Kalkulačka lhůt ve správním řízení

Upozornění: Kalkulačka není oficiální a může obsahovat chyby. Používejte na vlastní riziko.

1. Co chcete spočítat?

2. Jak dlouhá je lhůta? V dopisech to najdete v části Poučení.

Lhůta je dní.

Časté lhůty: odvolání 15 dní, odpor 8 dní.

3. Který den nastalo doručení dopisu nebo jiná událost určující začátek lhůty?

(Den vyzvednutí dopisu, pokud to bylo před doručením fikcí. Jinak den doručení fikcí.)

Vybráno (skutečnost určující počátek lhůty nastala) 11.3.2015

První den lhůty je 12.3.2015

15. den je 26.3.2015

Poslední den ještě ve lhůtě je 26.3.2015

Dopis podaný ten den na poštu se počítá ještě jako ve lhůtě (i když dojde na úřad později).