při testování vašich právních názorů v praxi. Z hlediska logiky sice máte pravdu, ovšem "úřednická logika" se od té běžné může v řadě detailů lišit. Některé paragrafy jsou psány dost gumově a záleží na fantazii úředníka, jestli bude schopný si porušení daného paragrafu obhájit. Mezi tyto paragrafy patří i 251/2016 Sb. § 5 1b) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Jestli k přestupku došlo bude posuzovat jiná úřední osoba a proto si myslím, že pro ní bude poměrně snadné se ztotožnit s názorem "znevážené" úřední osoby.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: hh 06 Listopadu 2021, 15:22:31
urban.novak: Věcně máte samozřejmě pravdu, jen možná nevíte, že krmíte trola.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: urban.novak 06 Listopadu 2021, 22:06:09
To že kverbeatle alias jungvoj je důchodce, který se doma nudí a často prudí v různých diskusích vím, o kondenzátorech a střídavém proudu tu s ním diskutovat nehodlám :) . Občas ale i trolům odpovím, když mi jejich příspěvek přijde něčím zajímavý. Pokud máte pocit, že jenom zbytečně plevelíme toto téma, máte mé svolení to tu promazat.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: kverbeatle 06 Listopadu 2021, 23:45:25
pane novak, asi jste si nevšiml otazníku v závěru první věty, druhá věta je zamyšlení nad lidským materialem uřednictva, co s tím maj společného kondenzátory, a možná nějaký důchodce, by chtělo bližší vysvětlení, mimo to, naznačovat identitu diskutujicích, je , myslím , v rozporu s pravidly fora, i když no,,,,,,přisvojení identity vám asi nic neříká, proto ano, máte pravdu o tom důchodci
ale k věci, uřednice je povinna vyjít vstříc občanovi, aby pro neznalost zákonů neutrpěl ujmu, a přiměřeně , a to kdykoliv , jej poučit, například, že ona konkrétně si nepřeje , aby se ji tykalo, ale vykalo, což neučinil nikdo, takže chyba uřednice, je překlopena v neprospěch občana, jinak řečeno, v obdobných případech, se dopustí přestupku jen ten , kdo byl poučen,
poznámka: ano, není to přestupek ale jiný vyblitek , což jest nyní nepodstatné
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 04 Října 2022, 00:42:55
Paraziti ze SČK mi stále neuhradili 1104 Kč. Co s tím? Nějaká předexekuční výzva?
Poslána upomínka e-mailem.
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 04 Října 2022, 22:23:58
Dnes přišlo e-mailem:

Dobrý den pane Číkusi,
dne 23.8. a dne 31.8.2022 jsem Vás na tento e-mail žádal o sdělení čísla účtu. ani na jeden e-mail jste nereagoval. Proto byla částka připravena k platbě peněžní složenku. Částku tedy poukazujeme na Vámi sdělený účet. Pokud by peníze nepřišli, ozvěte se prosím přímo mě.
Děkuji za Vaši trpělivost a jsem s pozdravem
Mgr.Karel Šebesta
právník
Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 673, mobil: 607 015 331
e-mail: sebesta@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz


Váhám, zda pana právníka pouze upozornit na to, aby nezapomněl připočítat zákonné úroky (když je v prodlení s placením více než rok) a nebo jej upozornit, že jeho e-mailovou schránku pravděpodobně zneužívá nějaký nedouk, co nezná ani shodu podmětu s přísudkem (to bych od vzdělaného právníka nečekal).
Název: Re:[WIN] Hrubě urážlivé podání 2
Přispěvatel: Číkus 07 Října 2022, 09:09:15
Od SČK přistálo na účtu 1104 Kč. Paraziti nějak "zapomněli" na úroky.